>Міністерство >освіти й науки України>Національний >університет >кораблебудування >імені >адмірала Макарова >Машинобудівний >інститут Кафедра >суднових й >стаціонарних >енергетичних установок >РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до >курсової роботи по >дисципліні ">Випробування та >експлуатація >СЕУ" на задану тему ">Технічна >експлуатація та потоки >ене...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки РФ. Державне освітнє установа вищого професійної освіти «Івановський державний хіміко-технологічний університет». Факультет неорганічної хімії. Кафедра технології приладів та матеріалів електронної техніки Курсова робота на задану тему: «Технологія виготовлення одношарових друкованих плат >субтрактивним методом з допомогою >металлорезиста (олово – свинець)». >Виполнил: _______...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. СТАН ПРОБЛЕМИ >РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКИХ >МЕТОДОВ >ДОСМОТРА 1.1 Стан існують, та опис ЗУ 1.2 Аналіз >ТЗ розробці 1.3 Огляд літератури 1.3.1 Рентгенівські спектри 1.3.2 Коефіцієнт ослаблення рентгенівських променів 1.3.3 Генератори рентгенівського випромінювання 1.3.4 >Оптические параметри рентгенівських трубок 1.3.5 Електричні характеристики 1.3.6...

(Читати…)

ЗАВДАННЯ ПО >ТЕМЕ >КАЙДАНИ >ПеременнОГО >ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТРУМУ>   Завдання № 2.1 Є ланцюг змінного струму частотою >f = 50 гц з >активно-индуктивной навантаженням (рис. 1). Свідчення приладів (амперметра, вольтметра, >ваттметра) наведені у таблиці 1. >Рис. 1. Схема до завданню 2.1 З урахуванням наведених даних потрібно визначити (розр...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАНУНИРСИТЕТ ЇМ. М. >КОЗЫБАЕВАФакультет енергетики, і машинобудуванняКафедра енергетики, і приладобудування>КУРСОВАЯ РОБОТА"Аналіз режимів автоматичного управління "Дисципліна: "Основи автоматики"автор >Вакульчик >М.ЮВикладач >Кашевкин А.А.Петропавловс...

(Читати…)

>РЕФЕРАТ з дисципліни «Інформатика» на задану тему «>Архитектури реалізації корпоративних інформаційних систем»   1. Архітектура >КЛИЕНТ-СЕРВЕР При побудові корпоративних інформаційних мереж, зазвичай, використовуються дві базові архітектури: >Клиент-сервер і >Интернет/Интранет. У чому переваги та недоліки використання кожної з наведених даних архітектур і якщо їх застосування виправдан...

(Читати…)

>РЕФЕРАТ з дисципліни «Інформатика» на задану тему «Бази даних, і їх порівняльні характеристики» 1. Класифікація моделей побудови баз даних Залежно від архітектури >СУБД діляться на локальні й розподілені >СУБД. Усі частини локальної >СУБД розміщуються однією комп'ютері, а розподіленої на кількох. Протягом кількох десятиліть послідовно з'являлися системи (>СУБД), засновані на трьох базових моделях...

(Читати…)

Запровадження   Механізм нервової регуляції функції шлунково-кишкового тракту складний й у час недостатньо вивчений. У регуляції беруть участь кора мозку, спінальні наукові центри й нервові сплетіння вегетативної нервової системи. Важливе значення мають водії ритму, відповідальні моторну координовану активність шлунково-кишкового тракту. Доведено, що виражений моторний ефект можна отримати роботу при вплив електричними ...

(Читати…)

Тема «>Импульсний блок харчування з урахуванням >БП ПК»     Зміст   Запровадження 1. Конструктивні особливості типових елементів схеми 1.1 >Резистори >СП3-38 (>R14, >R1) 1.2 >Резистори >СП3-9А (>R3, >R4, >R6, >R8, >R9, >R10, >R11-R14) 1.3 >Резистори >МЛТ 0.125 (>R2, >R5, >R7, >R15-R16) 1.4 >Конденсатори >КМ-5(C1, >C4-C8, >C12)

(Читати…)

ОСВІТНЯ >АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЦІЙНА >ОРГАНИЗАЦИЯ >ВОЛЖСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЇМ. В.М. >ТАТИЩЕВА (ІНСТИТУТ) Кафедра «Інформатика і системи управління» «>Логические елементи і цифрові мікросхеми» Лабораторний практикум за курсом «>Схемотехника ЕОМ» >Виполнил студент групи >ИМЗ-511 Андрєєв І.Н. Перевірив Калягіна Н.В. Тольятті, 2011 р. >Лабораторная робота 3 Тема «Ци...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 238 Вперед

Навігація