Реферати українською » Коммуникации и связь » Розробка пропозицій щодо поліпшення організації забезпечення населення послугами зв'язку на прикладі Уфімського району РБ


Реферат Розробка пропозицій щодо поліпшення організації забезпечення населення послугами зв'язку на прикладі Уфімського району РБ

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Розробка пропозицій з поліпшенню організації забезпечення населення послугами зв'язку ( з прикладу Уфимського району РБ )


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність теми дослідження. У разі ринкових взаємин у підвищення ефективності громадського виробництва та рішенні соціальних завдань істотно зростає роль зв'язку як транспортної системи передачі інформації. Телекомунікації забезпечують управління громадськими структурами і виробничими процесами, розширюють можливості спілкування, навчання дітей і інформованості, дозволяють заощаджувати витрати. Цей ефект впливає попри всі сфери виробничої, громадського та особистого життя. Тому надто важливим є збільшення ефективності підприємств зв'язки як наслідок, підвищення ефективності наданих послуг.

Мета праці полягає у обгрунтуванні наукових основ формування послуг зв'язку й розробці пропозицій з поліпшенню організації забезпечення району послугами зв'язку.

Завдання роботи: виявити значення сфери послуг зв'язку населенню; розглянути сферу послуг зв'язку вУфимском районі РБ; проаналізувати вдосконалення організації забезпечення населення Уфимського району РБ послугами зв'язку.

Об'єктом мого дослідження є муніципальне освіту –Уфимский район РеспублікиБашкортостан.

Предметом мого дослідження є сфера послуг зв'язку населенню.

До структури роботи входять 3 частини. У першій частині розглядається теоретична база організації забезпечення населення послугами зв'язку: особливості розвитку сфери послуг зв'язку до; аналіз сучасного стану сфери послуг зв'язку до; перспективи розвитку сфери послуг зв'язку до. В другій частині дається загальну характеристику муніципального освіти – Уфимського району РеспублікиБашкортостан: загальну характеристику Уфимського району; сфера зв'язку вУфимском районі РБ. У третій частині, з урахуванням проведеного аналізу, представлені рішення досліджуваної проблеми: перспективи розвитку сфери послуг зв'язку вУфимском районі РеспублікиБашкортостан; розробка пропозицій з поліпшенню організації забезпечення населення Уфимського району РБ послугами зв'язку.

>Эмпирическую базу дослідження становлять наукові видання, навчальні посібники та монографії, спеціальні журнали («Технології і засоби зв'язку», «Менеджмент у Росії заРубежом», «Маркетинг послуг»), Республіканська суспільно-політична газета «РеспублікаБашкортостан», нормативно-правові акти (Конституція Російської Федерації, Конституція РеспублікиБашкортостан, Федеральний закон РФ «Про зв'язок», Постанова РеспублікиБашкортостан « Про заходи для розвитку зв'язку вУфимском районі РеспублікиБашкортостан»), документи досліджуваного об'єкта дослідження (статут Уфимського району), електронні ресурси.

>Методологической базою дослідження єсистемно-структурний ісистемно-функциональний методи аналізу.

Робота має велику теоретичну і практично багато важать.

Теоретична значимість: виявлено специфіка послуг зв'язку, особливості розвитку цієї сфери, розглянуто сучасний стан сфери послуг зв'язку до, проведено аналіз забезпечення послугами зв'язку населення.

Практична значимість: проаналізоване забезпечення послугами зв'язку Уфимського району РеспублікиБашкортостан, виявлено перспективи розвитку сфери послуг зв'язку вУфимском районі, розроблено пропозиції з поліпшення організації забезпечення населення Уфимського району РБ.

Зв'язок – найдинамічніша галузь сучасної Росії. Темпи зростання кількості вітчизняного ринку інформаційно-телекомунікаційних послуг у останні роки вище, ніж у багатьох інших країнах. Нині нашій країні, по статистичних даних, налічується понад 34 млн. чол., користувалися послугами стільникового зв'язку, що становить – 70 відсотків від кількості абонентів звичайних провідних телефонів. На початок 2008 р. кількість постійних користувачів Інтернету становило 13,8 млн. чол., а, по останніх даних в 2010 р. сягає 25 млн. чол. Разом про те відомо, що переважна частина абонентів, які мають сучасними видами зв'язку, зосереджено великих містах, а майже 37 тис. населених пунктів взагалі немає телефонний зв'язок.

У регіонах країни у час функціонують як великі підприємства зв'язку, є базовими, домінуючими, процвітаючими, і інші – альтернативні оператори зв'язку різних розмірів, що із перші й між собою залучення споживачів: індивідуальних, групових, корпоративних.Обостряющаяся конкуренція викликала чимало нових явищ, процесів, обставин, що з обслуговуванням споживачів. У цьому досімалоизученними залишаються питання якісного надаваних послуг зв'язку різних категоріях користувачів й ефективної організації підприємств зв'язку за умов господарювання, у зв'язку з ніж тема дослідження є неабияк актуальною.

Дослідження у сфері засобів масової комунікації здійснювалися М.Вебером, Р.Лассуелом, Р.Маркузе, П.Лазарсфельдом, Р.Мертоном, Р.Гернером, Б.Вестли, Про.Хабермасом, А. Менегетті. Серед вітчизняних авторів слід виділити роботи А.А.Леоньтьева,Л.С. Виготського, Б. А. Грушина, Б. М.Фирсова, Ю.О.Шерковина, І.Дз.Фомичева,Б.М. Березина, М.М. Назарова та інших. Дослідження Інтернету у роботах І.М. Чернова, А.Є.Войскунского,П.К.Залесского, Г.Л.Смолян, І.С.Мелюхина,З.Т.Голенковой та інших.


1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯУСЛУГАМИ ЗВ'ЯЗКУ

1.1 Характеристика й особливо розвитку сфери послуг зв'язку до

Зв'язок є одним із галузей громадського виробництва. Функції зв'язку перебувають у наданні споживачах послуг про передачу різноманітних повідомлень: листів, телеграм, телефонних розмов, даних, і інших напрямів інформації. Надаючи послуги із збирання, опрацюванні та передачі інформації різним господарюючих суб'єктів і населенню, зв'язок має усіма характерними рисами матеріального виробництва (у зв'язку створюєтьсяпотребительная вартість будівництва і вартість).

>Потребительная вартість - це корисний ефект процесу передачі повідомлень, який споживається у виробничому і невиробничій сферах, громадського та особистого життя людей.

Утворювана у зв'язку вартість частини обслуговування виробничої сфери входить у валовий внутрішній продукт, соціальній та ті частини цього продукту, вартість якої створюється необхідним іприбавочним і утворює національний дохід.

Економічним ознакою зв'язку як галузі матеріального виробництва також і те що створенні послуг зв'язку аналогічно в промисловості й інших галузях виробництва беруть участь кошти праці, предмети праці та працю працівників зв'язку. Зв'язок належить до сфери матеріального виробництва [20].

Разом про те економічну природу зв'язку притаманні специфічних рис, які з її галузевих особливостей.

Перша особливість визначається специфікою створюваного продукту, який є новим речовинним продуктом, а є кінцевий корисний ефект процесу передачі, що у формі послуги.

Друга особливість зв'язку характеризуєтьсянеотделимостью у часі процесу споживання послуг зв'язку від процесу їх виробництва.

З цієї особливості випливають вимоги максимального наближення зв'язку до споживачів, підвищення щільності мережі пунктів зв'язку колективного (відділень зв'язку, переговорних пунктів) і індивідуального (абонентських пунктів) користування.

Третя особливість в галузі зв'язку у тому, що у виробничому процесі інформація як праці має піддаватися лише просторовому переміщенню.

У зв'язку з цим особливе значення мають достовірність передачі, точність її відтворення й забезпечення у процесі передачі всіх якісних і кількісних параметрів, характеризуючих їїпотребительние властивості.

Четверта особливість зв'язку у тому, що передачі завжди є двостороннім, т. е. відбувається між відправником і одержувачем інформації.

Участь виробничому процесі зв'язку кількох операторів пред'являє єдині вимоги до організації та правилам технічної експлуатації зв'язку біля країни, і навіть призводить до запровадження системи взаєморозрахунків між організації зв'язку за взаємно надані послуг у цілях забезпечення їхніх госпрозрахункових інтересів, у умовах ринкової економіки.

Розглядаючи особливості зв'язку, слід зазначити її інфраструктурний характер. Слово "інфраструктура" означаєподструктуру.

Зв'язок впливає на вдосконалення системи управління всіх рівнях і всіх сферах громадського виробництва, сприяє оперативної підготовки й своєчасному прийняттю оптимальних рішень.

Кошти телекомунікацій як обслуговують виробництво, а й є елементом систем регулювання, автоматизованих технологічних процесів. Засоби зв'язку забезпечують визначення найефективнішою структури побудови технології виробництва та організаційно-виробничою діяльності, сприяючи заощадження всіх видів ресурсів, поліпшенню умов праці [22].

У той самий час недостатнє розвитку зв'язку загал нестиме величезні матеріальні втрати, що виражаються насамперед в уповільнення темпів економічного розвитку.

У разі ринку, з його динамізмом та, роль зв'язку, і особливо електрозв'язку, зростатиме, оскільки високоякісна зв'язок є важливим складової інфраструктури потужним каталізатором ринкових відносин, запорукою комерційного успіху.

Проблема прискорений розвиток як традиційних, і нових видів зв'язку набуває значення найважливішого чинника підвищення ефективності громадського виробництва та вирішення завдань.

Реалізація Концепції Програми Російської Федерації у зв'язку до 2010 р. має послужити успішному виконання покладених на галузь зв'язку функцій по якомога повному задоволенню потреб у послугах телекомунікацій, створенню інфраструктури ринку України і інформатизації суспільства.

Зв'язок Російської Федерації перестав бути однорідним господарством, а включає сукупність мереж, суб'єктів господарювання і підгалузей, різняться між собою призначенням, і виконуваними функціями, організаційно-правовими формами, формами власності та інші ознаками [15].

У структурі зв'язку країни слід виділити головні складові: електрозв'язок і поштовим зв'язком. З допомогою коштів електрозв'язку здійснюється прийом і що передача мовних сигналів, документальних зображень, звуків дротовими, радіо, оптичним та інших електромагнітним системам. Основний функцією поштового зв'язку є приймання і доставка поштових відправлень, тих матеріальних цінностей і надходження коштів.

Електрозв'язок об'єднує у собі комплекс мереж (технологічних систем), що використовуються передачі різних видів інформації. Сукупність технологічно пов'язаних мереж електрозв'язку біля Російської Федерації, об'єднаних спільною централізованим управлінням, становитьВзаимоувязанную мережу зв'язку (ССС) Росії.

Основою ССС Росії є мережу зв'язку загального користування (>СОП), призначена надання послуг зв'язку всім фізичним та юридичним особам біля країни. Ця мережу об'єднує у собі все мережі електричної і поштового зв'язку, які під юрисдикцією Російської Федерації, крім виділених і відомчих мереж, незалежно від своїх належності і форм власності. Відповідальність за функціонування та розвитку мережі зв'язку загального користування покладено на федеральні органи виконавчої влади галузі зв'язку.СОП є відкритої системою, послуг якої можуть відмовити користувачам [16].

Поруч із мережею зв'язку загального користування у склад ССС входять також мережі зв'язку обмеженого користування, які призначаються або задоволення потреб окремих міністерств та, або як оперативно керувати виробництвом. Структурно вони об'єднують у:

відомчі мережі зв'язку - мережі електрозв'язку, належать окремим міністерствам та іншим федеральним органів виконавчої влади, створювані до виконання виробничих та спеціальних потреб. Ці мережі, зазвичай, мають вихід на мережу загального користування;

>внутрипроизводственние і технологічні мережі зв'язку -мережі електричного зв'язку федеральних органів виконавчої, і навіть підприємств, установ і закупівельних організацій, призначені керувативнутрипроизводственной банківською діяльністю та технологічними процесами. Ця група мереж немає виходу мережу загального користування;

виділені мережі - мережі електрозв'язку фізичних юридичних осіб.

Залежно від виду зв'язку (поштова, телеграфний, телефонний, звукове мовлення, телебачення), засобів і способів передачі, технології виробництва та професійного складу кадрів галузь зв'язку ділиться на дві підгалузі основний діяльності: поштову і електричну зв'язок.

>Подотрасль поштового зв'язку забезпечує обробку, пересилку і доставку різноманітних поштових відправлень (листів, бандеролей, посилок, грошових переказів та інших.) і періодичних видань між абонентами усередині країни та її межами. Поштова зв'язок надає споживачам наймасовіші і пропонує доступні послуги, має можливість досить розгалужену мережу підприємств і пунктів, з'єднаних між собою поштовими маршрутами.

>Подотрасль електричного зв'язку об'єднує у собі телеграфну зв'язок, міжміський телефонний зв'язок, місцеву (міську й сільську) телефонну зв'язок і звуковупроводную зв'язок.

>Функциями телеграфної зв'язку є швидка і точна передача телеграм, фототелеграм, газетних шпальт, передача даних із комутованих інекоммутируемим мереж зв'язку, організація переговорів між абонентами по абонентському телеграфу (AT), надання каналів телеграфної зв'язку інших організацій і установам за умов оренди.

Міжміський телефонний зв'язок реалізує передачу звуковий інформації (розмов) між абонентами, розташованими у різних населених пунктів, здійснює здачу каналів у найм інших організацій і установам.

Місцева телефонний зв'язок забезпечують ведення телефонних переговорів між абонентами, які перебувають біля одного назви населеного пункту (міська телефонний зв'язок) одного адміністративного району (сільська телефонний зв'язок). Місцева телефонний зв'язок обслуговує пункти колективного користування — таксофони, і навіть надає у найм лінії канали місцевого зв'язку споживачам передачі різноманітних інформації.

На базі місцевого телефонного зв'язку організується зв'язку з рухливими об'єктами з урахуванням радіотелефонного, стільникового татранковой зв'язку.

Організації звуковий дротового зв'язку забезпечують прийом, посилення і передачу програм мовлення до абонентським пунктах —трансляционнимрадиоточкам — та реалізовують їх обслуговування.

Останніми роками з урахуванням мережі електрозв'язку створено нового вигляду зв'язку — електронна пошта, що стосується комплексу про тематичних служб.

Організації радіозв'язку, радіомовлення, телебачення та супутниковому зв'язку організує радіоканали передачі повідомлень, передачі, надають радіоканали у найм іншим міністерствам й відомствам, забезпечують організацію широкосмугових каналів передачі телеі радіомовних програм.

Крім розглянутих галузей зв'язку основний діяльність у системі зв'язку є організації неосновний діяльності, функцією якого є обслуговування потреб експлуатаційних організацій зв'язку у сфері будівництва, транспорту, випуску спеціального устаткування зв'язку підготовки кадрів.

1.2 Аналіз сучасного стану сфери послуг зв'язку до

Зв'язок як частину інфраструктури суспільства одна із джерел зростання економіки держави. У нових економічних умов істотно зросла її роль. Проте задля нормально функціонувати ринку знадобилися сучасні кошти й системи комунікацій, щоб забезпечити швидке переміщення величезних потоків інформації, висококласний сервіс, надійний зв'язок з кожного точкою планети [22].

Упродовж років реформування економіки галузь зв'язку знайшла нове утворення, законодавчу і нормативно-правову базу, пережила демонополізацію, було створено умови щодо залучення всіх видів вітчизняних і іноземних інвестицій, удосконалювалася тарифну політику, впроваджувалися новітня техніка й технологія, сучасні послуги зв'язку, розвивалася конкурентне середовище [14]. Результати минулих років відбивають реальну позитивну тенденцію розвитку послуг зв'язку.Адаптированная до нових економічним умовам галузь зв'язку регулює держава, стабільно працює і нарощує свій виробничий потенціал.

Федеральний закон від 7 липня 2003 р. №126-ФЗ «Про зв'язок» встановлює правові основи діяльність у галузі зв'язку [10]. Він визначає основному повноваження органів структурі державної влади з надання послуг зв'язку, тобто. діяльності з прийому, обробці, зберігання, передачі, доставці повідомлень електрозв'язку чи поштових відправлень. За органами ж місцевого самоврядування муніципальних районів і Харківського міських округів закріплюється тільки обов'язок сприяти організаціям зв'язку, надають універсальні послуги зв'язку, отриманні і (чи) будівництві споруд зв'язку й приміщень, виділені на надання універсальних послуг зв'язку. До універсальним послуг зв'язку даним законом віднесено послуги телефонного зв'язку з використанням таксофонів та послуги передачі даних, і надання доступу до неї «Інтернет» з допомогою пунктів колективного доступу.

Зв'язок і інформатизація є складовою виробничої інфраструктури кожної держави. У російської економіці зв'язок одним із найбільш інвестиційних привабливих галузей. У цьому технічна ні економічна стратегія розвитку послуг зв'язку будується у створення інформаційної інфраструктури, ввійти Росії у глобальний інформаційний співтовариство.

Інформаційно-комуні-каційні технологій і

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація