Реферати українською » Юриспруденция » Прокурорський нагляд у сфері виконавчої влади


Реферат Прокурорський нагляд у сфері виконавчої влади

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>ЮРИДИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ

>КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ ІПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

>ПРОКУРОРСКИЙНАДЗОР У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Курсова робота

Студента 3 курсу

4 групи

денного відділення

>Федорина В.Є.

 

Науковий керівник

>Доц.Ефанова В.А.

Воронеж

2001

>ОГЛАВЛЕНИЕ

 

>Введение………………………………………………………….…………………3

>І.Сущность прокурорського нагляду у сфері виконавчоївласти….……5

         

  >1.Понятие,особенности і завдання прокурорського нагляду над виконаннямзаконов…………………………………………………………………………….….5

 2.Предмет прокурорського нагляду у сфері виконавчоївласти……………………………………………………………………………....…7

         

 3.Предели наглядової діяльності прокуратури у сфері виконавчоївласти…………………………………………………………………………….…..9

>ІІ.Форми й ефективні методи прокурорського нагляду над виконаннямзаконов……..11

         

 >1.Надзор за законністю правових актів органів виконавчоївласти…...11

         

>2.Надзор над виконанням права і свободи чоловіки йгражданина……………...17

>Заключение…………………………………………………………………………24

Список використовуваноїлитератури………………………………………………25

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Держава, надто за умов здійснення правовій та економічній реформи, потребує створення ефективно діючої системи законності та правопорядку. Державна і суспільне життя має бути організована те щоб дотримуватися закону був обов'язковою необхідним вимогою для громадянина, посадової особи, державний орган або громадського об'єднання. Важливо, щоб існував механізм, який би суворе і точне дотримання законів.

Останніми роками у сфері застосування і виконання законів відзначаються серйозні недоліки. У цьому складнощі у реалізації законів породжені як дефектами юридичного властивості, а й негативними явищами в соціально-економічних, політичних вимог і національних відносинах. Нормальною реалізації законів перешкоджають як об'єктивні, і суб'єктивні чинники: правова нестабільність разом із правовим нігілізмом. Для ліквідації цих факторів необхідно посилити роботу правоохоронних органів, що входять у механізм гарантій законності.

Особливе місце у цій механізмі займають органи прокуратури, найважливішої функцією якого є нагляд над виконанням законів та дотриманням права і свободи людини і громадянина - загальний нагляд.

Прокуратура у Росії була і затверджена Петром 1 передусім наглядовий орган. Невипадково, прообразом російської прокуратури йому послужила французька прокуратура, виконувала поруч із державним переслідуванням злочинів обов'язки контролю над законністю дій органів влади. Функція нагляду зберегла свою життєздатність до нашого часу, та її можливості і він далеко ще не вичерпані.

Прокуратура єдиний державним органом, котрій нагляд над виконанням законів є власне смислом, суть і стала основу діяльності. Іншої такої органу немає, отже, немає структури, яка б прийняти тягар наглядових турбот прокуратури. Звідси висновок необхідність непросто збереження, а й посилення наглядової функції прокуратури. Функція нагляду найповніше висловлює специфіку діяльності органів прокуратури. Будучи провідною і визначальною, дана функція надає значний вплив у від інших функцій прокуратури.

Нагляд над виконанням законів є найефективнішою формою контролем із боку держави у дуже важливою йому сфері - забезпечення законності.Основивающаяся на верховенство закону, його точному і неухильному забезпеченні захист інтересів особистості, суспільства, держави становить головну основну мета органів прокуратури.

Але, як і раніше, що наглядова функція є визначальною для характеристики сутності діяльності органів прокуратури, останніми роками культивувалася думка, що в міру розвитку ринкових відносин будуть звужуватися межі наглядової діяльності прокуратури. З такою підходом не можна погодитися, оскільки такі міркування засвідчують лише нерозуміння складних процесів становлення та формування ринкових відносин. У разі правового нігілізму, невиконання законів органами виконавчої влади і господарюючими структурами лише прокуратура як орган, здійснює від імені Російської Федерації нагляд над виконанням діючих її території законів, може забезпечити узгодженість законодавства і численних право виконавців у сфері господарську діяльність держави. Прокуратурою відпрацьовані правові кошти нагляду над виконанням законів, відмови від що у умовах бодай ще недосконалої судової системи, неефективності державного фінансового контролю, триваючого процесу вдосконалення правового механізму забезпечення законності послабить діяльність держави за зміцненню законності, захисту і свобод можливо громадян і навіть може дати до руйнації єдності державної влади і життя.


І. СУТНІСТЬПРОКУРОРСКОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

>1.Понятие, особливості і завдання прокурорського нагляду над виконанням законів

   Відповідно до ст.1 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації» прокуратура РФ здійснює нагляд над виконанням Конституції РФ, виконанням законів і права і свободи людини і громадянина федеральними міністерствами, державними комітетами, службами й іншими федеральними органами виконавчої, представницькими і виконавчими органами суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю та їх посадовими особами, органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій, і навіть за відповідністю законам видаваних ними правовихактов[1]. Цей вид нагляду одна із основних напрямів у діяльності органів прокуратури й іменується загальним наглядом.

            Найменування цій галузі - « нагляд у сфері виконавчої» - традиційною, воно присвоєно йому під час освіти органів радянської прокуратури (1922 р.). Воно хіба що відмежовує цю галузь від інших галузей прокурорського нагляду - над виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства, у кримінальному та цивільному судочинстві, на стадії виконання вироків, визначень і постанов судів.

            Наглядова діяльність прокуратури, має вирішальне значення щодо її взаємин з іншими органами влади. У чотирьох російських умовах прокуратура з позицій закону лише закону впливає все влади, виконує функції однієї з елементів системи «стримування і противаг». Одночасно вона сприяє взаємодії гілок нашої влади, їх узгодженим функціонуванню. Усі зацікавлені дотримання й зміцненні законності, забезпечувати яку покликана прокуратура. Без законності у державі може бути сильної, успішно яка виконує своїх функційвласти[2].

            Нині можна почути, що прокуратуру потрібно позбавити наглядової функції, залишивши прокуратурі лише функцію кримінального переслідування. Але професорО.П.Темушкин вважає, що «функція кримінального переслідування буде зацікавлений у повною мірою працювати тільки тоді, коли він виникає з глобальнішої функції: нагляду над законністю. Інакше вона повисає повітря і перетворюється нафикцию»[3].

            По-моєму, необхідно зберегти що існують галузі нагляду, і навіть не можна посилатися тих країни, де зараз його відсутня. На думку О.Л.Протопопова, у країнах його відставці немає не оскільки він скасували, тому, що в ній існує адміністративнаюстиция[4].

            Сутність та призначення нагляду над виконанням законів переважно становить нагляд органів прокуратури за точним і однаковим виконанням законів у сфері виконавчої. У сфері найчастіше допускається місництво, протидія органам прокуратури в усунення порушень законів, втручання у їхня діяльність для встановлення й усунення цих порушень. Саме в області управління має бути забезпечене справді точне і вони справді однакове як розуміння, і застосування законів. Розпорядження законодавця повинні твердо проводитися у життя, попри які місцеві розбіжності й всупереч хоч би яким не пішли місцевим і відомчим впливам.

            Здійснюючи нагляд над виконанням законів у сфері виконавчої, органи прокуратури цим сприяють виконання завдань, завдань, які суспільством, і державою, по максимальному задоволенню потреб громадян, підвищенню їх матеріального добробуту, забезпечення їх правий і законних інтересів. Інакше висловлюючись, «прокурори, здійснюючи своїх повноважень у сфері загального нагляду, вирішують разом з іншими органами і міжнародними організаціями політичне, державного, економічного, соціального, національного і охорони культурноїстроительства»[5].

                                   

           


>2.Предмет прокурорського нагляду у сфері виконавчої.

            У загальній формі предмет діяльності прокуратури окреслюється нагляд над виконанням Конституції РФ і поза точним і однаковим виконанням законів, діючих біля Росії. Конкретніше і повно предмет і межі прокурорського нагляду у сфері виконавчої визначені у ФЗ «Про прокуратуру Російської Федерації», соціальній та наказах Генерального прокурора РФ № 20 від 28 травня 1992 р., 30 від 22.05.96 р.

            До об'єктів прокурорського нагляду у сфері виконавчої входить федеральні міністерства, державні комітети, служби й інші федеральні органи виконавчої, виконавчі органи виконавчої влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування. Законодавством до переліку об'єктів загального нагляду включено акти Уряди РФ і урядів республік у складі Російської Федерації, і навіть Укази Президента РФ.

            У предмет прокурорського нагляду у сфері виконавчої слід залучити:

           1)Законность і обгрунтованість правових актів, видаваних зазначеними вище органами управління, і навіть посадовими особами цих органів. До правових актів, які можна опротестовані прокурором ставляться: накази, інструкції, рішення, розпорядження й інші акти. Вони можуть мати спільний бізнес і індивідуальний характер. Як було вказано вище, прокурору не дозволили опротестовувати постанови, розпорядження Уряди РФ і урядів республік у складі РФ. Проте, з розпоряджень закон про усуненні будь-яких порушень законодавства, від когось вони виходили, прокурор неспроможна залишити без реагування прийняті цими органами правові акти, якщо є незаконними і необгрунтованими. У таких випадках він вносить уявлення чи спрямовує інформацію з викладенням свою думку направляти до органу, який повноважний скасувати його призупинити його. Якщо йдеться про правовому акті, прийнятому Урядом РФ, прокурор спрямовує свою інформацію в Федеральне Збори чи Президенту РФ, які повноважні скасувати або змінити цей незаконний акт.

           2)В предмет нагляду у сфері виконавчої також включені дотримання Конституції РФ і точне і однакове виконання законів посадовими особами. На думку професораВ.И.Баскова «тут ідеться насамперед про охороні трудових, майнових та інших правий і законних інтересів громадян, дотриманні посадовими особами вимог закону про порядок розгляду пропозицій, заяв і коментарів скаргграждан»[6].

            При здійсненні нагляду над виконанням федеральних законів «Про основи державної службиРФ»[7], «Про конкуренції, та обмеження монополістичної діяльності на товарнихринках»[8], «Про загальні принципи організації місцевогосамоуправления»[9], іншого законодавства, спрямованих боротьбу з корупцією, на думкуА.Мельникова, слід неодмінно брати до уваги додержання порядку уявлення державними службовцями щодо призначення їх у посаду даних про доходи, спонукуваному і нерухоме майно, вклади у трилітрові банки та цінні папери, і навіть у них зобов'язань фінансовогохарактера[10].

           3)Прокурори здійснюють також нагляд над виконанням права і свободи людини і громадянина переліченими вище органами та його посадовими особами.

            Федеральний Закон «Про прокуратуру РФ» з достатньої повнотою визначив компетенцію органів прокуратури під час здійснення нагляду у сфері виконавчої. У своїй діяльності вони мають суворо керуватися положень Закону і підміняти інші державні органи. Така підміна небезпечна тим, що, по-перше, знижує ефективність зусиль прокуратури з рішенню своїх прямих завдань і, по-друге, тягне втручання у діяльність цих органів, утруднюючи виконання ними своїх безпосередніх функцій. У кінцевому підсумку виявляються незабезпеченими у належній обсязі й та робота, покладена на прокуратурою й ділянки роботи, які доручені іншим органам, оскільки відбувається їх фактичне усунення від виконання покладених нимиобязанностей[11].

            Федеральний закон «Про прокуратуру РФ» (ст.21) спеціально підкреслює, перевірки виконання законів проводяться прокурорами тільки підставі які поступили до них повідомлень про порушення законів. Прокурори використовують своїх повноважень, що вони мають

відомостей про порушеннях законності, потребують їх реагування

                       

                       


3. Межі наглядової діяльності прокуратури у сфері виконавчої

            Щоб прокурори могли успішно виконувати покладені ними функції, їм надані необхідних повноважень. У той самий час, треба сказати, що прокурору не дозволили скасовувати чи змінювати рішення, що він визнає незаконними чи необгрунтованими. Надані прокурору повноваження дозволяють їй своєчасно встановити розлад або відступ від ухвалення закону, залучити порушників до встановленої законом відповідальності держави і вжити заходів для усунення про причини і умов, які сприяли цим порушень.

            Повноваження прокурора з нагляду у сфері виконавчої, сформульовані в ст.22 ФЗ «Про прокуратуру РФ». Слід зазначити, проте, що у законі про прокуратуру перелік повноважень прокурора сформульований стосовно тільки в своєї діяльності з проведення уобщенадзорном порядку виходячи з які поступили повідомлень про допущеному порушення закону і наявних проблем прокурора відомостей про порушення законності. Тим більше що, прокурор має цілу низку та інших повноважень, використовуваних їм, як до, і після проведеної перевірки. Ці повноваження засновані на інших джерелах права, зокрема - кримінально-процесуальному, цивільно-процесуальному, трудовому,уголовно-исполнительном,административно-правовом, і навіть на наказах і вказівки Генерального прокурора РФ [12].

            Здійснюючи наглядову діяльність у сфері виконавчої, прокурор не більше своєї компетенції повноважний:

           1)по пред'явленні службового посвідчення безперешкодно входити завезеними на територію й у приміщення підприємств, установ і закупівельних організацій, віднесених Конституцією РФ і Законом про прокуратуру до об'єктів, піднаглядних органам прокуратури;

           2)иметь вільний допуск до цікавлячим його документами та матеріалам, зокрема і до тих, які містять відомості, пов'язаними зі службовою чи державною таємницею;

           3)истребовать для перевірки накази, інструкції, розпорядження й інші акти, лунаючи міністерствами, державними комітетами й, виконавчими і розпорядчими органами; отримувати у порядку з посади цих органів інформацію про стан законності і відповідальність заходи з е. забезпечення;

           4)требовать від керівників міністерств, державних комітетів та, виконавчих і розпорядчих органів, і навіть від посадових осіб необхідні документи, матеріали, статистичні й інші відомості;

           5)проверять виконання законів органами управління, посадовими особами, у зв'язки України із заявами, скаргами й іншими відомостей про правопорушення;

           6)проверять законність і обгрунтованість адміністративного затримання громадян, і застосування відповідними державними органами і посадовими особами заходів впливу за адміністративні правопорушення; у випадку визнання затримання незаконним чи необгрунтованим прокурор своєю постановою звільняє затриманого (цього правила застосовно стосовно осіб, чоловіків у адміністративному порядкунесудебними органами; якщо прокурор визнає незаконним адміністративне затримання, виробленої судом, він може опротестувати це рішення арбітражного суду, але з вправі звільнити обличчя своєю постановою);

           7)в разі потреби викликати посадових осіб вимагати від них усних чи письмових пояснень щодо допущених ними переступів;

           8)при виявленні невідповідних закону актів, видаваних виконавчими органами влади й виконавчими органами місцевого самоврядування приносити протести щодо скасування чи зміни цих актів; приносити протести на незаконні акти і розпорядження посадових осіб;

           9)обращаться через захистом правий і охоронюваних законом інтересів громадян, й держави;

           10)привлекать осіб,допустивших порушення закону, залежно від рівня небезпеки допущеного порушення, до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарну відповідальність; в передбачені законами випадках передавати матеріал про особудопустивших

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація