Реферати українською » Юриспруденция » Участь адвоката в дослідженні доказів


Реферат Участь адвоката в дослідженні доказів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

РОСІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДРУЖБИ НАРОДІВ

ІНСТИТУТДИСТАНТНОГО ОСВІТИ

Факультет: >ЮРИДИЧЕСКИЙ

Дисципліна: адвокатура

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА № 3

Тема: «Участь адвоката у дослідженні доказів»


                                       Студентка: Криницина Анастасія Олександрівна, 3 курс.

Студентський квиток № 1032006505

>ШифрЮЮ_06_33с_012

 

>г.Березники

2003 р.

П Л А М

 

>1.Участие адвоката у дослідженні доказів у цивільному процесі

1.1. Докази на цивільному процесі

1.2. Дослідження доказів

2. Участь адвоката у дослідженні доказів у кримінальному процесі

2.1. Докази на кримінальному процесі

2.2. Дослідження доказів

Участь адвоката у дослідженні доказів у цивільному процесі.

          Відповідно до ст. 48 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації громадяни вправі вести свої справи в самісінький суді особисто чи через представників. Особиста участь у справі громадянина не лишає її права мати у цій справі представника.

            Представником може бути адвокат. Його повноваження підтверджуються ордером.

            Представник, в аналізованому разі адвокат, вправі здійснювати все процесуальні дії, якими наділене обличчя цивільному процесі. 

 

Докази на цивільному процесі.

 

Відповідно до ст. 55 Цивільного процесуального Кодексу РФ доказами у справі є отримані у передбачений законом порядку інформацію про фактах, основі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, як обгрунтовують вимоги, і заперечення сторін, і навіть інші обставини, які мають значення для правильного розгляду та ліквідації справи.

            Ці дані можна отримати з пояснень сторін і третіх осіб, показів, письмових і речові докази, аудіо- і відеозаписів, висновків експертів.

             Докази, отримані з порушенням закону, немає юридичної сили та неможливо знайти покладено основою рішення суду.

            Пояснення сторін і третіх осіб – це відомостей про відомих ним обставинах, які мають значення для правильного розгляду справи.

            Відповідно до ст. 69 ЦПК РФ свідком є обличчя, якій можуть відомі будь-які дані про обставини, які мають значення до розгляду та ліквідації справи. Не є доказами відомості, повідомлені свідком, якщо він може вказати джерело своєї поінформованості.

            Обличчя,ходатайствующее про виклик свідка, зобов'язане вказати, які обставини, що мають значення до розгляду та ліквідації справи, при нагоді підтвердить свідок, й повідомити її ім'я, по батькові, прізвище і важливе місце проживання.

            Не підлягають допиту як свідків:

            1) представники по цивільному справі чи захисники у справі, справі про адміністративне правопорушення - про обставини, котрі почали їм відомі у через відкликання виконанням обов'язків представника чи захисника;

            2) судді, присяжні, народні чи арбітражні засідателі - про питання, що виникають у дорадчій кімнаті у зв'язку з обговоренням обставин справи під час винесення рішення судна чи вироку;

            3) священнослужителі релігійних організацій, минулих державної реєстрації, - про обставини, котрі почали їм відомі з сповіді.

            Має право відмовитися від надання показань:

            1) громадянин проти себе;

            2) чоловік проти чоловіка, діти, зокрема усиновлені, проти батьків, усиновителів, батьки, усиновителі проти дітей, зокрема усиновлених;

            3) брати, сестри друг проти друга, дідусь, бабуся проти внуків та онуки проти дідусі, бабусі;

            4) депутати законодавчих органів - щодо відомостей, стали їм відомих у в зв'язку зі виконанням депутатських повноважень;

            5) Уповноважений у правах людини Російській Федерації - щодо відомостей, стали йому відомих у зв'язки України із виконанням своїх зобов'язань.

>Письменними доказами є містять відомостей про обставин, які мають значення до розгляду та ліквідації справи, акти, договори, довідки, ділова кореспонденція, інші документи і матеріалів, виконані формі цифровий, графічної записи, зокрема отримані у вигляді факсимільного, електронної або інший зв'язку чи іншим дозволяють установити достовірність документа способом. До письмовим доказам ставляться вироки і рішення суду, інші судові постанови, протоколи скоєння процесуальних дій, протоколи для судових засідань, додатку до протоколів скоєння процесуальних дій (схеми, карти, плани, креслення).

>Вещественними доказами є предмети, котрі за свого зовнішнього вигляду, властивостями, місцеві перебування чи з тими ознаками можуть бути засобом встановлення обставин, які мають значення до розгляду та ліквідації справи.

Відповідно до ст. 77 ЦПК РФ аудіо- і відео записи також є доказами. Обличчя, що представляє аудіо- і (чи) відеозапису на електронному чи іншому носії абоходатайствующее про їхнє витребування, зобов'язане вказати, коли, хто, і за яких здійснювалися записи.

У разі у процесі розгляду справи питань, потребують спеціальних знань у різних галузях науки, техніки, мистецтва, ремесла може бути експертиза. Після цього її проведення експерт дає укладання письмовому вигляді. Укладання експерта є також доказом.

Дослідження доказів.

 

У Цивільному процесуальному кодексі РФ порядок дослідження доказів регламентований досить повно: визначено послідовність пояснень сторін і третіх осіб, черговість і Порядок допиту свідка, дослідження письмових і речові докази і укладання експертів. Що ж до внутрішньої сторони процесу дослідження доказів, тобто змісту цієї найважливішої резолютивній частині судового розгляду, то розпорядження закону безпосередньо адресовані лише суддям, щодо інших учасників процесу встановлена лише загальна обов'язок сумлінного користування своїми процесуальними правами.

Функція судового представництва, сутнісно, носить одностороння. Адвокат може бути зобов'язаний до всебічному й повному з'ясовуванню всі обставини справи, зокрема і несприятливих клієнтові. Адвокат оцінює вимоги, і наміри клієнта з позиції їх законності і моральної дозволеності. У судовий розгляд він спрямовує свої зусилля на огородження лише законних інтересів. У цих цілях він захищає й запевняє обрану у справі правову позицію, встановлює фактичні обставини, обгрунтовують правоту клієнта, та критично досліджуєдоказательственний матеріал, висунутий процесуальним противником. Адвокат повинен об'єктивно сприяти з'ясовуванню дійсних обставин справи, встановлення яких, на його переконання, повинно призвести до винесенню рішення на користь його клієнта. Впевненість адвоката в законності і моральної бездоганності ввірених захисту інтересів визначає утримання її процесуальної діяльності повіреного під час дослідження доказів. Його завдання – твердження перед судом сили та достовірностідоказательственних фактів і обумовлених ними обставин, що у підставі обраної правової позиції щодо справі, сприяння формуванню суддівського переконання, що є основою правильної оцінки доказів.

Адвокат, беручи участь у допиті сторін, третіх осіб та свідків, повинен виявити необхідну витримку, такт безумовна повага до особистості допитуваного, його честі й гідності. Неприпустимо образу адвокатом свідка, нетактовність а відношенні свідка, ведення допиту в підвищеному, емоційному тоні. Питання повинні перейматися в коректною, чемної манери. Адвокат ні сваритиметеся зі свідком, входити ним саме в суперечку вирішено на спробі звинуватити їх у недобросовісності й тим паче нагадувати про відповідальність за дачу помилкових свідчень.

Велику тактовність вимагає допит у разі, коли з'ясовуються відомості, які стосуються інтимним сторонам життя. Повага до людей, такт і моральне почуття мають бути опорою і був надійним помічником адвоката у судовому розгляді.

Заслуговує на увагу питання про можливість отримання від допитуваного особи відомостей, які викривають бік, свідка чи його близьких у вчиненні протиправних, або навіть злочинні дії. Хоча закон зовсім позбавлений прямої заборони ставити ці запитання, адвокат повинен підступати до вирішення цієї проблеми з великим тактом, враховуючи захисну спрямованість своєї діяльності і його суспільного авторитету.

Діяльність Калнишевського як адвоката велике значення мають вимоги моральної самодисципліни. Адвокат ніколи й при будь-яких умовах залишається захисником, незалежно від виконуваної функції у процесі. Обвинувальні тенденції неможливо знайти визнані припустимими як із здійсненні функції судового представництва у справах, і функції захисту у кримінальному процесі. Адвокат лише захищає і захищає правничий та охоронювані законом інтереси про свого клієнта у цивільному процесі, не має права домагатися показань, манливих самозвинувачення допитуваного особи або вилучення їм своїх родичів і близьких, оскільки така поведінка, не викликане при цьому необхідністю обгрунтування й захисту правової позиції свого довірителя, взагалі відповідає моральному престижу адвокатської професії та її захисної спрямованості.

>Недопустими будь-які переговори адвоката, що у розгляді справи, із свідками, щедопрошенними судом, з питань, що з матеріалами справи, і навіть вплив на свідка під час його допиту, щоб спонукати його дати неправильні показання, заплутати його чи створити викривлене уявлення щодо характері викладених ним відомостей.

Неприпустимо тиск на свідка, зокрема і шляхом навіювання йому бажаного допитуваного відповіді. У результаті допиту свідкові годі було ставити навідних питань, оскільки у відповідь таке запитання підказаний самої формою, де він підставлений.Доказательственное значення відповіді мізерно.

Хоч як би поводився свідок під час допиту, адвокат може бути незмінно коректний і тактовний. Адвокату, у разі, не можна дозволити собі принизити його грубості чи різких випадів щодо допитуваного особи.

Особливої такту вимагає оприлюднення особистого листування громадян, у судовому засіданні. Відповідно до Закону це можливо з дозволу осіб, між якими ця листування відбувається. Закон, охороняючи таємницю листування, захищає життя людини від стороннього втручання.Установленное ст. 182 ЦПК РФ правило про можливість оголошення у відкритому засіданні кореспонденції носить особистий характер, лише за злагоді осіб, між якими велася листування, грунтується в становищі год. 2 ст. 23 Конституції Російської Федерації.

Згода автора кореспонденції і адресата відправлення має бути виражено в позитивної формі прямо, без будь-яких умов, у вигляді або усно.

Відсутність згоди є перешкодою до оголошення і дослідженню документа у судовому засіданні. І тут суд виносить ухвалу щодо розгляді справи в самісінький закритому судовому засіданні, у якому присутні особи, що у справі, представники, перекладачі. У залі засідання можуть перебуває особи, між якими велася листування, експерти, проводять дослідження документа, і навіть свідки, допитувані щодо фактів, які у документі. Після проголошення документа у зачиненому засіданні головуючому варто звернутися всім присутнім при оголошенні з проханням утриматися від подальшого розповсюдження відомостей особистої вдачі, що їм відомими під час судового розгляду. Використання такого джерела доказів жадає від адвоката граничною обережності і тактовності, ніж вводити на процес особисті листи, шляху одержання яких довірителем морально небездоганними чи сумнівні. Тому якщо клієнт зможе вказати легальних шляхів отримання особистого листування, адвокат немає права розглядати особисті документи у ролі припустимого кошти доведення. Цей критерій має враховуватись адвокатом під час вирішення про можливість уявлення суду будь-якого письмового або речового доказу, але особливо важливе значення вона має для особистого листування. Вже запроваджене процес і взяті судом як доказ листи і запис особистої вдачі жадає від адвоката шанування людей і моральної дисципліни за її дослідженні й оцінки. З метою захисту інтимних інтересів чоловіки й від стороннього втручання адвокат ні допускати обговорення тих частин особистих листів чи записів, які причетні до оскільки він розглядався судом спору.

Надзвичайно обережно слід вдатися до такого процесуальному засобу заперечування дійсності письмових доказів, як заяву про підробці. Під підробленими мається на увазі документ явно фальшивий, фальсифікований. У цьому охоплюються випадки як «матеріального», і «інтелектуального» підробки.Подложний документ ані за яких обставин неспроможна вважатися справжнім, а справжній не стає підробленими навіть тоді незаконного поводження з нею.

Адвокат повинен постійно пам'ятати про захисної спрямованістю професійної діяльності. Тому використовувати заяви спору про підробці можна тільки у разі, коли іншими засобами неможливо обгрунтувати і захистити правову позицію клієнта.

При дослідженні письмових доказів адвокату необхідно пам'ятати становище год. 2 ст. 67 Цивільного процесуального кодексу РФ у тому, що ніякі докази немає для суду заздалегідь встановленої сили. Неправомірно протиставляти показання свідків письмовим доказам, стверджувати великої ваги нотаріально оформлених актів.

Участь адвоката у дослідженні доказів у кримінальному процесі

Відповідно до год. 1 ст. 11 Загальної Декларації правами людини "кожна людина, обвинувачуваний у скоєнні злочину, проти неї вважатися невинуватим до того часу, коли його невинність нічого очікувати встановлено законним порядком шляхом гласного судового розгляду, у якому йому забезпечуються всі можливості захисту".

Такожcогласно год. 1 ст. 16 Кримінально-процесуального кодексу РФ підозрюваному і обвинувачуваному забезпечується декларація про захист, яку вони можуть здійснювати чи з допомогою захисника і (чи) законного представника.

Відповідно до ст. 49 КПК РФ захисник - обличчя, яке здійснює у встановленому КПК порядку захист правий і інтересів підозрюваних і обвинувачених і що надає їм юридичну допомогу в виробництві у справі.

Як захисників допускаються адвокати.

 Адвокат допускається до брати участь у справі як захисника по пред'явленні посвідчення адвокат і ордера.

Адвокат немає права відмовитися від прийнятої він захисту підозрюваного, обвинувачуваного.

Відповідно до ст. 248 Кримінально-процесуального кодексу захисник підсудного бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання, викладає суду свою думку з суті звинувачення й його доведеності, про обставини, пом'якшувальних покарання підсудного чи виправдувальних його, про рівень покарання, і навіть інших питань, які виникають у процесі судового розгляду.

Докази на кримінальному процесі.

 

            Відповідно до ст. 74 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації доказами у справі є будь-які відомості про, основі яких суд, прокурор, слідчий, дізнавач гаразд, певному зазначеному кодексом, встановлює наявність або відсутність обставин, які підлягають доведенню під час виробництва у справі, і навіть інші обставини, які мають значення для кримінальної справи.

            На підтвердження допускаються:

            1) показання підозрюваного, обвинувачуваного;

            2) показання потерпілого, свідка;

            3) висновок і показання експерта;

            4) речові докази;

            5) протоколи слідчих і судових дій;

            6) інші документи.

           Показаниями підозрюваного є відомості, повідомлені їм у допиті, проведеному ході досудового виробництва.

            Свідчення обвинувачуваного є відомості, повідомлені їм у допиті, проведеному ході досудового провадження у кримінальної справи чи суді згідноУПУ РФ.

            Визнання обвинувачуваним свою вину у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація