Реферати українською » Юриспруденция » Принципи складання комерційної переписки


Реферат Принципи складання комерційної переписки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

 

    >Введение...........................................................................................................3

1. Особливості написання комерційнихписем.........................................4

2. Опис господарської ситуації та

                  основні види комерційнихписем...........................................9

    >Заключение....................................................................................................13

....Список використанихисточников......................................................14

....>Приложения..................................................................................................15


Запровадження

Темою даної роботи є підставою складання комерційної листування. Комерційна листування одна із основних засобів обміну інформацією між установами, організаціями, підприємствами і різними фірмами. Тому дуже важливим є вміння правильно писати ділові листа на потрібному стилі та тоні. У зв'язку з цим метою даної роботи приймається навчитися правильному ведення комерційної листування загалом і написання окремих ділових листів на частковості.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

n вивчення особливостей стилю написання комерційних листів;

n вивчення ухвали і області застосування кожного листи;

n описи господарської ситуації;

n складання схеми комерційної листування що з описаної господарської ситуацією;

n написання комерційної листування, що містить такі види листів:

>1.Письмо-просьба,

>2.Сопроводительное лист,

>3.Письмо-подтверждение,

>4.Письмо-напоминание,

>5.Письмо-извещение,

>6.Гарантийное лист,

>7.Письмо-запрос і нею,

>8.Заказ і нею,

>9.Оферта і її у.

У цьому роботі всі поставлені завдання будуть міг би належно виконані. Далі наведено описи і вивести результати практичних діянь П.Лазаренка та теоретичний пошуків вирощених процесі роботи.

Глава 1

Особливості написання

ділових листів

 

1.1 Мова і стиль ділового листи.

Однією з головних особливостей ділового листи є стиль і естонську мови їх написання, які мають підпорядковуватися певним обмеженням. Загальні вимоги до стилю написання, мови оригіналу й загальному настрою листи у тому, що це лист у ідеалі має висловлювати з одного боку гостинність, але з іншого і гідність. Листи написане у такому стилі цікавить читає почуття щирості й приятельського розташування який написав листа. Однак якщо зловживання гостинністю лист може викликати протилежний ефект і читає втратить інтерес до листа.

Тон листи повинен характеризуватися ввічливістю і точністю - якостями невід'ємними у діловій кореспонденції. Проте загальний настрій не може змінюватися залежно з його змісту. Листи, щоб їх державним діячам і офіційним особам, прохання про зарахування працювати мають відрізнятися більш офіційним і поважним тоном, ніж звичайні ділові листи. Крім того зверненні, адресі на конверті, привітанні і заключнійфразе(согласующейся із привітанням), би мало бути вжиті певні узвичаєні офіційні звернення, специфічні кожної країни й кожного класу офіційних осіб про.

Кожен лист переслідує певні цілі і тому має написатися мовою, найбільше що його кращому досягненню її. Листування для людей, спілкуються протягом визначеного часу може мати не менше офіційний тон на відміну листування між кореспондентами, вперше що вступають контакт. Повідомлення у листі має бути викладено простою й природним мовою, повністю виключає подвійне тлумачення.

1.2 Основні частини ділового листи.

Основними частинами міжнародного ділового листи є:

>1.Шапка на фірмовому бланку заклади, чи приватного особи

>2.Ссилки й час

>3.Внутренний адресу

>4.Приветствие

>5.Основная частина листи

>6.Заключительние фрази

>7.Подпись

>Шапка на фірмовому бланку видрукувана вгорі аркуша листи. Вона зазвичай містить назва фірми і поштову адресу. Як доповнення може указуватися номер телефону факс, телекс і телеграфнийадрес(они можуть і внизу аркуша). За законодавством країн на бланку потрібно вказати і встановлює певну додаткову інформацію (імена директорів, адресу зареєстрованого офісу, місце реєстрації, ...). Багато шапки мають спеціальне місце залишене для посилань. Також деякі шапки можуть утримувати емблему фірми чи зареєстрований фірмовий знак.

Посилання складається з ініціалів який диктує, далі йдуть ініціали друкарки. Для посилань можна використовувати букви і цифри, які позначають сектор, відділ чи інше структурне підрозділ пише, номер справи тощо. Дата може писатися у різний спосіб. Зазвичай застосовується той спосіб, прийнятий у країні, куди іде лист. Розрізняють три основних формату:

>1.День, місяць, рік - британський стандарт;

>2.Месяц, день, рік - американський стандарт;

>3.Год, місяць, день - варіантISO.(будет використовуватися у роботі)

Внутрішній адресу складається з імен адресата і поштового адреси

Кожна фірма має певну назву. Приватні фірми може бути зареєстровані під назвою власника або під загальним ім'ям. Товариства з обмеженою відповідальністю зазвичай перебувають у назві імена власників і зменшення Ltd. Американські корпорації мають у своєму назві скорочення Corp, Inc чи Co.Pte. Ltd - скорочення, використовуване у приватними компаніями з обмеженою відповідальністю мови у Франції.

Поштовий адресу зазвичай складається з номери вулиці і майже; місцевості; назви округу, провінції; поштового коду. У зарубіжній листуванні необхідно додавати і назву країни у яку адресовано лист (мовою країни відправника). Якщо в адресата є поштову скриньку, його номер проставляється замість номери будинки і вулиці. Коли лист вирушає на тимчасовий адресу, використовують маркер до запитання. Поштовий адресу він може утримувати інструкції пошті і/або адресата.

Більшість листи містить повідомлення. Зазвичай він перевищує один аркуш. Якщо розмір повідомлення більше, воно триває на новому аркуші.

Привітання у країні має певну форму і, зазвичай специфічно кожної країни. У Франції правило використовується звернення Мадам і Месьє. Заключна фраза має узгоджуватися із привітанням.

Підпис може переносити лише з тими особами, які це робити уповноважені. Цим повноваженням наділені власник компанії, офіційні чинники компанії та службовці, якою це повноваження передали. Оскільки підписи дуже важко прочитати, то ім'я особи друкується під самої підписом. Назва фірми викликає підписом.


1.3 Додаткові частини ділового листи.

Крім корінних частин лист може містити та створює додаткові:

>1.Вниманию конкретної особи;

>2.Краткое зміст листа;

>3.Приложение і копії;

>4.Постскриптум;

>5.Заглавие аркуша продовження;

>Маркер увазі конкретної особи застосовується коли необхідно доставити лист, адресований організації, конкретної особи чи відділу; друкується нижче адреси щодо слова “увазі”.

Суть листи для зручності читає може викладатися до початку тексту. Зазвичай поміщається нижче вітання, а може переносити і від вітання. Стислий зміст листи друкується заголовними літерами, підкреслюється чи береться в квадратні дужки.

Коли лист відсилається з додатками чи копіями це має вказуватися в нижньому лівому кутку аркуша. Зазвичай використовується слово “>копия(и)” котрого супроводжує перелік осіб, якимона(и)предназначена(и). Посилання на докладання може указуватися у лівій полі навпаки тієї рядки, у яких згадується додаток, У нижньому лівому кутку бланка листи ставиться слово “>приложение(я)” з подальшим перерахуванням.

Постскриптум, надрукований частині листи додається для повідомлення читаючому чогось що стався останню хвилину або заради здобуття права підкреслити який-небудь важливого аспекту.

>Заглавие аркуша продовження містить ім'я адресата, дату і номер сторінки. Розташування залежить від компонування листи.

Наприклад:

ТОВ “АртКомпакт”

1996-06-01

Сторінка 2

Або:

ТОВ “АртКомпакт” 2 1996-06-01

1.4 Конверт

На конверті пишуться два адреси - адресата і відправника. Адреса одержувача - це докладний внутрішній адресу. Коли використовують конверт з вікном, то внутрішній адресу є й як адресу на конверті.

1.5 Форми пунктуації

Пунктуацію в більшості листи така, як і у будь-якому іншому друкованому тексті. Стосовно іншим частинам листи існує три відмінні види пунктуації: відкрита, закрита та змішана.

У листі з закритою пунктуацією розділові знаки ставляться після дати, кожного елемента внутрішнього адреси, вітання і заключній фрази.

При відкритої пунктуації всі ці знаки опускаються. Деколи це стосується й точкам після скорочень.

Використання змішаної пунктуації характеризується постановкою коми (двокрапки чи окличного знака) після вітання і заключній фрази.

У цьому роботі під час написання комерційних листів використовуватиметься закрита пунктуація.


Глава 2

Опис господарської ситуації та

основні види ділових листів

 

У цьому главі я - не буду повністю описувати класифікацію всіх ділових листів та його області застосування, а зупинюся докладно тільки тих, які написані роботі.

Першим листом в складеної листуванні є >письмо-извещение(>Прил.2). Цей вид листи використовується організаціями, підприємствами чи установами для повідомлення адресата будь-якої інформації, здатної зацікавити його. Такий інформацією то, можливо зміна цін, термінів поставки; відкриття нового виробництва, філії, представництва; виробництві нового виду продукції й т.д... У цьому листуванніписьмо-извещение використовується для повідомленняфирми-потенциального покупця партії компакт-дисків про вихід нового альбому популярної групи.

Наступне лист - це >письмо-запрос(>Прил.3). У ділової листуванні цей вид листи використовується щоб одержати інформацію про об'єкті спільних інтересів. Такий інформацією то, можливо ціна, кількість, терміни поставки, якість та інші характеристики товару. У комерційної, листуванні складеної у цій роботіписьмо-запрос використовується для з'ясуванняфирмой-потенциальним покупцем конкретних даних про мінімальної партії цікавих йому компакт-дисків, їх ціні, ролі, часу випуску та інших характеристиках.

Третє лист - це у відповідь запит(>Прил.4). Відповідь на запит значною мірою залежить від змісту самого запиту. Що стосується, наприклад, тоді як запиті містилася прохання вислати ось конкретна пропозиція, те, як такого відповіді запит може і посилатися, а відразувисилаться оферта (котра утримувати конкретні дані). Що стосується, тоді як запиті містилася лише прохання надіслати зразок, то відповіддю може бути висилка зразка, з супровідним листом. Нарешті, то, можливо посланий і на лист, у якому необхідні дані, як й відбувається з нашого листуванні.

Якщо комерційної листуванні настає що ситуація, що очікуваний відповідь однієї з партнерів у будь-яким причин не надходить неможливо з допомогою інших засобів повідомлення отримати її, посилається такий вигляд комерційного листи - >письмо-напоминание (>Прил.5). Зміст і тон листи-нагадування залежить від цього, наскільки важливі підприємствам відомості чи дії,задерживающиеся у зв'язку з відсутністю інформації від партнера. Залежно з посади цих чинників лист може містити одну чи частини. Лист зі двох частин включає у собі частина, власне нагадує і частина, що містить заходи, які приєднаються у разі подальшу відсутність звісток від партнера. У разі, що інформація перестав бути важливою або якщо ніяких зобов'язань не було, то друга частина листи опускається. У наведеній нижче листуванніписьмо-напоминание написано без другій частині оскільки зобов'язань фірмою дано бо й ще відправники листи зацікавлені у збереженні партнерських відносин із одержувачами.

Наступне лист - цього листа, відправлений у у відповідь нагадування, листи-прохання(>Прил.6). Це звісно, означає, що у нагадування треба відповідати завжди проханнями - лист прохання посилається у випадках, коли необхідно викласти якусь прохання від імені підприємства чи організації. У разі листи-прохання є хіба що доповненням до запиту, тобто у собі містить прохання надіслати додаткову інформацію про товарі і живий взірець. Також там міститься прохання наданні знижки і гарантій поставки.

Відповідь прохання значною мірою залежить від змісту прохання й у принципі, це може бути будь-який лист. У такій ситуації прохання містила серед інших даних та прохання гарантувати постачання та згадані в попередніх листах знижки. Тому відповіддю на лист-прохання тут гарантійного листа(>Прил.7)Гарантийное лист у загальному разі містить підтвердження певних обіцянок чи умов і адресуються зазвичай організації, або приватній особі. У описаної ситуації вони містять підтвердження термінів постачання російської та знижок.

>Письмо-заказ(>Прил.8) - це вид ділового листи, у якому звернення покупця до продавця з проханням поставити певний товар у певному кількості, при обумовлених умовах. У нашому випадку це продавцю, що містить прохання поставити компакт-диски на раніше обумовлених умовах перетворюється на кількості 4000 штук.

Відповіддю на замовлення(>Прил.9) у випадку може бути, підтвердження замовлення з що з цього висилкою товару і, можливо супровідного листи, відмова чи щось посереднє з фразами типу “замовлення прийнято до розгляду”, “в момент замовлення може бути виконано” тощо. Також то, можливо вислано пропозиція про заміну товару, по будь-яким причин невисилаемого, іншим подібним до нього. Однак у листуванні наведеної у цій роботі відповіді не може, оскількифирмой-продавцом було дано тверді гарантії щодо термінів і умов поставки.

У зв'язку з умовами, гарантованимифирмой-продавцом, диски би мало бути вислані протягом трьох днів із моменту одержання замовлення. Тому компакт-диски висилаються із фотографією до них супровідного листи(>Прил.10).Сопроводительное його лист і складається при відправлення адресата будь-яких документів або тих матеріальних цінностей. У принципі так, супровідні листи справджуються в тому разі, що вони містять будь-які додаткові відомості чи роз'яснення з приводуприсилаемого. Однак уприводимом тут разі супровідне лист використовують у подвійному ролі - з одного боку, це супровід партії компакт-дисків, з іншого - супровід додаткових каталогів випущених і запланованих до випуску дисків. У принципі так, кожного з цих випадків окремішності супровідне лист непотрібен, але їхнього сукупності він цілком доречно.

>Письмо-подтверждение (>Прил.11) служить на утвердження отримання якихось документів або тих матеріальних цінностей. У разі фірма покупець посилає цього листа на утвердження отримання товару й відсутності претензій за якістю.

Комерційна пропозиція чи оферта (>Прил.11) посилається у разі, коли продавець хоче повідомити покупцю про можливість укласти угоду на певних умов.Оферта він може посилатися як на запит. Існує дві виду оферт: вільна і тверда. Вільна оферта - пропозицію,рассилаемое зазвичай відразу багатьом потенційних покупців і після якої робляться у себе будь-якого зобов'язання з боку продавця. Тверда оферта, навпаки, передбачає зобов'язання продавця поставити запропоновану партію товару за тими умовах, які зазначені у листі. Тверда оферта зазвичай посилається з вимогою відповіді протягом визначеного часу.Оферта зазвичай містить у собі таку інформацію: кількість товару, якість товару, упаковка, ціна, терміни поставки, умови платежу, термін дії оферти тощо.

Відповіді на оферту можуть утримувати різні відомості. Якщо покупець згоден із умовами оферти, він посилає відповідь, виражає його згоду, що його у разі акцептом (анг.Accept - прийняти). І тут посилається замовлення чи контракт і є угода. Якщо покупець згоден не з усіма пунктами пропозиції, він посилає контрпропозиція, де викладає умови. Якщо продавець незгодний з усіма ..... до того часу доки визнають несумісність запропонованих умов або досягнуть згоди. У ситуаціїфирмой-продавцом надсилається пропозицію партії компакт дисків іншого виконавця, але отримує відмову через низьку популярності цього виконавця (>Прил.11).


Укладання

У цьому роботі було

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація