Реферати українською » Юриспруденция » Організація діяльності адвокатських об'єднань в Україні


Реферат Організація діяльності адвокатських об'єднань в Україні

>Введение…………………………………………………………………….3

Розділ 1. АдвокатураУкраини……………………………………………4

1.1. Історіястановления………………………………………………..4

1.2. Поняття, організація та принципи діяльностіадвокатури…..14

Розділ 2. Діяльність адвокатськихобъединений……………………...18

1.1. Реєстрація адвокатськихобъединений……………………………19

1.2. Види адвокатськоїдеятельности……………………………………23

1.3. Гарантії адвокатськоїдеятельности……………………………….26

Розділ 3.Адвокатские об'єднання на умовах реформування

адвокатуриУкраини………………………………………………………28

>Заключение…………………………………………………………………35

>Литература………………………………………………………………….37

Запровадження

Адвокатура України, як із основних механізмів захисту права і свободи людини посідає чільне місце у правозахисної системі. Тому вона за праву посіла своє місце у розділі II українській конституції «Права, волі народів і обов'язки людини і громадянина».

Проблеми організаційно-правового характеру можна впоратися сьогодні. Якщо відповідно до раніше чинною Конституцією (>І978г.) адвокатура визначалася, як система колегій адвокатів, розмежованих на регіональному рівнях, то нинішня Конституція (ст. 59) однозначно визначає адвокатуру, як єдину функціональну систему у державі. У розділі ст. 131 Конституції санкціонує проведення з'їзду адвокатів України, що є уособленням найвищого органу адвокатури.

>Закрепляя основи організації і діяльності адвокатури (ст. 92 Конституції), діючий Закон «Про адвокатуру» визначає її як добровільне професійне громадське об'єднання, звісно, рівня.

Цей концептуального підходу дає можливість вирішити питання статусу адвокатури, як всеукраїнською організації з певною Конституцією та законом єдиним назвою — «Адвокатура України». У цьому слід виходити, що адвокатуру України, як загальнодержавне професійне об'єднання, утворюють все адвокати України, тобто особи, котрі з основі свідоцтва на право на заняття адвокатської діяльністю постійно займаються цієї банківською діяльністю та у порядку зареєстровані у адвокатському реєстрі.

Систему адвокатури України це адвокати і місцеві і регіональні адвокатські об'єднання відповідними органами.

>Организационно-правовая структура адвокатури будується на засадах добровільності, колегіальності,териториальности і самоврядування за схемою: адвокат — адвокатські об'єднання місцевого і регіональних рівнів — адвокатура України (загальнодержавне адвокатське об'єднання).

Укладання

Забезпечення громадян кваліфікованої юридичної по міццю в наші дні вважається важливим конституційним положением. Йому присвячені ст. 59 Конституції України та чималодругих законодавчих розпоряджень. Увага законодавця до того що, щоб громадянампредостав лялась кваліфікована юридична допомогу, пояснюється передусім широким визнанням порівняно простогоисходного становища: реалізація права і свободи чоловіки йгражданина можлива повною мірою, що вони відстоюються зі знанням справи, кваліфіковано.

Таку реалізацію може здійснювати далеко ще не всякий. Для неї потрібно лише вміння читати законодавство, а й уміння розуміти його, і навіть навички по швидкомуотисканию того акта, потрібного на вирішення виниклого у проса, досвід ведення справ у правоохоронні органи імногое інше. Інакше кажучи, щоб забезпечити ефективну допомогу, потрібен фахівець. Нині перед адвокатурою офіційно поставлено завдання сприяння охороні правий і законних інтересів всіх фізичних юридичних осіб, осуществлению правосуддя, дотриманню і зміцненнюзаконности, вихованню громадян, у дусі точного і неухильногоисполнения законів, шанування правам, свобод, честі ідостоинст ву інших. Під адвокатурою прийнято розуміти організоване певним чином об'єднання юристів-професіоналів, головноюфункцией якого є надання кваліфікованоїюридической допомоги всім, хто її потребує.

Однією з організаційної формою діяльності адвокатури є адвокатські об'єднання.

Адже сьогодні маємо «>адвокатов-профессионалов» і «>адвокатов-предпринимателей суть діяльності яких істотно відрізняється. Неврегульованість цієї проблеми, у законодавчому порядку вносить дезорганізацію у діяльність адвокатури і спотворює її суть.

Для правдивого розуміння правової природи адвокатури і її діяльності, рухається у законодавчому порядку дати визначення таких понять: адвокатура, адвокат, адвокатська діяльність, декларація про адвокатську діяльність, правова допомогу, надання правову допомогу, заробіток адвоката (гонорар), індивідуальна адвокатська діяльність, адвокатське об'єднання, адвокатське бюро, контора, фірма, помічник адвоката, стажист тощо.

Література

1. Конституцію України від 28 червня 1996 р.

2. закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. N2887-XII.

3. Постанова від 27 квітня 1993 р. N 302 «Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань».

4. закон України «Про об'єднання громадян» від 18 червня 1992 року N2460-XII.

5. закон України «Про банки та надійної банківської діяльності» 19 грудня 1992 р. N2887-XII.

6. Закон Про адвокатуру у СРСР від 30 листопада 1979 р.

7. Основи законодавства Союзу і союзних республік про судоустрій. 13 листопада 1989 р.

8.Барщевский М. Адвокатська етика. - М., 2000 р.

9. Гессен І.В. Історія РосійськоїАдвокатури. Т 1: Адвокатура, суспільство і державу (1864-1914).Юристь., Москва., 1997.

10. Кримінальна захист бідних у Нью-Йорку 1987 р., 400 з. Видання Нью-йоркського університету.

11.Хаски Ю. Російськаадвоктура і радянську державу. М, 1993.

12.           

13.Кальний У.Проблемиреформуванняадвокатуриукраїни. // Право України. –1997р. № 8. З. 42-45.

14. Князєва О.Г. Розвиток Російської адвокатури в дореволюційний період.// Вісті вузів.Северо-кавказский регіон. – 2004. - №3.

15. Никифорова Н.П. Про правомочності використання їх у найменуванні юридичних словосполучень «адвокатська колегія» і «юридична консультація». // Адвокатська практика. - 2002 р.,- № 3., З. 5-6.

16. Сергєєв В.І. Проблеми становлення російської адвокатури в історичному контексті судових реформ XIX і XXI століть. // Російський суддя. – 2001.- № 11.


Схожі реферати:

Навігація