Реферат Телефон

Страница 1 из 5 | Следующая страница

                   УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  

                             ПОСТАНОВА

                     від 26 вересня 1997 р. N 1235

  

         ПРО УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ ЗВ'ЯЗКУ

  

       Відповідно до Законом Російської Федерації "Про захист прав

   споживачів" (Відомості З'їзду народних депутатів Російської

   Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 15,

   ст. 766; Збори законодавства Російської Федерації, 1996,

   N 3, ст. 140) Уряд Російської Федерації ухвалює:

       1. Затвердити що докладалися Правила надання послуг телефонної

   зв'язку й запровадити їх у дію з початку 1998 р.

       2. Визнати що втратили дію з 1 січня 1998 р.:

       Постанова Ради Міністрів - Уряди Російської

   Федерації від 22 вересня 1993 р. N 934 "Про затвердження Правил

   надання з міжміського і держави-лідери міжнародної телефонної

   зв'язку" (Збори актів президента і Уряди Російської

   Федерації, 1993, N 40, ст. 3752);

       Постанова Уряди Російської Федерації від 24 травня

   1994 р. N 547 "Про затвердження Правил надання з місцевими

   телефонними мережами" (Збори законодавства Російської

   Федерації, 1994, N 7, ст. 761).

  

                                           Голова Уряди

                                                 Російської Федерації

                                                        В.ЧЕРНОМЫРДИН

  

  

  

  

  

                                                           Затверджено

                                         Постановою Уряди

                                                 Російської Федерації

                                        від 26 вересня 1997 р. N 1235

  

                                ПРАВИЛА

                    ОКАЗАНИЯ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ ЗВ'ЯЗКУ

  

                           I. Загальні засади

  

       1. Правила надання послуг телефонному зв'язку розроблено у

   відповідність до Законом Російської Федерації "Про захист прав

   споживачів", Федеральним законом "Про зв'язок" і регулюють

   відносини між абонентом (клієнтом) і оператором зв'язку з

   надання послуг телефонному зв'язку біля Російської

   Федерації, містять становища, обов'язкові для сторін при

   ув'язненні й виконанні договору про надання послуг телефонної

   зв'язку.

       Справжні Правила визначають порядок надання послуг телефонної

   зв'язку мережами зв'язку загального користування, відомчими мережами

   зв'язку, мають вихід на мережі зв'язку загального користування, і

   виділеними мережами зв'язку невиробничого призначення.

       2. Дія справжніх Правил не поширюється для подання

   послуг телефонному зв'язку мережами рухомий радіотелефонного зв'язку,

   виділеними мережами зв'язку потреб управління, оборони,

   безпеки і охорони правопорядку, створеними відповідно до

   Федеральним законом "Про зв'язок" й іншими нормативними правовими

   актами, і навіть мережами зв'язку внутрішньовиробничого і

   технологічного призначення, які мають виходу телефонну мережу

   загального користування.

       3. Для цілей справжніх Правил застосовуються такі основні

   терміни:

       "абонентська система оплати послуг телефонному зв'язку" - система

   оплати послуг, коли він сума платежів абонента за певний

   (розрахунковий) період (місяць, декаду та інших.) є

   постійної величиною, яка від обсягу фактично отриманих

   послуг;

       "абонент" - громадянин, з яким укладено договори про надання

   послуг телефонного зв'язку з виділенням абонентського номери;

       "абонентський номер" - що виділяється абоненту під час укладання

   договору про надання послуг телефонному зв'язку номер, яким

   ідентифікується залучена до телефонної мережі абонентське

   пристрій при поєднанні з нею інших абонентських пристроїв;

       "абонентське пристрій (оконечное устаткування)" -

   подключаемое до абонентським лініях технічне засіб

   формування сигналів електрозв'язку передачі чи прийому по

   різноманітних каналах зв'язку заданої користувачем інформації (телефонний

   апарат, факс, автовідповідач, модем та інших.);

       "автоматична система обслуговування" - спосіб телефонного

   сполуки без допомоги телефоніста. Користувач самостійно

   набирає номер, необхідний з'єднання з викликуваним

   абонентським пристроєм;

       "одиниця тарифікації розмови" - оплачувана одиниця

   тривалості телефонної розмови (сполуки), яка

   залежить не від системи тарифікації, обраної оператором зв'язку (відлік

   по цілим хвилинах чи з періодичним імпульсам);

       "замовлення з'єднання (замовлення)" - вимога користувача

   встановити телефонне з'єднання;

       "замовна система обслуговування" - встановлення телефонного

   з'єднання з допомогою телефоніста;

       "зона дії оператори мобільного зв'язку" - територія, де

   оператор зв'язку уповноважений надавати послуги зв'язку відповідно до

   ліцензією;

       "зона дії телефонної станції" - територія, де

   розміщені кабельні (повітряні) лінії магістральної,

   розподільній сіті й кошти радіодоступу, включені в

   цю телефонну станцію чи підстанцію, і який то, можливо

   телефонізовано з допомогою цього устаткування;

       "клієнт" - громадянин, з яким оператор зв'язку уклав

   договір про надання послуг телефонному зв'язку на переговорному пункті,

   в пунктах колективного користування і з допомогою таксофонів;

       "велика аварія" - ушкодження телефонного кабелю чи

   станційного устаткування ємністю 100 і більше ліній;

       "міжміський телефонний зв'язок" - телефонне з'єднання між

   користувачами, які перебувають біля різних суб'єктів

   Російської Федерації чи різних адміністративних районів одного

   суб'єкта Російської Федерації (крім районів у складі міста);

       "міжнародна телефонний зв'язок" - телефонне з'єднання між

   користувачем, які є біля Російської Федерації, і

   користувачем, які є біля іншої іноземної держави;

       "місцева телефонний зв'язок" - телефонне з'єднання між

   користувачами, які у межах назви населеного пункту

   чи адміністративного району;

       "оператор зв'язку" - організація незалежно від форми

   власності, чи індивідуальний підприємець, мають ліцензії

   про надання послуг телефонному зв'язку, видані федеральним

   органом виконавчої влади галузі зв'язку, і мають ці

   послуги виходячи з договорів про надання послуг телефонному зв'язку;

       "погодинна система оплати послуг телефонному зв'язку" - система

   оплати, коли він сума платежів абонента (клієнта) за

   певний (розрахунковий) період залежить від часу, в

   протягом якого використовувалися лінії споруди телефонної мережі

   передачі інформації та отримання інших послуг телефонному зв'язку;

       "користувач" - громадянин, має намір замовити або

   заказывающий чи використовує послуги телефонному зв'язку як у

   основі договору про надання послуг телефонному зв'язку (абонент,

   клієнт), і за відсутності такого договору;

       "служба відсутніх абонентів" - автоматичне оповіщення

   що викликає особи чи абонентського устрою з допомогою сигналу про

   тому, що з ініціативи викликаний абонента його абонентське

   пристрій не доступно для виклику;

       "спаренная схема включення абонентських пристроїв" - спосіб

   включення 2 абонентських пристроїв на єдину абонентську лінію, при

   якому з'єднання можна тільки по черзі кожного з них;

       "стаціонарні кошти радіодоступу" - засоби зв'язку,

   дозволяють забезпечити підключення абонента до телефонної станції з

   допомогою радіозв'язку;

       "телефонний зв'язок" - вид електрозв'язку, готовий до

   обміну інформацією між переважно шляхом діалогу з

   використанням телефонних апаратів;

       "телефонна мережа" - комплекс технічних споруд й

   устаткування, готовий до надання послуг телефонному зв'язку;

       "телефонне з'єднання" - встановлення зв'язок між двома

   абонентськими пристроями, які забезпечують можливість обміну

   інформацією;

       "телефонний станція" - частина телефонної мережі, що складається з

   устаткування, коштів управління і сигналізації, внаслідок чого

   забезпечується телефонне з'єднання;

       "телефонизированное приміщення" - приміщення, у якому

   встановлено під'єднане абонентське пристрій відповідно до

   договором про надання послуг телефонному зв'язку;

       "технічні можливості для підписання договору про надання

   послуг телефонному зв'язку" - наявність вільних номерів на телефонної

   станції, абонентських ліній і ємності систем радіодоступу з урахуванням

   технологічних норм, встановлюваних федеральним органом

   виконавчої влади галузі зв'язку;

       "електрична зв'язок (електрозв'язок)" - всяка передача чи

   прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень, звуків по

   провідного, радіо-, оптичної та інших електромагнітним системам.

       4. Послуги телефонному зв'язку виявляються виходячи з договору

   про надання послуг телефонному зв'язку, заключаемого між оператором

   зв'язку й абонентом (клієнтом).

       Права й обов'язки сторін із договору можуть передаватися

   іншим особам тільки порядком, встановленому законодавством

   Російської Федерації і справжніми Правилами.

       5. Послуги телефонному зв'язку виявляються із забезпеченням всім

   користувачів однакових умов обслуговування та рівної оплати з урахуванням

   пільг і переваг, передбачених законодавством Російської

   Федерації й іншими нормативними правовими актами.

       Абсолютним пріоритетом користуються повідомлення, що стосуються

   безпеки людського життя море, землі, повітря, в

   космічному просторі, проведення заходів в

   галузі оборони, безпеки і охорони правопорядку у Російської

   Федерації, і навіть повідомлення про великих аваріях, катастрофах,

   епідеміях, эпизоотиях і стихійних лих.

       6. Під час стихійних лих, карантинов та інших

   надзвичайних ситуацій федеральний орган виконавчої влади

   галузі зв'язку проти неї пріоритетного використання послуг

   телефонному зв'язку, припинення діяльності будь-яких мереж, і коштів

   зв'язку незалежно від відомчої належності і форми

   власності, тимчасового відключення телефонних апаратів та інших

   абонентських пристроїв.

       7. Взаємини операторів зв'язки України із користувачами послуг

   телефонному зв'язку, які під час наданні послуг біля

   Російської Федерації, здійснюються російською, а

   республіках, входять до складу Російської Федерації, - ще й на

   державних мовами цих республік.

       Розмова користувачів може статися якою мовою.

       8. Оператори зв'язку зобов'язані дотримуватися таємниці переданих по

   мереж електрозв'язку телефонних переговорів та інших повідомлень, а

   також усіх відомостей, до них стосовних.

       Прослуховування телефонних переговорів, ознайомлення з

   повідомленнями електрозв'язку, отримання даних про них, і навіть інші

   обмеження таємниці зв'язку допускаються основі судового

   рішення.

       9. Користувач вправі використовувати надане йому

   телефонне з'єднання передачі інформації технічними

   способами, допускаемыми нормативними правовими актами.

       Для користування телефонної зв'язком, отримання справочно -

   інформаційних та інших послуг до телефонної мережі підключаються

   такі абонентські устрою: телефонні апарати, оконечные

   абонентські устрою передачі і телепатичних служб

   (телефакс, телетекс, відеотекс та інших.), кошти радіотелефонного

   зв'язку, автовідповідачі, устрою сигналізації.

       Не допускається підключення до телефонної мережі абонентських

   пристроїв, які мають сертифікату відповідності, виданого

   федеральним органом виконавчої влади галузі зв'язку в

   порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

       Абонентские устрою купуються абонентами власним коштом і

   є власністю.

       10. Оператори зв'язку зобов'язані встановлювати таксофони тут,

   площах, на річкових, морських і залізничних вокзалах, в

   аеропортах, лікарнях та інших громадських місцях у кількості,

   що забезпечує задоволення потреб громадян, у послугах

   телефонного зв'язку з таксофонів і відповідному відсотку ємності

   місцевого телефонного мережі, зазначеному в ліцензії, виданої

   федеральним органом виконавчої влади галузі зв'язку.

       Таксофоны може бути призначені як місцевих телефонних

   сполук, так місцевих, міжміських та Міжнародних

   телефонних сполук (універсальні таксофони).

       11. Час надання послуг телефонному зв'язку оператором зв'язку

   визначається відповідність до технічних можливостей оператора

   зв'язку й ліцензією, виданої у порядку.

       Режим роботи структурних підрозділів державних підприємств і

   муніципальних організацій - операторів зв'язку, безпосередньо

   котрі взаємодіють із користувачами (абонентські відділи й кондитерські цехи

   розвитку місцевих телефонних мереж, абонентські ділянки

   міжміських телефонних станцій, переговорні пункти та пункти

   колективного користування, бюро ремонту, довідкові служби,

   сервісні служби, пункти оплати послуг зв'язку, створені оператором

   зв'язку), встановлюється відповідно органом виконавчої

   влади суб'єкта Російської Федерації чи органом місцевого

   самоврядування.

       Режим роботи структурних підрозділів інших операторів зв'язку,

   зокрема індивідуальних підприємців, встановлюється ними

   самостійно з врахуванням думки користувачів.

  

         II. Послуги телефонному зв'язку, надані користувачам

  

       12. Перелік основних послуг телефонному зв'язку, які надають

   оператором зв'язку користувачам, визначається ліцензією і

   технічних можливостей мереж, і зв'язку, що належать

   оператору зв'язку, з урахуванням актів, містять норми громадянського

   права, і нормативно - технічних документів федерального органу

   виконавчої влади галузі зв'язку.

       Перелік додаткових послуг телефонному зв'язку, які надають

   оператором зв'язку користувачам, визначається технічними

   можливостями мереж, і зв'язку, що належать оператору

   зв'язку, з урахуванням актів, містять норми громадянського права,

   нормативно - технічних документів федерального органу

   виконавчої влади галузі зв'язку й потреби користувачів.

       13. Основними послугами телефонному зв'язку є:

       надання доступу до телефонної мережі;

       надання місцевого, міжміського і журналіста міжнародного

   телефонного сполуки автоматичним способом чи з допомогою

   телефоніста.

       14. За договором (угоді) між користувачем і оператором

   зв'язку можуть бути надані додаткові платні та безкоштовні

   послуги телефонному зв'язку.

       15. Додатковими послугами телефонному зв'язку, оказываемыми за

   окрему платню, є:

       1) перестановка, переключення (зміна схеми включення)

   телефонних апаратів та інших абонентських пристроїв;

       2) установка паралельних телефонних апаратів;

       3) установка додаткових розеток;

       4) тимчасове вимикання на прохання абонента абонентських

   пристроїв з бронюванням абонентських номерів і ліній і зворотне

   включення;

       5) надання оренду каналів зв'язку й фізичних ланцюгів

   місцевої влади й міжміського телефонної мережі;

       6) переоформлення договору про надання послуг телефонному зв'язку;

       7) справочно - інформаційні послуги;

       8) підключення міні-АТС до абонентському номера з метою

   одночасного використання кількома користувачами;

       9) зокрема можливість використання послуг служб передачі і

   телематических служб (служба електронної пошти, служба передачі

   факсимільних повідомлень, служба доступу до інформаційних ресурсів і

   т.п.);

       10) подача телеграм телефоном;

       11) визначення номери що викликає абонента місцевого телефонного

   мережі за наявності в викликаний абонента телефонного апарату з

   функціями автоматичного визначення номери;

       12) заміна абонентського номери на прохання абонента;

       13) виняток абонентського номери з даних довідкової

   служби на прохання абонента;

       14) міжміський телефонна розмова з повідомленням

   викликаний особи;

       15) міжміський телефонна розмова в призначені

   користувачем час;

       16) попередження по викликуваному абонентському номера про

   часу майбутнього міжміського телефонної розмови;

       17) міжміський телефонна розмова однієї зі вказаних у

   замовленні абонентських номерів (до 5 номерів);

       18) виклик до телефона певного обличчя;

       19) довідка про абонентському номері іншому місті (населеному

   пункті);

       20) міжміський телефонна розмова, наданий з

   допомогою телефоніста, зі сплатою цієї розмови з допомогою викликаний

   особи;

       21) надання міжміського конференц - зв'язку, тобто

   одночасного міжміського телефонного сполуки між трьома і

   більш абонентськими пристроями.

       Додаткові послуги міжнародного телефонного зв'язку

   передбачені в цьому розділі V справжніх Правил.

       16. Оператор зв'язку зобов'язаний забезпечити можливість

   цілодобового безплатного виклику користувачами невідкладних і

   аварійних служб.

       17. Бесплатными додатковими послугами телефонному зв'язку

   є:

       1) виклик бюро ремонту телефонної мережі;

       2) довідка про міжміському коді викликаний населеного

   пункту;

       3) довідка про міжнародному коді спричиненої країни й

  

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація