Реферати українською » Юриспруденция » Служба безпеки України


Реферат Служба безпеки України

Страница 1 из 3 | Следующая страница

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯБАНКОВСКОГО СПРАВИ

>КАФЕДРАКРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВЫХДИСЦИПЛИН

>РЕФЕРАТ

Служба безпеки України.

>ВЫПОЛНИЛ(А):

>ПРОВЕРИЛ:

Суми – 2002


ПЛАН.

1. Завдання, система і організація діяльності Служби безпеки України.

2. Повноваження Служби безпеки України.

3. Кадри Служби безпеки, їх правова і соціальний захист.

4. Контроль і нагляд над діяльністю Служби безпеки. Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності служби безпеки.

5. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.1992

1. Завдання, система і організація діяльності Служби безпеки України.

Служба безпеки України – державний орган спеціального призначення, який би безпеку України. Вона підпорядкована Президентові України і підконтрольна Верховної Ради України.

На службу безпеки України покладається захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів і громадян розвідувально-підривну діяльність іноземних спеціальних служб, зазіхань із боку окремих організацій, груп, і осіб.

До завдань служби безпеки також входить попередження, виявлення, припинення і розкриття злочинів проти світу та безпеки людства, тероризму, корупції та організованого злочинного діяльність у сфери управління і економіки, інших протиправних дій, безпосередньо створюють загрозу життєво важливих інтересів України.

Діяльність служби безпеки, її органів прокуратури та співробітників полягає в принципах законності, шанування прав і гідності особистості, позапартійності і відповідальності гілок перед народом України. У оперативно-службовій діяльності вона дотримується принципи поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності та конспірації.

Органи і працівники служби безпеки повинні поважати гідність чоловіки й виявляти щодо нього гуманне ставлення, недопущення розголошення даних про особистому житті людини. У виняткових випадках із метою припинення і розкриття державних злочинів окремі правничий та свободи творчої особистості може бути тимчасово обмежені гаразд і можна межах певних законодавством України.

Систему Служби безпеки України це:

- Центральне Управління служби безпеки України;

- Служби безпеки Автономної Республіки Крим;

- регіональні органи служби безпеки;

- органи військової контррозвідки;

- військові формування;

- навчальні, науково-дослідні й інші установи.

З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки створено її регіональні органи – обласні управління, міжрайонні, районні, міські.

Їх розташування і територіальна компетенція може збігатися з адміністративно-територіальним розподілом України. У чиїх інтересах державної безпеки органи влади й підрозділи Служби безпеки можна створювати на окремих державних об'єктах і територіях, в військових формуваннях.

У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи незалежні від органів місцевої державної адміністрації, і місцевого самоврядування, посадових осіб, партій та рухів.

Органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних сил України, Національної гвардії України, Прикордонних військ та інших військових формувань, дислокованих території України.

Центральне Управління Служби безпеки відпо-відає стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів Служби безпеки України.

У його складу входять:

- Голова Служби безпеки;

- апарат Голову Служби безпеки.Функциональние підрозділи:

- розвідки;

- контррозвідки;

- військової контррозвідки;

- захисту національної державності;

- боротьби з корупцією й організованою злочинної діяльністю;

- інформаційно-аналітичне;

- оперативно-технічне;

- оперативного документування;

- слідче;

- урядовому телефонному зв'язку;

- роботи з особовим складом;

-административно-хозяйственное;

- фінансове;

-военно-медицинское та інші.

Керівництво всієї діяльністю Служби безпеки, її центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки й має відповідальність у виконанні завдань покладених на Службу безпеки. Він призначається Верховна Рада України за поданням президента України. Голова Служби безпеки має заступників, призначуваних з його уявленню Президент України.

У Службі безпеки України створено колегіальний дорадчий орган – колегія, що визначає шляху виконання покладених її у завдань, приймає рішення з основним напрямам та проблем оперативно-службовій роботи і роботи з кадрами. До складу колегії входять Голова Служби безпеки, його заступники. Голова Служби безпеки Автономної Республіки Криму та інші особи, крім народних депутатів з України, призначені Президент України за узгодженням із Верховна Рада України. Рішення колегії приймаються більшістю голосами й з'являються наказами Голову Служби безпеки.

Начальники підрозділів Центрального Управління, і навіть начальники регіональних органів – обласних управлінь Служби безпеки призначаються Президент України за поданням Голову Служби безпеки.

Голова Служби безпеки Автономної Республіки Крим призначається відповідно до законодавством Автономної Республіки Крим за узгодженням із Головою Служби безпеки України.

Начальники регіональних органів Служби безпеки призначаються з відома глави місцевої державної адміністрації.

Служба безпеки України взаємодіє зі Управлінням охорони вищих посадових керівників України до, Національної гвардією України, МВС України в, митними й іншими правоохоронні органи з урахуванням прийнятих спільних актів Служби безпеки і одержувачів відповідного відомства.

2. Повноваження Служби безпеки України.

Службі безпеки України, її органам й моїм співробітникам у виконанні покладених ними завдань надані такі повноваження:

1) вимагати від громадян, і посадових осіб припинення правопорушень і безкомпромісність дій, які перешкоджають своїх повноважень, перевіряти у зв'язку з цим документи, які засвідчують особу, і навіть виробляти огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного чи знищення або приховування речові докази злочинну діяльність;

2) представляти органам управління обов'язкові до розгляду пропозиції з питань національній безпеці України, зокрема про яке припинення роботи, що з державними таємницями, виконуваної з порушенням встановлених правил;

3) отримувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки від міністерств, державних комітетів, Кабміну, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян і їхніх об'єднань дані і є дані, необхідних забезпечення державної безпеки України, і навіть користуватися із метою службової документацією і звітністю;

4) укладати порядку, узгодженому з адміністрацією підприємств, установ, організацій корисною і командуванням військових частин з їхньої територію і населення службові приміщення;

5) мати слідчі ізолятори утримання узятих під варту, та затриманих осіб;

6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат і збитків, транспортні засоби, належать підприємствам, установам, організаціям, військових частинах і громадянам для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування і затримання осіб, підозрюваних у їх скоєнні, постачання лікувальні установи осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

7) виключно за безпосередньої припиненні злочинів, переслідуванні осіб підозрюваних у їх скоєнні, укладати житлові, службові, виробничі та приміщення, завезеними на територію і земельні ділянки і оглядати його з наступним повідомленням прокурора протягом 24-х годин;

8) проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, певному Закон України «Про оперативно-розшукової діяльності»;

9) здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, зокрема на договірних засадах, дотримуючись у своїй умови добровільності і конфіденційності цих відносин;

10) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ, організацій, військових частин, і навіть житловими та інші приміщеннями громадян;

11) спрямовувати своїх службовців до роботи на штатних посадах до інших установи, підприємства міста і організації тимчасово виконання конкретних завдань у сфері розвідки, боротьби з корупцією й організованою злочинної діяльністю; у випадках гаразд, певному колегією Служби безпеки, допускається напрям працювати таких службовців у медичні установи, підприємства міста і організації з ініціативи проводирів цих фракцій;

12) у сфері розвідки, спецслужб і оперативно-розшукової діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік обсягом і порядок,определяемом завданнями покладеними на Службу безпеки;

13) морально і матеріально заохочувати співробітників та інших осіб за свої заслуги із державної безпеки; представляти в установленому порядку до державних нагород;

14) позачергово набувати квитки попри всі види транспорту незалежно від наявності місць і оселятися в готелях по пред'явленні посвідчення про відрядженні, безоплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного і водного транспорту приміського повідомлення й автобусами приміських маршрутів, і навіть попутним транспортом.

Військовослужбовці Служби безпеки України право зберігати, носити, використовувати й застосовувати зброя терористів-камікадзе і спеціальні вартість підставах і як, передбаченому Закон України «Про міліцію», військовими статутами Збройних Сил України та іншими законодавчими актами.

Служба безпеки України у відповідності зі своїми основне завдання зобов'язана:

- здійснювати розвідувальну і інформаційно-аналітичну роботу у інтересах ефективного проведення органами державної влади управління України внутрішньої і до зовнішньої діяльності, вирішення питань оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язані з національною безпекою України;

- здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, і навіть заходи, пов'язані з охороною державних інтересів, у сфері зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності, безпеки громадян України у кордоном;

- виявляти, припиняти і розкривати злочину, розслідування яких віднесено до її компетенції; виробляти дізнання і у цих справах; розшукувати осіб, котрі переховувалися у зв'язку з скоєнням зазначених злочинів;

- здійснювати контррозвідувальні заходи з метою запобігти, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривну діяльність саме на Україну;

- забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу синапси і територіальної цілісності України від протиправних зазіхань зі сто рони окремих осіб та його об'єднань;

- здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих території України, енергетики, транспорту, зв'язку, і навіть важливих інших галузей господарства;

- брати участь у розробці та здійсненні заходів для захисту державних таємниць України, сприяти гаразд, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям, і підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якій у змозі зашкодити життєво важливих інтересів України;

- здійснювати відповідно до законодавством профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;

- не більше компетенції забезпечувати захист особистій безпеці громадян; брати участь у реабілітації про відновлення прав незаконно репресованих осіб;

- сприяти Прикордонним військам України у охороні кордонів України;

- сприяти забезпечення режиму військового і надзвичайного стану у випадку їхньої оголошення, і навіть ліквідацію наслідків стихійних лих, значних аварій, катастроф, епідемій та інших надзвичайних ситуацій;

- надавати наявними силами і коштами, зокрема і технічними, допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронних органів боротьби з злочинністю;

- брати участь у розроблення заходів й розв'язанні питань, що стосуються в'їзду у Україну і від'їздять виїзду зарубіжних країн, перебування її території іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил;

- забезпечувати засекреченішою і шифрованою зв'язком державні органи України та посадових осіб, у відповідність до переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

- вести наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, виводити їх результати впрактику діяльності Служби безпеки;

- виконувати за дорученням Верховної Ради України чи президента України інші завдання, безпосередньо створені задля забезпечення внутрішньої і до зовнішньої безпекою держави.

3. Кадри Служби безпеки, їх правова і соціальний захист.

Кадри Служби безпеки становлять:сотрудники-военнослужащие, працівники які уклали трудового договору із нею, і навіть військовослужбовці термінової служби.

До органів Служби безпеки приймаються на конкурсної, добровільної і договірній основі громадян України, здатні з ділових і моральних якостям, освітньому рівню та стану здоров'я ефективно виконувати службових обов'язків. Критерії фахову придатність, зокрема юридичної грамотності, визначаютьсяквалификационно-нормативними документами, затверджуваними Головою Служби безпеки. Умови і Порядок виконання обов'язків співробітниками-військовослужбовцями визначаються ув'язненим договором (контрактом). Там, і навіть на військовослужбовців строкової служби поширюєтьсяпоря док військової служби у Збройних силах України. Військовослужбовці приймають Воєнну присягу на вірність народові України.

Трудові відносини працівників, які уклали трудового договору із Службою безпеки, регулюються Законодавством України про працю.

Держава забезпечує соціальну і правовий захист військових і працівників Служби безпеки. Вони користуються політичними, соціально-економічними і особистими правами і свободами, і навіть пільгами відповідно до Закон України «Про соціальної і питання правової захист військових і членів їхнім родинам» й іншими законодавчими актами.

Право на пільги зберігається за військовослужбовцями звільненими зі служби віком, хвороби чи вислугою років.

Соціальний захист працівників, які уклали трудовой договір із Службою безпеки, забезпечуються загальних підставах відповідно до законодавством про працю.

Військовослужбовці у виконанні покладених ними обов'язків є представниками влади; діють від імені держави й перебувають у його захистом. Недоторканність їх особистості, їх честь гідність охороняються законом.

Під захистом держави перебувають особи, які допомагають і сприяння Службі безпеки, і навіть її пенсіонери. Особам, надають допомогу дітям і сприяння, гарантується конфіденційність відносин. Якщоглашения даних про такі відносинах, іншіправонарушения щодо цих громадян, і членів їхнім родинам, яких припустилися у зв'язку з діяльністю цих структур із державної безпеки, тягнуть встановлену законодавством відповідальність.

Працівники Служби безпеки у разі притягнення до заходів із забезпечення державної безпеки, які пов'язані безпосередньо зі своїми функціональними обов'язками, користуються правами відповідно до законом. У таких випадках ними поширюються гарантії правової Захисту, встановлені для військовослужбовців Служби безпеки.

Що стосується загибелі військовослужбовця у зв'язку з виконанням службовими обов'язками, сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у виглядідесятигодичного грошового забезпечення іназначается пенсія у зв'язку з втратою годувальника у виглядімесячного посадового окладу.

Збитки, заподіяний майну військовослужбовця чи членам його сім'ї у зв'язки й з виконанням їм службовими обов'язками, компенсується йому, а разі її загибелі членів родини повному обсязі рахунок коштів державного бюджету.

Ці самі становища поширюються працівники Служби безпеки й з, залучених до заходів із державної безпеки, і навіть їхньому пенсіонерів.

4. Контроль і нагляд над діяльністю Служби безпеки. Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності Служби безпеки.

Постійний контролю над діяльністю Служби безпеки, дотриманням нею законодавства здійснюється комітетом Верховної Ради України з питань оборони та державної безпеки.

Голова Служби безпеки регулярно інформує Верховної Ради, Президія Верховної Ради відповідний Комітет Верховної Ради України з питань оборони та державної безпеки, про стан державної безпеки, дотриманні чинного законодавства, забезпеченні права і свободи чоловіки й інших питань.

Служба безпеки гаразд, встановленому законодавством, зобов'язана відповідати на запити постійних і тимчасових комісій Верховної Ради народних депутатів з України.

Верховною Радою України стверджує загальну структуру, чисельність, визначає функції Служби безпеки України. Голова Служби

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація