Московський Державний Інститут Електронної Техніки (Технічний Університет) >РЕФЕРАТ По курсу «Математичного моделювання» По темі «>Имитационное моделювання системи «>Хищник-Жертва» >Виполнил >Гизятуллин >Р.Р >гр.МП-30 Перевірив Лисовець >Ю.П МОСКВА >2007г. Запровадження Взаємодія популяцій, взаємодія хижаків і жертв, зміна їх чисельності зго...

(Читати…)

>Множественная регресія і кореляція Нехай потрібно побудувати лінійну модель залежності деякого вихідного економічного показника , званого >объясняемой перемінної від набору вхідних показників , званих що пояснюють перемінними. Основний метод побудови таких моделей є метод найменших квадратів, зміст якого у цьому, щоб підібрати параметри моделі, що мінімізують суми квадратів відхилень модельних значень >объясняемой перемінної від істинних...

(Читати…)

>ВІДКРИТИЙ >МІЖНАРОДНИЙ >УНІВЕРСИТЕТ >РОЗВИТКУ >ЛЮДИНИ “>УКРАЇНА” >Хмельницький >інститут >соціальних >технологій Кафедра >економічних >дисциплін >КУРСОВА >РОБОТА із >дисципліни «>Аналіз >моделювання та >управління >економічним >ризиком» Система >кількісних >оцінок >ступеня >ризику >Виконав: ст. грн. >Ф-Нз – 31 >Сучкова Про.М. >Хмельницький 2009

(Читати…)

Запровадження Сільське господарство – одну з найбільших галузей матеріального виробництва. Сільськогосподарське виробництво ввозяться різних підприємствах, тому сільськогосподарська статистика аналізує діяльність всіх підприємств та його зв'язки України із підприємствами інших галузей АПК у цілому народного господарства. Собівартість продукції є важливим показником підприємствам, метою якого є отримання прибутку. Собівартість є осн...

(Читати…)

ОЦІНКА >ТОЧНОСТИ І НАДІЙНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ >ИЗМЕРЕНИЙ Мета роботи: за даними результатів вимірів знайти попередні значення показників варіації, оцінити межі можливих помилок, і після винятку хибних результатів знайти точні показники варіації, визначити величину довірчих інтервалів для заданих значень довірчих ймовірностей. Зробити висновки. Вихідні дані: варіанти завдань наведені у таблиці 2. Під час проведення вимірів, дослідів, ек...

(Читати…)

Запровадження   Метою виконання даної роботи є підставою оволодіння статистичними методами щодо соціальних і стабільності економічних явищ і процесів і придбання навичок користування статистичної інформації після ухвалення управлінські рішення. І тому студенти пройдуть послідовно все етапи статистичного дослідження, починаючи із самостійною організації та проведення статистичного спостереження та закінчуючи всебічним ан...

(Читати…)

Зміст Статистика підприємства, населення, інвестицій Статистичне спостереження >Сводка і угруповання статистичних даних Аналітична угруповання Абсолютні, відносні і середні величини >Множественная регресія >Множественний коефіцієнт кореляції: Список літератури   Статистика підприємства, населення, інвестицій Центр економічної діяльність у умовах ринкового г...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ   Запровадження 1. >Априорний аналіз вихідних статистичних даних 1.1 Узагальнення вихідних даних 1.2 Оцінка однорідності сукупності 1.3 Оцінка характеру розподілу сукупності вихідних даних 2. Моделювання зв'язку соціально-економічних явищ 2.1 Відбір факторних ознак 2.2 Побудова моделі зв'язку й оцінка її суттєвості 2.3 Інтерпретація моделі зв&...

(Читати…)

Завдання № 1 За наявними даними про техніко-економічних показниках роботи 30 меблевих підприємств протягом року (вихідні дані, табл.1) необхідно навести таку >расчетно-подготовительную роботу: 1) Використовуючи дані про 12 первинним показниками (табл.1), розрахувати (з 13-го по 24-й) відсутні вторинні показники. 2) Скласти одну >карточку-макет, у якому мають утримуватися тільки найменування двох взаємозалежних ознак (факторного і...

(Читати…)

Запровадження Якість життя, зокрема якість культури, стає метою розвитку країн світу. Економічно розвинених країн прагнуть як включити орієнтованість на якість життя жінок у законодавчі акти, а й реально забезпечити умови досягнення цієї мети. Світова тенденція останніх – перехід проблем оцінки й забезпечення життя в галузі «чистої науки» до області практичних дій як в регіональному, і державною рівнях. Категорія якості життя стає символо...

(Читати…)

Назад 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 80 Вперед

Навігація