Реферати українською » Юриспруденция » Прокуратура Російської Федерації


Реферат Прокуратура Російської Федерації

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Інститут:

Калінінградська Вища Школа Управління

 

>КУРСОВАЯ РОБОТА ПОПРАВОВЕДЕНИЮ

 

ТЕМА:

ПРОКУРАТУРА

 РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 

 

Виконала:

студентка 1-го курсу

групи99ВМ/1

>Ферафонтова О.М.

 

                                                               Перевірив:

                                                               Побережний С.К.

 

 


р. Калінінград.

2000 р.

 

Тема: ПРОКУРАТУРА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 

ПЛАН:

1.   Запровадження                                                                                            з. 2

2.   Завдання, які стоять перед органами прокуратури з. 3-6

3.   Принципи організації і діяльності прокуратури з. 7-9

4.   Система, структура і організація органів прокуратури з. 10-13

5.   Компетенція діяльності органів прокуратури з. 14-18

6.   Укладання з. 19

7.   Список використовуваної літератури. з. 20

 

-1-

1. Запровадження.

Прокурорський нагляд за точним і однаковим виконанням законів у Російської Федерації сприймається як одне з самостійних форм державної діяльності, забезпечує успішної реалізації завдань із зміцненню законності та правопорядку Російській Федерації, здійснення принципів соціальної справедливості. Важливо, що прокурорський нагляд сприймається як одне з найістотніших гарантій з охорони правий і законних інтересів громадян.

 >Нормативним джерелом для діяльності органів прокуратури до 1992 року був переважають у всіх союзних республіках загальносоюзний закону про прокуратурі СРСР, в союзних республіках з суворої централізації органів прокуратури був своїх республіканських законів про прокуратуру. З прийняттям Закону Російської Федерації «Про прокуратуру Російської Федерації» (1992 р.) Генеральну прокуратуру Російської Федерації і їй прокуратури придбали ряд прерогатив, раніше не властивих . Практична необхідність ухвалення такого Закону обумовлена і тих, що за умови катастрофічного зростання злочинності до , зокрема злочинності організованою і корумпованої, і навіть погіршення її криміногенної характеристики, зростає роль органів прокуратури у викритті і розслідуванні кожного злочину, у забезпеченні однієї з основних принципів кримінального судочинства - невідворотність покарання за скоєний злочин.

Конституція РФ і закон «Про прокуратуру Російської Федерації» містять основоположні принципи організації і діяльності органів прокуратури , зміст актів прокурорського реагування на встановлені порушення, і навіть коштів прокурорського впливу як у усунення, і для запобігання переступів, дана класифікація цих процесуальних документів, які пред'являються ним вимоги, і необхідні реквізити.

Закон «Про прокуратуру Російської Федерації» зберіг традиційно сформовані галузі прокурорського нагляду і основні напрямки діяльності органів прокуратури, тим щонайменше всі вони зазнало певну трансформацію.

Слід пам'ятати, у процесі реалізації реформи й подальшого вдосконалення всіх галузей права неможливо уникнути глибокого й докладного пізнання всіх нововведень у законодавстві.

-2-

>2.Задачи, які стоять перед органами прокуратури.

 

 Прокуратура Російської Федерації - це єдина федеральна централізована система органів, здійснюють від імені РФ нагляд над виконанням Конституції РФ і виконанням законів, діючих біля РФ.*

Прокуратура РФ виконує й інші функції, встановлені федеральними законами.

Органи прокуратури виконують завдання, сформульовані Конституції РФ, до закону «Про прокуратуру РФ», інших нормативні акти РФ і республік у її складі, соціальній та наказах і вказівки Генерального прокурора РФ.

