Кон >сти ту ці він >ное >пра у РФ >Ва >ри анте 4 ПЛАН: 1. Су >деб >ная ре фор мало до вусом >ло ві >ях фор ми >ро >ва >ния >пра у у го де >мо >кра >ти чого >ско го го су дар ст >ва. 2. Кон >сти ту ці він >но-пра у виття ста >тус су >дей РФ. 3. За так >ча. У >свя >зи з >пе ре >ме на ми в ріс >сий >ском про >ще ст >ве не з беж >ним за >кре п ле ні їм це го в >пра >ве, в Кон >сти ту >ции 1993 го так б...

(Читати…)

>РЯЗАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ С.А >ЕСЕНИНА >ФАКУЛЬТЕТ >ЮРИСПРУДЕНЦИИ І ПОЛІТОЛОГІЇ _____________________________________________________ >ВЫПУСКНАЯ >КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (>ДИПЛОМНАЯ) РОБОТА СТУДЕНТА 5 >КУРСА >ЗАОЧНОГО >ОТДЕЛЕНИЯ ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧА СУДОВА РЕФОРМА У РОСІЇ У >1864г. Науковий керівник Кандидат юридичних наук Доцент. Допустити до захисту

(Читати…)

Російську академію державної служби за Президента Російської Федерації Північно-Західна академія державної служби >КАРЕЛЬСКИЙ >ФИЛИАЛ м. Петрозаводську   Назва предмета Історія вітчизняного держави й права              ...

(Читати…)

РЕФЕРЕНДУМ. Референдум і вільних виборів визначаються як >вис шиї непо >средственное вираз влади народу. Тим >са >мим встановлюється вищий авторитет рішень, узвичаєних референдумі і результатів вільних виборів. У той самий час для ефективного >осуществле >ния народовладдя не обходжено досягнення оптимального балансу різних його форм. Так було в відповідність до урах...

(Читати…)

>Дальневосточний інститут законодавства і правознавства Контрольна робота по Конституційному праву  Російської Федерації Тема: «Референдум – форма здійснення  влади народом Росії».                  Виконала: студентка 3 курсу                  грн. 1 заочного відділення                  Макієнка Марина Миколаївна р. Хабаров...

(Читати…)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ І ПОЛІТОЛОГІЇ>РЕФЕРАТ   По курсу: “Римське право” на задану тему: “Діяльність юристів у Давньому Римі”. >Виполнил: студент групи >Ю-22 >2-ого курсу, денного відділення Викладач: Губанов А.В. Москва, 1997 р.   ТЕМА: Діяльність юристів у Давньому Римі. ПЛАН 1. ...

(Читати…)

Зміст: Запровадження 2 1. Основні етапи розвитку римського приватного права 3 >2.Исторические етапи й освоєно основні тенденції розвитку римського договірного права. 4 1.1. Віддзеркалення договірних взаємин у >квиритском праві 4 2.2. Розвиток договірного права в республіканський і імперський періоди 7 Укладання 12 Список Літератури: 12

(Читати…)

Римське право, його значення історія правового розвитку людства й у сучасної юриспруденції. Римське право посідає у історії всього людства цілком виняткове місце: воно пережило створив його народ і двічі підкорило собі світ. >Зародилось він у далекої глибині часу — тоді, коли Рим представляв ще ледь помітне пляма біля земної кулі, маленьку громаду серед інших тих-таки громад середньої Італії. Як вона та весь приміт...

(Читати…)

Запровадження. 3 ГЛАВА I. ПОЛІТИКА >РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ У >VI-XI ВР. Частина 1. Григорій I Великий – основоположник церковного держави. Частина 2. Набуття татом світської влади. Частина 3. Залежність папства ...

(Читати…)

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі Російської Федерації Нижегородський державний комерційний інститутКафедра цивільно-правових дисциплін>КУРСОВАЯ РОБОТА по трудовому праву на задану тему: «Колективний договір та її роль забезпеченні інтересів працівників». >Виполнил: студент III курсу, грн. >3-2Ю юридичного факультету, спец. юриспруденція Чугунов Олек...

(Читати…)

Назад 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33 Вперед

Навігація