Реферати українською » Юриспруденция » Екзаменаційні квитки по юридичній психології за перший семестр 2001 року


Реферат Екзаменаційні квитки по юридичній психології за перший семестр 2001 року

приблизний перелік екзаменаційних запитань

юридична психологія

 

1. Юридична психологія як наука.

2. Завдання юридичної психології.

3. Основні підходи до розуміння злочинного поведінки людини.

4. Структура і змістом сучасної юридичної психології.

5. Принципи юридичної психології.

6. Методи юридичної психології.

7. Методисудебно-психологической експертизи.

8. Правова психологія як галузь юридичної психології.

9. Зміст процесу правової соціалізації.

10. Процес формування правосвідомості особистості.

11. Сутність правової культури.

12. Механізми формування правосвідомості.

13. Процес правової соціалізації особистості.

14. Умови ефективного функціонування правових норм.

15. Мотиви правомірного поведінки особистості.

16. Превентивна психологія.

17. Завдання превентивної психології.

18.Девиантное поведінка: суть і стала прояви.

19. Характеристики девіантної поведінки за групами.

20. Підходи до нейтралізації девіантної поведінки.

21. Кримінальна психологія.

22. Чинники кримінального поведінки.

23. Психологічні передумови злочинного поведінки.

24. Психологічна характеристика злочинців.

25. Психологічні особливостіженщин-преступниц.

26. Роль потерпілого в скоєнні злочину.

27. Психологія злочинних формувань.

28. Характеристика організованих злочинних груп.

29. Психологія бандитських формувань.

30. Злютованість організованих злочинних груп.

31. Характеристика злочинного співтовариства.

32. Психологія слідчої і оперативно-розшукової діяльності.

33. Слідча ситуація у психологічному плані.

34. Чинники психологічної лінії поведінки слідчого.

35. Здібності слідчого.

36. Злочинна інсценівка.

37. Психологічна суть і стала стадії допиту.

38. Встановлення контакту з підслідним.

39. Психологічні особливості очна ставка і обшуку.

40. Психологічні механізми впізнавання.

41. Види слідчого експерименту.

42.Подструктура ОРД.

43. Психологічні складнощі у ході ОРД.

44. Способи отримання професійно значимої інформації.

45. Вплив на злочинця під час дізнання.

46.  Судова психологія.

47. Психологія судової діяльності.

>48.Процессуально-психологические вимоги до судді.

49. Психологія присяжних.

50. Чинники, що впливаютьсвидетельские показання.

51. Сутність "шахового судового допиту".

52.Судебно-психологическая експертиза і його види.

>53.Состояние афекту.

54. Експертиза особистих якостей.

55. Експертиза професійних функцій у сфері управління технікою.

56. Визначення ієрархії мотиваційних ліній особистості.

57. Експертиза суїцидальних дій.

>58.Пенитенциарная психологія.

59. Психологія покарання як кари.

60.Постпенитенциарная реабілітація осіб.

61. Адаптація до місцевих умов виправних установ.

62. Особливості стратифікації засуджених.

63. Рівні кримінальних угруповань засуджених.

64. Характеристика члена "вищого" рівня кримінальної угруповання.

65. Психологія члена "середнього" рівня кримінальної угруповання.

66. Характеристика члена "нижчого" рівня кримінальної угруповання.

67. Особливості впливу кримінальних угруповань засуджених в ІУ.

68. Методики вивчення елементів кримінальної субкультури.

69. Стихійні соціально-психологічні явища серед засуджених.

               

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 1

1) Основні завдання юридичної психології.

2) Соціально-психологічні риси стійких злочинних груп.

3) Психологічні особливості очна ставка.

4) Психологічна характеристика поведінки засудженого другого фазі адаптацію ІУ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 2

1) Процес формування правосвідомості особи і його структурні компоненти.

2) Психологічні причини девіантної поведінки молоді.

3) Психологічні особливості діяльності присяжних.

4) Характеристика початкової фази адаптації до умов відбування покарання.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 3

5)Биографический метод дослідження: суть і практичного значення.

6) Відмінність у відкритому розгляді проблем девіантної поведінки у вітчизняних і закордонних наукових працях.

7) Стадії допиту та його психологічна сутність.

8) Класифікація груп жертв згвалтування, застосована практицісудебно-психологической експертизи.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 4

9) Сутність правової культури.

10) Основні підходи до нейтралізації девіантної поведінки.

11) Основні чинники, які визначають встановлення довірчих взаємин у ОРД.

12) Психологічні особливості допиту свідків і потерпілих.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 5

13) Прогнозування злочинного поведінки по Ч.Ломброзо.

14) Умови ефективного функціонування правових норм.

15) Психологічні особливості і завдання слідчого за підготовки до допиту.

16) Особливості стратифікації засуджених.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 6

17) Особливості використання їх у юридичній практиці тестових методів психодіагностики.

18) Психологія простих злочинних формувань.

19) Психологія конструктивної діяльності суду.

20)Судебно-психологическая експертиза: суть і призначення.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 7

21) Принцип системності: суть і стала значення розумінняпсихолого-юридических явищ.

22) Психологічна класифікація навмисних і неусвідомлюваних злочинів.

23) Психологічні особливості правильної оцінки результатів пізнання.

24)Групповие феномени "сім'я" і "земляцтво": сутність, "правничий та обов'язки".

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 8

25) Сутність і змістом основних психологічних теорійделиквентного поведінки.

26) Превентивна психологія як напрям юридичної психології.

27) Комунікативна підструктура ОРД.

28) Основні функції покарання.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 9

29) Структура і змістом сучасної юридичної психології як прикладної області знання.

30) Психологічні особливості необережного злочинця.

31) Складові, які визначають глибину психологічного аналізу злочинів.

32) Експертиза суїцидальних дій.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 10

33) Сутність та призначення методу розмови.

34) Психологічна характеристика організованих злочинних груп.

35) Предмет судової психології як розділу юридичної психології.

36) Емоційні гніву й їхнього впливу свідомі дій суб'єкта.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 11

37) Специфіка використання методу узагальнення незалежних характеристик.

38)Личностно-психологические чинники кримінального поведінки.

39) Психологічні бар'єри і труднощі встановлення контакту під час ОРД.

40) Сутністьпсихолого-организационной структури судової діяльності.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 12

41) Історичні аспекти розвитку юридичної психології.

42) Базові психологічні становища під час встановлення мотивів, цілей та способів злочинного діяння.

43) Психологічні закономірності і механізми впізнавання.

44) Особливості функціонування малих груп засуджених.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 13

45) Основні психологічні теорії, які пояснюють злочинну поведінка особистості.

46) Специфіка прояви згуртованості організованих злочинних груп.

47) Психологічний забезпечення слідчого експерименту.

48) Сутність експертизи особистих якостей.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 14

49) Метод опитування: суть і стала практична значимість.

50) Роль потерпілого в скоєнні злочину.

51) Категорії допитуваних на слідстві.

52) Психологічна характеристика засуджених групи ">блатарей".

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 15

53) Правова психологія як галузь юридичної психології.

54) Психологічна характеристика серійних сексуальних убивць.

55) Психологічні особливостімоторно-продуктивного способу отримання значимої інформації.

56) Визначення забезпечення і ієрархії основних мотиваційних ліній особистості.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 16

57) Основні правила організації та проведення психологічного спостереження як методу дослідження.

58) Психологічна характеристика розкрадачів.

59) Види слідчого експерименту, і їх коротка характеристика.

60) Особливості судового допиту неповнолітніх.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 17

61) Особливості взаємозв'язків юридичної психології з іншими галузями психологічної науки.

62) Основні мотиви правомірного поведінки особистості.

63) Психологія судової пізнавальної діяльності.

64) Особливості експертизи з визначення здібностей потерпілих, свідків правильно давати пояснення.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 18

65) Класифікація та призначення методів юридичної психології.

66) Психологічні передумови злочинного поведінки.

67) Основні способи на злочинця під час дізнання.

68) Сутність "шахового судового допиту".

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 19

69) Сутність і різноманітні види психологічного експерименту.

70) Основні завдання превентивної психології.

71) Пошукові здібності слідчого.

72) Основні фази адаптації до умов виправних установ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 20

73) Види психологічного спостереження.

74)Девиантное поведінка: суть і стала прояви.

75) Взаємини під час судового розгляди та їх класифікація.

76) Сутністьпостпенитенциарной реабілітацію осіб, звільнилися з місць позбавлення волі.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 21

77) Суттєва різниця психологічного механізму зараження від механізму наслідування.

78) Загальна характеристика злочинного співтовариства.

79) Основні види рольового поведінки у оперативно-пошукової діяльності та їх психологічна характеристика.

80) Особливості взаємодії і характеру впливу кримінальних угруповань засуджених в ІУ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 22

81)Анатомо-френологический підхід до розуміння поведінки людини.

82) Характеристики девіантної поведінки "важких підлітків".

83) Психологія злочинної інсценівки.

84) Психологічна характеристика члена "нижчого" рівня кримінальної угруповання в ІУ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 23

85) Методисудебно-психологической експертизи.

86) Алгоритм превентивної психодіагностики і психокорекції.

87)Психотехнические прийоми удосконалення мислення слідчого.

88) Психологічний вплив на стихійні соціально-психологічні явища серед засуджених.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 24

89) Зміст процесу правової соціалізації.

90) Сутність поняття "злодій у законі".

91) Структура психологічного аналізу судової діяльності.

92) Видисудебно-психологической експертизи.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 25

93) Основні механізми формування правосвідомості при дорослішанні людини.

94) Дефекти процесу правової соціалізації особистості.

95) Типи слідчої ситуації у психологічному плані.

96) Стан афекту та її характеристика.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 26

97) Сутність та призначення методівпсихотехнического впливу.

98) Кримінальна психологія як розділ юридичної психології.

99) Шляхи і знаходять способи отримання професійно значимої інформації.

100) Тактика входження до колектив ІУ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 27

101) Предметсудебно-психологической експертизи.

102) Психологічна характеристика насильників.

103) Основний психологічний аспект орієнтування слідчого в суб'єктивний бік події злочину.

104) Психологічна суть і стала рівні кримінальних угруповань засуджених.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 28

105) Принциппроцессуально-акторного розвитку правосвідомості: суть і зміст.

106) Особливості розвитку суперечностей у сфері відносин: особистість - "інші".

107)Тактико-психологические методи під час обшуку. 

108) Психологічна характеристика члена "вищого" рівня кримінальної угруповання в ІУ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 29

109) Аналіз продуктів діяльності як методу психологічного дослідження.

110) Психологія бандитських формувань.

111) Психологічні аспекти встановлення контакту з підслідним під час допиту.

112) Психологічна характеристика поведінки засудженого цього разу третьої стадії адаптацію ІУ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 30

113) Об'єкт й предмета юридичної психології як науки.

114) Кримінальне поведінка: суть і стала прояви.

115)Психолого-структурний аналіз слідчої діяльності.

116)Пенитенциарная психологія: суть і стала об'єкт вивчення.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 31

117) Специфіка використання методу інтерв'ю, і його види.

118) Психологічна характеристика злодія.

119) Психологічні особливості проведення.

120) Експертиза професійних функцій у сфері управління технікою.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 32

121) Сутність принципу суб'єктивної правової активності.

122) Психологічні особливостіженщин-преступниц.

123) Чинники, що впливаютьсвидетельские показання.

124) основні напрямиресоциализирующей діяльність у ІУ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 33

125) Основні ланки розвитку правової культури.

126) Чинники формування девіантної (асоціального) поведінки особистості.

127)Процессуально-психологические вимоги до судді під час встановлення істини.

128) Основні методики вивчення елементів кримінальної субкультури.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 34

129) Характеристика поведінкового (>мотивационно-волевого) компонента правосвідомості.

130) Соціально-психологічні аспекти девіантної поведінки.

131) Основні групи чинників, які визначають психологічну лінію поведінки слідчого.

132) Психологічний аспект покарання як кари.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ЮРИДИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ

Квиток № 35

133) Методологічні принципи юридичної психології.

134) Психологічна характеристика убивць.

135) Психологія слідчої і оперативно-розшукової діяльності як розділ юридичної психології.

136) Психологічна характеристика члена "середнього" рівня кримінальної угруповання в ІУ.

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Емфітевзис і суперфіцій
  1..   Загальне поняття про речових правах. Спільним властивістю всіх речових прав узагалі є
 • Реферат на тему: Юридична Відповідальність
  Північно-Західна Академія Державної Служби Реферат на задану тему “Юридична відповідальність”
 • Реферат на тему: Юридична відповідальність
  Оглавление. Запровадження. Поняття та ознаки юридичну відповідальність. Принципи юридичну
 • Реферат на тему: Юридична відповідальність
  Інститут молоді. Кафедра теорії та історії Держави і право. Курсова робота з теорії держави й права
 • Реферат на тему: Юридична відповідальність
  Зміст Запровадження 2 Глава I. Поняття та ознаки юридичну відповідальність 5 1. Поняття юридичну

Навігація