Перед Генеральним прокурором РФ та його підлеглими йому прокурорами поставили завдання основного характеру: здійснення нагляду над точним і однаковим виконанням діючих біля РФ законів органами місцевого самоврядування країв, областей, автономної області, автономних округів, міст Москви й Санкт-Петербурга, крайової, обласної державної адміністрації, адміністрації автономної області й автономних округів. Сюди включається здійснення нагляду над виконанням законів міністерствами й, іншими органами державного устрою і господарського управління і функцію контролю, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями, незалежно від своїх підпорядкованості, громадськими організаціями та рухами, посадовими особами та громадянами.

Це завдання, сформульована у законі, охоплює загалом всю діяльність органів прокуратури з всіх галузях нагляду і основним напрямам діяльності органів прокуратури.

Реалізуючи свої повноваження з здійсненню нагляду над точним і однаковим виконанням законів, прокурори стежать щоб усе перелічені органи державної влади управління, громадські формування, посадові обличчя і громадяни діяли з урахуванням законності, забезпечували відповідно до наданими правами і покладеними ними обов'язками охорону правопорядку, інтересів товариства, права і свободи громадян, дотримання вимог державної влади і трудовий дисципліни.

Завдання органів прокуратури з здійсненню нагляду над точним і однаковим виконанням законів конкретизовано до закону «Про прокуратуру РФ». Відповідно до ст.2 Закону органи прокуратури мають завданням

забезпечити верховенство закону, єдності й зміцнення законності, соціально-економічних, політичних лідеріва і інших права і свободи громадян, суверенних прав ______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                         

*У розділі ст. 1 ФЗ «Про прокуратуру РФ» (у редакції Федерального закону від10.02.99г).

-3-

 РФ і республік у складі РФ, прав інших національно-державних і адміністративно-територіальних утворень місцевого самоврядування, місцевих представницьких органів, органів виконавчої, підприємств, установ і закупівельних організацій, суспільних соціальних і політичними організаціями та рухів, кооперативних, акціонерних об'єднань, здійснюють програму ринкової економіки країні.

Усім своїм діяльністю органи прокуратури покликані виховувати посадових осіб і громадян, у дусі неухильного виконання покладених ними Конституцією обов'язків, суворого дотримання розпоряджень законодавця.

Визначаючи суть і стала призначення прокурорського нагляду у кожному з його галузей, Закон «Про прокуратуру РФ», Генеральний прокурор РФ у наказах керівного характеру ставлять перед прокурорами конкретні завдання виявлення, усунення та попередження у майбутнє порушень чи відступів від ухвалення закону.

У сфері загального нагляду завдання прокурорів у тому, щоб правові акти, лунаючи зазначеними державними органами влади й управління, і навіть посадовими особами, відповідали Конституції та іншими законами, і навіть постановам Уряди РФ і урядів республік у складі РФ.

Перед органами прокуратури поставлена також завдання, щоб загальний нагляд став надійної перепоною по дорозі місництва іведомственности, котрі підривають основи законності у державі, її єдності і неухильного виконання. Прокурори покликані сприяти забезпечення твердого правового режиму переорієнтації економічний механізм на основи ринкової економіки, впровадженню принципів господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності. Особливо гостро нині набуває завдання у виконанні законів у таких напрямках: про охорону від будь-яких зазіхань загальнодержавної власності; про забезпечення державної влади і трудовий дисципліни; про охорону природи й раціонального використання ресурсів; боротьби з пияцтвом, алкоголізмом та наркоманією; про захист і законних інтересів громадян.

При здійсненні нагляду над виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства Генеральний прокурор РФ і йому прокурори будують вию роботу, з завдань, сформульованих до закону «Про прокуратуру РФ» і КПК.

Прокурори слід забезпечити здійснення нагляду в такий спосіб, щоб кожне злочин було скоєно швидко і повно розкрито; жодної особи, винна у скоєнні злочину, не уникнуло встановленої законом відповідальності; затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, 

вироблялося не інакше як у порядку і за підставами, встановленим у законі; хто б піддавався незаконному і необґрунтованого залученню до кримінальної

-4-

відповідальності чи іншому обмеження прав; нікого було укладено під варту без санкції прокурора чи судового вирішення; дотримувалися встановлений законом порядок порушення справ, застосування вказаних у законі заходів процесуального примусу; під час розслідування злочину неухильно дотримувалися вимогу закону про всебічному , повному обсязі й об'єктивному дослідженні всі обставини справи, з'ясовувалися як викривальні, і виправдовують обвинувачуваного обставини, і навіть обтяжуючі і пом'якшувальні його відповідальність; виявлялися причини їх скоєння злочини минулого і які б їм умови, прийняті слідчими органами заходи для їх усунення; забезпечувалися конституційні гарантії недоторканності й житла, вимоги принципу презумпції невинності.

У стадії нагляду над виконанням законів під час розгляду судами справ перед Генеральним прокурором РФ та його підлеглими йому прокурорами стоїть завдання наступного характеру: забезпечення вимог закону про всебічному, повному, об'єктивному і своєчасному розгляді справ переважають у всіх судових інстанціях; кваліфіковане, вищому професійний рівень підтримку державного обвинувачення за кримінальних справ; сприяти суду ухвалити в кожному кримінальної справи законний, обгрунтований і справедливий вирок; забезпечити вчасна й правильне звернення вироків, визначень і постанов до виконання.

У кримінально-процесуальному законі сформульовані також завдання прокурорів у різних стадіях судового розгляду справ: після ухвалення судом справ до виробництва і виконання із них необхідних процесуальних дій (ст. 221-228 КПК); за підтримки прокурором державного обвинувачення за кримінальних справ (ст. 248 КПК); у разі опротестування прокурором незаконних і без необґрунтованих вироків, визначень і постанов судів (ст. 325, 342-347 КПК); під час виробництва з кримінальних справ гаразд нагляду (ст. 371, 375 і 377 КПК); у виконанні вироків, визначень і постанов суду (ст. 356-370 КПК); при поновлення справ по нововідкриті обставини (ст. 384-386 КПК).

Завдання прокурорів полягає у підвищенні виховного значення судових процесів над, їх запобіжного значення відношенні схильних до правопорушень громадян.

У стадії виконання вироків перед прокурорами стоїть завдання, сформульовані Законі «Про прокуратуру РФ», і навіть КПК і ВТК. Вони полягають у наступному: забезпечити законність і обгрунтованість проштовхування засуджених в трудово-виправну колонію певного судовим

вироком режими утримання; дотримуватися закону й виконання вимог режиму засудженими у період їхнього відбування покарання, що з позбавленням волі як і робочих, і у житлових зонах; виконання законодавства,

-5-

який би лад і умови утримання і перевиховання засуджених, законність і обгрунтованість видаваних адміністрацією виправно-трудових установ правових актів і опротестування тих, які відповідають закону; перевірка законності дисциплінарної практики; дотримання встановлених законом правий і обов'язків засуджених; вчасна й обгрунтоване звільнення засуджених відотбиванмя покарання, як у які з відбуванням призначеного судом покарання, і у випадках дострокового звільнення з підстав, зазначених у законі; даючи у судовому засіданні кваліфіковані укладання, сприяти суду винести законне і обгрунтоване визначення про умовному чиусловно-досрочном звільнення засудженого від відбування покарання й приносити протести у випадках, коли ці визначення судів відповідають чи суперечать закону.

У сфері нагляду у цивільному судочинстві перед прокурорами стоять такі: забезпечити вимогу закону про всебічному, повному обсязі й об'єктивному дослідженні судом обставин громадянського справи і сприяти його суду прийняти у справі законне, обгрунтоване і більш справедливий рішення (ст. 185-187 ЦПК); переважають у всіх стадіях громадянського судочинства своєчасно приймати передбачені Законом заходи до усунення переступів, від когось б порушення не виходили (ст. 12 ЦПК); приймати обов'язкова участь у розгляді судами цивільних справ у випадках, передбачені законами (ст. 234, 255, 261 ЦПК, ст. 59 КпШС); у разі, потребують втручання прокурора, як охоронця законності, звернутися до суду з позовною заявою про захист і законних інтересів державних громадських організацій, і навіть окремих особистостей (ст. 126 ЦПК); своєчасно опротестувати в касаційному порядку кожне незаконне і необгрунтоване рішення арбітражного суду (ст. 282 і 315 ЦПК), і навіть давати у касаційній інстанції законне, обгрунтоване і мотивоване висновок щодо касаційної скарги учасників процесу чи касаційному протесту прокурора (ст. 303 ЦПК); глибоко і грунтовно перевіряти скарги на судових рішень, які вступили до чинність закону, й у факти відмови в приношенні наглядового протесту складати обгрунтоване висновок, спрямовуючи особі, яка звернулася зі скаргою, вмотивований відповідь (ст. 322 ЦПК); під час прийняття наглядового протесту суворо керуватися вимогами,сформулирован-ними в ст. 324 і 328 ЦПК про практичний зміст протесту і укладанні прокурора у суді наглядової інстанції.         

-6-

3.   Принципи організації і діяльності прокуратури.

 

Принципи організації і діяльності прокуратури РФ - це закріплені у Конституції РФ та інших законах основні вимоги, які висловлюють політичне й державне призначення прокуратури, визначають завдання й повноваження прокурорів, і навіть утримання і характер правових засобів і методів у здійсненні нагляду над точним і однаковим виконанням законів у державі, і навіть містять ознаки і забезпечення якості, що визначають відмінність органів прокуратури від інших державні органи, зокрема і південь від правоохоронних.

Дотримання встановлених законодавцем принципів дозволяє прокуратурі успішно виконувати які стоять перед нею у здійсненні нагляду над точним і однаковим виконанням законів у державі.

До принципів прокурорського нагляду ставляться становища, що базуються на Конституції РФ і конституціях республік у складі РФ, будують органи прокуратури до рангу незалежного державний орган з наданням йому необхідних повноважень для успішного усунення переступів, від когось б такі не йшли.

Принципи годі було змішувати з умовами і порядком виконання прокурорами своїх можливостей. Умови і Порядок виконання прокурорами своїх можливостей щодо принципів організації і діяльності прокуратури завжди носять підлеглий характер. Закріплені законів принципи організації і діяльності прокуратури тісно пов'язані між собою і злочини взаємозумовлені. Їх відривати друг від друга. Тільки комплексне їх розуміння й проведення життя забезпечать діяльність прокурора, відповідальну вимог Конституції РФ та інших законів держави.

Здійснюючи нагляд у конкретних галузях права, прокурор має враховувати такі принципи правосуддя як незалежність суддів і підпорядкування їхньому народові тільки закону, право підсудного право на захист, презумпція невинності, змагальність, гласність,устность і безпосередність процесу, незмінність складу суддів тощо. Якщо прокурор нічого очікувати дотримуватися цих принципів, він допустить порушення службового боргу як блюститель законності, стоїть на охороні правий і законних інтересів учасників судового розгляду.

Основні принципи організації і діяльності органів прокуратури було вироблено щеВ.И.Лениним: нагляд прокурора як за точним, але й однаковим виконанням законів; єдність і централізація органів прокуратури; незалежність їхню відмінність від місцевих органів влади.* Ці принципи знайшли законодавчу регламентацію в Положенні про прокурорському нагляді 1922 р. Принаймні вдосконалення державної влади і політичної

 * В.І. Ленін. ПСР. т. 45, з. 198-203.

-7-

системи у державі цих принципів отримали своє розвиток, вони збагачувалися новим змістом. Їх охорона забезпечувалася поруч гарантій, зокрема правових і соціальних моральних. Практика державного, господарського, соціально-культурного будівництва останніх виробила низку інших принципів, які у час основними. У концентрованої формі принципи організації і діяльності радянської прокуратури відбито у Законі «Про прокуратуру РФ», прийнятому 17

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація