Реферати українською » Коммуникации и связь » Логічні елементи і цифрові мікросхеми


Реферат Логічні елементи і цифрові мікросхеми

ОСВІТНЯАВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЦІЙНА

>ОРГАНИЗАЦИЯ

>ВОЛЖСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЇМ. В.М.ТАТИЩЕВА (ІНСТИТУТ)

Кафедра «Інформатика і системи управління»

«>Логические елементи і цифрові мікросхеми»

Лабораторний практикум за курсом «>Схемотехника ЕОМ»

>Виполнил студент

групиИМЗ-511

Андрєєв І.Н.

Перевірив

Калягіна Н.В.

Тольятті, 2011 р.


>Лабораторная робота 3

Тема «Цифрові автомати з пам'яттю»

3.1 Мета роботи:

3.1.1 Вивчення структури та алгоритмів роботи асинхронних і синхронних тригерів; дослідження функцій переходів й пробудження основних типів тригерів; вивчення взаємозамінності тригерів різних типів.

3.1.2 Вивчення структури та дослідження роботи підсумовуючих івичитающих лічильників.

3.1.3 Вивчення засобів зміни коефіцієнта перерахунку лічильників.

3.1.4 Дослідження роботи лічильників з коефіцієнтом перерахунку, відмінними від 2N.

3.1.5 Вивченнясдвигових регістрів і регістрів пам'яті.

Вибір варіанта

Виберіть індивідуальний варіант із 8 чисел з урахуванням таблиці 3.1 у відповідність із прикладом.

Таблиця 3.1 – відповідність літер російського алфавіту і номерів завдань

А Б У Р Д Є Ж З І До Л М М Про П
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Р З Т У Ф Х Ц Ч Ш >Ь Щ И Еге Ю Я

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 

Наприклад, студента звуть Іванов Сергій, у відповідність із таблицею 3.1 вибираємо індивідуальний варіант при цьому студента. Він представлено таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – індивідуальний варіант студента Іванова Сергія

A зв буд р е в і
1 14 5 17 6 3 9

Примітка: якщо літери прізвища повторюються, слід брати таку усе своєю чергою букву.

3.4 Експериментальні завдання до лабораторної роботі 3

3.4.1 ДослідженняRS-триггера

Зберіть схему, зображену малюнку 3.2. Змінюючи рівні сигналів на входах R, P.S, заповніть таблицю переключеньRS-триггера 3.3.

Малюнок 3.2 - Схема на дослідженняRS –триггера

Таблиця 3.3 – Таблиця функціонуванняRS -триггера

>Qt >Qt+1 R P.S
0 Ні рішення 0 0
0 >notQ 1 0
0 >Q 0 1
1 >notQ 1 0
1 Ні рішення 0 0
1 >Q 0 1

3.4.3 Дослідження підсумовуючого лічильника

Зберіть схему, зображену малюнку 3.4. Увімкніть схему. Подаючи на вхід схемитактовие імпульси з допомогою генератора слів, отримаєте тимчасові діаграми роботи підсумовуючого лічильника. Визначте коефіцієнт перерахунку лічильника.

Малюнок 3.4 - Схема на дослідження підсумовуючого лічильника

Тимчасові діаграми:


Коефіцієнт перерахунку підсумовуючогосчетчика:3 0; 7 1; 7 0; 0 7; 0 6; 4 7; 4 6; 2 5; 2 4; 6 5; 6 4; 1 3; 1 2; 5 3; 5 2; 3 1.

3.4.5 Дослідження мікросхеми 74113

Зберіть мікросхему, зображену малюнку 3.6. Увімкніть схему. Подаючи на вхідСLK з допомогою ключа Зтактовие імпульси, заповніть таблицю істинності 3.6. Зазначте тип мікросхеми.

Малюнок 3.6 - Схема на дослідження мікросхеми 74113


Таблиця 3.6 -Логические сигнали у прямому і інверсному виходах мікросхеми 74113

>PRE K >J >Q

0 0 0 1 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 0 1

Тип мікросхеми:

тригер лічильник синхронний сигнал

3.4.6 Дослідження ->триггера

Зберіть схему, зображену малюнку 3.7. Увімкніть схему. Послідовно подайте на схему такі сигнали:S=1,R=0;S=1,R=1;S=0,R=1;S=1,R=1. За результатами експерименту заповніть таблицю функцій порушення 3.7 для схеми малюнку 3.7.

Малюнок 3.7 - Схема дляислледования -триггера


Таблиця 3.7 - Функції порушення ->триггера

>Qt >Qt+1 R P.S
0 1 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 0 0 1

3.4.9 Дослідження лічильника зі зміненим коефіцієнтом перерахунку

Зберіть схему, зображену малюнку 3.10. Увімкніть схему. Подаючи на вхід схемитактовие імпульси з генератора слів отримаєте тимчасові діаграми роботи лічильника. Визначте коефіцієнт перерахунку лічильника.

Малюнок 3.10 - Схема на дослідження лічильника зі зміненою коефіцієнтом перерахунку

Тимчасові діаграми:


Коефіцієнт перерахунку: 0, 1,1,0, 0, 0, 0, 1,1,0,0,0,0,1,1,0

3.4.14 Дослідження регістру пам'яті

Зберіть схему, зображену малюнку 3.15. Увімкніть схему.Зарисуйте діаграми отримані на логічному аналізаторі.

Малюнок 4.15- Схема на дослідження регістру пам'яті

Тимчасові діаграми:

 

3.4.17 Дослідження лічильника зі зміненою коефіцієнтом перерахунку

Зберіть схему, зображену малюнку 3.18. Увімкніть схему. Подаючи на вхід схемитактовие імпульси з допомогою генератора слів, отримаєте тимчасові діаграми роботи лічильника. Визначте коефіцієнт перерахунку лічильника.

Малюнок 3.18 - Схема на дослідження лічильника зі зміненою коефіцієнтом перерахунку


Тимчасові діаграми:


Схожі реферати:

Навігація