Реферати українською » Юриспруденция » Статут Ставропольського Краю РФ


Реферат Статут Ставропольського Краю РФ

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міжнародна Академія Підприємництва

>Реферат

По курсу

У конституційному праві

Тема:

Статут Ставропольського Краї РФ.

Підготував:

Викладач:

2002 р.

СТОМИВШИСЬ
(НОВИЙ ЗАКОН)СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЮ

Прийнято
Державної Думою СК
29 вересня 1994 року

(в ред. Законів Ставропольського краю
від 06.12.95 №18-кз; від 06.10.97 №30-кз;
від 04.11.97 №31-кз ; від 27.03.98 №2-кз;
від 09.06.2000 №19-кз,
від 09.06.2000 №19-кз (ред. від 12.10.2000)
і зажадав від 08.11.2000 №55-кз)

  Визнаючи пріоритет загальновизнаних права і свободи людини і громадянина,
  прагнучи утвердити принципи правової держави й громадянського суспільства,
  виходячи з необхідності закріплення державно - правового статусу краю як суб'єкта Російської Федерації і шляхом створення правової основи його розвитку,
  прагнучи закріпити громадянський мир у, соціальне і міжнаціональне згоду у краї,
  враховуючи унікальні природні багатства краю, створений багатьма поколіннями економічний, науково - технічний і культурне потенціал, важливість раціонального, дбайливого використання цього народного надбання,
  з історичної відповідальності перед нинішнім і майбутніх поколінь, проявляючи на повагу до історичним традиціям, шануючи пам'ять предків, передали нам любов і повага до Батьківщині, віру в добро і соціальна справедливість, і реалізуючи надані Конституцією Російської Федерації повноваження,
  населення Ставропольського краю на його законодавчого представницького органу - Державної Думи Ставропольського краю закріплює суспільне становище і державний устрій Ставропольського краю на теперішньому Статуті відповідно до Конституцією Російської Федерації.

Глава 1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА

  Стаття 1
  >Ставропольский край є рівноправним суб'єктом Російської Федерації, її неподільною частиною і немає права виходу зі складу Російської Федерації.
  Статус Ставропольського краю як суб'єкта Російської Федерації визначається Конституцією Російської Федерації, Статутом (Конституцією) Ставропольського краю.
  Зміна статусу, кордонів, найменування Ставропольського краю ввозяться порядку, передбаченому Конституцією Російської Федерації, федеральним законодавством.

  Стаття 2
  >Ставропольский край має герб, прапор, і навіть може мати гімн.

  Стаття 3
  У Ставропольському краї забезпечуються гарантовані Конституцією Російської Федерації правничий та свободи людини і громадянина.
  Конституційні правничий та свободи громадян, що є біля Ставропольського краю, забезпечується відповідність до Конституції Російської Федерації, федеральними законами, Статутом (Конституцією) Ставропольського краю, і навіть прийнятими з їхньої основі законами Ставропольського краю й іншими правовими актами Ставропольського краю.
  Кожному що знаходиться біля Ставропольського краю гарантується декларація про звернення до суду за захистом його права і свободи, закріплених Конституцією Російської Федерації і законами Російської Федерації, справжнім Статутом і законами Ставропольського краю, загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного права.
  У Ставропольському краї визнаються, й забезпечуються невід'ємні права що у ньому народів, козацтва, нечисленних етнічних спільностей зберегти самобутності, культури, мови, звичаїв і традицій.

  Стаття 4
  Джерелом влади у Ставропольському краї є його населення.
  Населення Ставропольського краю здійснює своєю владою безпосередньо, і навіть через органи державної влади органи місцевого самоврядування.
  Безпосереднім вираженням влади населення Ставропольського краю є референдум Ставропольського краю і вільних виборів.
  Порядок і продовжити терміни проведення референдуму Ставропольського краю встановлюються законом Ставропольського краю на відповідність до федеральним законодавством.

  Стаття 5
  Земля та інші природні ресурси Ставропольського краю є основою життя та зовнішньоекономічної діяльності його мешканців не можуть використовуватися на шкоду інтересам населення Ставропольського краю.
  Частина друга виключена. - Закон СК від 08.11.2000 №55-кз (див. текст у редакції)

  Стаття 6
  Економічну основу Ставропольського краю становлять приватна, державна, муніципальна й інші форми власності, земля, природні і фінансові ресурси.
  Економічна політика в Ставропольському краї спрямовано підтримку свободи економічної діяльності, розвиток конкуренції, захист інтересів усіх" форм власності і є задоволенню інтересів, матеріальних, духовних і творчих потреб населення Ставропольського краю.

  Стаття 7
  Фінансовою основою Ставропольського краю складають кошти бюджету Ставропольського краю, крайових позабюджетних і валютних фондів, кредитні ресурси, кошти федерального бюджету, і навіть інші джерела, не заборонені законом.
  Використання фінансових ресурсів відбувається виключно у сфері населення Ставропольського краю.

  Стаття 8
  Державна владу у Ставропольському краї ввозяться відповідність до основами конституційного ладу Російської Федерації.
  >Законодательную владу у Ставропольському краї здійснюють:
  населення Ставропольського краю шляхом референдуму;
  Державна Дума Ставропольського краю.
  Виконавчу владу у Ставропольському краї здійснюють органи виконавчої влади у главі із вищою виконавчим органом структурі державної влади - Урядом Ставропольського краю.
  Вищим посадовою особою Ставропольського краю є Губернатор Ставропольського краю, наділений власної компетенцією.
  Губернатор Ставропольського краю очолює Уряд Ставропольського краю.
  Судову владу у Ставропольському краї здійснюють федеральні суди й світові судді Ставропольського краю.
  Розмежування компетенції між Державної Думою Ставропольського краю, Урядом Ставропольського краю і Губернатором Ставропольського краю виробляється у відповідність до Конституції Російської Федерації, федеральними законами, Статутом (Конституцією) Ставропольського краю, законами Ставропольського краю.

  Стаття 9
  Суперечки між Державної Думою Ставропольського краю. Губернатором Ставропольського краю і Урядом Ставропольського краю з питань здійснення їхніх повноважень дозволяються через погоджувальні комісії й у в судовому порядку.
  Порядок освіти та зовнішньоекономічної діяльності погоджувальних комісій встановлюється законом Ставропольського краю.

  Стаття 10
  У Ставропольському краї гарантується місцеве самоврядування, що забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю.

  Стаття 11
  Статут Ставропольського краю є Конституцією Ставропольського краю і має вищу юридичної чинності стосовно іншим правових актів Ставропольського краю, прямо дію вживається по всій території Ставропольського краю.
  Закони та інші правові акти Ставропольського краю що неспроможні суперечити Конституції Російської Федерації, федеральним правових актів і Статуту (Основному Закону) Ставропольського краю. Що стосується протистояння між законами Ставропольського краю й іншими правовими актами державні органи чи місцевого самоврядування Ставропольського краю діють норми закону Ставропольського краю.
  Усі органи державної влади органи місцевого самоврядування, посадові особи, громадяни та його об'єднання біля Ставропольського краю зобов'язані дотримуватися Конституції Російської Федерації і Статут (її) Ставропольського краю, федеральні закони та закони Ставропольського краю.
  Закони Ставропольського краю підлягають офіційному опублікуванню. Нормативні правові акти, які заторкують права, волі народів і обов'язки людини і громадянина, і навіть правничий та обов'язки юридичної особи, що неспроможні застосовуватися, якщо де вони опубліковані офіційно для загального відомості.
  Нормативні правові акти, що погіршують правове становище громадян, і юридичних, що неспроможні мати зворотної дії.

  Стаття 12
  Положення справжньої глави Статуту (основного закону) Ставропольського краю є основними.
  Ніякі інші норми Статуту (основного закону) Ставропольського краю що неспроможні суперечити положенням справжньої глави.

Глава 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

  Стаття 13
  У Ставропольському краї забезпечується рівність права і свободи людини і громадянина незалежно від статі, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місце проживання, ставлення до релігії, переконань, приналежність до громадським об'єднанням, і навіть інших обставин.

  Стаття 14
  Людина, його правничий та свободи є вищою цінністю. У Ставропольському краї забезпечуються правничий та свободи людини і громадянина, визнані і гарантовані Конституцією Російської Федерації.
  Права і свободи людини і громадянина може бути обмежено лише федеральним законом гаразд, передбаченому Конституцією Російської Федерації.
  Дотримання і захист права і свободи людини і громадянина є головною обов'язком органів структурі державної влади Ставропольського краю органів місцевого самоврядування. (в ред. Закону СК від 09.06.2000 №19-кз (ред. від 12.10.2000) (див. текст у редакції)

Глава 3.СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ -СУБЪЕКТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Стаття 15
  >Ставропольский край є рівноправним суб'єктом у складі Російської Федерації.

  Стаття 16
  У спільній віданні Російської Федерації і Ставропольського краю перебувають:
  а) забезпечення відповідності Статуту Ставропольського краю, законів та інших нормативних актів Ставропольського краю Конституції Російської Федерації та Федеральним законам;
  б) захист права і свободи людини і громадянина; захист прав національних меншин; забезпечення законності, правопорядку, громадську безпеку; режим прикордонних зон;
  на питання володіння, користування і розпорядження землею, надрами, водними та інші на природні ресурси;
  р) розмежування державної власності;
  буд) природокористування; охорона довкілля та забезпечення екологічну безпеку; особливо охоронювані природні території; охорона пам'яток історії та культури;
  е) загальні питання виховання, освіти, науки, культури, фізичної культури та спорту;
  ж) координація питань охорони здоров'я; захист сім'ї, материнства, батьківства та дитинства; соціальний захист, включаючи соціального забезпечення;
  із) здійснення методів боротьби з катастрофами, стихійними лихами, епідеміями, ліквідація наслідків;
  і) встановлення загальних принципів оподаткування нафтопереробки і зборів;
  до) адміністративне, адміністративно - процесуальне, трудове, сімейне, житлове, земельне, водне, лісове законодавство, законодавство надра, про охорону навколишнього середовища;
  л) кадри судових правоохоронних органів, адвокатура, нотаріат;
  м) захист споконвічній довкілля і традиційного життя нечисленних етнічних спільностей;
  зв) встановлення загальних принципів організації системи органів державної влади місцевого самоврядування;
  про) координація міжнародних стандартів і зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів Російської Федерації, виконання за міжнародні договори Російської Федерації. (в ред. Закону СК від 06.12.95 №18-кз)

  Стаття 17
  У самостійному віданні Ставропольського краю перебувають:
  а) прийняття, зміну цін і доповнення Статуту (основного закону) Ставропольського краю, законів Ставропольського краю та інших правових актів Ставропольського краю, контролю над дотриманням;
  б) встановлення системи органів структурі державної влади Ставропольського краю, визначення порядку формування, організації і діяльності, розмежування компетенції органів структурі державної влади Ставропольського краю на відповідності до принципів, закріпленими Конституцією Російської Федерації та Федеральним законодавством;
  в) освіту й формування органів структурі державної влади Ставропольського краю;
  р) питання адміністративно - територіального устрою Ставропольського краю;
  буд) організація місцевого самоврядування Ставропольському краї відповідно до загальними принципами, встановленими Конституцією Російської Федерації та Федеральним законодавством;
  е) державна власність Ставропольського краю, управління економіки й розпорядження нею;
  ж) бюджет Ставропольського краю, крайові податки та збори, їх встановлення, запровадження і "скасування;
  із) крайові енергетичні, інженерні, комунікаційні, інформаційні системи;
  і)жилищно - комунальне господарство, торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування населення, до житлового будівництва і благоустрій населених пунктів;
  до) забезпечення діяльність науково-дослідних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, соціального захисту;
  л) охорона суспільного ладу;
  м) економічні, науково - технічні й культурні зв'язки Ставропольського краю та інші суб'єкти Російської Федерації;
  зв) нагороди Ставропольського краю;
  про) державної служби Ставропольського краю;
  п) законодавство про муніципальної службі Ставропольського краю;
  р) інші запитання, не віднесені Конституцією Російської Федерації до ведення Російської Федерації, спільному ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.

  Стаття 18
  >Ставропольский край як суб'єкт Російської Федерації має територію, що є невід'ємною частиною території Російської Федерації і існуючими адміністративними межами.
  Адміністративним центром Ставропольського краю є містоСтаврополь.

  Ст.19
  У складі Ставропольського краю перебувають: Олександрівський, Андроповський,Апанасенковский,Арзгирский,Благодарненский, Будьоннівський, Георгієвський, Грачевський,Изобильненский,Ипатовский, Кіровський,Кочубеевский, Красногвардійський, Курський,Левокумский,Минераловодский,Нефтекумский,Новоалександровский,Новоселицкий, Петровський,Предгорний, Радянський,Степновский,Труновский, Туркменський,Шпаковский райони і міста крайового значення: Будьоновськ,Георгиевск, Єсентуки,Железноводск, Кисловодськ, Лермонтов, Мінеральні Води,Невинномисск,Пятигорск,Ставрополь.
  >Административно - територіальний устрій Ставропольського краю визначається законом Ставропольського краю.

