Реферати українською » Юриспруденция » Установи: організаційно-правовий аспект


Реферат Установи: організаційно-правовий аспект

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
нагляду над його діяльністю , якщо вказані особи перебувають з цими організаціями чи громадянами у відносинах , єучасниками , кредиторами цих організацій або перебувають з цими громадянами в в близьких родинних відносинах або є кредиторами цих громадян . У цьому зазначені організації, або громадяни є постачальниками товарів чи послуг закладу , великими споживачами товарів чи послуг , вироблених установою , володіють майном , який повністю чи частково створено установою, чи можуть видобувати вигоду від користування , розпорядження майном установи . Зацікавленість у вчиненні установою тих чи інших дій , зокрема у вчиненні угод , тягне у себе конфлікту інтересів зацікавлених осіб і бюджетні установи .

Зацікавлені особи зобов'язані дотримуватися інтереси установи , насамперед у відношенні цілей її роботи і нічого не винні скористатися наявними можливостями заклади, чи допускати їх використання у інших цілях , крім передбачених установчими документамиучреж-дения .

Що стосується , якщо зацікавлена обличчя має зацікавленість у угоді, стороною якої є чи має намір бути запровадження , соціальній та разі іншого протиріччя інтересів зазначеного обличчя і установи щодо існуючої чи гаданої угоди :

- мусить повідомити про зацікавленість орган управління заклади, чи органу нагляду над його діяльністю досі ухвалення рішення про укладанні угоди ;

- угода має бути схвалена органом управління заклади, чи органом нагляду над його діяльністю .

Угода , у вчиненні якої є зацікавленість і якийсовершена з порушенням вимог статті 27 Федерального закону про некомерційних організаціях , може бути визнана судом недійсною . Зацікавлена обличчя несе перед установою відповідальність у вигляді збитків , заподіяного їм цій установі . Якщо збитки завдані кількома зацікавленими особами, їх перед установою є солідарної .


9.1 Основи управління установою

Структура , компетенція , порядок формування та термін повноважень органів управління установою , порядок ухвалення ними прийняття рішень та виступи від імені установи встановлюються установчими документами установи відповідно до Федеральним законом про некомерційних організаціях й іншими федеральними законами .


9.2 Вищий орган управління

установою

Вищим органом управління закладом відповідність до його установчим документом є збори його засновників .

Основна функція вищого органу управління установою - забезпечення дотримання установою цілей , у сфері яких вона було створено .

До компетенції вищого органу управління установою належить рішення таких питань :

- зміна статуту установи ;

- визначення пріоритетних напрямів діяльності установи , принципів формування та використання майна ;

- освіту виконавчих органів закладу і дострокове припинення їхніх повноважень ;

- твердження річного звіту та річного бухгалтерського балансу ;

- твердження фінансового плану закладу і внесення змін до нього ;

- створення філій і "відкриття представництв установи ;

- що у інших організаціях ;

- реорганізація, і ліквідація установи .

До виняткової компетенціївисшнго органу управління некомерційної організацією ставляться питання :

- зміна статуту установи ;

- визначення пріоритетних напрямів діяльності установи , принципів формування та використання майна ;

- освіту виконавчих органів закладу і дострокове припинення їхніх повноважень ;

- реорганізація, і ліквідація установи .

загальні збори членів заклади, чи засідання колегіального вищого органу управління установою є правомочним , якби зазначеному зборах чи засіданні присутні понад половина його членів . Рішення зазначеного загальних зборів чи засідання приймається більшістю голосів членів , присутніх зборах чи засіданні . Рішення загальних зборів чи засідання в питанням виняткової компетенції вищого органу управління установою приймається одноголосно чи кваліфікованим більшістю голосів на відповідність до Федеральним законом про некомерційних організаціях , іншими федеральними законів і установчими документами .

Заснування немає права здійснювати виплату винагороди членам його вищого органу управління у виконанні ними покладених ними функцій , крім компенсації витрат , безпосередньо з через участь у роботу найвищого органу управління .


9.3 Виконавчий орган установи

Виконавчий орган установи то, можливо колегіальним і (чи) одноосібним . Він здійснює поточне керівництво діяльністю закладу іподотчетен вищому орган управління установою.

До компетенції виконавчого органу установи належить розв'язання всіх питань , які становлять виняткову компетенцію інших органів управління установою , певну Федеральним законом про некомерційних організаціях , іншими федеральними законів і установчими документами установи .


10.1 Економічна підтримка установ органами державної влади органами місцевого самоврядування

Органи державної влади органиместоного самоврядування створюють державні та муніципальні установи , закріплюють по них майно на праві оперативно керувати відповідно до Цивільним кодексом Російської Федерації і здійснюють їх повну чи часткове фінансування .

Органи державної влади органиместоного самоврядування межах своєї компетенції можуть надавати установам економічну підтримку з різні форми , зокрема :

- надання відповідно до законодавства пільг зі сплати податків , митних та інших зборів і платежів установам, створеними благодійних , освітніх , культурних і наукових цілях , з метою охорони здоров'я громадян , розвитку фізичної культури та спорту , інших встановлених законодавством цілях ;

- надання установам пільг , зокрема повне чи часткове звільнення від плати користування державною мовою і муніципальним майном ;

- розміщення серед установ на основі державних підприємств і муніципальних соціальних замовлень ;

- надання відповідно до закону пільг зі сплати податків громадянам та юридичним особам , надають установам підтримку .

Не допускається надання пільг зі сплати податків у в індивідуальному порядку окремим некомерційним організаціям , і навіть окремим громадянам та юридичним особам , надають на ці заклади підтримку .


10.2 Контроль над діяльністю

установ

Заснування веде бухгалтерський облік і статистичну звітність гаразд , встановленому законодавством Російської Федерації .

Заснування надає інформацію про діяльність органам державної статисти та податкові органи , засновникам й іншим особам відповідно до законодавством Російської Федерації і установчими документами установи .

Розміри і структура доходів установи , і навіть інформацію про розмірах і втрачає складі майна установи , про її витратах , чисельності та складі працівників , оплату їх праці , про використання безоплатного праці громадян, у діяльності установи неможливо знайти предметом

комерційної таємниці установи .


10.3 Відповідальність установ

Заснування у разі порушення Федерального закону про некомерційних організаціях несе відповідальність відповідно до законодавством Російської Федерації .

Якщо ж установа зробило дії , суперечать цілям її створення і Федеральним законом про некомерційних організаціях , установі то, можливо винесено попередження в письмовій формах органом , що забезпечує державної реєстрації юридичних , чи прокурором внесено уявлення про усунення порушень .

Що стосується винесення установі більше двох попереджень в письмовій формах чи уявлень прокурора про усунення порушень установа може бути ліквідоване за рішенням суду гаразд , передбаченому статтею 19 Федерального закону про некомерційних організаціях і Цивільним кодексом Російської Федерації .


>ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛІТЕРАТУРА :


01. ІГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО І ( перша частина ) під редакцією доктора юридичних наук , професора Ю. До. Толстого й доктори юридичних наук , професора А. П. Сергєєва


02. ІЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇІ


03. Федеральний Закон РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ІПроНЕКОММЕРЧЕСКИХОРГАНИЗАЦИЯХІ


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація