Реферати українською » Юриспруденция » Референдум-форма здійснення влади народом Росії


Реферат Референдум-форма здійснення влади народом Росії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Дальневосточний інститут законодавства і правознавства

Контрольна робота

по Конституційному праву

 Російської Федерації

Тема: «Референдум – форма здійснення

 влади народом Росії».

 

               Виконала: студентка 3 курсу

                 грн. 1 заочного відділення

                 Макієнка Марина Миколаївна

р. Хабаровськ

1999 р.

ПЛАН.

                                           стор.

Запровадження 2

1. Поняття референдуму, і його класифікація 3

2. Розвиток інституту референдуму Росії 4

3. Порядок проведення. 6

Укладання 9

Список літератури 11


ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Референдум, ніж формою безпосередньої демократії є далеко ще не нової формою особистої участі населення рішенні глобальних соціально-економічних і розширення політичних питань, соціальній та вирішенні територіальних та інших внутрішніх та міждержавних проблем. «Протягом часу існування інституту референдуму Європі (виключаючи Швейцарію, де перший референдум провели 1439 р.) на національному рівні проведено понад сто народних голосувань».1

Після I Світовий війни інститут референдуму ввійшов у конституції низки європейських держав. «Після II Світовий війни дали нового поштовху процесу подальшого розвитку та вдосконалення референдуму практично переважають у всіх високорозвинених країнах. Помітно зросла інтенсивність використання цієї інституту особливо у 60-80 рр.»2  Нині «…референдум передбаченоКонституциями більш 20 держав. ще 13 він проводився, який був закріпленим в Основному Законі цих країн»3.

Метою згаданої роботи є підставою розкриття поняття референдуму, його видів, порівняти як відображено інститут референдуму сучасному Російському законодавстві його розбіжності переваги

______________________________________________________________

1.  Референдум – зброюобоюдоострое//Российские Вести 6апр.)

2.  Марченко М. Н. Референдум ніж формою безпосередньої демократії //Вестн.Моск.ун-та.сер.11, Право., 1991, №6,с.5)

3.  Референдум – зброюобоюдоострое//Российские Вести 6апр.

 


1.  Поняття референдуму, і його класифікація.

У світовій політичної й державно-правової теорії та практиці референдум трактується який завжди однаково. «Він нерідко ототожнюється зі всенародним опитуванням і плебісцитом і сприймається як твердження тієї чи іншої державного рішення шляхом народного голосування,придающего йому остаточний і обов'язкового характеру»1.

Відмінності між референдумом і плебісцитом.

У результаті референдуму виборчий корпус висловлюється щодо будь-якого законопроекту, правок Конституції, вирішальних кроків у внутрішній і до зовнішньої політиці.

У результаті плебісциту (від латів. «>plebs» –простий люд, «>scitum» -рішення, постанову.) виборчий корпус голосує за довіру особистості.

Відмінності між референдумом і «загальними виборами»

 

Якщо під час виборів обираються виборщики чи кандидати, то ході референдуму виборець відповідає «так» чи «немає» на поставлене запитання.

Якщо вибори безпосередньо пов'язані з представницької демократією, то референдум – інститут прямий, безпосередньої демократії.

Законодавство по референдумам розвинених демократичних країн виділяють референдуми:

1. Конституційний (голосування нової редакції Конституції чи поправкам до неї)

2. Звичайний законодавчий (з кожного законопроекту, запропонованому до ратифікації у порядку)

3.Дозаконодательний чи консультативний. «…Думка, висловлене на консультативній референдумі, тобто. до затвердження законопроекту перестав бути обов'язковим ні на парламенту, ні на уряду та використовується лише як знаряддя політичного на них»2)

__________________________________________________________________

1.  Марченко М. Н. Референдум ніж формою безпосередньої демократії //Вестн.Моск.ун-та.сер.11, Право., 1991, №6,с.7)

2. Референдум – зброюобоюдоострое.//Российские Вести, 1993, 6апр.

4.Послезаконодательний (>ратифицирующий). «…Післяратифицирующего референдуму законопроект набуває силу закону, навіть якщо ні згоди представницьких органів»1.

5. Обов'язковий (в разі настання точно встановлених законом умов).

6.Факультативний (на розсуд правомочного цього дію суб'єкта права).

Також обговорено і територіальний принцип. У сучасній державі референдум проводиться і загальнонаціональному і регіональному і місцевому рівнях.

2. Розвиток інституту референдуму Росії.

У нашій країні вперше народне голосування (референдум) було передбачено Конституцією СРСР 1936 року:

ст.49 (буд) «Президія Верховної ради СРСР виробляє всенародний опитування (референдум) за власною ініціативою чи з вимозі однієї з провладних республік», тобто. референдум характеризувався лише як всенародний опитування. Насправді і такі референдумів був. Конституція СРСР 1977 р. визначила голосування:

ст.5 Найважливіші питання державного життя виносяться на всенародне обговорення, і навіть ставляться на всенародне голосування (референдум)»2.

Проте, довгий час поточне законодавство не визначало механізму застосування цієї інституту. Нині організація та порядок проведення референдуму регламентовані законодавством. З'явилася і практика їх проведення.

За 70-річний існування СРСР перше всенародне голосування з його території провели лише один раз – 17 березня 1991 року. Було поставлене завдання – виявити волі народу однієї зі найважливіших питань державного життя: про збереження біля нашої країни Союзу як оновлену федерацію суверенних республік та введення посади президента Росії. Історично стало можливим тому, що 16 жовтня 1990 р. було прийнято закон «Про референдумі РРФСР», а 27 грудня 1990 р. IV З'їзд народних депутатів прийняв Закон про всенародному голосуванні (референдум СРСР). Союз РСР у грудні 1991 року припинив своє існування.Т.о. Референдум 1991 р. був єдиним за історію побутування Союзу РСР.

1. Референдум – зброюобоюдоострое.//Российские Вести, 1993, 6апр.

2. Конституція України та Закони Союзу РСР. М., 1983 р.с.7


За даними Національної служби новин1 голосуванням не референдумі 25 квітня 1993 р. відповіді виборців стосовно питань розподілилися так:

Питання референдуму Частка виборців, які відповіли «так», в % від кількості які взяли у голосуванні

· Чи довіряєте Ви президенту РФ Борису Єльцину.

· Чи підтримуєте ви економічну політику, яку під керівництвом Б.Єльцина?

· Чи вважаєте Ви необхідним проведення дострокових виборів у 1993 р.?

· Чи вважаєте Ви необхідним проведення дострокових виборів у народних депутатів в 1993 р.?

          58,7

         53,0

         49,5

         67,2

«Виникнувши країні конституційний «вакуум» (хоча формально стара Конституція не повністю припинила свого дії) і відсутність вищого представницького органу були заповнені лише президентською владою».2  Через недостатностілигитимности запровадження на дію нової редакції Конституції, як і раніше, що її проект розробили з повним дотриманням демократичної процедури, залишалося звернутися до прямому волевиявленню народу, тобто. використовувати референдум. Особливістю референдуму 12.12.93 р. було те, що з прийняттям нової редакції Конституції проходили вибори у федеральне Збори, передбачене поки що не прийнятої Конституцією. Можливість те, що проект Конституції може бути прийнято виборцями, було враховано Президентом, який раніше (21.09.93.) видав Положення про федеральних органах влади на перехідний час.Т.о. для виборів у Федеральне Збори існувала правову базу. Так само шляхом (Укази уточненняПоложений про вибори депутатів Державної Думи та рекомендації Ради Федерації в 1993 р.) було встановлено, вибори вважаються які відбулися, якщо число дійсних бюлетенів становитиме щонайменше 25% від кількості зареєстрованих виборців.

1.  >НСС//Интернетnns/elects/voting/elects91_96.html

2.  >Баглай М. В.,Габричидзе Б.М. У конституційному праві РФ. Підручник дляюридич. вузів.М.:ИНФРА-М, 1996г.,с.91.


Референдум ухвалення проекту нової редакції Конституції РФ відбувся 12 грудня 1993 р. За даними Національної служби новин 58,43% населення РФ проголосувало прийняття нової редакції Конституції1. Це був перші демократичні вибори у Росії, вони сприяли встановленню нової структури конституційної влади.

10 жовтня 1995 року Державної Думою РФ було прийнято Федеральний Конституційний Закон «Про референдумі РФ».

Основне відмінність Законів змісту поняття референдуму, що знаходило відображення на колі питань, що потенційно можуть виноситися нею. У ст.1 Закону СРСР говорилося, що референдум – цей народний голосування найважливішим питанням державного життя, а республіканському Законі референдум визначався ширше - як всенародне голосування найважливішим питанням державної влади і життя. У законі 1995 р. референдум визначено, як всенародне голосування законопроектів, чинних законів та інших. питанням державного значення.

У у перших двох Законах було записане, що у всенародне голосування виносяться «найважливіші» питання, але критерію для розподілу питань найбільш важливі соціальні й інші дано, у зв'язку з ніж, норми витлумачувалися по-різному. У Законі в ст.3 визначено питання, які виносяться на референдум в обов'язковому порядку і який що неспроможні виноситися на референдум.

>3.Порядок проведення.

Одне з найважливіших умов призначення референдуму є чітке виділення предмета голосування та його ініціатора.

I етап Порядок реалізації ініціативи громадян РФ проведення референдуму РФ.

· Кожен громадянин, група громадян або громадське об'єднання РФ «пізніше, як 6 місяців до роботи з ініціативою проведення референдуму РФ, спроможні створити ініціативну групу (ІГ) у кількості щонайменше 100 людина для збору підписів на підтримку ініціативи проведення референдуму РФ.»2

1.  >НСС//Интернетnns/elects/voting/elects91_96.html

2.  ФЗ «Про референдумі РФ» від 10.10.95 №2-ФКЗ, ст.9


· Ініціативну групу з звертається до до виборчої комісії відповідного суб'єкта РФ зходотайством реєстрацію групи.

· Виборча комісія суб'єкта РФ протягом 15 днів із дня надходженняходотайства приймають рішення реєстрацію ІГ. З часу отримання реєстраційного свідоцтва ІГ вправі добровільно та самостійно збирати підписи на підтримку ініціативи проведення референдуму РФ.

· Підписи збираються у вигляді внесення в підписні листи, містять формулювання запитання, що виноситься на референдум. Не пізніше закінчення терміну чинності реєстраційного свідоцтва ІГ підраховує число зібраних підписів.

· Підписні листи і примірник підсумкового протоколу ІГ передаються до комісії суб'єкта РФ, що протягом 15 днів спрямовує перелічені вище документи і копію свого постанови на Центральну до виборчої комісії РФ.

· Центральна виборча комісія РФ перевіряє відповідність всіх документів вимогам ФЗ «Про референдумі РФ» і протягом 15 днів із дня останнього надходження передплатних листів посилає їх зі своїми укладанням Президенту РФ, інформуючи звідси палати Федерального Збори РФ і ІГ.

II Етап. Призначення референдуму РФ.

· Референдум РФ призначає Президент РФ. До прийняття цього рішення Президент протягом десяти днів із дня надходження щодо нього документів посилає їх в Конституційний суд.

· У разі визнання Конституційним Судом дотримання вимог, передбачено Конституцією, Президент зобов'язаний призначити референдум пізніше 15 днів із дня надходження щодо нього рішення Конституційного Судна.

· Президент видає указу про призначення референдуму, у якому визначає час їх проведення, у своїй голосування може бути призначена про всяк вихідного дня у період з 2 до 3 місяців із дня опублікування указу.

III Формування комісій.

· територіальну комісію (5-9 чол.) з проведення референдуму формується пізніше 10 днів із дня опублікування указу Президента.

· дільнична комісія (5-10 чол.) формується виборним органом місцевого самоврядування пізніше, як 40 днів досі проведення референдуму.

· рішення комісій з проведення референдуму публікуються у пресі й передаються іншим ЗМІ.

IV Порядок голосування референдумі.

· У 8 годин за часом щодня проведення референдуму голова дільничної комісії з проведення референдуму оголошує ділянку референдуму відкритим, опечатує ящики для голосування, запрошує громадян розпочати голосуванню.

· Громадянин проставляє у списку громадян дані паспорти чизаменяющего його документа.

· Заповнення бюлетеня для голосування виробляється у спеціально обладнаному місці без стороннього присутності. Заповнений бюлетень опускається у шухляду для голосування. що у зору членів комісії і західних спостерігачів.

· Після закінчення часу голосування дільнична комісія підраховує і погашає невикористані бюлетені (їх кількість заноситься до протоколу), перевіряє схоронність печаток чи пломб на ящиках, розкриває ящики.

V Підбиття підсумків.

Мабуть, найвідповідальнішої стадією у проведенні референдуму, і його законодавче регулювання є підбиття підсумків. Рішення, поставлене на референдум, вважається прийнятим, якщо на нього проголосували понад половини громадян, які взяли участь у голосуванні.

· Дільнична комісійні протокол про результати голосування на 3-х примірниках (1- в територіальну комісію з проведення референдуму; 2 – зберігається до закінчення роботи дільничної комісії; 3 - представляється спостерігачам і ЗМІ).

· Територіальні комісії виходячи з протоколів дільничних комісій встановлюють, і протоколюють результати голосування на відповідних територіях. Перший примірник протоколу негайно направляють у відповідну комісію суб'єкта РФ.

· Комісія суб'єкта становить протокол про результати голосування відповідному суб'єкту. Перший примірник протоколу, й зведена таблиця направляють у Центральну комісію референдуму РФ.

· Центральна комісія виходячи з протоколів комісій суб'єктів РФ пізніше як за 10 днів із дня проведення референдуму визначає її результати.

· Центральна комісія визнає референдум що відбувся, тоді як голосуванні взяли участь понад половини громадян, котрі мають щодо участі в референдумі.

· Постановою Центральної комісії референдуму результати голосування у окремих суб'єктів можуть бути визнані недійсними.

· Прийняте на референдумі рішення і результати голосування підлягають офіційному опублікуванню пізніше 3 днів після встановлення результатів референдуму. Не пізніше 2 місяців після встановлення результатів Центральна комісія публікує у ЗМІ загальні результати голосування.

Референдум – важливий інститут безпосередньої демократії: закон, підтриманий населення хід голосування має таку ж самою силою, як й ухвалення у звичайному порядку.

Рішення прийняте на референдумі є загальнообов'язковим і потребує додаткового затвердженні.

У багатьох країн перешкодити проведення референдуму може тільки Конституційний Суд.

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За період 1991-1996 рр. у Росії за даними Національної служби новин було проведено такіобшефедеральние голосування1:

Референдум ( про збереження СРСР і введення посади президента РФ)

17 березня 1991 р.

1.НСС//Интернетnns/elects/voting/elects91_96.html


Вибори Президента Росії 12 червня 1991 р.

Референдум ( довіру Президентові й про необхідність здійснення дострокових виборів президента і депутатів)

25 квітня 1993 р.
Вибори депутатів Державної Думи Федерального Збори РФ

12 грудня 1993 р.

17 грудня 1995 р.

Референдум ухвалення проекту нової редакції Конституції РФ

12 грудня 1993 р.
Вибори президента РФ 1996 р.

1-ї тур – 16 червня 1996 р.

2-ї тур – 3 липня 1996 р.

Як показало практика, під час загальної демократизації суспільства, інститут референдуму, ніж формою демократії та особистої участі населення рішенні глобальних соціально-економічних і розширення політичних питань прижився і чи діє у нашій країні.

>Т.о. можна дійти невтішного висновку, що референдум у будь-якій стані буде політично й ідеологічно ефективний з погляду інтересів прогресивних соціальних зусиль і класів лише тому випадку, «…коли він за своєю природою як дуже важливий демократичний інститут буде правильно зрозумілий і підтриманий найширшими верствами населення, матиме за мету під час вирішення політичних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація