Реферати українською » Этика » Традіційній діловий гардероб


Реферат Традіційній діловий гардероб

>ЗМІСТ

 

>Вступ

1Традиційнийділовий гардероб:стратегія дляжінок

1.1 Костюмзіспідницею

1.2 Блейзер

1.3Блузки

1.4Плаття

1.5Прикраси/годинник

1.6Пасок

1.7Шарф

1.8Панчохи

1.9Взуття

1.10Сумка/портфель

1.11Деталі

2Традиційнийділовий гардероб:стратегія для чоловіків

2.1 Костюм

2.2Окреміпіджак та штани

2.3Сорочки

2.4Краватка

2.5Прикраси/годинник

2.6Пасок

2.7Шкарпетки

2.8Взуття

2.9Портфель/гаманець

>Література


>Вступ

Темареферату «>Традиційнийділовий гардероб».

>Зрозуміло, щовибіродягу —власна справакожноїлюдини.Вбрання, що вікупуєте й носіть,відображає вашуіндивідуальність.Багатохтопомилкововважає, щопідбірділовогоодягу/компонуванняділового гардеробу — справанудна йпередбачаємалийелемент творчости тапольотуфантазії. Направду ж, у рамкахпрофесійноговбранняіснуютьчисленніможливості таваріантивибору.

>Дехтовважає, що пристрімкійзмінітечій танапрямків Сучасноїмодивибірділовоговбрання заскладністю схожий настворення новогомеханізму.

Алі на самом делепідбіродягу для роботизовсім нетакий вже йскладний.Головне,слідпам'ятати, що вашвибір неможебазуватисялише навашомувласномусмаку тауподобаннях.

Вашарішеннящодо того чиіншогоелементу гардеробунасампередмаєбазуватися на такихключових моментах:

- Вашодяг винен ">вписуватися" уробочу атмосферумісцявашої роботи.

- Вашодягмаєвідповідатиочікуванням тауявленням проньогоосіб, котрі із вамипрацюють (начальство,колеги,клієнти,діловіпартнери).

Вочевидь, що багато учому вашвибірзалежить відконкретнихобставин.

Аліпевнізакономірності, котрістосуютьсяділовогоодягу,єнезмінними:

- Людизавждиоцінюють вас поодягу,якийєосновнимелементом уствореннівдалого позитивного Першоговраження йважливимелементом уподальшій йогопідтримці.

-Вибірвбрання, щовідповідаєодягу,прийнятому намісцівашої роботи, але йводночасєтрохи болеестильним,надає вамперевагу,незалежно від того, десаме віпрацюєте.Першетвердження подчеркиваетважливістьодягу всучаснихділовихвідносинах; одномувизначає рольодягу встворенніпрофесійногоіміджу,якийдопоможе вамрухатися увашійкар'єрі вперед.

Метанаписанняреферату –ознайомитися ізтрадиційнимділовим гардеробом дляжінок та чоловіків.


1Традиційнийділовий гардероб:стратегія дляжінок

 

>Жіночийділовий гардеробзначнорізноманітніший, ніжчоловічий, але й при цьомувінмаєкомплектуватисявідповідно доосновнихнапрямків такого родуодягу.Водночаскожнійжінці вартонамагатисястворитисвійіндивідуальний стиль,якийякнайкращевідображаєїїособистість тавласний смак.

>Є триосновнінапрямки/стиліділовогоодягу дляжінок, котрівизначають, щосамеє центром гардеробу:

1) костюмзіспідницею;

2) блейзер чи жакет,якийкомбінується ізіншимиелементами гардеробу та

3)плаття, якувключає одну чидвічастини.

>Брючний костюм,надзвичайнопоширений тапопулярний, удеякихустановах таорганізаціяхможе бутинебажаним, авеликіміжнароднікорпорації годиною й нерекомендують його дляспівробітниць. Убудь-якомуразівибір шкірного конкретноговбранняпередбачаєврахуваннякольору та видутканини.

1.1 Костюмзіспідницею

>Такий костюмєрекомендованим стандартом для вашогоділового гардеробу.Вінстворюєвигідний,сильнийімідж.Якщопіджакоднобортний, його можна незастібати, тоді якдвобортнийпіджак винен бутизавждизастібнутим (>цестосується йвнутрішньогоґудзика).Щобвиглядативищою тастрункішою,вибирайте костюм одногокольору.Водночас ваш костюмможе бути одногокольору, але йскладатисязіспідниці тапіджака/жакетаконтрастнихкольорів (>може матір нелишеспідницюкольору,якийзбігається ізкольоромпіджака, а іспідницю контрастногокольору).

>Вибіркольорів.

>Найкращимикольорами дляділовихкостюмівєчорний,темно-синій,сірий,темно-бежевий табургунді/бордовий.Легкі,тонкісмужки чиклітинкидопустимі. Будьтеобережні,вибираючи костюм,обидвічастиниякого червоного,жовтого чи лимонногокольорів.Такевбранняможезанадто ">звучати",привертаючинепотрібнуувагуінших.

>Вибіртканини.

>Деяківидивовни, як,наприклад, габардин, можнаноситицілийрік й смердоті добро йдовгослужать.Бавовнянівиробиможуть бутинепоганимвибором у тепломукліматі та для теплого сезону.Вироби ізльону та полотна вартокупуватилише у томувипадку, коли у якихдоданісинтетичні/штучніматеріали, якполіестер, акрил. Без таких добавокподібнітканини легкомнуться, й тому їхньогослідуникати.Варто бутиобережнимщодо промов зшовку, котріможуть,по-перше, легком'ятися, апо-друге, часто матірзанадтовишуканий (>вечірній)вигляд.

 

1.2 Блейзер

Цежакет/піджак,який можна ущоденнійпрактицівикористовувати у тому,щобпо-різномукомбінуватизіспідницями й утакийспосіброзширити ваш гардероб. Блейзер, як правило,маєменшформальнийвигляд.

>Вибіркольорів.

>Можнарекомендувати тих самкольори, що й для костюма —чорний,темно-синій,сірий,бургунді татемно-бежевий. Будьтеобережні,купуючижакети уклітинку, ізвізерунком читвідові: їхньогоможе бутидоситьважкокомбінувати ізіншимодягом.

>Вибіртканини.

як й для костюма, габардин,вовна ізсинтетичнимидомішкамиєбезпечнимвибором.Шовк тальон іздомішкамитакожможливі для жакета.Уникайтешкіри,оксамиту,вельвету,велюру тагрубихпаперових/джинсовихтканин.Вониніяким чином нестворюютьпрофесійнийвигляд.

1.3Блузки

 

>Вибіркольорів.

>Блузкиможуть бутиширокоїгамикольорів.Намагайтесяякнайкращепідбирати такомбінувати їхнього із вашими костюмами.Найбільшвигідними й ">працюючими"кольорамиєбілий,білосніжний табежевий: смердотіпідходять, практично, добудь-якого костюма.

>Вибіртканини.

Для блузокшовкєнайкращимвибором, але й йогохімічна чисткаможе бутинадтодорогою.Звертайтеувагу наінструкцію:нинієдеяківидишовку,який можнапрати, томуподібна купівляможе бути болеевигідною.Бавовнатакожможливийваріант дляділових блузок.Єдина йголовнавимога до такого родувиробів —ідеальнавідпрасованість.Якщо візупинилися навиробі ізполіестеру,якийпередбачає ймашинне, йручнепрання,переконайтеся, щотканинамаєвигляднатуральної.

 

1.4Плаття

>Плаття, якускладається із одного чи двохкомпонентів/частин, можнаноситиокремо чи із жакетом. Хоча вціломуплаття нестворює такого сильногопрофесійногоіміджу, як костюм, але й допевнихситуацій воно таможедужепідходити.Вважається, щоплаття стилюпальта (уякомуґудзикиспередурозташованізверху донизу)має болееділовийвигляд, ніжплаття стилю блузки (наякомуґудзикиспередурозташованілише долінії пояса).

>Вибіркольорів.

>Рекомендуютьсясірий,темно-синій,бежевий,світло-коричневий,червонийколір, атакожбургунді.Легкасмужка чиклітинкадопустимі.Уникайтеяскравихмалюнків.

>Вибіртканини.

>Найкращимвиборомєнатуральнийшовк, при цьомуштучнийшовктакожможе бутивдалимвибором.

Полотно тальон можнавикористовуватилише у томуразі, коли вониєштучнідомішки:чистийльон та полотно легкомнуться йвироби з них подкінецьробочого дня нематимутьнеобхідноговигляду.Вартоуникатибавовни, бо, впринципі, вонавважаєтьсянедостатньоформальною дляділовоговбрання.

 

1.5Прикраси/годинник

>Уникайтедешевих прикрас.Віддавайтеперевагузолотим,срібнимвиробам та прикрас зштучних/синтетичнихматеріаліввисокоїякості.

>Перлидодаютьелегантність добудь-якогоділовоговбрання.

>Уникайте прикрас, котріхитаються йдзеленчать. Ненадягайте більше, ніж тогопотребуєситуація.Обмежтесвійвибіроднієюкаблучкою накожнійруці й однимланцюжком нашиї.Якщо вімаєтезвичкузнімати сережку ізвуха,розмовляючи телефоном (>щоб матірможливістькращечутиспіврозмовника),переконайтеся, що послезакінченнярозмови ві незалишилиїї насвоємуробочомустолі чи укишені, а повернули наналежнемісце (навухо).

>Купуйтенайдорожчийгодинник,якийдозволяє ваш бюджет.

 

1.6Пасок

>Вибирайтешкіряні паски, котрімаютьневеликузастібку.Пасокмаєкоординуватися із вашимвзуттям.

 


1.7Шарф

>Вибирайтешарфи, котрімаютькольори вашого костюма.Єдинимвиборомє 100 %шовк, боіншітканиниважко красиво йзручнозав'язати.

 

1.8Панчохи

>Нейтральнікольори (>світло-бежевий,кольорушкіри)завжди будутьвдалимвибором.Можнатакожзупинитися накольорі,який напівтонутемніший за тонвашоїшкіри.Світло-сірийколір, як йколіркісткитакожє хорошимвибором.

Неносітьтемніпанчохизісвітлимвзуттям. Незабувайте, що натемнихпанчохахбудь-якіпроблеми (>вузлики,спущеніпетлі)набагатопомітніші, ніж насвітлих. Доти ж,дужетемніпанчохиможуть матірвиглядспортивнихштанів, котріщільнообтягують ноги, чогослідуникати.Біліпанчохи часторозглядаються як знакприналежності домедичного персоналу.

>Уникайтепанчох ізвізерунками: смердотіпривертатимутьувагу до вашихніг більше, ніжценеобхідно уділовійситуації.

>Хорошоюзвичкоює матірзапасну парупанчох навипадокусілякого роду ">аварій".

 

1.9Взуття

>Класичнішкірянітуфлі —найпоширенішийваріантділовоговзуття дляжінок, бо смердотіодночасно йзручні, йвиглядаютьпривабливо.Рекомендованависотапідбора: 2,5 — 5 див.Уникайтесандалів,взуття ізвідкритими носами чип'ятками.

>Вважається, щоколір вашоговзуттямаєвідповідатинайнижчомукольору вашогоодягу (>спідниці,плаття, штанів) чи бутитемнішим.Збіганнякольорувзуття йнижньоїчастиниодягувізуальноробитьлюдинувищою йстрункішою.Якщоколір вашоговзуття якщоіншим (що малозбігатиметься ізкольоромодягу),увагупривертатимутьваші ноги, а й уділовихситуаціях небажано.

>Рекомендуютьсянейтральнікольори,такі якчорний,темно-синій,бургунді,сірий табежевий.Слідуникати червоного,рожевого тажовтогокольорів.Білийколір,навітьулітку, болеепідходить досвітських, ніж доділовихситуацій тазаходів.

>Якщо ві любитеходити на роботупішки,одягайтевзуття надуженизькихпідборах чи ж ізплоскоюпідошвою. Не вартовибирати для цогоспортивневзуття, як годиноюдехтоцеробить. Вініколи незнаєте, кого візустрінете подорозі на роботу чи жбілянеї (>можливо, вашого начальника чи члена зарадидиректорів).

>Водночас ві не можетеноситиділовевзуття, коли навулицілежитьпівметразмішаного ізсіллюснігу,якийтане,перетворюючись накаламутнубрудну воду, щозаливає усєнавкруги. Це просто більше не практично. Притакійпогоді вартовзутиелегантнірезиновічобітки, котрідадуть вамможливістьпересуватися безборонно.Своєділовевзуттяпринесіть з собою.

 

1.10Сумка/портфель

>Слідвіддаватиперевагу сумкам та портфелівзішкіри. При цьому вартоуникатиярликівдизайнерів на сумках.Ввалюється, що дляжінокпідходящимвибором якщо портфель як ізтвердими боками, то й ізм'якими.

>Найбільшпрактичнимикольорамиєчорний,коричневий табургунді.Невеликі сумочки закольороммаютьзбігатися із вашимвзуттям. Це правило, нестосуєтьсяпортфелів.


1.11Деталі

>Переконайтеся, що вашабілизнанеобхідногорозміру й добро на вассидить: будучиневідповідногорозміру чиневдалого крою, вонможезіпсувати усевраження від вашоговбрання,підкресливши ">слабкі"сторонивашоїфігури.

>Вдалопідібраніокуляриможуть бутидодатковимпозитивнимелементом вашогопрофесійногоіміджу. Тому,якщо ві носітьокуляри шкірного дня йцілий день,намагайтесяпідібрати пару, котра б максимальнопрацювала на вас.

>Уникайтеокулярів ззатемненимсклом чиокулярів-хамелеонів (>скло якітемнішає/світлішаєзалежно відсилисвітла у томумісці, де віперебуваєте).Вониховатимутьвашіочі відспіврозмовника, й томувінможесприйняти вамнещирулюдину, аотже, ізнедовіроюпоставиться до вашихслів, щозовсім недопомагаєсправі.

>Нижче наведенобазовийтрадиційний гардероб,якийможе бутипочатком практично длякожноїділовоїжінки.Пам'ятайте, щовін неєусталеним йнезмінним, азалежить від вашогомісцяпроживання,сферипрофесійноїдіяльності, атакож від посади, якої віобіймаєте.

 


2Традиційнийділовий гардероб:стратегія для чоловіків

 

>Чоловіки, як правило,маютьменшийвибір водязі, ніжжінки, але йцезовсім неозначає, що смердоті неповиннідумати просвій гардероб. Направдусамецейутруднений (>менш широкий)вибір приводити доти, щоодягчоловікапередає понадінформації про йоговласника. Вамнеобхідновиробити стиль,який бівідображав вашуіндивідуальність йвласний смак.

>Є дварізнихтипиодягу,прийнятного длячоловіків-бізнес-менів й,ширше,ділових людей: 1) костюм, щоскладається із двохчастин; 2)окреміпіджак та штани, щокомбінуються.

 

2.1 Костюм

>Діловий костюм,якийскладається із двохчастин (>піджака та штанів),єнайкращимвибором длябільшості сфербізнесу.Вважається, щоділова людина винна матір не меншеп'ятикостюмів (>однобортних іздвома читрьомаґудзиками тадвобортних), котрі йскладатимуть основу гардеробу.

>Двобортніпіджакизавждизастібаються (>цестосується йвнутрішньогоґудзика).Колірґудзиківмаєпоєднуватися ізкольоромтканини, ізякоїпошито костюм.

>Рекомендована шириналацканів напіджаку від 7,5 до 8,5 див,малоймовірно,вийде ізмоди, ніжширші чивужчілацкани.Манжети на штанах, упринципі, справавласногосмаку тавибору шкірногоокремогочоловіка, але й вцілому штани із манжетамивважаютьсяменшформальними.

>Піджаки відкостюмів неслідносити ізіншими брюками.Жилетдодає костюмубільшоїофіційності тасвідчить про йоговищуціну.

>Вибіркольорів.

>Темно-синій,сірий таколірвугілляєкольорами влади (">сильними"кольорами). Будьтеобережні ізкоричневимкольором, бо багатохтосприймає його негативно.Також варто бутиобережним ізчорнимкольором бовінможезалякуватиоточуючих.Середньоїінтенсивностісинійколірсприймається людьми якдружній.Легкасмужкаадекватноїширини натканиніможедодатипривабливості тарізноманітностівашомуодягу.

>Вибіртканини.

>Вовна тапоєднання ізвовною можнаноситицілийрік, доти ж смердоті нелегкомнуться.Бавовна/поплінможуть бутипідходящимвибором длятеплої постривай. Убудь-якомуразі перед тім, яккупитиякусьріч,переконайтеся, щотканина, ізякої вона пошита, нелегкомнеться.Якщо жмнеться, добро подумайтеще раз:одяг ізподібноїматерії не ">протягне"цілий день безчисленнихзморшок тазаломів наньому.

 

2.2Окреміпіджак та штани

>Окреміпіджак та штанимаютьзавжди бутиконтрастнихкольорів у тому,щобзменшитисвійменшформальнийвигляд.Піджаки вклітинку, як правило,занадто неформальні длябізнесу таділовоїсфери уцілому.

>Вибіркольорів.

">Сильні"кольори —темно-синій,сірий,вугілля — легкопоєднуються із великоюкількістюконтрастнихкольорів.Коричневий табежевийкольори будутькращимвибором дляокремогопіджака,якийпоєднується ізсиніми штанями тавідповіднопідібранимисорочкою йкраваткою.Середньоїінтенсивностісинійколірнадаєможливістьбагатосторонньоговибору, легкопоєднуючись ізтемно-синім тасіримкольорами.

>Більштемнийколірпіджакадозволяєвибрати штанисвітлішихкольорів, у томучислісвітло-коричневі табежеві.

>Вибіртканини.

як йкостюми,окреміпіджакимають бути ізвовни,їїпоєднань,бавовни чипоєднань зшовком.Бажано матір штани ізгабардину чипоєднань ізвовною.


2.3Сорочки

>Чоловічіділові сорочкимаютьзавжди бути іздовгими рукавами,незалежно від пори року. При цьомукраїрукавівповинніприблизно на 1,5 диввизиратиз-під краюрукавівпіджака.

>Вибіркольорів.

>Однотонні сорочкинайбільшепідходятьділовійлюдині/бізнесмену, при цьомубілийколірзалишаєтьсянайкращим йнайбільшбезпечнимваріантом.Такожприйнятний тадоситьпоширенийсвітло-голубийколір. Удеякихкомпаніях/організаціяхможливоюальтернативоюоднотоннимє сорочки усвітло-голубу,бежеву чичервонусмужку.Слідуникатиперси-кового та лавандовогокольорів, атакожклітинки,крапок таширокоїсмужки.

>Вибіртканини.

>Найкращимвиборомє 100 %бавовна, але йїїналежнекрохмалення тапрасуванняпотребуєзначної (частонавітьпрофесійної)уваги йвмінь.

 

2.4Краватка

>Кінецькраваткимаєзнаходитися нарівнісерединипаска, але й невище, ніж йоговерхній край.Слід бутидужеобережним ізкраваткою-метеликом.Краватка такого типу, як правило,асоціюється ізвідповідним (>офіційним,вечірнім)вбранням —смокінгом чи фраком, й томуодягнута усунь уділовихситуаціяхможерозцінюватися яквиявексцентризму.Ширинакраваткимаєдорівнюватиприблизно 7,5 див, при цьому варто незабувати, що із годиною вонзмінюється.

>Вибіркольорів.

>Коліркраватки йколір костюмамаютьдоповнювати один одного, але й при цьому незбігатися.Найбільшпоширенікольориоснови —бургунді,червоний татемно-синій.Додатковікольори (>кольори деталей чивізерунка), як й самдеталі тавізерунок,мають бутивитонченими й при цьомурізко невиділятися, "некричати".

>Вибіртканини.

>Перевагавіддаєтьсявиробам із 100 %шовку.Такікраваткиелегантні, й їхні можнаноситипротягом року вбудь-якомукліматі.

>Геометричніфігури тасмужка — хорошийвибір,альтернативнимваріантомєм'якийвізерунок.

>Комбінуючи костюм,краватку та сорочку,виходьте із такихможливихваріантів: 1)двіоднотонніречі, одна — ізмалюнком; 2) одна однотоннаріч,дві — ізмалюнком.Поєднаннятрьох промов ізмалюнкомвимагаєвисокоговміння тасмаку, але й при цьомуможевиглядатинадзвичайнопривабливо (чи ж статі, безналежноговміння,катастрофою стилю).

>Краватка таносовичокмаютьдоповнювати один одного, немаючи при цьомуподібного/ідентичногомалюнка.

 

2.5Прикраси/годинник

>Чоловікиповинніносити не понадоднієїкаблучки наруці.

>Ділові людиможутьноситивисокоїякостізолоті,срібні чисталеві (>stainless >steel)годинники.

>Носітьгодинникнавіть тоді, коли вашвнутрішній таймер працюєвідмінно:відсутністьгодинника уділовоїлюдиниможе бутирозціненаіншими (>діловими партнерами,клієнтами) якнедостатняувага йповага до години.

 

2.6Пасок

>Паскимають бутишкіряними (>можливозішкіри крокодила)чорного, коричневогокольорів чикольорубургунді.Колірпаска винензбігатися ізкольоромвзуття.Слідвибирати паски ізпряжкою, що невпадає вочі.

2.7Шкарпетки

>Найбільшпоширенішкарпетки ізнейлону читонкоїбавовни.Вониповиннісягатисередини литки (>закінчуватися нависоті 20—25 див відвашоїпідошви): тоді вамніколи недоведеться,демонструватиголі ноги,сидячинавітьзаклавши ногу за ногу.

>Прийнятнийколір —чорний,коричневий читемно-синій.Шкарпеткибілого, бежевого чибудь-якогояскравогокольору чи із великимвізерункомможутьпривернути до вашихнігзайвуувагуоточуючих.

>Вибирайтеколір,якийзбігається ізкольором штанів чипідходить донього.Виняткомєбежеві штани, у такомувипадкушкарпеткимаютьпідходити докольорувзуття.

 

2.8Взуття

>Оточуючізавждидивляться вашевзуття, тому вам вартозвертати нанього неменшу (>якщо небільшу)увагу, ніж наодяг, танамагатисядотримуватисяіснуючих правил.

Вашимвиборомможе бути якшкіряневзуттязі шнурівками, то й без них. При цьому будьтедужеобережні ізчеревиками безшнурків,спереду на яківисить парадекоративнихвузликів. Упринципі, смердотієменшофіційними, а й удеякихсферах/галузяхпрофесійноїдіяльностівзагалісприймаються як ">домашнікапці". Уофісібажаноуникатичеревиків натовстійпідошві, хоч смердотіможливіпротягом холодного сезону.

>Колірчеревиків не винен бутисвітлішим заколір штанів.

>Чорневзуттяодягається докостюмівсірого,темно-синього тачорногокольорів. Докостюмів коричневого чи бежевогокольорупідходитьтемно-коричневевзуття.

 


2.9Портфель/гаманець

Портфельмає бутизішкіри коричневого тачорногокольорів чикольорубургунді.

>Гаманецьрекомендуєтьсяносити увнутрішнійкишеніпіджака. Колівінлежить укишенях штанів (немаєзначення,бокових чиззаду),загальнийвигляд костюма від цогозначностраждає.

>Нижче наведенобазовийтрадиційний гардеробділовогочоловіка.Пам'ятайте, щовінєзагальниморієнтиром йможезмінюватися/варіюватисязалежно від вашогомісцяпроживання,сферипрофесійноїдіяльності та посади, якої віобіймаєте.


>Література

1.CaspersonD.M. PowerEtiquette:What YouDon'tKnowCanKillYourCareer. —N.Y., 1999;Pease A.QuestionsAre theAnswers:How toGet to ">Yes" in NetworkMarketing. —Buderim, 2000.

2. ТимошенкоНЛ.Одягділовоїлюдини //Політика й годину. — 2000. — № 1-2. — З. 102—105

3. MorganJ.Debrett's NewGuide toEtiquette andModernManners. — London, 1996

4. PostP., PostP. TheEtiquetteAdvantage in Business:PersonalSkillsfor ProfessionalSuccess. — N. Y., 1999

5.Sabath M. BusinessEtiquette: 101Ways toConduct BusinesswithCharm andSavvy. —FranklinLakes, 1998

6.Sabath M. International BusinessEtiquette: Europe. —FranklinLakes, 1999.

7.Pease A.QuestionsAre theAnswers:How toGet to ">Yes" in NetworkMarketing. —Buderim, 2000

8.AxteltE.R.Gestures: TheDo's andTaboos ofBodyLanguageAround the World. — N. Y., 1998

9.Zheng P.S.EnhanceYourImageQuotient:YourGuide toPersonalBranding. —Singapore

10. Карнегі Д. Як завоювати на друзів і впливати на людей. — М., 1990.


Схожі реферати:

Навігація