Реферати українською » Этика » Етичні принципи формування авторитету менеджера


Реферат Етичні принципи формування авторитету менеджера

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

>ТОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (>ТУСУР)

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «Етика і культуру управління»

(Навчальний посібник «Етика і "культуру управління»,

авториНевраева І.В.,Устюжина Ю.В., 2003 р.)

Тема

«Етичні принципів формування авторитету менеджера»

2006р

Завдання

 

1. Складіть етичний кодекс сучасного менеджера, відповідального нижчевикладеним критеріям:

- кодекс мусить мати елемент новизни і оригінальності;

- може бути практичнореализуемим (можливо впровадити у життя);

- може бути конструктивно обгрунтований (чому такі, навіщо потрібна тощо.);

- впровадження такого кодексу життя має сприяти підвищення ефективності управління.

 2. Проаналізуйте, що зміниться, якщо такий кодекс застосовуватиметься практично.

Зміст

Запровадження ……………………………………………………………….…3

Моральні цінності ринку …………………………………………4

Основні якості менеджера ………………………………………….5

Ідеальна модель менеджера …………………………………….……12

Реальності вітчизняного бізнесу …………………………….……..16

Укладання ………………………………………………………..…….17

Список літератури ……………………………………………….…….19

Етичні принципів формування авторитету менеджера

Сучасний менеджер виступає у кількох іпостасях.

По-перше, це управляючий, наділений владою, керівний великим колективом людей.

По-друге, це лідер, здатний вести у себе підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції.

По-третє, це - дипломат, який встановлює контакти з партнерами та владою, успішно котра переборює внутрішні і його зовнішні конфлікти. 

По-четверте, це - вихователь, у якого високими моральними якостями, здатний створити колектив і спрямовує його у потрібному руслі.

По-п'яте, це - інноватор, розуміє роль науки у сучасних умовах, вміє оцінити й одразу ж впровадити у виробництво ту чи іншу винахід чи раціоналізаторську пропозицію.

По-шосте, це - просто людина, у якого високими знаннями й здібностями, рівнем культури, чесністю, рішучістю характеру й те водночас розважливістю, здатний бути під усіх відношеннях зразком для оточуючих.

Скласти етичний кодекс сучасного менеджера, виходячи з літературних джерелах непогані складно. З цього приводу написано досить книжок і статей, у яких наведені ідеальні моделі менеджера. Основна проблема залежить від практичної реалізації такої кодексу окремими керівниками.

Запровадження

>Управленческая етика – це сукупність етичних принципів, і норм, що ними керуватися діяльність організацій та членів у сфері управління і підприємництва. Вона охоплює явища різних порядків:

- етичну оцінку внутрішньої і до зовнішньої політики організації;

- моральних принципів членів організації, тобто. професійну мораль;

- моральному кліматі у створенні;

- зразки морального поведінки;

- норми ділового етикету –ритуализированние зовнішні норми;

- основні управлінські взаємодії – прийняття управлінські рішення, мотивацію співробітників, комунікації, дозвіл конфліктів.

Призначення управлінської етики – збільшити ефективність управлінської роботи.

Специфіка управлінської етики у тому, що сама керівник має тільки відповідати певним моральним вимогам, а й свідомо використовувати механізми моральної регуляції під управлінням людські ресурси, і навіть мати власну позицію щодо форм та способів моральної регуляції професійне життя.

Тож у рамках управлінської етики основну увагу звертається на принципи і норми моральної поведінки керівників, розглядаються моральних аспектів прийняття управлінські рішення, особисті якості керівника. |1,с.27|

Спробуємо скласти етичний кодекс сучасного менеджера.

Моральні цінності ринку

 

Власне, процесриноч іншої купівлі-продажу завжди є перебуванням компромісу між продавцем і покупцем. Ринкова економіка, крім все го іншого - неперевершений механізм, що дозволяє з допомогою конкуренції перетворити особистий, егоїстичний інтересчелове ка у громадську благо.

Є певні моральні норми, дозволяють знаходити цих компромісів. Ось кілька нетаємних них:

1) концепція "служіння суспільству", якої - завдяки внутрішньофірмової політиці - віддані все працівники компании від Президента до найманого персоналу. Служити клієнтам, получая при цьому розумну плату, - ось наріжний камінь їх мировоззрения. " Добробут виробника, - писав Генрі Форд, - залежить, зрештою ... від користі, що вінприно сит народу".

2) хоч і парадоксально, неповагу до грошам. Гроші для підприємця не метою, а лише,кото рої використовується задля досягнення поставленої мети. Гроші на ходяться постійному русі, в обороті. Річ, справжнє,захвативающее повністю, - ось головне багатство бізнесмена.Отсутствие культу грошей робить підприємця розкутийним, дає можливість на розумний ризик.

3) логічно яка з попереднього стала незадоволеність досягнутим, неувядающее з роками почуття здорового честолюбства. Бізнес - це результат, а й процесс. Бізнесмену, як і письменнику, завжди здається, головна книжка в нього попереду. Ця стала націленість на успіх, прагнення рішенням, усі складніших і масштабних за дач - своєрідна "візитівка" західного бізнесмена.

4) щирість, сумлінність, відкритість. Чесність підприємця - незаперечний атрибут стилю діловихвзаимоотношений у країнах, бо найменше "цятку" на репутації бізнесмена можуть призвести до серйозних фінансових втрат, а то й до банкрутства. У разі розвиненою конкуренції бути чесним вигідно. На варті чесну конкуренцію стоїть як держава, а й численні об'єднанняпредпринимателей за професіями - союзи, гільдії, асоціації, які уповноважені регулювати діяльність своїх членів винтересах споживачів задля забезпечення справедливою,равноправ іншої і етично здорової ділової практики. З іншого боку, у таких об'єднаннях існує професійний кодекс честі, описує ряд вчинків, які зізнаються його членами, як неетичні.

5) гордість на власний бізнес незалежно з його області й масштабів. Будь-який бізнес, службовець задоволенню потреб покупців і який приносить самі дохід,престижен. У основі такої підходу лежать високий професіоналізм, упевненість усобственних можливостях.

6) такий принцип: успіхи у бізнесі нічого не винні досягатися з допомогою руйнації довкілля.

7) принцип "у розподілі прибутку повинні брати участь всі ті, хто брав участь у її створенні".


Основні якості менеджера

 

Існує групи таких якостей: особисті, професійні, організаторські і ділові.

До особистим якостям насамперед відносять чесність і людська порядність, які передбачають завжди дотримання норм загальнолюдської моралі, скромність і соціальна справедливість стосовно оточуючим. Керівник повинен прагнути розуміти своїх підлеглих, вбачати у реформі них особистості, гідні поваги, вміти розумітися на поведінці, бути людяний і турбуватися про людях, йти до співробітництву, враховуючи у своїй інтереси всіх.

Менеджер може бути принципове переважають у всіх питаннях, вміти протистояти тиску як «згори», і «знизу», послідовно але рішуче стояти своєму, не приховувати виправдання своїх поглядів, захищати остаточно ті цінності, що вони сповідують, й допомагати отримувати ці коштовності іншим у вигляді особистого прикладу, а чи не моралізування, твердо тримати дане слово. |2,с.78|

Робота менеджера надзвичайно важка, і тому однією з його найважливіших особистих якостей має бути хороше здоров'я, яке допомагає бути енергійним і життєстійким, мужньо переносити удари долі, успішно справлятися зі стресами. Задля підтримки хорошого фізичного здоров'я потрібні постійні тренування, збалансовані навантаження, які передбачають зміну видів діяльності - адже відпочинок надбезделии, а переключенні в іншу роботу. Сили та енергію необхідно тому раціонально розподіляти між всіма своїми справами, щоб у кожному домогтися успіху, але не можна привчати себе на постійним стабільним навантажень і від часу руйнувати звичні зразки дій, бо коли знадобиться ривок,разомлевший керівник нього вже нічого очікувати здатний.

Проте одного фізичного здоров'я менеджеру недостатньо. Вона має бути що й емоційно здоровим, інакше просто більше не витримає всіхсваливающихся з його голову перевантажень.

Тому слід заздалегідь формувати в собі позитивні емоції: співпереживання, що робить людини гуманним; хвилювання, стимулюючий активність, зацікавленість і допитливість, допомагає просуватися вперед, освоєння нових сфер діяльності; впевненість,добавляющую солідності.

Прийняття управлінські рішення жадає від менеджерів як кваліфікації, а й емоційної зрілості, що у умінні і готовність йти назустріч гострим ситуацій, успішно справлятися із нею, не робити не пережитої трагедії з поразок, неминучих життєвому шляху будь-якого менеджера.

 Сучасний менеджер повинен активно боротися із власними нестатками, формувати в собі позитивне ставлення до життя і, створювати здорове оточення шляхом висування і навчання людей, розкриття їх здібностей і талантів. У цьому непотрібно побоюватися втратити авторитет - здебільшого співробітники би за таке ставлення до них платять, навпаки, визнанням і вдячністю.

Другу групу якостей, необхідних кожному менеджеру - професійні. Це - компетентність, тобто. система спеціальних знань і практичних навичок. Вона буває спеціальної і управлінською. Це культура - загальна, технічна, економічна, правова, інформаційна, психолого-педагогічна. Важливий й інших моментів. Насамперед, сучасного керівника відрізняє гарне знання дійсності як внутрішньої, і зовнішньої, розуміння цілей фірми і свого підрозділи, вміння бачити проблеми, виділяти у яких найважливіші боку, бути сприйнятливою новизні із змінами. Це вимагає володіння розумовими здібностями вищий за середній рівня, умінням аналізувати ситуацію, створювати й критично оцінювати різні плани і програми, приймати рішення, брати себе відповідальність право їх виконання, багато й ще працювати при цьому, бути енергійним і рішучим.

Проте керівник може бути як вже добре підготовленому і його високо освіченою, але що й творчої особистістю. Від нього потрібно як вірити до своєї здібності, а й цінувати таких здібностей за іншими, вміти їх мобілізувати і використовувати, долаючи все які по дорозі перешкоди. І тому треба бути наполегливим, відчувати потреби у перервах, вміти поривати із сталими традиціями, сприймати нові й новаторські рішення, систематично ними користуватися. Творчий керівник зазвичай працює із групами, використовуючи метод мозковий атаки, заохочує вільне вираження емоцій й ідей і безперестану навчається, зокрема і власних помилках.

Творчість немислимо без здібності знаходити інформації і ділитися нею зі підлеглими, прислухатися до оточуючих незалежно від цього, вони, тримати себе відверто із колегами, домагатися зворотного зв'язку, не відгороджуватися від цього, що загрожує усталеним поглядам поширювати на світ, ставлячи у своїй усе під сумнів, розуміти позицію інших, скрізь знаходити людей, які мають хоч якийсь інтерес для фірми.

Але найважливіше для менеджера схоплювати усі льоту, пов'язувати знову об'єкти, куплені знання з колишніми, мати умінням та здібністю вчитися як у роботі, і за її межами, підвищуючи компетентність, але уникаючи у своїй однобокої спеціалізації. Навчання звичайно починаються із моменту набуття на посаду і точиться. |2,c.124|

Черговий групою якостей менеджера, які його власне як менеджера, є організаторські, і навіть ділові.

Вони відображають рівень організаторської культури менеджера, володіння ним технологією управлінської роботи: добором, розстановкою та використанням кадрів, виробленням норм, нормативів і регламентів, особистих планів і планів діяльності підрозділів, служб, оперативних планів і планів-графіків проведення заходів, доведенням завдань до виконавців,инструктажем,распорядительством, контролем.

До організаторським якостям потрібно віднести передусім цілеспрямованість. Характер сучасного життя жадає від менеджера ясних і економічно обгрунтованих цілей. Без них може відчувати недолік твердості і рішучості, упускати непогані можливості, витрачати час на дрібниці. Бо у світі усі змінюється, щоб утриматися на плаву, менеджер повинен це ще коригувати. Але цілеспрямованість не в тому, щоб мети встановлювати, а завзято до них прагнути. І це відрізняє менеджера від інших працівників.

Іншим організаторським якістю, що має бути властиво менеджеру, є діловитість. Вона насамперед у вмінні чітко й своєчасно ставити завдання, приймати обгрунтовані рішення, контролюватиме їх виконання, бути оперативним і розпорядницьким у діях та вчинках.

Важливим організаторським якістю менеджера є енергійність, тобто здатність заражати людей упевненістю, прагненням діяти через логічне навіювання, особистого прикладу, власного оптимізму.

>Менеджеру мусить бути властива дисципліна контроль з себе. Без цього не зможе ні притягти до порядку інших, ні контролюватиме їх діяльність. Тому менеджер повинен контролювати свої емоції й настрої, вивчати емоції інших, щоб знайти підхід до поведінці, і навіть контролювати дисципліну підлеглих.

Суттєвою рисою менеджера мусить бути підвищена працездатність, вміння трудитися напружено, не приносячи, проте, себе у жертву і стаючи «>работоманом» (в передових компаніях вважається поганою манерою для вищих керівників затримуватися у центральному офісі по закінченні трудового дня чи брати роботу в будинок).

Сили слід плекати головного, не розтринькувати їх порожнім-порожній-по-порожньому, вміти відпочивати, зокрема і під час відряджень. Менеджер може бути комунікабельним, контактним, тобто. товариським, спрямованим зовнішній світ, котрі виявляють інтерес до оточуючих. Він має вміти розташовувати себе людей, слухати і розуміти їх, у своїй правоті.      

Розглянувши якості, необхідних менеджера, можна назвати, сучасний менеджер виступає у кількох іпостасях.

По-перше, це управляючий, наділений владою, керівний великим колективом людей.

По-друге, це лідер, здатний вести у себе підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції.

По-третє, це - дипломат, який встановлює контакти з партнерами та владою, успішно котра переборює внутрішні і його зовнішні конфлікти. 

По-четверте, це - вихователь, у якого високими моральними якостями, здатний створити колектив і спрямовує його у потрібному руслі.

По-п'яте, це - інноватор, розуміє роль науки у сучасних умовах, вміє оцінити й одразу ж впровадити у виробництво ту чи іншу винахід чи раціоналізаторська пропозицію.

По-шосте, це - просто людина, у якого високими знаннями й здібностями, рівнем культури, чесністю, рішучістю характеру й те водночас розважливістю, здатний бути під усіх відношеннях зразком для оточуючих.

Виконуючи свої повсякденні обов'язки, менеджер спілкується з різними категоріями осіб. Насамперед, це партнери. Іноді є підстави дуже неприємними,видвигающими макабричні вимоги, і навіть загрозливими, але у будь-якому разі поводження з ними потрібно коректно, не показуючи роздратування. Інша категорія людей якими вдається спілкуватись, - керівники різного рангу. У розмовах із ними виражатися слід чітко й недвозначно, дотримуватися лише фактів чи власних міркувань, коротко викладати думки. Ставлячи якусь проблему, найкраще відразу ж потрапляє запропонувати варіант її вирішення, щоб бос не займався нею з початку остаточно. Взагалі, найкраще більшу частину його роботи прийняти - він не забуде. З підлеглими спілкування має бути, у вищої міри довірчим і доброзичливим - від нього, як відомо вирішальною мірою залежить доля менеджера. І, нарешті, менеджер постійно спілкується із колегами – керівниками інших підрозділів. Прямого впливу них він надати неспроможна й тут особливої мірою треба вміти

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація