Реферати українською » Коммуникации и связь » Проходження амплітудно-модульованих коливань і радіоімпульсів через одиночний контур і систему пов'язаних коливальних контурів


Реферат Проходження амплітудно-модульованих коливань і радіоімпульсів через одиночний контур і систему пов'язаних коливальних контурів

року міністерство освіти Російської Федерації

Новгородський державний університет імені Ярослав Мудрий

Кафедра ''Радиофизика і Електроніка ''

>ПРОХОЖДЕНИЕАМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХКОЛЕБАНИЙ ЧЕРЕЗОДИНОЧНЫЙКОНТУР І СИСТЕМУ ПОВ'ЯЗАНИХ коливальних контурів

 

>Лабораторная робота з дисципліни

''>РТЦиС''

Звіт

Перевірив

викладач

______Н.Н.Борисов

“___”________2004 р.


Мета роботи: аналітичне і експериментальне дослідження проходженняамплитудно-модулированного (>АМ) коливання через одиночний коливальний контур і системи пов'язаних коливальних контурів.

Зібрали схему робочої установки для дослідження проходженняамплитудно-модулированного (>АМ) коливання через одиночний коливальний контур

Малюнок 1. Робоча схема.

Встановили резонансну частоту контуру рівної несучою частотіАМ коливання з допомогою конденсатора С1.

При частотімодулирующего сигналу рівної 1кГц виставили коефіцієнт модуляціїmвх=0.5 на вході контуру. Вимірялиmвих не вдома контуру для=1; 2.5; 5; 10; 20кГц. Результати вимірів занесли в таблицю 1.

Таблиця 1. Результати вимірів.

> ,>кГц 1 2.5 5 10 20
>mвх 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
>mвих 0,5002 0,495 0,489 0,47 0,417

Малюнок 2.Осциллограмма вхідного напруги при =>1кГц

Малюнок 3.Осциллограмма вихідного напруги при =>1кГц

Малюнок 4.Осциллограмма вхідного напруги при =>2.5кГц

Малюнок 5.Осциллограмма вихідного напруги при =>2.5кГц

Малюнок 6.Осциллограмма вхідного напруги при =>5кГц

Малюнок 7.Осциллограмма вихідного напруги при =>5кГц

Малюнок 8.Осциллограмма вхідного напруги при =>10кГц

Малюнок 9.Осциллограмма вихідного напруги при =>10кГц

Малюнок 10.Осциллограмма вхідного напруги при =>20кГц

Малюнок 11.Осциллограмма вихідного напруги при =>20кГц

Малюнок 12. Залежністьmвих відмодулирующей частоти.

Зібрали схему робочої установки для дослідження проходженняамплитудно-модулированного (>АМ) коливання системою пов'язаних коливальних контурів.( Малюнок 13.)

>Повторили попередні дії системі пов'язаних контурів приА=0.5; 1; 2.

Малюнок 13. Робоча схема.

Таблиця 2. Результати вимірів

> ,>кГц 1 2.5 5 10 20
>mвх 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
>mвих(А=0.5) 0,499 0,498 0,493 0,476 0,474
>mвих(А=1) 0,498 0,495 0,487 0,47 0,347
>mвих(А=2) 0,5 0,499 0,493 0,476 0,46

Малюнок 14. Залежністьmвих відмодулирующей частоти. (>А=0.5)

Малюнок 15. Залежністьmвих відмодулирующей частоти. (>А=1)

Малюнок 16. Залежністьmвих відмодулирующей частоти. (>А=2)

Висновок: Експериментально досліджували проходженняамплитудно-модулированного (>АМ) коливання через одиночний коливальний контур і системи пов'язаних коливальних контурів.

СпектрАМ коливання складається з трьох ліній (->+W,W,W+) зі збільшенняммодулирующей частоти ширина спектра збільшується. Коефіцієнт модуляціїmвих вихідногоАМ коливання через одиночний коливальний контур і системи пов'язаних коливальних контурів зменшується зі збільшенняммодулирующей частоти.

>ПеремодуляцияАМ коливання можлива при коефіцієнті модуляції більшому одиниці.


Проходженнярадиоимпульса через одиночний і системи пов'язаних коливальних контурів

>Лабораторная робота з дисципліни

''>РТЦиС''

Мета роботи: аналітичне і експериментальне дослідження проходженнярадиоимпульса з прямокутної облямовує через одиночний коливальний контур і системи двох пов'язаних коливальних контурів.

Склали і намалювали електричну схему, що дозволить досліджувати проходженнярадиоимпульса через одиночний послідовний контур.

>Настроили несе частотурадиоимпульса на резонансну частоту контуру. Встановили частотувидеоимпульса рівної 1кГц.

>Рисунок1.осциллограмма облямовуєрадиоимпульса не вдома контуру.

>Рисунок2.осциллограмма облямовуєрадиоимпульса на вході контуру.

Виміряти час встановлення коливань0,9=35mkC

>Расстроили контур зміноюемкости С1. Виміряти період коливального процесу встановлення стаціонарного значення облямовуєТогиб =55mkC

Виміряли також встановлення0,5 =21mkC

>Рисунок3.осциллограмма облямовує приемкостиС1=5нФ.

Порівняли частоту облямовує з величиноюрасстройки контуру

>Настроили контур на частоту 50кГц, встановили частоту несерадиоимпульса 50кГц.

>Засинхронизировали осцилограф переднім фронтомрадиоимпульса і встановили швидкістьразвертки осцилографа такий, що на екрані можна було цікаво спостерігати коливання високої частоти не більше тривалості переднього фронту.

>Зарисовалиосциллограмми вхідного і вихідного сигналів.

>Рисунок4.осциллограмма вихідного сигналу.

Малюнок5.осциллограмма вихідного сигналу.

>Засинхронизировали осцилограф заднім фронтом імпульсу отже на екрані осцилографа можна було цікаво спостерігати вільні коливання в контурі після закінчення діїрадиоимпульса.Зарисовалиосциллограмму вільнихклебаний. Нею визначитиК. За інтервалК прийнятиитервал часу, де огинає процесу зменшиться в раз. До того ж інтервалК необхідно накинути у числі періодів несучою частоти де , n- то, можливо дробовим.  

>К =>14mkCn=0,7

Визначити час спаду0.1сп вільних коливань лише на рівні 0.1 від початкового значення, причому .

Малюнок 6.Осциллограмму вільних коливань.

Отриману величинуК порівняйте зрасчетной .

Дослідження проходженнярадиоимпульса системою пов'язаних контурів.

>Зарисовалиосциллограмму переднього фронтуимпульса(рис.7), виміряли час встановлення коливань0.9=128мкс приА=1

>Рисунок7.Осциллограмма переднього фронту імпульсу (>А=1)

>Зарисовалиосциллограмму переднього фронтуимпульса(рис.8), виміряли час встановлення коливань0.9=213мкс приА=0.5.

>Рисунок8.Осциллограмма переднього фронту імпульсу (>А=0.5)

>Зарисовалиосциллограмму переднього фронтуимпульса(рис.9), виміряли час встановлення коливань0.9=35мкс приА=2.

>Рисунок9.Осциллограмма переднього фронту імпульсу (>А=2)

>Зарисовалиосциллограмми спаду вільних коливань в контурі (>рис.10,11,12) і міряють час0.1сп(А) для трьох значеньА(А=0.5; 1; 2).

>0.1сп(0,5) =377мкс

>0.1сп(1) =293мкс

>0.1сп(2) =276мкс

>Рисунок10.Осциллограмма вільних коливань (А =0,5).

>Рисунок11.Осциллограмма вільних коливань (А =1).

>Рисунок12.Осциллограмма вільних коливань (А =2).

Виміряли період зміни облямовує під час перехідного процесу під час спаду вільних коливань приА=2.

під час перехідного процесуТогиб =>77мкС

під час спаду вільних коливаньТогиб =>76мкС

Висновок: аналітично і експериментально досліджували проходженнярадиоимпульса з прямокутної облямовує через одиночний коливальний контур і системи двох пов'язаних коливальних контурів.


Схожі реферати:

Навігація