  Стаття 20
  Частина території Ставропольського краю, зайнята курортами Кавказьких Мінеральних Вод у межах округу санітарної охорони курортів, володіє відповідність до федеральним законодавством статусом особливо що охороняєтьсяеколого - курортного регіону, має федеральне значення.
  Державне управління особливо охоронюванимеколого - курортним регіоном Російської Федерації - Кавказькі Мінеральні Води здійснюється федеральними органами державної влади органами структурі державної влади Ставропольського краю на відповідність до Конституції Російської Федерації, законодавством Російської Федерації і законодавством Ставропольського краю.

  Стаття 21
  >Ставропольский край від імені його державні органи самостійно здійснює права володіння, користування і розпорядження власністю краю.
  Розмежування крайової власності і муніципальної власності ввозяться Ставропольському краї відповідно до законодавством Російської Федерації і законодавством Ставропольського краю.

  Стаття 22
  >Ставропольский край має самостійні бюджет і податкову систему, відповідні загальним принципам оподаткування нафтопереробки і зборів, встановленим федеральним законодавством.
  Самостійність бюджету Ставропольського краю забезпечується правом визначати напрями його й витрати.
  Порядок розробки, розгляду, затвердження, опублікування і виконання бюджету Ставропольського краю, і навіть система податків, стягнутих до бюджету Ставропольського краю, встановлюються законами Ставропольського краю на відповідність до федеральним законодавством.

  Стаття 23
  >Ставропольский край з питань свого ведення самостійно встановлює договірні відносини з соціально - економічних питань коїться з іншими суб'єктами Російської Федерації, бере участь у регіональних об'єднаннях.
  Майно і фінансові ресурси Ставропольського краю можуть об'єднуватися з ресурсами інших суб'єктів Російської Федерації на фінансування спільних, зокрема міжрегіональних, програм соціально - економічного і охорони культурної розвитку.
  >Ставропольский край вправі встановлювати зовнішньоекономічні й інші міжнародні зв'язки України із урахуванням координації цієї бурхливої діяльності федеральними органами державної влади відповідно до федеральним законодавством.

Глава 4. ДЕРЖАВНА ДУМАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЮ

  Стаття 24
  Законодавчий (представницький) орган структурі державної влади Ставропольського краю - Державна Дума Ставропольського краю є постійно чинним вищим і єдиним органом законодавчої влади Ставропольського краю.
  Термін повноважень Державної Думи Ставропольського краю п'ять років.
  Державна Дума Ставропольського краю складається з 25 депутатів, обраних терміном п'ять років.
  Державна Дума Ставропольського краю нового скликання проводить перше своє засідання пізніше як за 30 днів із до виборів.
  Депутатом Державної Думи Ставропольського краю може бути обраний громадянин Російської Федерації, який сягнув 21 року, у якого відповідно до федеральним законом пасивним виборчого права.
  Кількість депутатів, працівників професійної основі, визначається Державної Думою Ставропольського краю чергового скликання самостійно.
  Порядок виборів депутатів Державної Думи Ставропольського краю встановлюється законом Ставропольського краю на відповідність до федеральним законодавством.

  Стаття 25
  Депутат Державної Думи Ставропольського краю неспроможна одночасно бути депутатом Державної Думи Федерального Збори Російської Федерації, суддею, займати інші державницькі посади Російської Федерації, державницькі посади федеральної державної служби, державницькі посади Ставропольського краю чи державницькі посади державної служби Ставропольського краю.

  Стаття 26
  Депутати Державної Думи Ставропольського краю на споживачів протягом терміну їхніх повноважень мають за депутатською недоторканністю відповідно до федеральним законодавством.

  Стаття 27
  Державна Дума Ставропольського краю обирає у складі своїх депутатів голови Державної Думи Ставропольського краю та його заступників.
  Повноваження голови Державної Думи Ставропольського краю та його заступників встановлюються регламентом Державної Думи Ставропольського краю на відповідність до законодавчими актами Російської Федерації і Ставропольського краю.

  Стаття 28
  Державна Дума Ставропольського краю терміном своїх повноважень утворює у складі своїх депутатів комітети - і постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до ведення Державної Думи Ставропольського краю, контролю над виконанням її рішень, законів та інших нормативних правових актів Ставропольського краю.
  Порядок

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація