Реферати українською » Юриспруденция » Судова реформа. Роль суду у здійсненні правосуддя у кримінальних справах


Реферат Судова реформа. Роль суду у здійсненні правосуддя у кримінальних справах

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Калінінградський військовий інститут Федеральною прикордонною

Служби Російської Федерації

Центр додаткового професійної освіти

Контрольна робота

на уроках: Правоохоронні органи

Студентки, 41 групи 1 курсу

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Домашній адресу, телефон

Тема: Судову реформу. Роль і важливе місце судна у відправленні правосуддя з кримінальних справ

Викладач: Постніков В.М.
Оцінка
Дата
Підпис рецензента

Калінінград

2001 рік

Зміст:

Запровадження ……………………………………………... 3
I. Принципи здійснення судової влади у РФ 4
II. Буде суд швидким і правих …………………... 8
III.

Чи істина метою доведення ………...

12
Укладання ………………………………………….. 16
Список використаної літератури ……………. 17

Запровадження

У другій половині сучасності переважно цивілізованих країн світу відбувалося весь більше усвідомлення факту, сучасна система кримінального правосуддя і кари як не виконує завдань, декларованих її функціонерами, а й породжує проблеми, впоратися з якими суспільству складніше, ніж із злочинністю.Криминологи говорять про «кризу покарання», «кризу правопорядку». Система кримінального правосуддя, що склалася у ХІХ столітті під впливом ідей мислителів епохи Просвітництва і ЧезареБеккариа, в ХХІ столітті виявила свою повну безглуздість. Вона стає дедалі руйнівної суспільству, неефективною з погляду соціально значущих цілей, не яка проявляє реальні конфлікти і проблеми, а заганяє їх усередину.

Що стосується Росії, слід не про кризу, йдеться про катастрофи. Після Жовтневого перевороту система кримінального правосуддя і кари була перетворено на машину по винищенню власного народу. Експерти дають різні оцінки за кількості людей, знищених в ГУЛАГу: від 10 до 12 мільйонів. Коли різниця у оцінках становить десятки тисяч людей, це, мабуть, страшніше самих оцінок. Кримінальна політика, проведена державою останніх років, багато в чому зберігає колишні принципи нерозбірливості, надмірності,сверхжестокости репресій. По суті, наше правосуддя займається знищеннямнеприспособившихся до нових економічним умовам, роздавлених соціальної політикою держави людей. Яких наслідків очікувати від такий кримінальної політики? Кожна четверта є дорослим чоловіком (за деякими оцінками – кожна третя) пережив наші в'язниці і колонії. По середній тривалості життя посідаємо125-е у світі, причому чоловіки на 12-13 років молодшою, ніж в жінок (такі демографічні показники притаманні країн, які пережили геноцид чи довгу громадянську війну). Росія перетворилася на країну вдів, для сиріт і колишніхзаключенних.[1]

Серед, що ставить за мету судову реформу Російській Федерації, проведена з жовтня 1991 роки можна, виділити таке: Визнання права кожної особи на розгляд своєї справи судом присяжних засідателів, права оскарження до суду неправомірнихдействий посадових осіб; Встановлення судового контролю за законністю застосування запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу; Організацію судочинства за принципами змагальності, рівноправності сторін, презумпції невинності підсудного; вдосконалення системи гарантій щодо незалежності суддів й підчинения їх слід тільки закону, закріплення принципу їх незмінності тощо. Важливою віхою стало відродження у Росії суду присяжних. Передбачається, що зроблено передачу права винесення вироку дванадцяти незалежним представникам народу призведе до появи змагальності процесу, послабить обвинувальний ухил, настільки характерний радянськоїнеоинквизиционной судової системи, і продемонструє громадськості, що правосуддя звільнилося від для політичного впливу.

Вже згадана мною тема – Роль і важливе місце судна у відправленні правосуддя з кримінальних справ. Метою справжньої роботи є підставою висвітлення питань: по-перше, основоположні принципи судової влади у Російської Федерації, по-друге, сьогоднішня діяльність судів у відправленні правосуддя, і він, нові моделі правосуддя – передусім суд присяжних.  

I. Принципи здійснення судової влади у РФ 

Самостійна судова влада, діюча незалежно від законодательной та постанов виконавчої влади, — одна з ознакправового держави. Панування права передбачає, що має бути незалежний тяжіння будь-якого владного органу, і вирішувати суперечки порушеному праві як вищої інстанції.

Судова система РФ встановлюється Конституцією РФ іФедеральним конституційним законом «Про судочинної системи Російської Федерації» від 31 грудня 1996г.[2], що забезпечує її єдність. З іншого боку, єдність судової системи РФ забезпечується шляхом:

- дотримання усіма федеральними суднами і світовими суддями вустановленних федеральними законами правил судочинства;

- застосування усіма судами Конституції РФ федеральних конституційних законів, загальновизнаних принципів, і норм міжнародного правничий та за міжнародні договори РФ, і навіть конституцій (статутів) та інших законів суб'єктів РФ;

- визнання обов'язковості виконання по всій території РФ судебних постанов, які почали чинність закону;

- законодавчого закріплення єдності статусу суддів;

- фінансування федеральних судів і участі світових суддів із федерального бюджету.

Конституція РФ встановлює вимоги, які пред'являються основний категорії працівників судів РФ: суддями може бути громадяни РФ, досягли 25 років, вищу юридичну освіту і стаж роботи з юридичної професії щонайменше п'ять років. У цьому федеральні закони встановлюють, і додаткових вимог суддям РФ. Так було в відповідність до Законом РФ «Про статус суддів у Російської Федерації» від 26 червня 1992г.[3] кандидати посаду судді мають здати кваліфікаційний іспит, нічого не винні допускати ганебних їхніх учинків. У цьому суддею вищого суду може тать громадянин РФ, який сягнув 30-річного віку, а суддею Верховного Судна РФ і Вищого Арбітражного Судна РФ — який сягнув35-лет-его віку і її має стаж по юридичної спеціальності неюнее 10 років. Відбір кандидатів посаду суддів складає основі.

При здійсненні правосуддя судді одягає мантії. Організація і Порядок діяльності органів судової влади визначаються законами Російської Федерації і грунтуються на ідущих конституційних принципах.

Здійснення правосуддя лише судом. Судова владу у РФ належить лише судам від імені суддів і залучуваних (вустанов ленних законом випадках) для реалізації правосуддя представників народу. Ніякі інші державні структури влади вправі здійснювати функції судових установ. Створення надзвичайних суден і суден, не передбачені законами, заборонена. Судова влада здійснюється з допомогою конституційного, громадянського, адміністративного та кримінального судочинства. Правосуддя ввозяться суворо певному законом процессуальном порядку, характерне тільки до судочинства. Визнання в віданні суду виняткового права за проведення правосуддя означає, зокрема, що він може винести якобвинительний, і виправдувальний вирок, прийняти зважене рішення в від імені держави справі.

Законність. Базовий принцип діяльності судів, як та знищення всіх державні органи, полягає у неухильне додержання Конституції РФ і законів, якими регламентуються організація та порядок їх практики.

Незалежність суддів і підпорядкування їх слід тільки Конституції РФ і федеральному закону. Суди здійснюють судову владу самостійно, незалежно від якого б не пішли волі, підпорядковуючись лише Конституції РФ та Закону. Гарантії незалежності суддів,присяжних, народних обранців і арбітражних засідателів встановлюються Конституцією РФ та Федеральним законом. Незалежність суддів забезпечується: передбаченої Законом процедурою здійснення правосуддя; забороною (під загрозою відповідальності) чийого би там не було втручання у здійснення правосуддя; встановленим порядком призупинення і припинення повноважень судді, і навіть іншими заходами його правового захисту, матеріального і "соціальногообеспечения, передбаченими законодавством.

Закон також встановлює, що суддя немає права бути депутатом, належати до політичних партіям й рухів, і навіть поєднувати функції судді з іншого оплачуваною роботою, крім наукової, викладацької, літературною та іншою творчою діяльності. Незалежність суддів забезпечується їх недоторканністю. Відповідно до ст. 122 Конституції РФ суддя може бути привлечен до кримінальної відповідальності інакше як у порядку,определяемом федеральним законом. Гарантія незалежності суддів передбачає фінансування судів тільки з федерального бюджету. Важлива конституційна гарантія незалежності суддів — їх незмінюваність. Відповідно до ст. 121 Конституції РФ повноваження судді можуть бути припинені чи припинені не інакше як у порядку і за підставами, встановленим федеральним законом. Суддя може бути призначений (обраний) в іншу посаду чи й інший суд без його згодою.

>Коллегиальность.Коллегиальное розгляд справ у суді створює реальні умови їхнього всебічного, повного та об'єктивного судебного розгляду. Однак у окремих випадках, встановленоних законом, можливо, й одноосібне розгляд справ у суді. Розгляд громадянських і справ до судів здійснюється колегіально і одноосібно; у суді першої інстанції — з участю присяжних засідателів, народних засідателів, або колегією із трьох професійних суддів, чи одноосібно суддею. Перелік справ, доторие вправі розглядати суддя одноосібно, закріплений Кримінально-процесуальному кодексі РРФСР, Цивільному процесуальному іАрбитражном процесуальному кодексах РФ. У цьому відповідно до год. 1 ст. 47 Конституції РФ не може бути позбавлений права в руки своєї справи у цьому суд і мови тим суддею, до підсудності яких вона віднесено законом. Відповідно до Конституцією РФ обвинувачуваний у вчиненніпреступления має право розгляд своєї справи судом з участю присяжних засідателів у разі, передбачених федеральним задоном (год. 2 ст. 47).

Змагальність і рівноправність сторін. Стаття 123 Конституції РФ встановлює, що судочинство складає засадах змагальності і рівноправності сторін. Всі рівні перед законом і судьей незалежно від статі, раси, національності, походження,имущественного і посадового становища, ставлення до релігії,убеждений, приналежність до громадським об'єднанням, і навітьдругих обставин. З іншого боку, встановлюється, що заочнеразбирательство справ до судів заборонена, крім випадків, не що перешкоджають встановленню істини у справі (наприклад, коли підсудний перебуває поза межами Росії і близько ухиляється від явки до суду).

Гласність судового розгляду. Відповідно до ст. 123 Конституції РФ розгляд справ переважають у всіх судах відкрите.Слушание справи в самісінький закрите засідання допускається лише у випадках, передбачених федеральним законом.

Принцип державної мови судочинства. >Судопроизводство і діловодство України в КонституційномуСуде РФ, ВерховномуСуде РФ, Вищому АрбітражномуСуде РФ, інших арбітражних судах, військових судах ведуться російською.Судопроизводство іделопроизводство за іншими федеральних судах загальної юрисдикції можуть вагу тись на державну мову республіки, біля до торою перебуває суд.Судопроизводство і діловодство у світових суддів та інших судах суб'єктів Російської Федерації ведуться російською або державною мовою республіки, біля якою суд.Участвующим у справі особам, не що володіє мовою судочинства, забезпечується право виступатимуть і проти давати пояснення рідною або будь-якою вільно обраному мові спілкування, і навіть користуватися послугами перекладача.

Презумпція невинності — основне початок кримінального судочинства, принцип, який убезпечить правничий та свободи чоголовека і громадянина. Відповідно до ст. 49 Конституції РФ кожен обвинувачуваний у скоєнні злочину вважається невинуватим, коли його винність нічого очікувати доведено у передбачений федеральним законом порядку і хто розпочав чинність закону при говіркою суду. У цьому обвинувачуваний зобов'язаний доводити свою невинність, і всінеустранимие сумніви щодо винності особи тлумачаться на користь

>Недопустимость повторного осуду впродовж одного і те злочин. Цей принцип відбито у ст. 50 Конституції РФ. Відповідна стаття КПК РРФСР, говорить: кримінальну справу може бути порушено, а порушена підлягає припинення вотношении особи, про яку є що вступив у чинність закону вирок з такого самого обвинуваченню (або визначення або постанова суду про яке припинення справи з до того ж підставі). Якщо єобстоятельства будуть з'ясовані під час розгляду, не та справа під лежить припинення у судовому засіданні.

Право користування кваліфікованої юридичної допомогою. Відповідно до цим конституційним принципом кожензадержанний, укладений під варту, обвинувачуваний у вчиненніпреступления проти неї користуватися допомогою адвоката (захисника) з відповідно затримання, укладання під варту чи пред'явлення обвинувачення. Право користування кваліфікованої юридичної допомогою гарантується також сторонам в конституційному судочинстві, під час розгляду цивільних справ, і навіть під час розгляду суперечок у арбітражний суд, де серед представника боку може, ви ступати адвокат.

У Російській Федерації діють: а) федеральні суди; б) кінституционние (статутні) суди й світові судді суб'єктів Федерації, складові судовою системою Російської Федерації. Натомість до федеральним судам ставляться:

а) Конституційний суд РФ;

б) Верховний Суд РФ, верховні суди республік, крайові проластние суди, суди міст федерального значення, суди автономної області й автономних округів, районні суди, військові йспециализированние суди, складові систему федеральних судів загальної юрисдикції;

в) Вищий Арбітражний Суд РФ, федеральні арбітражні суди округів, арбітражні суди суб'єктів РФ, складові систему феєдеральних арбітражних судів.

До судам суб'єктів Російської Федерації ставляться:

а)конституционие (статутні) суди суб'єктів РФ;

б) світові судді, є суддями загальної юрисдикціїсубъектов РФ.

17 грудня 1998 р. було прийнято Федеральний закон «Про світових судьях у складіФедерации»[4], за яким світові судді розглядають У першій інстанції:

- кримінальні справи про злочини, скоєння яких може бути призначена максимальне покарання, не що перевищує два роки позбавлення волі;

- справи про розірвання шлюбу, якщо розрив між подружжям відсутня суперечка дітей;

- справи про поділ подружжів спільно нажитого майна;

- справи з майнових суперечок за ціни позову, яка перевищує п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці, та інші справи.

Світові судді здійснюють своєї діяльності не більше дольних ділянок, які створюються законами суб'єктів РФ з розрахунку чисельності населення в одній маленькій дільниці від 15 до 30 тис. людина. Світові судді призначаються (обираються) посадузаконодательним (представницьким) органом влади суб'єкта РФ абоизбираются посаду населенням відповідного судового ділянки гаразд, встановленому законом суб'єкта РФ. Термін повноважень світових суддів також встановлюється законом суб'єкта РФ: вона може перевищувати п'яти.

II. Буде суд швидким і правих

Останнім часом відбуваються серйозні зміни всієї судової системи, які заторкують і, перелічені вище принципи здійснення судової влади. Це почалося ще з кінця 1991 р., коли першою Всеросійському з'їзді суддів,обсуждавшем питання реформи, буласформулиро вану її концепція.

Серед, що

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація