Реферати українською » Коммуникации и связь » Розробка локальної мережі та захист передачі даних на основі перспективних технологій


Реферат Розробка локальної мережі та захист передачі даних на основі перспективних технологій

Страница 1 из 9 | Следующая страница

з підготовки дипломної роботи (проекту)

>Студенту 951уч. групиШарову Максиму Ігоровичу

Тема роботи (проекту)

Розробка локальної сіті й захист передачі з урахуванням перспективних технологій

2. Термін здачі студентом закінченою роботи (проекту) 6 червня 2008 року

3. Вихідні дані на роботу (проекту)ТЗ

4. Перелік питань, які підлягають розробці у дипломній роботі (проекті):

№№

>п/п

Розроблюваний питання

Термін виконання
Спеціальна частина.
1 Аналіз перспективних технологій побудови абонентської частини мережі. 01.04.2008
2 Вибір устаткування, для перспективних технологій СПД 10.04.2008
3 Розробка і побудові локальної мережі з урахуванням технології бездротового радіодоступу 21.04.2008
Економічна частина.
4 Планування розробки захищеній локальній мережі з побудовою календарного графіка. 30.04.2008
5 Розрахунок економічних показників захищеній локальній сіті й визначення ефективності роботи. 05.05.2008
Охорона праці.
6. Аналіз небезпечних і шкідливих чинників у сфері діяльності фахівця з захисту інформації. 10.05.2008
7 Заходи забезпечення припустимі умов праці робочому приміщенні фахівця з захисту інформації 15.05.2008

5. Перелік обов'язкового графічного матеріалу:

№№

>п/п

Найменування

Кількість аркушів
1. Тема дипломної роботи. 1 лист
2. Календарний (мережевий) графік й економічні висновки. 1 лист
3. Механізм проведення аутентифікації. 1 лист
4. Схема підключення запропонованої локальної мережі. 1 лист
5. Процес шифрування сигналу. 1 лист
6. Схема підключення системи доSDN мережі. 1 лист
7. Використання технологіїуширения спектра. 1 лист
8. Порівняльні характеристики вартості, часу підготовки й прокладки кабелю. 1 лист

6. Консультанти для роботи (проекту):

по спец. частини _____________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

по технологічної частини ___________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

в економічній частині _____________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

з охорони праці ___________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

7. Дата видачі завдання 28.03.2008

Керівник ДП __________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

Завдання прийняв до виконання________________________________

(дата)

Підпис студента__________________________________________


>Реферат

Дипломна робота присвячена рішенню завдання підвищення захисту (передачі), що виникає в розробці й розгортанні локальної комп'ютерну мережу.

Актуальність теми дипломної роботи обгрунтовується тим, що спрямована на дозвіл об'єктивної суперечності, що склалися на час, між зростаючій потребою збільшення кількості локальних мереж, і користувачів удвічі нижчу, з одного боку, і обмеженими можливостями каналів зв'язку забезпечити високу пропускну спроможність, інформаційну безпека продукції та низькій вартості, з іншого боку.

Новизна дипломної роботи підтверджується заявкою на винахід

«Локальна комп'ютерна мережу з комплексної захистом об'єктів інформатизації», МПКН02G 15/24, пріоритет 2008 р.,патентообладатель:ИИФ РФ.

Позитивний ефект від участі використання дипломної праці полягає у тому, що збільшується щонайменше ніж 15-20 % число користувачів і 10-15 % протяжність локальної комп'ютерну мережу в мікрорайоні р.Серпухова із забезпеченням комплексної захисту об'єктів інформатизації.

За матеріалами дипломної роботи опубліковані науковими статтями:

- Розробка і розгортання локальної комп'ютерну мережу мікрорайону містаСерпухова, Інформаційний вісник інституту з фізики, № 4, 2007 р.

- Локальна комп'ютерна мережу з комплексної захистом об'єктів інформатизації.Межвузовский збірник наукової праці Всеросійської НПК, Рязанський військовий інститут зв'язку, 2007 р.

Основні результати дипломної роботи доповідалися на 1-ї науково-практичній конференції молодих вчених і студентів Південного Підмосков'я, лютий, 2006 р., Інститут з фізики РФ.


Зміст

>Реферат

Список скорочень, символів іспецальних термінів

Запровадження

1. Аналіз перспективних технологій побудови абонентської частини мережі з урахуванням захисту

1.1 Система фіксованого широкосмугового радіодоступу і - оцінка захисту у ній

1.2 Оцінка організаціїрадиоинтерфейса системиFBWA

1.3 Оцінка тактико-технічних характеристик системиFBWA

1.3.1 Радіус зони обслуговування і швидкість передачі

1.3.2 Захист інформації структурним побудовою мережі

1.3.3 Захист інформації з урахуванням передачішумоподобного сигналу (технологіяDSSS)

1.3.4 Захист інформації з урахуванням перебудови частоти несучою технологіяFHSS

1.3.5 Захист інформації з урахуванням застосування методів частотною модуляції і кодування (стандартівEEE 802.11)

1.4. Оцінка алгоритму забезпечення конфіденційності переданих повідомлень

2. Вибір устаткування, пропоноване до перспективним інформаційних технологій передачі, для зашиті інформації

2.1 Вибір передавальної середовища

2.2 Оцінка режимів роботи системи передачі у стандарті 802.11

2.2.1 Оцінка інформаційної захисту з урахуванням дальності зв'язку бездротових пристроїв

2.3 Оцінка вартості обладнання і витрат за розгортання мережі із захистоминофрмации

3. Розробка і побудові локальної мережі з урахуванням технології бездротового радіодоступу

3.1 Розробка і побудові абонентської частини локальної мережі з урахуванням технології бездротового радіодоступуD-Link з урахуванням захисту

3.2 Запропонована локальна комп'ютерна мережу з комплексної захистом об'єктів інформатизації

4. Планування розробки захищеній локальній сіті й визначення ефективності роботи

4.1 Розрахунок трудомісткості окремих етапів розробки локальної обчислювальної мережі

4.2 Склад виконавців проектованої мережі

4.3 Оптимізація мережного графіка розробки локальної мережі

5. Розрахунок економічних показників захищеній локальній сіті й визначення ефективності роботи

5.1 Заробітну плату виконавців

>5.2Отчисления у позабюджетні фонди

5.3 Витрати на вартість матеріалів

5.4Накладние витрати

5.5 Розрахунок річних експлуатаційних витрат

5.6 Розрахунок економічну ефективність від запровадження проекту

6. Аналіз небезпечних і шкідливих чинників у сфері діяльності фахівця з захисту інформації

6.1 Опис робочого місця фахівця з захисту інформації

7. Заходи забезпечення припустимі умов праці робочому приміщенні фахівця з захисту інформації

7.1 Електромагнітні випромінювання

7.2Освещенность

7.3 Шум

7.4 Мікроклімат

7.5Электробезопасность

7.6 Пожежна безпеку

Укладання

Список літератури


Список скорочень, символів і спеціальних термінів

>ЛВС - локальна обчислювальна мережу

СПД - система передачі

>ИБП - джерело безперебійного харчування

Мбіт/с - швидкість передачі мегабіт на секунду

IEEE – Стандарти передачі

>ТфОП -Телефония, факс і передачі даних із використаннямdial-up-модемов

>ЦС – Центральна станція

PC -Ретрансляционние станції

МС -Терминальние станції

>ГРЧЦ - Головний радіочастотний центр

Wi-Fi. – Безпровідні мережі

>FBWA - Магістральна бездротовий система передачі

>WEP - застарілий алгоритм задля забезпечення безпеки бездротового мережі.

>WLAN - Безпровідні локальні мережі, системи, комплекси

>TNC – термінал зпакетними контролерами

>ЗФ - ЗонаФренеля

ВОЛЗ -Волоконно-оптическая лінія зв'язку

PCI – Мережний адаптер радіозв'язку

AP - модуль точки доступу

>SM - абонентський модуль

SDH - універсальний стандарт для мережевих вузлових

>5Е – категорія кабелю (вита пара)

>WLL - Системи абонентського доступу

>ETSI - Європейський інститут стандартів у сфері електрозв'язку

>DSSS -широкополосная модуляція з прямим розширенням спектра.


Запровадження

Нині зростає кількість нових локальних мереж, існуючі мережі розширюються, зростає кількість користувачів цих мереж. Зростають ще й вимоги, які пред'являються переданому трафіку, пропускну здатність, протяжності (масштабності), захисту інформації (передачі) і вартості розробки та розгортання мережі, причому безпеку інформації та вартість локальної мережі є з головних чинників у її побудові.

Крім завдання підвищення захисту і збільшення пропускну здатність магістральної складової мережі, попереду стоїть завдання інформаційного доступу до неї, основними вимогами до котрої я є:

- широка (розгалужена) інфраструктура;

- масштабність (протяжність);

- невисока вартість.

Труднощі вирішення завдань виникають сумніви з ряду причин, саме:

1. Не високий рівень телефонізації (дуже багато віддалених населених пунктів й управління промислових споруд, нашій країні нетелефонизировано).

2. Труднощі подолання природних (природних) і штучних (створених людиною) перешкод під час прокладання кабелю (дуже багато природних перешкод, як-от річки, яри, лісу, і навіть штучно створених: будинку, залізничні шляху).

Аби вирішити з завдань необхідно:

1. Створити необхідність застосування бездротового доступу до інформаційних ресурсів мережі (розглянути випадок, у якому застосування провідних мереж важко, отже, є надмірно дорогим) з одночасним забезпеченням захисту.

2. Проаналізувати мережі бездротового радіодоступу (виявити всі переваги й вади цієї системи, включаючи інформаційну безпеку, і навіть економічно обгрунтувати доцільність застосування даних технологій).

3. Проаналізувати існуючі стандарти, підтримують технології бездротового радіодоступу із заданою інформаційної безпекою (розглянути існуючі технологій і стандарти, вибрати найперспективніші і описати їх характеристики).

4. Проаналізувати устаткування, представлене російському ринку, саме: провести з порівняльного аналізу всіх типів устаткування, що був як вітчизняними, і зарубіжними виробниками російському ринку й дійти висновків перевагах використання однієї з типів устаткування з урахуванням забезпечення захисту.

5. Розробити конкретні пропозиції щодо створення абонентської частини локальної сіті й, з урахуванням вищенаведеного вибору конкретного устаткування, розробити фрагмент локальної системи передачі, описати його характеристики і юридично обгрунтувати вибірекономически.Решению цих актуальних завдань із створенню абонентської частини локальної мережі, з допомогою технологій безпроводового широкосмугового радіодоступу із забезпеченням заданої захисту, і присвячена тема дипломної роботи.

З іншого боку, актуальність теми дипломної роботи обгрунтовується ще й тим, що спрямована на дозвіл об'єктивної суперечності, що склалися на час, між зростаючій потребою збільшення кількості локальних мереж, і користувачів удвічі нижчу, з одного боку, і обмеженими можливостями каналів зв'язку забезпечити високу пропускну спроможність, інформаційну безпека продукції та низькій вартості, з іншого боку.


1. Аналіз перспективних технологій побудови абонентської частини мережі

 

1.1 Система фіксованого широкосмугового радіодоступу

Аналіз результатів розвитку технологій користувальницького доступу останніми десятьма роками показує, що з надаваних послуг мультимедіа нині є неабиякий асортимент бездротових технологій користувальницького доступу. Сучасні системи радіодоступу будуються відповідно до такими стандартами:

-HiperLAN2;

- MMDS;

-WLL;

-FBWA (стандарт IEEE серії802.11/b/g).

У перерахованому вище порядку розглянемо ці відомі системирадиодоступа.HiperLAN2 виходить з недавно розробленої радіотехнології, створеної спеціально для взаємодій на локальній мережі у межах проектуBroadbandRadioAccess Networks (>BRAN), реалізованого Європейським інститутом стандартів у сфері електрозв'язку (>ETSI), радіотехнологію — зване ущільнення зортогональним поділом частот (>OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM), реалізація якого є дуже серйозної технічної завданням. Найбільш привабливою рисоюHiperLAN2 є його висока швидкість, як якою іноді помилково називається величина 54 Мбіт/с. Справді, номінальна швидкість радіопередачі становитиме 54 Мбіт/с, але типова швидкість для додатків буде ближчі один до 20 Мбіт/с. Інша характерна риса — підтримкаQoS, що дуже важливо задля таких додатків, як відеота мова. АрхітектураHiperLAN2 забезпечує з'єднання з безліччю типів мереж, зокрема Ethernet (вона підтримуватися одними з перших), IP, ATM іPPP. Побудова мереж з урахуванням технологіїHiperLAN2 потребує значних інвестицій з таких причин:

- По-перше, єдиний стандарт на бездротові локальні мережі, нині широко застосовуваний, було запропоновано IEEE, а неETSI.

- По-друге, IEEE вже кілька стандартів на бездротові локальні мережі, зокрема стандарт802.11a, який би швидкість передачі 54 Мбіт/с.

- По-третє, жодна компанія, у складі підтримали проектHiperLAN2, перестав бути визнаним лідером у сфері локальних мереж. Працює дана технологіяHiperLAN2 в5Ггц діапазоні, який у даний ще не ліцензовано. Щоб розділяються мережі у стандартіHiperLAN2 справді забезпечували широкосмуговий доступ, вони повинні мати безліч точок доступу і безліч каналів, що забезпечують свободу пересувань не більше певній території.

Захист інформації під час використання технологіїHiperLAN2 включаютьаутентификацию і шифрування, що забезпечує тимчасову криптографічну стійкість переданої інформацією лінії зв'язку від неї несанкціонованого розголошення. З іншого боку, технічна реалізація ущільнення каналів зортогональним поділом частот підвищує безпеку інформації внаслідок великої невизначеності вибору параметрів несучих частот.

Система MMDS (>MicrowaveMultipoint Distribution Service - Мікрохвильові багатоточкові розподільні системи) отримали останні роки стала вельми поширеною як альтернативи класичним кабельних мережах, у яких розподільча мережу будується з допомогою прокладки коаксіальних чи оптичних кабелів. Можливість інтеграції систем MMDS з високошвидкісним бездротовим обміном цифровими даними, дозволяє легко покінчити з проблемою «останньої» милі, забезпечуючи радіус мовлення, обмежений обрієм (близько 60 км).

>Запрашиваемие користувачем дані транслюються спадними потоками в цифрових каналах, використовують модуляціюQPSK, 16-, 32-, 64-, 128- чи256-QAM. У цьому, залежно від ширини каналу та обраної схеми модуляції сигналу, щодо одного каналі до 8 МГц забезпечується швидкість передачі до 56Мбит/сек. часу, що у 1000-1500 раз швидше, ніж дозволяє аналоговий телефонний модем (33,6 Кбіт/с), в 200-400 раз швидше, ніж у лінії ISDN (64 і 128 Кбіт/с). Радіус зони обслуговування системиММDS визначається висотою підйому передавальної антени, потужністю передавача, кількістю переданих каналів, втратами вантенно-фидерном тракті і коефіцієнтом посилення передавальної і приймальній антен. У процесі будівництва і експлуатації виявлено ряд переваг системи MMDS. Головним недоліком технології є високу вартість устаткування, велика кількість обслуговуючого персоналу.

Організація захисту у системі MMDS аналогічна раніше розглянутим захисту інформацією системіHiperLAN2.

СистемиWLL фіксованого бездротового доступу (>WLL ->WirelessLocalLoop) розробив кінці 80-х - початку 90-х років на вирішення неабияк актуальною завдання - розширення зони обслуговування АТС. Назва цього систем визначає та його призначення - надання послуг традиційної телефонії абонентам, розташованим поза зони обслуговування.

СистемиWLL працюють у діапазонах частот від 1,5 до 3,5 ГГц, а мережі з урахуванням системWLL будуються по стільниковому принципу. До складу системWLL входять:

1) центральна станція (>ЦС), забезпечує підключення іуправление всієї мережею загалом;

2) ретрансляційні станції (PC), дозволяють забезпечити суцільне покриттяобслуживаемой території і що розширити зону обслуговування за кілька сотень кілометрів (залежно кількості послідовно включених ретрансляторів);

3) термінальні станції (МС), встановлювані в зонах обслуговування;

4) система технічного обслуговування, реалізована як програмного забезпечення лише на рівні управління мережними елементами і встановлювана на персональному комп'ютері.

СистемиWLL надають їхТфОП (телефонія, факс і передачі даних із використаннямdial-up-модемов) абонентам, віддаленим упродовж десятків кілометрів. Основна хиба даних систем є високу вартість, складність встановлення і експлуатації устаткування.

Інформаційна безпеку системіWLL досягається точної адресацією що відправляється повідомлення користувачеві й організаційними заходами по допуску обслуговуючого персоналу базових станцій мережі.

Системи класуFBWA своїм розвитком у кінці 90-х років обумовлені кількома чинниками:

1) практично загальної потребою інформатизації;

2) появою широкого набору високошвидкісних транспортних технологій;

3) концепцію побудови мереж нового покоління ще, які забезпечують єдине керівництво всіма видами трафіка у сучасних мультисервісних мережах зв'язку.

СистемиFBWA призначені надання індивідуальним і корпоративним користувачам сучасних послуг.

Подані нині над ринком телекомунікаційної зв'язку рішення класуFBWA мало мають ретрансляційних станцій, що обмежує радіус їх зони обслуговування межами однієї осередки стільникового системи зв'язку.

У системахFBWA

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація