Реферати українською » Этика » Поняття, види і функції дизайну


Реферат Поняття, види і функції дизайну

Страница 1 из 4 | Следующая страница

1. Походження дизайну як особливої сфери людської діяльності

Дизайн виник, коли старе потрібно було поєднати у виробництво й у споживача, оскільки виник, коли суспільство перейшло від ремісничого виробництва до промисловому і проектувальник став відірваний від споживача і дизайнер став ланцюгом між виробництвом і які споживанням.

>2.Социальная функція дизайну

Дизайн здійснює можливість функціонування речі у суспільстві, оскільки річ маєсоц-ю функцію, з допомогою речей відбуваються ставлення для людей. Річ може мати знакову функцію (наприклад становище людини).

Дизайн явищесоц-м. Соціологіядиз., елемент теорії дизайну, досліджує речі у зв'язку з людськими стосунками.

Громадська проблема, якої є специфічної для теорії дизайну, цю проблему співвідношення речей і відносин. Отже під дизайном розуміється як дизайнерське проектування предметних об'єктів, а певнийсоц-й механізм, що крім дизайнерськогопроектир-я, передбачає також наявністьопред-хсоц-х груп населення що потребуютьдизайнерски спроектованих продуктах промисловості, як своїхсоц-х взаємовідносин.

Дизайнер домагається відповідності вироби вимогам масового покупця. Виріб і і його зовнішня форма стає завдяки дизайнеру носієм інформації як про призначення предмета, але його громадському значенні.

Отже дизайнер непросто узгодить і координує зусилля фахівців, інженерів конструкторів та інших., він веде цю координацію на певної основі, у руслі певних вимог.

>3.Дизайн як масової комунікації

Об'єкти дизайну можуть здійснювати спілкування для людей, оскільки речі мають особливості знакових, кожна річ може мати символічного значення.

Дизайнявл. виглядом масової комунікаціїосуществляющейся на матеріалі масової продукціїпром-го виробництва. Як комунікатора, тобто. того хто посилає інформацію виступає дизайнер. Як реципієнтів виступає споживач масового ринку. Дизайнер- проектувальник сам не є носієм повідомлень, не виконує тусоц-ю функцію, кіт. виконують продукти виробництва, створювані подизайнерскому проекту.Дизайн-проектирование це напівфабрикат, проміжний продукт. Тільки масова серіяпромишл-го вироби здатнаосущ-ть функцію масової комунікації. Продуктом дизайну можна вважати готове промислове виріб, а чи не дизайнерський проект. Дизайнер адресує своє повідомлення певної особистості бо робить продукт індивідуальним для споживання, але за реципієнтом стоїть середовище, тобто. суспільство. Воно містить понад широку соціальну структуру, яка формує її цінності й визначає поведінка стосовно повідомлень дизайнера.

>4.Научно-техническое і художню початок за дизайном

Дизайнер має якесь особливе клас завдань, від звичайних завдань традиційних проектувальників. Це особливий клас завдань є спільною для проектування найрізноманітніших об'єктів.Инженера закликають оцінювати машину як у щодо ізольованумеханич-юсист. Отже для традиційного інженера об'єктом проектування виступає не предметна середовище, а якась замкнута система, що характеризується набором чітко визначених параметрів. Інженер проектує машину, що відповідатиме всі вимогитехнич-го завдання. Від неї не вимагають задоволенняестет-х смаків замовників.Художнику-оформителю раніше могли доручити зовнішнє оформлення вже готової машини. Наприклад, забарвити їх у який-небудь колір.Художник-оформитель зобов'язаний був вникати у пристрій цієї машини. Це мала бути фахівець, який бихудож-е ітехнич-е початок. Цим фахівцем став дизайнер. Він наближається до проектування предмета з погляду технічної функції та її естетичного початку.

 

>5.Эстетические принципи дизайну

Вирішувати проблеми єдності вроди й користі взяв він в $ 20 в. промисловий дизайнер. Не протиставлення вроди й користі, не ототожнення їх одне з одним, а гармонійне єдність цих якостей, і як порушує питання сучасний дизайнер. Однак місія дизайнера якхудожника-творца стосовно виробу різного плану неоднаково. Так існують об'єкти з переважати утилітарними вимогами до їх оформлення.

Це верстати, прилади, машини тощо. Під час створення цих предметів можливості у розмаїтті пошуку дизайнера більш обмежена. Тут форма вироби дуже міцно пов'язана з його технічної конструкцією. У сучасному методиці дизайну як неодмінна умова досягнення естетичної виразності виробитех-гоназнач-я виділяється:

а) забезпечення оптимального функціонування

б) застосування технічно прогресивних матеріалів, конструкцій технічних прогресів

в) наочне виявлення у вигляді закономірностей її функціональних і технічних процесів. Є й ін. вид виробів, у вигляді яких художні якості мають великій ролі, ніж у групі вище названих об'єктів.Худож-й пошук форм у дизайнера тут понад широкий. Важливимиусл-ми тут є: а) слідувати стилю, моді образному змісту; б) досконалість композиційної розподілу; до уваги технічно конструктивних, технологічних та інших елементів формоутворення.

>6.Объект дизайнерського проектування

Об'єкт дизайнерського проектування – це протиставлення суб'єкту проектування дійсною реальності, у якому зосереджено його з метою аналізу, пізнання і перетворення.Дизайнерское проектування реалізується по-різному, залежно від виду дизайну та певного типу об'єкта. Якщо графічний дизайн зайнятий рішенням завдань, що з візуалізацією комунікацій і фірмовим стилем, то промисловий дизайн зосереджений на поліпшенні всіх споживчих властивостей приладів, устаткування й машин, маючи через і рентабельність їх виробництва іформально-естетического гідності. Отже об'єкт дизайну це особливі форми дизайнерській продукції, характеристики розміру, конфігурації, кольору, фактури, ритму, що їх перетворені майстерністю і інтуїцією автора в естетичної системі символіки чи образу.

 

7. Краса і в продукті дизайну

Поняття краса це породження людської свідомості. Краса - це оцінка якихось предметів, не зацікавлена і обумовлена тиместетич-м почуттям, кіт. цей предмет викликає. поняття краси тісно пов'язане з доцільністю. З розвиткомпрофесс-го иск-ва краса і дедалі більше починаютьсопротивопоставляться і розділятися. Особливо чітко це за доби Відродження. З розвитком капіталізму поділ вроди й користі поглиблюється. З'являються вироби утилітарного призначення, кіт. відмовляються бути гарними.Декоративние форми і конструктивна основа механічно накладаються один на друга, слабкіше пов'язані між собою. Вирішити проблему вроди й користі взяв він в $ 20 в. промисловий дизайн. Дизайн відкидав протиставлення вроди й користі, проповідував їх єдність і якість.ФУНКЦИОНАИЗМ - (ототожнював вроду й користь) Формула відповідності форми вироби його функції досить відносна. Функція абстрактна, а форма завжди конкретна. Приступаючи допроектир-ю будь-якого об'єкта, чол. робить перегонів від абстрактного до конкретного. Результати цього процесу в що свідчить залежить від самого чол.Следоват. та конкретність, кіт. стоїть у формі предмета абстрактна функція задається людиною творцем, кіт. і є критерієм зв'язку вроди й корисності вироби.

У сучасному методиці дизайну як неодмінніусл-ядостиж-яестетич-й виразності вироби технічного призначення виділяються:

а) забезпечення оптимального функціонування;

б) застосування технічно прогресивних матеріалів, конструкції, технологічних процесів;

в) наочне виявлення у вигляді закономірностей їїфункц-го і технічного будівлі, обліккомпозиционно-стилистических вимог.

Для виробів, створюваних з величезним переважанняместетич-х вимог, найважливішимиусл-ми є:

а) проходження стилю, моді, образному змісту;

б) досконалість композиційної рішення;

до уваги технічних, конструктивних, технологічних та інші моментів формоутворення.


>8.Особенности проектування виробів технічного призначення і виробів з величезним переважаннямхудожественно-образних якостей

У сучасному методиці дизайну як неодмінна умова досягненняестетич-й виразності виробитехнич-го призначення, виділяють такі:

- забезпечення оптимального функціонування; - застосуваннятехнически-прогрессивних матеріалів, конструкцій, технологічних процесів; - наочне виявлення у вигляді закономірності йогофункц-го ітехниче-го будівлі, обліккомпозиционно-стилевих вимоги.

Інший вид вироби, у вигляді кіт. художньо-образнікач-ва багато важать ніж у 1-ї групі - посуд, одяг тощо.

>Худож-й пошук форм тут ширший. Важливим передумовою створення формиявл.:

1) проходження стилю, моді, образному стилю;

2) досконалість композиційної рішення;

3) облік технічних, конструктивних, технологічних та інші моментів формоутворення.

Дизайн, як проектнадеят-ть особливий, має певну специфікацію,проявляющуюся в домінуванні естетично представленої практичної функції. Під час проектування виробів технічного призначення,осн.требов-миявл.: функціональні, технологічні, естетичні.

Формуванняхудож-го образу об'єктів дизайнерського творчості орієнтоване на виявлення у тому образі властивого їм культурного сенсу, тієї ролі, кіт. вони покликані витрачати час на цілісному соціально-культурному контексті життєдіяльності людей.Художественно-образное моделювання властивостей об'єкта включає у собі виявлення в об'єкті його функції (функцій), реалізованої конструкції (розрахованої визначені технології виготовлення й матеріали), способу використання об'єкта, що знаходить свій відбиток у формі з урахуванням утилітарних і естетичних запитів і переваг тих чи інших груп споживачів, і навіть орієнтації визначені ситуації та середу сприйняття й використання вироби.

>9.Особенности його художнього уявлення за дизайном

Тут слід широке розумінняхудож-го образу. Річ у тім, що кожен інший вид мистецтва непросто копіює форми життя. Будь-якому справдіхудож-му образу властива асоціативність, здатність породжувати емоції. Саме ця головнесв-вохудож-го образу характерно не образотворчим видам мистецтва. На асоціативності грунтується причетність мистецтва і дизайну. Речі, створеннякотор. трудитисядиз-р, мають жити для таких людей і їм максимум користі, зручності і задоволення, тому ті речі повинні матиестет-микач-ми. У співвідношенні форм, гармонії чи відтінків та фарби предметів має різноманітна гамаестет-х асоціацій, у своїй асоціації,котор. породжують форми предметного світу, можуть спиратися не так на якісь конкретні об'єкти реальноїдействит-ти, а відображати їх окремі характеристики. Отже, головна особливість худий. образу дизайні - це її не зображальність іоснованность в різних асоціаціях.

 

>10.Требов-я технічної естетики до масової промислової продукції

У підвищеннікач-ва товарів хороших і вдосконаленні їх асортименту важлива роль відведена дизайнеру. У процесідиз.проектир-я припадати враховувати найрізноманітнішітребов-я до майбутнього виробу, викликанітребов-ми технічної естетики.Т.к. дизайн пов'язане з виробництвом, і зі споживанням, то, при визначенні кола вимог до майбутнього виробу у однаково розглядати й уміти враховувати вимоги які виходять із умов і ще чи іншого. Головними сторонами цихтребов-йявл. передусімтребов-я одного боку, які від функціонування предмети й його зв'язки Польщі з чол., з другого пов'язані з що використовуються матеріалом, та працею. Треба знати, зручно чи користуватися річчю, і безпечна вона для споживача. У зв'язку з цим враховуютьсятребов-я ергономіки. Систематребов-йтехнич-й естетики включає яктребов-я споживача, а й виробництва, тому потрібно враховуватитребов-я технологій і вибору матеріалів. Треба враховувати, що споживач пред'являє своїтребов-я у питанняхестетич-хкач-в вироби, тож необхідно враховуватиме йестет-етребов-я.

 

11. Експертиза промислових виробів

До сферидеят-тидиз-ра належить і експертизапромишл-х виробів чи проектів до них. Для проведення експертизи, як й у всієїдеят-тидиз-ра, він повинен уміти проводити глибокий і всебічнийхудожественно-конструкторский аналіз виробів. Дизайнер повинен кваліфіковано, вищомупрофесс-мур-не вміти присвоювати знак якості продукції, окремих підприємств по основним галузям народного господарства.

Дизайнер повинен мати широкий кругозір і добрийестет-й смак, вистачити обізнаним у питаннях виробництва, вміти перспективне мислити, володіти аналітичними і об'ємними методами пошуків форми, добре знати конструкційні і оздоблювальних матеріалів.

 

12. Облік під час проектування виробів вимог ергономіки

Необхідно враховуватитребов-я ергономіки,т.к. необхідно створити зручні й безпечні вироби для споживача.Эргономика утворилася з кінця низки дисциплін: інженерної психології, фізіології, антропометрії і гігієни. Ця наука розглядаєвзаимоотнош-е в системах чол. предмет, чол. машина, чол. середовище й т.д. Якщо говоритиобобщенно досліджує взаємозв'язкучел-ка з предметним світом у його трудовийдеят-ти.Эргономика виробляєтребов-я длядиз. Проектування предметних об'єктів, облік цихтребов-й невід'ємний елемент процесудиз. проектування предметної середовища.

13. Соціальні вимоги до промислових виробів

Усі чинники формоутворення проявляються всоц-х умовах. Ці умовиоказ. впливом геть форму створюваних речей. Уотнош. характеру цінності й зручності речей вразн.соц. станах уразн. споживчих груп є зовсім різні уявлення. Облік впливу формоутвореннясоц. іекон. умов,связ. з рівнем і особливостями використання коштів і виготовлення, вимагає взаємодіїекон. іестетич. вимог. Громадські умовиоказ. впливом гетьестетич-ть дизайнерськійдеятел. Уявлення у тому, яка форма «гарна», яка «негарна», що таке «модно» і «немодно» тощо. зрад. залежно відсоц. умов.Эстетич. оцінкапромишл. продукту є специфічнасоц. оцінка властивостей продукту.

14.Функциональние чинники формоутворення промислових виробів

Важливу роль системі формоутворення чинників грає конкретний функціональний процес.Функц-й процес то, можливо розчленований на цілий ряд етапів, кожному з кіт. чол. взаємодіє зіразл-миел-ми об'єкта. Під час пошуку оптимальної форми кожної такої елемента необхідно визначати спочатку як залежить від робочої функції вироби іособ-ти користування нею. Дляформообраз-я предметних об'єктів важливоустан-ть у якихусл-х вони працюватимуть: які характерні типові складові що з нимифункц-го процесу, змінюються чи функції, виникають нові, з'єднуються деякі з них їх у одному предметі. Вивчення облікуфункц-хтребов-й до тих або іншим суб'єктам предметів з розвиткомтехнич-хдостиж-й часто призводить донеобход-ти розширення функцій цих предметів, донеобход-ти поєднання щодо одного предметі кількохфунк-й. Внаслідок цьогоявл-ся народження виробів з формою.

>15.Влияние використовуваного матеріалу і технології на формоутворення виробів

У різних виробах матеріал і конструкція по-різному впливають на форму. Найчастіше матеріал впливає форму предмета не безпосередньо, а ще через конструкцію. У простих виробах конструкція елементарна і матеріал, зазвичай, використовують у моноліті. У складному ж виробі взаємозв'язок між матеріалом, та конструкцією і створюваної формою інша. Бо матеріал працює, повністю підпорядковуючись конструкції. Різні способи обробки матеріалу різні технологічні процеси як і впливають освіту форми. З використанням різних технологій виходить й інша зовнішня форма, характером, пластиці, фактурі

16. Конструктивні чинники формоутворення промислових виробів

Типи конструкцій,котор. використовують упромишл-х виробах, змінюють на форму і пластику й утворюють 2осн. групи: 1. просторові, відкриті конструкції (ґратчасті) 2. закриті конструкції, зовнішній контур яких типу оболонки може бути освіченим монолітною конструкцією. Ці 2 типу конструкцій впливають на форму вироби по-різному, у відкритих конструкціях в наявності пряма зв'язок конструктивної основи із зовнішнього формою, в закритих конструкціях спостерігаються зворотні явища, багато агрегати приховані за оболонками, кожухами тощо. Тут немає прямий безпосереднього зв'язку між конструкцією і до зовнішньої формою, у разі можна казати про прихованої зв'язку.

дизайн естетичний краса користь

17. Естетичні чинники формоутворення промислових виробів

Процес задоволенняестетич-й потреби у гарних речі глибокі і естетично скоєному матеріальному оточенніхарактер-ся тим, що суб'єкт у своїй постає як активний споживач.Эстетич-е споживання корисною речіосущ-ся, в такий спосіб, у процесі споживання.Эстетич-е потреби різняться за рівнем конкретизації. Розрізняють узагальнені і виробити конкретні потреби. Узагальнені потреби це потреби уматер-х і духовних благах, структуровані у визначеніфункц-е групи. Наприклад, потреба у одязі житло тощо. – конкретні потреби – це потреби зорієнтовані цілком певні вироби. Громадські умови впливають наестетич-й

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація