Реферати українською » Юриспруденция » Установи: організаційно-правовий аспект


Реферат Установи: організаційно-правовий аспект

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ


ПОГРАЖДАНСКОМУПРАВУ


тема: УСТАНОВИ


студентів третього курсу

групи 11 До >ПГЭК


>Кручинина Максима Сергійовича


І


Копилова Матвія Олександровича


ПЛАН :

1. Визначення установи

2. Правове положення установи

3. Найменування і важливе місце перебування установи

4. Філії й представництва установи

5.1 Створення установи

5.2Учередительние документи установи

5.3 Засновники установи

6.1 Реорганізація установи

6.2 Перетворення установи

7.1 Ліквідація установи

7.2 Порядок ліквідації установи

7.3 Майно ліквідованого установи

7.4 Завершення ліквідації установи

7.5 Запис про припинення діяльності установи

7.6 Державна реєстрація змінучре-

>дителиних документів установи

8.1 Діяльність установи

8.2 Майно установи

8.3 Джерела формування майна установи

8.4 Конфлікт інтересів зацікавлених осіб

установи

9.1 Основи управління установою

9.2 Вищий орган управління установою

9.3 Виконавчий орган установи

10.1 Економічна підтримка установ органамигосудар-

>ственной влади й органами місцевого самоврядування

10.2 Контроль над діяльністю установ

10.3 Відповідальність установ


1. Визначення установи

Організація, створена власником реалізації функцій некомерційного характеру і фінансована їм в цілому або частково, називається установою.

>Учреждением є організація, яка має одержання прибутку за головний мети своєї роботи і нераспределяющая свій прибуток між учасниками.

Установи можна створювати задля досягнення соціальних , благодійних , культурних , освітніх , наукових кадрів і управлінських цілей, з метою охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури та спорту , задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян , захисту прав , законних інтересів громадян і організації, вирішення суперечок й уникати конфліктів, надання юридичну допомогу, соціальній та інших цілях, вкладених у досягнення громадських благ .

Переважна більшість установ . що сьогодні у Росії - це державних установ .Организационно-правовая форма установи виявляється оптимальної запровадження цивільний оборот суб'єктів , яким потрібна обмежений обсяг прав , необхідний тільки до матеріально-технічного забезпечення їхніх діяльності . Відмінною рисою установи є характер його прав на що використовується майно . Установи є єдиним виглядом некомерційних організацій , які мають не правом власності , а лише правом оперативно керувати майном . Цим обумовлена тісний майнова зв'язок заклади і його засновника . Стягнення за борги установи то, можливо звернуто тільки його кошти й самостійно придбане майно . Отже , майно , передане установі власником , заброньоване від стягнень , що цілком природно .


2. Правове положення установи

Заснування вважається створеним як юридична особа з її державної реєстрації речових у встановленому законом порядку , має у оперативному управлінні відособлене майно , може те своє ім'я отримувати й здійснювати майнові і немайнові права , нести обов'язки , бутиисцом і відповідачем у суді .

Заснування повинен мати самостійний баланс чи кошторис.

Заснування створюється без обмеження терміну діяльності , якщо інше встановлено установчими документами некомерційної організації.

Заснування вправі у порядку відкривати рахунки банках біля Російської Федерації поза межами її території .

Заснування має печатку які з найменуванням цієї наукової установи російською . Заснування може мати штампи і бланки зі своїми найменуванням , і навіть зареєстровану у установленому порядку емблему .


3. Найменування і важливе місце перебування

установи

Заснування має найменування , що містить указівку її організаційно-правову форму і характеру діяльності . Заснування, найменування якого зареєстроване установленому порядку , має прерогатива з його використання .

Місце перебування установи визначається місцем її державної реєстрації речових , тоді як відповідно до закону установчими документами установи встановлено інше.

Найменування і важливе місце перебування установи вказуються у його установчих документах .


4. Філії й представництва

установи

Заснування може створювати філії і відмикати представництва біля Російської Федерації відповідно до законодавством Російської Федерації.

>Филиалом установи є його відособлене підрозділ , яке розміщено поза місця перебування закладу і яке здійснює всі їх функції чи частину їх, зокрема функції представництва.

Представництво установи є відособлене підрозділ , яке розміщено поза місця перебування установи , представляє інтереси заклади і здійснює захист .

Філія і представництво установи є юридичних осіб , наділяються майном який створив їхні заклади діють виходячи з затвердженого їм становища . Майно філії чи представництва враховується на окремому балансі і балансі який створив їхні заклади . Керівники філії і рівень представництва призначаються установою діють виходячи з доручення , виданої установою.

Філія і представництво здійснюють діяльність від імені який створив їхні заклади . Відповідальність за діяльність філії і рівень представництва несе створив їх установа.


5.1 Створення установи

Заснування може бути створені у його установи , соціальній та результаті реорганізації існуючої некомерційної організації.

Створення установи у його установи здійснюється за рішеннюучредител (я) (їй) .


5.2 Установчі документи

установи

>Учредительними документами установи є:

- статут , затверджений власником ;

- рішення з приводу створення установи .

Вимоги установчих документів установи обов'язкові виспівати самим установою і її засновниками .

У установчих документах установи мають визначатися найменування установи , що містить указівку на характер своєї діяльності і організаційно-правовуворму , місце перебування установи , порядок управління діяльністю , предмет і цілі діяльності , інформацію про філіях і представництвах , правничий та обов'язки членів , умови і Порядок приєднання до члени закладу і виходу потім із нього , джерела формування майна установи , порядок внесення змін - у установчі документи установи , порядок використання майна у разі ліквідації установи , передбачені справжнім Федеральним законом й іншими федеральними законами .

У установчому договорі засновники зобов'язуються створити установа , визначають порядок спільної прикладної діяльності зі створення установи , умови передачі свого майна, і участі у її діяльності , умови і Порядок виходуучасников з її складу .

Установчі документи установи можуть утримувати ще й інші які суперечили законодавству становища .

Зміни у статут установи вносяться у вирішенні її вищого органу управління .


5.3 Засновники установи

Засновниками установи можуть виступати громадяни і (чи) юридичних осіб .

Кількість засновників установи необмежена , якщо інше встановлено федеральним законом . Заснування то, можливо засновано однією особою .


6.1 Реорганізація установи

Заснування то, можливо реорганізовано гаразд, передбаченому Цивільним кодексом Російської Федерації , Федеральним законом про некомерційних організаціях та інші федеральними законами .

Реорганізація установи можна здійснити у вигляді злиття , приєднання , поділу , виділення, тож перетворення .

Заснування вважається реорганізованим , крім випадків реорганізації у вигляді приєднання , з державної реєстрації речових нової установи . При реорганізації установ у формі приєднання до неї інший організації перша їх вважається реорганізованої з внесення змін до єдиний реєстр юридичних записи про припинення діяльності приєднаної організації .

Державна реєстрація знову яка виникла у результаті реорганізації організації ( установою ) і у єдиний реєстр записи про припинення діяльності реорганізованої організації ( установою ) здійснюються у порядку , встановленому законом про державної реєстрації речових юридичних .


6.2 Перетворення установи

Заснування то, можливопреобразованно до пайового фонду , автономну некомерційну організацію , господарське товариство . Перетворення державних чи муніципальних установ у некомерційні організації інших форм чи господарське товариство допускається у випадках і гаразд , встановленому законом .

Рішення перетворення установи приймається його власником .

При перетворення установи до знову посталої організації переходять правничий та обов'язки реорганізованого установи відповідно допередаточним актом .


7.1 Ліквідація установи

Заснування то, можливоликвидированно виходячи з і як , передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації , Федеральним законом пронокоммерческих організаціях , та інші федеральними законами .

Засновники заклади, чи орган , який вирішив про ліквідацію установи , призначають за узгодженням із органом , що забезпечує державної реєстрації юридичних , ліквідаційну комісію ( ліквідатора ) і встановлюють відповідно до Цивільним кодексом Російської Федерації , Федеральним законом пронокоммерческих організаціях лад і терміни ліквідації установи .

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження у управлінню справами установи .Ликвидационная комісія від імені ліквідованого установи виступає у суді .


7.2 Порядок ліквідації установи

>Ликвидационная комісія поміщає органів друку, у яких публікуються даних про державної реєстрації речових юридичних , публікацію про ліквідацію установи , порядку і терміні заяви вимог її кредиторами . Термін заяви вимог кредиторами може бути менш як 2 місяці від часу публікації про ліквідацію установи .

>Ликвидационная комісія вживає заходів з виявлення кредиторів й отримання дебіторську заборгованість , і навіть повідомляє в письмовій формах кредиторів про ліквідацію установи .

Після закінчення терміну дляпредьявления вимог кредиторами ліквідаційна комісійні проміжний ліквідаційний баланс , який містить дані про склад майна ліквідованого установи, переліку пред'явлених кредиторами вимог , і навіть про результати розгляду . Проміжний ліквідаційний баланс стверджується засновниками заклади, чи органом , прийняла рішення про її ліквідації , за узгодженням із органом , що забезпечує державної реєстрації юридичних .

Якщо наявні в ліквідованого установи кошти недостатні задоволення вимог кредиторів , ліквідаційна комісія здійснює продаж майна заклади, з прилюдних торгів гаразд , встановленому виспівати судових рішень . При недостатності у ліквідованого установи коштів задоволення вимог кредиторів останні вправі звернутися до суду із позовом про задоволенні решти вимог з допомогою власника цієї наукової установи .

Виплата грошових сум кредиторам ліквідованого установи виробляється ліквідаційної комісією гаразд черговості , встановленої Цивільним кодексом Російської Федерації , відповідно до проміжним ліквідаційним балансом починаючи з дні його установи , крім кредиторів п'ятої черги , виплати яким виробляють після закінчення місяці від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу .

Після закінчення розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісійні ліквідаційний баланс , що затверджується засновниками заклади, чи органом , прийняла рішення про ліквідацію установи , за узгодженням із органом , що забезпечуєгосударствен-ную реєстрацію юридичних .


7.3 Майно ліквідованого

установи

При ліквідації установи що залишилося після задоволення вимог кредиторів майно , якщо інше встановлено Федеральним законом пронокоммерческих організаціях й іншими федеральними законами , направляють у відповідність до установчими документами установи на цілі з бажанню власника , і (чи) передається власнику у сфері яких була створена , і (чи) на благодійницькі цілі за бажання власника . Що стосується , коли використання майна ліквідованого установи відповідно до її установчими документами неможливо , воно звертається до дохід держави.Оставшееся після задоволення вимог кредиторів майно установи передається його власнику , якщо інше не передбачено законодавчими й іншими правовими актами Російської Федерації чи установчими документами установи .


7.4 Завершення ліквідації установи

Ліквідація установи вважається завершеною після внесення звідси запис у єдиний реєстр юридичних Російської Федерації .


7.5 Запис про припинення діяльності установи

Запис про припинення діяльності установи вноситься органом , що забезпечуєгосударственнию реєстраціюфрмдических осіб , при наданні наступних документів :

- всі заяви про внесенні записи про ліквідацію ( у разі добровільної ліквідації ) або про припинення діяльності підприємстваучрежде-ния , підписаного обличчям , уповноваженим установою ;

- рішення відповідного органу про ліквідацію або про припинення діяльності установи ;

- статуту заклади і свідчення про його державної реєстрації речових;

- ліквідаційного балансу , чи передатного акта , чи розподільного балансу;

- документа про знищення друку установи .


7.6 Державна реєстрація

змінучредителиних документів

установи

Державна реєстрація змін установчих документів установи ввозяться порядку , встановленому законом про державної реєстрації речових юридичних .

Зміни установчих документів установи набирають сили з державної реєстрації .


8.1 Діяльність установи

Заснування може здійснювати одна частка діяльності чи декілька тисяч видів діяльності , не заборонених законодавством Російської Федерації і лобіювання відповідних цілям діяльності установи , передбачених його установчими документами . Окремі види діяльності можуть здійснюватися установами основі спеціальних дозволів ( ліцензій ) . Перелік таких видів діяльності визначається законом .

Заснування вправі здійснювати підприємницьку діяльність лише зстольку , по скільки це єжостижению цілей , заради яких створено . Такий діяльністю зізнаються яке приносить прибуток виробництво товарів та послуг , відповідальних цілям створення установи, і навіть придбання і реалізація цінних паперів , майнових і немайнових прав , що у господарські товариства та що у товариствах на вірі як вкладника .

Заснування веде облік прибутків і витрат по підприємницької діяльності .

У чиїх інтересах досягнення мети , передбачених статутом , установа може створювати інші некомерційні організації та розпочинати асоціації та спілки .


8.2 Майно установи

Заснування може мати у оперативному управлінні будинку, зі-

>оружения , житлового фонду , устаткування , інвентар , кошти у рублях і в іноземній валюті , цінні папери інше майно . Заснування відповідає за своїми обов'язків тим своїм майном , яким за законодавством Російської Федерації то, можливо звернено стягнення .


8.3 Джерела формування майна установи

Джерелами формування майна установи в грошової та інших формах є :

- регулярні і одноразові надходжень від засновників ;

- добровільні майнові внески і пожертвування ;

- прибуток від реалізації товарів , робіт , послуг ;

- дивіденди ( доходи, відсотки ) , одержувані з акцій , облігаціях , іншим цінних паперів і вкладах ;

- доходи , отримані від власності установи ;

- інші не заборонені законом надходження .

Порядок регулярних надходжень від засновників визначається установчими документами установи . Отримана установою прибуток заборонена розподілу між засновниками установи .


8.4 Конфлікт інтересів

зацікавлених осіб установи

Для цілей Федерального закону пронокоммерческих організаціях особами , зацікавлені у скоєнні установою тих чи інших дій , зокрема угод , коїться з іншими організаціями чи громадянами , зізнаються керівник ( заступника керівника ) установи, і навіть обличчя , що до складу органів управління установою чи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація