Реферати українською » Этика » Проблеми спілкування співробітників ОВС з громадянами


Реферат Проблеми спілкування співробітників ОВС з громадянами

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Московський університет

Кафедра професійної етики й естетичної культури

>Реферат на задану тему:

«Проблеми спілкування співробітників ОВС з громадянами»

>Виполнил:

курсант 224уч. взводу

мл. сержант міліції

>Т.Е.Иванова

Москва — 2011

 


Зміст

 

Запровадження

Зміст основних компонентів спілкування співробітників ОВС (міліції) з громадянами

Специфіка професійного спілкування співробітників ОВС (міліції) з різними категоріями громадян

Причини появи конфліктів співробітників ОВС та громадянами та їх нейтралізації

Моральна оцінка діяльності органів внутрішніх справ у громадській думці

Укладання

Список використовуваної літератури

 


Запровадження

У професії співробітника органів внутрішніх справ спілкування займає важливу роль. Приблизно 80% діяльності становить спілкування (зокрема з громадянами).

Спілкування – це спосіб буття людини у умовах взаємних відносин, взаємодії коїться з іншими людьми. У процесі спілкування люди обмінюються інформацією – думками, ідеями і емоціями, у результаті для людей встановлюється певна форма взаємин української й взаємовпливу, спрямовану досягнення певного ділового доцільного результату.

За виконання своїх професійних функцій співробітники ОВС входять у спілкування з різними категоріями громадян: з потерпілими, свідками, підозрюваними, обвинувачуваними і звичайними людьми. Співробітник міліції зобов'язаний постійно дотримуватися службовий етикет, тобто. сукупність правил поведінки, що стосуються зовнішнього прояви ставлення до людей. Чемне ставлення на громадян, лояльність, витримка позитивно оцінюються оточуючими і, зазвичай, викликають у відповідь поведінка, що сприяє розрядці конфліктної ситуації.

Нерідко внаслідок специфіки професійної діяльності спілкування з громадянами приймає конфліктний характер, що, безумовно, надає негативний вплив на результати всієї діяльності. З огляду на ця обставина, співробітникам ОВС слід вибирати оптимальний варіант власного поведінки у кожної конкретній ситуації та знаходити індивідуального підходу спілкування з громадянами.

У взаєминах співробітників органів внутрішніх справ України та громадян важливе значення мають соціальні норми, пріоритетними з яких даному взаємодії зізнаються норми правничий та моралі.


Зміст основних компонентів спілкування співробітників ОВС (міліції) з громадянами

Для кращого розуміння сутності спілкування традиційно виділяють три основних компоненти: комунікація (обміну інформацією між спілкуються), перцепція (сприйняття і пізнання людьми одне одного у процесі спілкування), і навіть взаємодія для людей у процесі спілкування (обмін знаннями, ідеями, діями, емоціями йт.п.)[1].

>Коммуникативной боці спілкування (передачі й отримання інформації) у діяльності співробітників ОВС надається особливе значення, оскільки спілкування завжди є комунікацією, як і раніше, що відсотковий вміст конкретної інформації не завжди однаковий (наказ начальника, допит обвинувачуваного, розмова із свідками, потерпілими тощо.).

Важко переоцінити значимість оперативної інформації для співробітників будь-якого підрозділу ВВС, які у процесі службову діяльність встановлюють причини й обставини правопорушень, мотиви злочинну діяльність, вирішують практичні, виховні і ще завдання.

Інший компонент спілкування -перцептивний - є сприйняття зовнішніх ознак іншу людину, співвіднесення його з особистісними характеристиками сприйманого індивіда та інтерпретування цій основі його вчинків.

Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин співробітників ОВС і громадян так можна трактувати із двох протилежних сторін: з позиції самого співробітника міліції (ставлення до громадянинові, як до «моделі» партнера зі спілкування) і з погляду громадянина (його сприйняття співробітника, тобто. «образу» представника правоохоронних органів).

Так, у відносинах різних осіб (потерпілого, свідка, підозрюваного) з працівниками ОВС образ співробітника у поданнях громадян не завжди однаковий (позитивним, нейтральним, негативним). Те ж саме згадати і формуванні образу громадянина, з яким співробітник міліції входить у спілкування і під час професійних завдань.

На формування моделі партнера зі спілкування впливають різноманітні чинники:

-об'єктивні: усе те, що сприймає партнері безпосередньо (зовнішність, мова, особливості міміки, жести, пози тощо.);

- суб'єктивні: усе те, який визначає ставлення до партнера залежно від різних обставин (мета спілкування, рольові і статусні позиції, установки, умови спілкування, і т.п.).

Завдяки об'єктивними параметрами співробітник ОВС може мати простий інформацію про віці партнера зі спілкування, його географічному походження, культурної середовищі, спосіб життя і стан здоров'я, частково про професійних ознаках, ступеня потенційну небезпеку, емоційний стан, значимості для партнера процесу спілкування, статусних претензії, ступеня зв'язаності з кримінальної середовищем та інших.

Важливу роль у відносинах співробітників ОВС з громадянами грають невербальні кошти спілкування (міміка, жести, психологічна дистанція, поза та інших.), оскільки вони повідомляють про партнері зі спілкування вулицю значно більше інформації, ніж його.

Особливу увагу спілкуючись приваблює обличчя людини. Міміка (динамічний обличчя в останній момент спілкування: рухи губів, брів, очей, лицевих м'язів) передає понад 70 відсотків% інформації. Наприклад, Якщо людина «відводить» очі, вважається, що він намагається приховати певну інформацію (загалом погляди партнерів зустрічаються приблизно протягом 1/3 часу розмови).

Жестикуляція (соціально відпрацьовані руху голови та інших частин тіла, передають психічний стан) міцно пов'язана з емоційними реакціями і промовою, іноді жести навіть можуть заміняти мова.

У процесі спілкування з громадянами співробітникам ОВС важливо враховувати кількість жестів.Диагностическая цінність жестів залежить від їх спонтанності і безпосередності. Наприклад, підозрюваний на допиті не усвідомлює, що жестикулює, та її мимовільні реакції висловлюють істинні гніву й відносини. Що стосується розбіжності між вербальними іневербальними засобами висловлювання, пріоритет віддається невербальним. Досягнення цілей спілкування співробітнику ОВС у взаємодії з громадянами дуже важливо контролювати власну жестикуляцію.

Важливу роль отриманні інформації в час спілкування грає поза людини (становище частин його тіла - голови, корпусу, рук, ніг тощо.), вони можуть передавати міжособистісні стосунки, вказувати на соціальне становище, і навіть може змінюватися залежно від емоційного стану.

На початковому етапі взаємодії співробітника ОВС з громадянами будь-який категорії рекомендується встановлювати психологічний контакт у власній зоні спілкування, та був визначати ставлення співрозмовника принаймні контролю над вибором певного відстані. Працівникам ОВС слід, що з порушенні кордонів зон спілкування співрозмовник відчуває певний психологічного дискомфорту і це, безумовно, віддзеркалюється в ефективності спілкування.

Досягнення психологічного контакту співробітникам ОВС слід враховувати орієнтацію у просторі - кут, під яким люди стоять чи стосовно друг до друга, і навіть повороти, зміни кута спілкування (скажімо, близькі друзі сидять поруч – 0°, тоді як, налаштовані вороже, прагнуть посісти становище навпаки співрозмовника - 180°). Так, під час опитування потерпілого чи свідка співробітнику міліції найкраще розміститися по-діагоналі. При конфліктному взаємодії (наприклад, допит агресивно налаштованого обвинувачуваного), тоді як цій ситуації більше сильної особистістю виявляється співробітник ОВС, найпродуктивнішу розташування навпаки співрозмовника.

У значною мірою на ефективність процесу спілкування співробітника ОВС з громадянами впливають суб'єктивні чинники: мета спілкування, співвідношення ролей і статусів, установка, умови сприйняття й емоційне, стан партнерів.

Нерідко, взаємодіючи з конкретними громадянами, співробітник міліції подає стереотипні оцінки й так само шаблонно поводиться із нею, що надає негативний вплив на ефективність контактів.

З іншого боку, у свідомості людей існують стереотипні ставлення до фахівцях різних професій, зокрема, і співробітників ОВС (міліції). Оскільки аналізовані взаємовідносини, зазвичай, єепизодичними і нетривалими, сприйняття громадянами співробітників органів внутрішніх справ іноді виходить з стереотипах, запозичених із чужого досвіду. З іншого боку, нерідко поведінка одного співробітника міліції представляється людині поведінкою, типовим всім співробітників, породжуючи в такий спосіб відповідний стереотип (на жаль, завжди позитивного).

У зв'язку з цим Кодекс честі закликає співробітників ОВС (міліції) «завжди пам'ятати, що спільні зусилля й одержують результати роботи багатьох співробітників підрозділів, органу внутрішніх справ України та всієї правоохоронної системи може бути ослаблені бездіяльністю, аморальним вчинком і відступом відПрисяги жодного недбайливогосотрудника»[2].

На виконання професійних завдань співробітнику ОВС важливо вміти розташовувати себе покупців, безліч встановлювати контакти з будь-який категорією громадян. Для цього він співробітник ОВС може використовувати нескладні прийоми формування міжособистісної атракції (від анг.attraction – привабливість, тяжіння) : «власна назва», «дзеркало відносини», «золоті слова», «терплячий слухач», «особисте життя» та інших. Багато хто знає про ці прийоми, але, на жаль, який завжди їх використовують. Слід підкреслити, що названі прийоми у основному ефективні в безконфліктній спілкуванні.

Що стосується взаємовідносинам співробітників ОВС з громадянами прийом «власна назва» у тому, що звук власного імені викликає в людини який завжди усвідомлюване почуття приємного. Отже, запам'ятавши відразу ім'я чоловіки й показавши це співрозмовнику, співробітник ОВС викликає в нього позитивні емоції, і може розраховувати доброзичливе ставлення.

Наступний прийом формування атракції - «дзеркало відносини» - пов'язані з вираженням переживань в очах людини. Чим доброзичливіші за обличчя, тим паче приємний ця людина для оточуючих - у цьому полягає суть прийому «дзеркало відносини». Він застосовується у основному задля зняття напруженої обстановки і нейтралізації конфліктів з найменшою витратою зусиль і енергії.

«Золотими словами» прийнято називати компліменти (слова, містять невеличке перебільшення позитивних моментів людини).

Для отримання потрібної інформації від громадян співробітники ОВС може використати прийом «терплячий слухач». Щоб терпляче і уважно вислуховувати співрозмовника, потрібен час, оскільки кожен вміє стисло й чітко викладати свої міркування.

Практично безвідмовним може бути прийом «особисте життя», адже кожен людина із задоволенням говорить про собі, про інтереси.

>Расположив людини себе, тобто. сформувавши атракцію, з більшої ймовірністю домогтися прийняття ним потрібної позиції, її згоди із нею, особливо у випадках, 'коли передбачається, що громадянин явно негативно зустрічатиме слова чи дії співробітника ОВС (міліції). Проте, використовуючи прийоми формування атракції, слід, що з допомогою не можна нікого переконати й нічого довести, а можна лише заручитися підтримкою людини, що саме собою важливо.

Специфіка професійного спілкування співробітників ОВС (міліції) з різними категоріями громадян

Особливості професійного спілкування з громадянами випливають із завдань, поставлених перед співробітниками ОВС (міліції), зобов'язаних забезпечувати безпеку особистості; попереджати і запобігати злочини й адміністративні правопорушення; виявляти і розкривати злочину; охороняти суспільний лад забезпечуватиме громадську безпеку; захищати приватну, державну, муніципальну й інші форми власності; допомагати фізичним та юридичним особам у позиційному захисті їх правий і законних інтересів, у межах, встановленихзаконом[3].

Ефективність виконання поставлених завдань великою мірою залежить від знання співробітниками ОВС (міліції) специфіки професійного спілкування, вміння встановлювати ділові контакти, й правильної поведінки в конфліктних ситуаціях.

Специфіка професійного спілкування співробітників ОВС (міліції) включає у собі ряд особливостей, що мають важливе значення для взаємовідносин співробітника ОВС з громадянами.

Один із таких особливостей виходить з принципі правоохоронних органів - неухильного дотримання законності і у тому, що працівники по дорозі встановлення контактів із громадянами можуть діяти не лише у своїх повноважень, у суворо встановленому закономпорядке[4].

Ще одна важлива особливістю взаємовідносин співробітників ОВС (міліції) і громадян і те, діяльність міліції щодо забезпечення порядку нерідко пов'язані з використанням примусових заходів та обмеження прав особистості, що викликає ціле пасмо суперечностей у громадському й у індивідуальному свідомості.

У таких випадках такі стосунки можуть переростати в конфліктні і характеризуватися підвищеним нервовим напругою і переважанням негативні емоції, здатних змінювати поведінка людини.

Ще однією особливістю може бути те, що співробітники ОВС, взаємодіючи з громадянами за обов'язкомслужби"и нерідко відчуваючи приховане (котрий іноді відкрите) протидію із її боку, немає права відмовитися від цього спілкування.

Громадянин Російської Федерації, співробітник ОВС має рівні загальногромадянські правничий та свободи, зокрема свободу совісті, віросповідання, свободу думки іслова[5], але за виконанні службовими обов'язками він (як представника структурі державної влади) повинен підкоряти свої інтереси громадським, контролюючи у своїй свої відчуття провини та емоції. Йому вже слід виявляти свої думки, приязнь чи ворожість стосовно громадянинові, оскільки «обов'язок честі співробітника органів внутрішніх справ - бути прикладом в… повазі і захист особистості, людської гідності громадянина, незалежно з його походження, національності, соціального релігійних чи світоглядних переконань ... »[6].

У кодексі честі вказується, що співробітник органів внутрішніх справ повинен «вміти поважати правничий та тих, хто спіткнувся чи з злого умислу зробив злочин. Не втрачати самовладання й гідності при вимушеному іправомерном застосуванні фізичної сили та спеціальних коштів, коли переговори чи переконання виявилися неефективними».

Професійне спілкування працівників ОВС з громадянами характеризується також специфічністю приводів вступу співробітників ОВС в спілкування з громадянами й у тому, що у вона найчастіше визначенню вступу до подібне спілкування є досконале або підготовлювану злочин, правопорушення, асоціальним поведінка. Отже, коло учасників спілкування обмежений: з одного боку – співробітники ОВС, з іншого постраждалі, свідки, правопорушники. Ця обставина визначає зміст і цілі спілкування.

>Специфичность приводів вступу до спілкування призводить до того, що з обох сторін психічний стан характеризується такими особливостями, як підвищену нервову напругу у зв'язку з високої відповідальністю за результати спілкування, і домінування негативних емоційних станів.

Невід'ємною стороною спілкування співробітників ОВС з громадянами є формалізація подібного спілкування, що є регламентацію цілей, характеру та способів спілкування різними документами (статутами, наставляннями, наказами, інструкціями, КПК РФ).

Формалізація то, можливо жорсткої, яка передбачає примусовий характер регламентації спілкування (ситуація допиту) і гнучкою (оперативне спілкування).Целями формалізації є захист психіки осіб, що у правоохоронної діяльності від надмірних психологічних перевантажень, і навіть посилення активності учасників спілкування.

Слід зазначити, що спілкування працівників ОВС з громадянами іде за рахунок різним приводів. Приводи вступу в подібне спілкування умовно можна розділити сталася на кілька груп.

До першої групи ставляться взаємовідносини, пов'язані у реалізації суб'єктивних прав у сфері діяльності міліції. Наприклад, звернення по одержання паспорти громадянином, коли вони 14-річного віку; за реєстрацією паспорти за місцем проживання та ін.

До другої групи ставляться взаємовідносини співробітників ОВС і громадян, пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів: захист громадян злочинних зазіхань на особистість та інших неправомірних дій із боку фізичних,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація