Реферати українською » Юриспруденция » Проблеми вдосконалення боротьби з тероризмом у сучасних умовах


Реферат Проблеми вдосконалення боротьби з тероризмом у сучасних умовах

Страница 1 из 9 | Следующая страница

>КАЗПОТРЕБСОЮЗ

Карагандинський економічний університет


                                                             Допускається до захисту

                                                            Зав.кафедройобщеюридических

                                                             і спеціальних дисциплін

                                                            к.ю.н.ТокпаеваД.М.


>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

 

на задану тему: «Проблеми вдосконалення боротьби з тероризмом у сучасних умовах»

Спеціальність 021641 «Юриспруденція»

                                                             Студентгр.Ю-27во

                                                             >СапаровР.С.

                                                             Науковий керівник

                                                                       кандидат юридичних наук

                                                             доцент

                                                             >ИманбаевС.М.


>КАРАГАНДА – 2004 рік

                                     СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження …………………………………………………... ……………4

Глава 1 Тероризм – глобальну проблему сучасності

1.1 Коротка історія тероризму ……………………………………….. 7

1.2 Поняття і різноманітні види сучасного тероризму…………….…...…….... 10

1.3 Основні причини, які породжують тероризм .…………....……… 14

Глава 2 Законодавчі основи зовнішньої і специфічних рис міжнародного тероризму.

2.1 Законодавчі основи боротьби з тероризмом …….22  

2.2 Міжнародний тероризм світовий досвід боротьби зним…………….25

2.3 Терористичні і ті екстремістські організації у СНД ..........................30

Глава 3 Проблеми вдосконалення боротьби з тероризмом у Республіці Казахстан.

3.1Уголовно-правовое зміст тероризму, й кримінальна відповідальністьтерроризм………………………………………....35

3.2 Правові аспекти боротьби з тероризмом у Республіці Казахстан……………………………… ……………………...………………..42

3.3 Національні організації, здійснюють боротьбу з тероризмом та йогокомпетенция…………………...........................................46

Укладання ……………………………………………………….. …………53

Список використанихисточников………………………………..............58

                                                                                   

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Тероризм – постійний супутник людства, яка ставиться до числу найнебезпечніших і важкопрогнозованих явищ сучасності, які одержують дедалі більше розмаїття різноманітних форм і загрозливих масштабів. Терористичні акти приносять масові кількість людських жертв, надають сильне психологічне тиск великі маси людей, тягнуть руйнація матеріальних й духовні цінності, які чинять спротив часом відновленню, сіють ворожнечу між державами, провокують війни, недовіру й ненависть між соціальними і національними групами, що інколи неможливо зламати у плин життя поява цілого покоління.

Тероризм як масовий політично значиме явище – результат повальної "деідеологізації", коли окремі групи у суспільстві починають ставити під законність і право держави й цим виправдовують свій перехід до терору задля досягнення власних цілей. Різні кримінальні угруповання роблять терористичні акти на пострах і знищення конкурентів, для на державної влади про те, аби домогтися найкращих умов своєї "злочинної діяльності. Жертвою терористичного акту може стати кожен – навіть тому, котрі мають нічого спільного конфлікт, котрий породив терористичний акт.

Рівень тероризму, й конкретні форми його прояви є показник, з одного боку, суспільної моральності, з другого – ефективності зусиль й держави у вирішенні найгостріших проблем, зокрема, із профілактики і припинення самого тероризму.

На жаль, тероризм є вельми дійовим знаряддям залякування і знищення у віковічному і непримиренному суперечці різних світів, кардинально які один від друга своїм розумінням життя, моральними нормами, культурою. А кілька років проблема тероризму придбала в усьому світі глобальні масштаби і має тенденцію до стійкого зростання (тоді як 80-ті роки зафіксовано до 800 великих терористичних актів, то 90-х – вже з більш 900).

Терористичні акти з кожним роком стають дедалі старанніше організованими і жорстокими, з допомогою найсучаснішою техніки, зброї, зв'язку. У різних регіонах світу політичними і націоналістичними радикалами, котрі взяли на озброєння методи терору задля досягнення своєї мети, організована наявність розгалуженої мережі

підпілля, складів зброї та боєприпасів вибухових речовин, які забезпечують структур, фінансових установ. Як прикриття для терористичних організацій функціонує система фірм, компаній, банків та фондів. Очевидно, що з протидії цьому вкрай небезпечному явищу необхідна координація зусиль усіх держав на рівні, створити мережу відділу міжнародних організацій. Для ефективних дій зі боротьби з тероризмом необхідна вироблення його єдиних міжнародно-правових понять, точної правової характеристики цього виду злочину.

Про рівень небезпеки сучасного суспільства, яку містить у собі тероризм, свідчить те, що, провідні держави світу ухвалюють законів боротьби з тероризмом, практично одна зустріч глав провідних держав не проходить без обговорення цієї проблеми.

Не стала винятком і цьогорічний Республіка Казахстан, 13 липня 1999 року у Республіці Казахстан ухвалено закон «Про боротьбу з міжнародним тероризмом»; 10 лютого 2000 року видано указ президента РК «Про заходи з попередження і припинення проявів тероризму, й екстремізму»; 19 лютого 2002 року ухвалено закон РК «Про внесення і доповнень до деяких акти Республіки Казахстан з питань боротьби з міжнародним тероризмом».   

19 березня 2004 року у щорічному Посланні президента народу Казахстану «Доконкурентноспособному Казахстану, конкурентоспроможної економіці, конкурентоспроможної нації!», президент Назарбаєв Н.А. торкнувся питання боротьби з міжнародним тероризмом. Зокрема їм сказано – «Особливістю сьогодення стала активна боротьби з тероризмом. Останні події у Росії і близько Іспанії потрясли всіх і важливо примусили замислитися у тому, що, мабуть, немає жодної держави, захищеного від варварських дій терористів. Гинуть мирні нічого не винні громадяни. Саме тому нам такий важливий консолідація регіональних еліт і міжнародних зусиль, зокрема, боротьби з міжнародним тероризмом, релігійним екстремізмом, наркотрафіком й іншими сучасними викликами й погрозами людству». [1с.12].

Після подій 11 вересня 2001-го року у США зрозуміли, що, жодна, навіть найпотужніший держава робить у світі, нездатна захистити себе від терористичної загрози. Спецслужби і армія найпотужнішої держави у світі ми змогли запобігти теракти. Небезпека терористичних груп у їх фанатичності, відособленості і мобільності. Для тероризму немає кордонів.

Протидія тероризму має розглядатись усіма цивілізованими країнами як один з основних загальнодержавних завдань. Найважливіші напрями діяльність у цій сфері: вдосконалення правова база, посилення взаємодії між спеціальними органами, надання максимального тиску країни, підтримують тероризм, підвищення якості підготовки співробітників цих структур нейтральних, котрі займаються проблемою тероризму, їх технічної оснащеності.

 

                    Мету й завдання дослідження.

-визначення законодавчої основи боротьби з тероризмом;

- аналіз природи тероризму, його негативних наслідків для розвиток країн світу;

-з'ясування ролі національних організацій боротьби з тероризмом, існуючих негараздів у боротьби з тероризмом.

Методи дослідження. У цьому роботі намагалися вирішити поставлені завдання з урахуванням збору, вивчення та політичного аналізу норм міжнародного права, спеціальної літератури, періодичних видань підвладне й судової практики. Отже, у роботі використовувалися методи: діалектичний метод і метод порівняльного правознавства.

Глава 1. ТЕРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА

                СУЧАСНОСТІ

          1.1 Коротка історія тероризму

За довгу історію тероризм постав у різнихобличиях, терор і терористи існують і понад сотні років – у багатьох країнах були варфоломіївські ночі й сицилійські вечері, ворогів – реальних і мнимих – знищували римські імператори, оттоманські султани, російські царі, і навіть багатьох інших, й кожна країна має принаймні одного «героя».

Терористи завжди були. Найбільш рання терористична угруповання – сектасикариев, що діяла в Палестині у І столітті нової доби і нищила представників єврейської знаті, виступаючих за з римлянами. Як зброїсикарии використовували кинджал чи короткий меч –сику. Це був екстремістський налаштовані націоналісти,возглавлявшие рух соціального протесту інастраивавшие низи проти верхів. У діяхсикариев простежується поєднання фанатизму і політичного тероризму: в мучеництві вбачали щось яке приносить і вірили, що тепер після повалення ненависного режиму Господь з'явиться своєму народові і позбавить їхнього капіталу від мук та страждань.

Тій-таки ідеології дотримувалися й Росії представники мусульманської сектиассошафинов,убивавшие халіфів, префектів, губернаторів і навіть правителів: ними знищили Єрусалимський король КонрадМонферратский. Убивство було для сектантів ритуалом, вони вітали мучеництво і смерть в ім'я ідеї, й панувала тверда переконаність у настання нового світопорядку.

У ці ж часі Індії діяли різні таємні суспільства. Члени секти «придушувачів» знищували свої жертви з допомогою шовкового шнурка, вважаючи цей спосіб вбивства ритуальним жертвопринесенням богині Калі. Одне з членів цієї секти сказав: «Якщо хтось одного разу відчує солодкість жертвопринесення, вона вже наш, навіть коли він опанував різноманітними ремеслами, і вона є всі золото світу. Я сам обіймав досить високий посаду, працював добре і могло розраховувати для підвищення. Але ставав собою, тільки коли повертався наша секту».

У Китаї таємні суспільства,Триади, виникли наприкінці сімнадцятого століття, колиманчжури захопили дві третини території Китаю. Спочатку вони виникли як таємні суспільства для повалення пануванняманчжуров і відновлення династії Мінь на імперському троні. Ці суспільства в час правління династіїманчжуров фактично перетворилися на інструмент місцевого самоврядування, взяли він багато адміністративні в судові функції. БагатоТриади розширили філософію опоруманчжурским завойовникам і включили до противників також "білих дияволів", особливо, британців, силоюнавязавших торгівлю опіумом Китаю.Триади неодноразово пробували до народного повстанню, жорстоко придушуванихманчжурами. Після повстання ЧервонихТюрбанов на початку ХІХ століття,манчжурами було проведено особливо жорстока операція покарання, коли сотні тисяч китайців були обезголовлені, закопані живцем, повільно будуть задушені. Через війну багато членівТриад мусили шукати гранти притулок у Гонконзі та. За оцінками британської влади понад дві третини населення Гонконгу на той час полягала у різнихТриадах. До початку ХХ століття колись легальна база існуванняТриад була підірвана репресіямиманчжур,Триади поступово перейшли використання кримінальних методів власної діяльності: рекету, контрабанді, піратству, здирство. У 1911 року діяльністьТриад повністю перетворилася з патріотичної в кримінальну. Вперше за історію утворилося держава, очолюване і керованої членами таємних кримінальних товариств, які залучали загони бойовиківТриад для розправи над своїми політичними противниками.

Дві найвідоміші доктрини, що виправдовують терор, – це «філософія бомби» і «пропаганда справою». «Філософія бомби» з'явилася ХІХ столітті, її затятим прибічником і основоположником теорії тероризму його сучасному розумінні вважається німецький радикал КарлГейнцген. Він був переконаний, що «вищі інтереси людства» стоять будь-яких жертв, навіть якщо йдеться про масового знищенні нічого не винних людей.Гейнцген вважав, що силі реакційних військ потрібно протиставити така ж зброя, з допомогою якого невеличка група людей може створити максимальний хаос, й агітував для пошуку нових засобів знищення.

Систематичні терористичні акції починаються у другій половині ХІХ століття: що у 70-ті – 90-ті роки анархісти взяли на озброєння «пропаганду справою» (терористичні акти, саботаж), які стрижневу ідею полягало у запереченні будь-якої державної влади проповіді нічим не обмеженої волі кожної окремо взятому особистості. Головними ідеологами анархізму в різних етапах його розвитку булиПрудон,Штирнер, Кропоткіна. Анархісти відкидають як державну, але будь-яку владу загалом, заперечують громадську дисципліну, необхідність підпорядкування меншини більшості. Створення нового суспільства анархісти пропонують розпочати з знищення держави, вони визнають лише одну дію – руйнація. У 90-х роках анархісти повели «пропаганду справою» мови у Франції, Італії, Іспанії і Сполучені Штати, залякавши щось зрозуміли громадян, що, зрештою, вирішили, що тероризм, екстремізм, націоналізм, соціалізм, нігілізм, радикалізм, і анархізм – це один і той ж. Цьому передувало кілька вибухів в Паризьких будинках, вироблені якимосьРавашолем,произнесшим наступний монолог: «Нас не люблять. Але треба пам'ятати, що ми, по суті, нічого, крім щастя, людству не хотілося б. Шлях революції кривавий. Я вам точно скажу, у мене хочу. Насамперед – тероризувати суддів. Коли більше тих, хто нас судитиме, тоді ми почнемо нападати на фінансистів і в політиків. В Україні досить динаміту, щоб підірвати кожен будинок, у якому проживає суддя...». Щоправда, цей «ідейний терорист» виявився насправді звичайним кримінальником,промишлявшим крадіжками і контрабандою.

У 1887 року «Терористичне фракція» партії «Народна воля» робить у Петербурзі замах на імператора Олександра ІІІ. У 1894 року італійський анархіст вбиває президента ФранціїКарно. У 1897 анархісти роблять замах на імператрицю Австрії, але вбивають іспанського прем'єр-міністра АнтоніоКанова. У 1900 жертвою анархістського нападу став король Італії Умберто. У 1901 американський анархіст вбиває президента США ВільямаМаккинли. У Росії її анархістське рух 1917–19 рр. також звелася доекспроприациям і відкритого терору, і найчастіше у вигляді анархістів діяли бандити і авантюристи. У самій Москві було створено «Всеросійська організація анархістів підпілля», яка зробила ряд терористичних актів (вибух будинку МК РКП(б) та інших.). У той самий час радикальні націоналістичні угруповання – вірменські, польські терористи, ірландські «>динамитчики», турецькібомбисти-одиночки, македонці, серби – користувалися терористичними методами у боротьбі національну незалежність.

Своє продовження концепції «філософії бомби» і «пропаганди справою» отримали теорії фашизму, яка виникла у початку ХХ століття Італії та Німеччині. Це була терористична диктатура самих реакційних сил, знана застосуванням крайніх форм насильства, шовінізмом, расизмом, антисемітизмом, ідеями військової експансії і всевладдя державної машини. Був завалений кривавий терор попри всі демократичні й ліберальні руху, фізично знищувалися все справжні й потенційні противники нацистського режиму. Створений фашистської Німеччини механізм диктатури включав у собі який відрізнявся крайньої жорстокістю терористичний апарат: СА, СС, Гестапо, «Народний трибунал» та інших. Під упливом Італії та Німеччині режими фашистського типу було встановлено хто в Іспанії, Угорщини, Австрії, Польщі, Румунії. Фашизм з'явився смертельної загрозою для людства, поставивши під сумнів існування багатьох народів. Використовувалася старанно розроблена система масового смерті, за деякими підрахунками, через концентраційні табору відбулося близько 18 млн. людина всіх національностей Європи.

1.2 Поняття й ті види сучасного тероризму

Нелегко дати визначення тероризму, оскільки часом у це поняття вкладається різний зміст. Сучасне суспільство зіштовхнулося із багатьма видами тероризму, і це термін втратив чіткої значеннєвий навантаження. Під тероризмом маються на увазі і такі суто кримінальні викрадення людей метою викупу, і вбивства на політичному грунті, жорстокі методи ведення великої війни, і викрадення літаків, і шантаж, тобто. акти насильства, спрямовані проти власності і громадян. Існує понад сто визначень терору, і тероризму, але й одне з яких перестав бути досить певним. Слово терор відбулося з латинської:terror – страх, жах. Справді, будь-які дії терориста (навіть пов'язані з убивством) завжди припускають насильство, примус, загрозу. Головне засіб досягнення цієї мети нічого для будь-якого терориста – це залякування, створити атмосферу страху й невпевненості, наведення жаху. Беручи до уваги крайню

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація