Реферати українською » Юриспруденция » Зупинення попереднього слідства


Реферат Зупинення попереднього слідства

Страница 1 из 3 | Следующая страница
>КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему:


"Призупинення попереднього слідства".


З про буд е р ж а зв і е :
>Стр.
1. Запровадження 2
2. Поняття призупинення попереднього слідства 3-4
3. Підстави й умови призупинення попереднього слідства 5-10
4. Дії слідчого поприостановленному кримінальної справи 11-15
5. Укладання 16
6. Список використовуваної літератури 17

У в е буд е зв і е.


За виробництва попереднього слідства у кримінальної справи найчастіше виникають ситуації, у яких слідство неспроможна тривати у звичайному порядку. Діяльність з кримінальних справ при такі обставини регламентується сукупністю процесуальних норм, їхнім виокремленням самостійний інститут кримінально-процесуального права, званий призупиненням попереднього слідства.

Нині, коли збільшується кількість творення злочинів, та цього зростає кількість порушених справ, за досить низькою розкриття злочинів, застосування цього процесуального інституту, залишається однією з актуальних питань теорії та практики кримінального процесу саме.

Не випадково, в практичної діяльності, при призупинення попереднього слідства, відбувається величезну кількість різноманітних переступів. Серед основних причин, які обумовлюють існування даного негативного явища, можна назвати, як низький рівень кваліфікації слідчих і посадових осіб органів дізнання, велика кількість справ, що у виробництві, загальну кризу законності у країні й т.п. Зрозуміло, що допущені порушення під час призупинення попереднього слідства негативно позначаються рішенні завдань кримінального судочинства, якими відповідність до ч.1 ст.2 КПК РРФСР є швидке і повний розкриття злочинів, викриття винних й забезпечення правильного застосування закону, про те, щоб кожен, який учинив злочин було піддано справедливому покаранню і тут жоден невинний ні притягнутий до кримінальної відповідальності держави і засуджений.

У науці кримінально-процесуального права, приділено досить великий увагу проблемам, що з зазначеним правовим інститутом.

У цьому роботі розглядатимуть низка запитань, які виникають за призупинення попереднього слідства у кримінальних справ.


Поняття призупинення попереднього слідства.


У законі відсутня поняття призупинення попереднього слідства. У зв'язку з цим у науці немає єдиного підходи до правової сутності цього явища. Більшістьучених-процессуалистов розглядають призупинення попереднього слідства як тимчасове припинення процесуальних дій зі кримінальної справи, виникає з підстав, передбачених законом. У літературі існує низка визначень, підтверджують цю позицію. Наприклад, під призупиненням попереднього слідства розуміється:

1. Перерва у виробництві слідчих дій зі кримінальної справи, викликаний наявністю однієї з передбачених у законі обставин, які перешкоджають подальшому розслідування;1

2. Перерва у виробництві слідчих дій зі справі, оформлюваний постановою слідчого, прокурора за наявності основи, а дотриманні умов, вказаних у законі, з метою призупинення процесуальних термінів слідства.2

Як очевидно з визначень, у яких відзначається, що призупинення попереднього слідства - це передусім перерва у виробництві слідчих дій з метою призупинення процесуальних термінів. Цей перерву оформляється рішенням уповноважених те що посадових осіб, вираженням в процесуальної формі.

Для призупинення попереднього слідства потрібна наявність переказаних у кримінально-процесуальному законі умов й підстав, які перешкоджають подальшому розслідування злочину, перелік якого є вичерпним. Всі перелічені позиції розглядатимуться нижче.

Слід зазначити, що кілька у сфері кримінально-процесуального права відзначають, що перерва у виробництві попереднього слідства носить відносний характер.

Призупинення попереднього слідства у кримінальної справи, у разі не свідчить про закінчення у ній діяльності органів дізнання, слідчого, співробітників різних служб міліції, прокурора, здогадалася про прихід перерви у цій діяльності. З призупиненням попереднього слідства змінюються лише форми та їх роботи, спрямованої на завершення провадження уприостановленному справі, але з припиняється сама діяльність зазначених органів прокуратури та посадових осіб. Отже, призупинення попереднього слідства, у кримінальному процесі можна з'ясувати, як виняткову кримінально-процесуальну форму, що складається у винесенні слідчим, прокурором з таких підстав, зазначених у законі, постанови про призупинення провадження у справі, соціальній та наступному прийнятті заходів для розкриття цього злочину, розшукускрившегося від слідства, чи суду обвинувачуваного, поновленню кримінальної справи та її закінчення гаразд, встановленому кримінально-процесуальним законом.1

Винятковість кримінально-процесуальній форми призупинення попереднього слідства означає у цьому визначенні, що вона застосовується під час виробництва з кримінальних справ, у яких відсутня учасник кримінального судочинства - обвинувачуваний, або його під час розслідування зроблених ним злочинів виключено з низки причин.

Призупинення попереднього слідства можна розглядати і як певний проміжний підсумок розслідування кримінальної справи. Результат цей, здебільшого підводить обличчя, у чийому виробництві перебуває кримінальну справу шляхом винесення постанови про призупинення попереднього слідства, у якому вказуються результати розслідування та юридичного грунту, які послужили на заваді подальшого розслідування злочину.

Необхідно також відзначити, що теоретично аналізованих поняття можна включити у зміст такого загальнішого процесуального інституту, як призупинення провадження у кримінальної справи, якого крім призупинення попереднього слідства належить:

1) призупинення дізнання у справі, якими попереднє слідство необов'язково (>ст.124 КПК РРФСР);

2) призупинення провадження у справі під час розгляду суддею питання про призначення засідання (ст.231 КПК РРФСР);

3) призупинення провадження у справі на стадії судового розгляду (>ст.257 КПК РРФСР).

Але з тим, як зазначалося вище, призупинення попереднього слідства є самостійним інститутом, у яких свої відмітні ознаки.

Призупинення попереднього слідства, очевидно і з найменування даного слідчої дії, відповідно до законом може відбутися лише з стадії попереднього розслідування кримінальної справи, і в тому разі, коли з нього попереднє розслідування виробляється у формі попереднього слідства.


Підстави й умови

призупинення попереднього слідства.


Призупинити попереднє слідство може бути лише певні посадові особи. Насамперед, це слідчий, у чийому виробництві перебуває кримінальну справу. Відповідно до ч.1ст.127 КПК РРФСР під час виробництва попереднього слідства, всі про повернення слідства й виробництві слідчих дій, слідчий приймає самостійно, крім випадків, коли законом передбачено отримання санкції від прокурора, й має повну відповідальність право їх законне і своєчасне проведення. Про повноваження слідчого у частині призупинення попереднього слідства говориться уст.195 КПК РРФСР (основи, а терміни призупинення попереднього слідства).

Крім слідчого, призупинити попереднє слідство у кримінальної справи, може і начальника слідчого відділу, який має право брати участь у виробництві попереднього слідства й особисто виробляти попереднє слідство, користуючись у своїй повноваженнями слідчого.

Призупинити попереднє слідство у кримінальної справи може ще й прокурор. Це випливає з п.5 ч.1ст.211 КПК РРФСР, де говориться про тому, що прокурор, здійснюючи нагляд над виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства, не більше своєї компетентності бере участь у виробництві дізнання і попереднього слідства, й у необхідних випадках особисто виробляє окремі слідчих дій чи розслідування у обсязі з кожного справі; в практичної ж діяльності, в переважній більшості випадків, призупинення попереднього слідства здійснюється слідчим, які розслідують кримінальну справу.

Перелік підстав у яких можливо призупинення попереднього слідства міститься у ч.1ст.195 КПК РРФСР, в якому йшлося, що попереднє слідство припиняється:

1) у разі, коли обвинувачуваний сховався від слідства, чи суду, або коли з інших причин встановлено його місцезнаходження;

2) у разі психічного чи іншого тяжкого захворювання обвинувачуваного, посвідченого лікарем, працюють у медичній установі;

3) у разі невстановлення особи, що підлягає залученню як обвинувачуваний.

Призупинення розслідування з п.1 цієї статті, виробляється тоді, коли встановлено обличчя, скоїла злочин, і зібрані достатніх доказів для пред'явлення їй звинувачення. Це дозволяє винести постанову про про притягнення даної особи як обвинувачуваний. Однак у часто висунути обвинувачення вдасться, тому що особа немає у місці, де його випущено розслідування, а встановити, де є неможливо. За інших випадках обвинувачуваний приховується чи вибуває в невідомому напрямі вже після пред'явлення їй звинувачення.1

Підстава, передбачене п.1ст.195 КПК РРФСР містить два варіанта дій обвинувачуваного виходячи з її наміру:

Перший - коли обвинувачуваний зумисне переховується слідства, чи суду, із метою запобігання несприятливих собі наслідків у зв'язку з його залученням до кримінальної відповідальності. У матеріалах кримінальної справи мають бути зафіксовані дані, що вказують цю обставину. Звинуваченому у разі має бути відомо, що правоохоронні органи мають достатньою інформацією у тому, що він зробив якесь злочин, але з тих щонайменше переховується слідства й суду. Це характеризує особистість обвинувачуваного з найбільш негативної сторони, і дає слідчому привід застосувати щодо нього запобіжний захід - висновок під варту.

Другий варіант поведінки обвинувачуваного - коли останньому невідомо, що правоохоронні органи встановили його як особа, скоїла злочин, або він у об'єктивних причин неспроможна повідомити про своє місцезнаходження слідству. Показовим є факт, що у законі зазначено про будь-яких причинах, що перешкоджають встановленню місцеперебування обвинувачуваного, крім його дії, зумисне вкладених у те що сховатися слідства й суду. Ними може бути: виїзд до відрядження, переїзд на місце проживання, хвороба, яку невідомо слідству та органам дізнання тощо. Важливо, щоб ці обставини виникали незалежно від наміру обвинувачуваного, спрямованих запобігання кримінальної відповідальності.

У кожному разі, слідчий повинен вжити заходів, створені задля з'ясування даних, які свідчать у тому, чому встановлено місцеперебування обвинувачуваної та відбити це у постанові призупинення попереднього слідства, як і суб'єктивний висновок, виголошена ним з оцінки зібраної інформації, що свідчить у тому, або обвинувачуваний переховується слідства й суду, або за інших причин встановлено його місцеперебування.

>Приостанавливать ведення попереднього слідства у вищезазначеному підставі, через невстановлення місцеперебування обвинувачуваного, слід забувати і тоді, коли слідчий неспроможна точно встановити, що обвинувачуваний переховується слідства й суду, тобто. неспроможна зібрати докупи докази навмисних дій обвинувачуваного, вкладених у те що уникнути передбаченої Законом відповідальності. Обидва випадку є різновидом одного підстави для призупинення справи, але кожен із новачків має самостійного значення. Залежно від цього, сховався чи обвинувачуваний від слідства, чи його місцезнаходження невідомо з інших причин, по-різному обчислюється термін давності поприостановленному справі, і, отже, визначається діяльність розшуку.2

>П.2 ч.1ст.195 КПК РРФСР як одна з підстав призупинення попереднього слідства у кримінальної справи називає психічне чи інше тяжке захворювання обвинувачуваного, засвідчене лікарем, працюють у медичній установі.

Захворювання обвинувачуваного має бути тимчасовість. Якщо він є хронічним і одужання не передбачається, то ми не має сенсу припиняти розслідування, бо відсутнє перспектива поновлення виробництва. І тут потрібно вирішувати питання про припинення кримінальної справи виходячи з ст.6 КПК РРФСР, бо ця ситуація за певних умов то, можливо розцінена за зміну обстановки, усуває суспільну небезпечність даної особи. Якщо ж ідеться про тяжкому психічному захворюванні, що має хронічного характеру, то тут для вирішення питання щодо потребу використання до обличчя примусових заходів медичного характеру слід спрямувати справу до суду.

Наявність захворювання обвинувачуваного, який перешкоджає виробництву розслідування, має бути підтверджено належним чином оформленої довідкою лікаря, який перебуває на служби у медичній установі. За необхідності призначається судово-медична чи судово-психіатрична експертиза. Призупинення розслідування тимчасово виробництва експертизи заборонена, бо її призначення та забезпечення проведення здійснюється виконанням процесуальних дій. До того ж, зазвичай, до завершення експертизи невідомо, чи є підставу до призупиненню розслідування?1

Кримінальна справа, відповідно до Закону, припиняється у разі психічного чи іншого тяжкого захворювання обвинувачуваного, що розуміється під важким захворюванням, у законі не обмовляється. Звісно ж, що важким можна вважати захворювання, небезпечна життя і здоров'я. Тим більше що практично слідчі припиняють провадження у справі у разі як тяжкого, а й іншого захворювання обвинувачуваного, яке небезпечний життя, проте перешкоджає закінчення попереднього розслідування, оскільки виключає можливості явки звинувачуваного чи його доставляння до слідчому.2

Цю позицію не вважається зрадливої,т.к. обвинувачуваний з об'єктивних причин, не може взяти участі у виробництві слідчих діянь П.Лазаренка та примус його до брати участь у них може завдати істотної шкоди його здоров'ю, що суперечить конституційним принципам, які забезпечують право особи на одне охорону здоров'я (ст.41 Конституції РФ).

Слід сказати, що згідно зп.п.1, 2ст.195 КПК РРФСР, попереднє слідство можна призупинити лише до обвинувачуваного, звідси прямо зазначено у редакції статті. Обвинувачуваним визнається обличчя, щодо якої у встановленому справжнім Кодексом порядку винесено постанову по притягнення як обвинувачуваний (ст.46 КПК РРФСР). Це означає, що ні разі, коли підозрюваний чи іншу особу, щодо якої є певні обставини, що вказують нею, як у скоїла злочин, сховалося від слідства, чи суду, чи коли з інших причин встановлено його місцезнаходження, ні з разі психічного чи іншого тяжкого захворювання зазначених осіб, припиняти попереднє слідство закон забороняє. Питання - у аналізованої ситуації лише тому, достатніми чи доказами має слідство у тому, щоб визначити: винне чи особу у скоєнні злочину чи ні. При позитивному вирішенні питання закон зобов'язує слідчого виконати відповідно до ст.143 КПК РРФСР певні процесуальні дії: “За наявності достатніх доказів, дають основу пред'явлення обвинувачення у скоєні злочину, слідчий виносить мотивованої постанови про притягнення обличчя на якості звинуваченого”. Тільки після ухвалення цієї постанови у слідчого з'являються підстави для призупинення попереднього слідства уп.п.1, 2ст.195 КПК РРФСР. Обвинувачення, відповідно до ч.2 ст.148 КПК РРФСР, то, можливо пред'явлено після закінчення дві доби, якщо невідомо місцезнаходження звинувачуваного чи, якщо він був за викликом слідчого.

У п.3ст.195 КПК РРФСР передбачена можливість призупинення попереднього слідства, у разі невстановлення особи, що підлягає залученню як обвинувачуваний. Це підставу в законі єдиним, у якому можливо призупинення попереднього слідства за відсутності у справі обвинувачуваного. Кримінальна справа підлягає призупиненню, якщо прийнятими слідчим, органами дізнання заходами, встановити обличчя, що підлягає залученню до кримінальної відповідальності, не вдалося.

По оскільки він

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація