Реферати українською » Коммуникации и связь » Блок автоматизованого управління зв'язком


Реферат Блок автоматизованого управління зв'язком

Страница 1 из 8 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

>ТАМБОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 


Дипломний проект на задану тему:

БЛОКАВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛІННЯСВЯЗЬЮ

 


Тамбов 2007 р.


Анотація

 

Дипломний проект на задану тему: “Блок автоматизованого управління зв'язком”.

Відмінною рисою проекту є застосування удосконаленої конструкції блоку, виконаною по сучасної технологій іувеличивающей ремонтопридатність і міцність блоку.

Вибір елементної бази зроблено за основі технічного завдання. Проектування друкованого вузла вироблялося у системі “>PersonalCAD”, а розробкачертежно-конструкторской документації із застосуванням пакета прикладних програм “AutoCAD”.

Обсяг пояснювальній записки . . . . . . . . . . . 161 з.

Кількість малюнків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Кількість таблиць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Кількість графічного матеріалу:

формат А1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 аркушів

формат А4. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 аркушів


Зміст

Запровадження

1. Вихідні дані та його аналіз

1.1 Розширене технічне завдання

1.2 Випробування на вплив зовнішніх чинників

1.3 Аналіз відповідності елементної бази заданим умовам експлуатації

1.4Патентний пошук і освоєння обгрунтування теми дипломного проекту

2. Проектування блоку

2.1 Опис схеми електричної функціональної

2.2 опис схеми електричної принципової

2.3 Вибір елементної бази й перевірка щодо відповідності умовам експлуатації

2.4 Конструювання блоку

3. Проектування функціонального вузла

3.1 Розміщення навісних елементів

3.2 Розрахунок друкованого монтажу

4 Конструкторські розрахунки

4.1 Розрахунок надійності устрою

4.2 Розрахунок теплового режиму.

4.3 Розрахунок технологічності блоку

4.4 Розробка системи автоматизації

5. Техніко-економічний розрахунок

5.1 Маркетингові дослідження

5.2 Розрахунок продуктивності вироби

5.3 Розрахунок капітальних вкладень і одноразових витрат.

5.4 Розрахунок собівартості та оптової ціни продукції

5.5 Розрахунок економічного ефекту

6. Безпека життєдіяльності

6.1 Техніка безпеки під час проектування РЕМ

6.2 Охорона праці під час виробництва РЕМ

6.2.1 Основні санітарно-гігієнічні вимоги до влаштуванню підприємства

6.2.2 Вимоги до будівлям і спорудам.

6.2.3 Характеристика шкідливих чинників для підприємства

6.2.4 Потенційні небезпеки проектованого об'єкта.

6.2.5 Пожежна безпеку

6.2.6Электробезопасность.

6.3 Розрахунок захисного заземлення електроустановок

6.4 Розрахунок висвітлення виробничого приміщення

6.5 Розрахунок кондиціонування виробничого приміщення.

7 Громадянська оборона.

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

 

Науково-технічний прогрес, визначальний потужний обсяг громадського виробництва, у значною мірою обумовлений впровадженням електроніки у галузі сучасної промисловості. Прогрес у сфері обчислювальної техніки і радіоелектроніки пов'язані з достоїнствами набутків у мікроелектроніці, тобто. у створенні схем малої, середньої, великий і надвеликої ступеня інтеграції. Поява мікропроцесорних БІС дозволило через їх відносну дешевину, малих габаритів, маси, потужності споживання і їхні властивостіпрограммируемости функцій покінчити з проблемою розробки малої кількості БІС для значної частини застосувань, впровадити обчислювальну техніку у ті галузі промисловості, у яких вона раніше не застосовувалася.

Сучасною індустрією освоєні й випускаються безліч типів мікропроцесорів, внаслідок чого забезпечуються виняткові переваги цифрових методів обробки інформації. Досягнутого вітчизняної електронної промисловістю високий рівень технології елементної бази, коштів обчислювальної техніки відкриває широкі спроби з масовому створенню інформаційно-керуючих обчислювальних систем з сучаснішими технічними характеристиками.

Нині дедалі більше розвиток отримує застосування мікропроцесорної системи при управлінні роботою радіопередавального комплексу,т.к. сучаснийрадиопередающий комплекс є складна система, що включає у собі устрою безпосередньо виконують задану функцію, і навіть устрою захисту та контролю що забезпечують безперебійну роботу системи. Управління такої системи є складного процесу, виконання якого вручну єтрудновиполнимой завданням.

Завданням цього дипломного проекту є розробка системи управління короткохвильового радіопередавача з урахуванням сучасної вітчизняної елементної бази.

З вище сказаного можна дійти невтішного висновку, що є потреба у виготовленні подібних системам управління.


1. Вихідні дані та його аналіз

 

1.1      Розширене технічне завдання

1.1.1 Найменування вироби ''Блок автоматизованого управління зв'язком''.

1.1.2 Блок автоматизованого управління зв'язком призначений реалізації автоматизації управління зв'язком — керуватирадиопередающим пристроєм, трьомарадиоприемними пристроями,оконечной апаратурою та обміну інформацією із нею.

1.1.3 Блок автоматизованого управління зв'язком належить довозимойРЭА.Габаритние розміри блоку нічого не винні перевищуватиГабаритние розміри блокуLxBxH292х405х228,5 мм, маса трохи більше 15,5 кг

1.1.4 Блок повинен відповідати випробування на міцність при транспортуванні в упакованому вигляді:

– тривалість ударного імпульсу, мс ......................................від 5 до 10;

– частота ударів на хвилину .........................................................від 40 до 80;

– пікове ударне прискорення, м/с2 (g) .........................49,98,245 (5,10,25).

1.1.5 На передній панелі блоку має перебувати елементи ручного управліннячеловеком-оператором і елементи індикації несправностей. Задня стінка блоку мусить бути вільною від будь-яких елементів управління. Розташування передній панелі - вертикальне.

1.1.6 Обмін даними проводиться у разі інтерфейсуИРПС по симетричним однонаправленим лініях зв'язки й з використанням 20мАтоковой петлі. Швидкість передачі постикамИРПС щонайменше —9600бит/с, а, постикамТЧ іС1-И щонайменше 1200 і 2400бит/с.

1.1.7Виходная інформацію про працездатності блоків передавача контролюється по оптичним індикаторами.

1.1.8 Середнє час напрацювання відмовитися має не меншим 4000 годин.

1.1.9 Середнє часів відновленої трохи більше 3 год.

1.2 Випробування на вплив зовнішніх чинників

1.2.1 Випробування на міцність при впливсинусоидальной вібрації однієї частоти:

– частота,Гц...........................................................................................20±1

– амплітудавиброускорения, м/с2(>g)...............................................19,6±2

– час витримки, год, неменее................................................................0,5

 

1.2.2 Випробування на вплив підвищеної вологості:

– відноснавлажность...................................................................80%

–температура,°C.......................................................................................25

– час витримки,ч..................................................................................48

Час витримки в нормальних кліматичні умови, год, неменее.6

1.2.3 Випробування на вплив зниженого атмосферного тиску:

– температура, °>C......................................................................................10

– атмосферне тиск,Па (мм. рт. стовпа )........................6,1·104(460)

– час витримки при зниженому тиску,ч.........................от 2 до 6

– час витримки в нормальних кліматичні умови,ч...от 2 до 6

1.2.4 Випробування на вплив зниженою температури середовища:

– гранична температура, °>C.................................................................-40

– час витримки за граничної температурі,ч.....................от 2 до 6

– робоча температура, °>C...........................................................................5

– час витримки при робочої температурі,ч...........................от 2 до 6

– час витримки в нормальних кліматичні умови, год. від 2 до 6

1.2.5 Випробування на вплив підвищеної температури середовища:

– робоча температура, °>C.........................................................................40

– час витримки при робочої температурі,ч...........................от 2 до 6

– гранична температура, °>C...................................................................55

– час витримки за граничної температурі,ч.....................от 2 до 6

– час витримки в нормальних кліматичні умови,ч...от 2 до 6

1.2.6. Випробування на міцність при транспортуванні в упакованому вигляді:

– тривалість ударного імпульсу,мс........................................от 5 до 10

– частота ударів вминуту...........................................................от 40 до 80

– пікове ударне прискорення, м/с2(>g).............................49,98,245(5,10,25)

– загальна кількість ударів, неменее.......................................................60

1.3Патентний пошук і освоєння обгрунтування теми дипломного проекту

У відповідність до темою дипломного проекту було проведено патентний пошук у сфері пристроїв автоматизованого управління і функцію контролю зв'язку вприемопередающихрадиоустройствах.

Для цього він вивчена науково-технічна і патентна інформація:

-опис винаходів до авторським свідченням РФ.

-офіційні бюлетені Державного комітету при Радміні РФ у справі винаходів і відкриттів.

-реферативні збірникиЦНИИПИ “Винаходи там“

-книжки, журнали, доповіді, звіти, посібники з експлуатації та інші матеріали.

Результати пошуку зведені в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 – Патентні документи

Країна

патентування

Номер

охоронного

документа

Організація Винахідник

Дата

пріоритету

Назва

винаходи

Росія 4842440/24

Ярославський

Політехнічний інститут

М'ясников У. До.

>Кулебякин А.А

15.06.93

Пристрій

програмного

управління

Росія 4939757/24 >Опитно-експерементальний завод цивільної авіації

>Куцетов А.А.,

>Ревук О.Г.,

Ільницький А.

07.06.93

Пристрій контролю

параметрів

Росія 4909854/24 Харківський філіяВНИПКИ

Хом'яков С.,

Леонов О.С.

06.11.92 Пристрій передачі команд управління зв'язком
Росія 3465028/18-24 ------ >Шликов Н.І. 10.15.94 Систему керування передавального комплексу
СРСР 4914376/24

Інститут ядерних

Досліджень

>АНУССР

Воропаєв С.,

Пушкін А.В.,

СавинковЮ.Н.

05.03.86 Пристрій контролю за якістю зв'язку

У розглянутих патентів кожна з пристроїв є аналог вузлів які входять у блок управління. Окремо узятий патент немає необхідної функціональності, щоб замінити або бути аналогом всього блоку. Розглядаючи в сукупності, кілька недоліків, характерних й багатьох інших системам управління радіопередавальних пристроїв. Ці недоліки обумовлені дуже жорсткими вимогами до сучасних засобам зв'язку, саме високе швидкодія, підвищена надійність і стійкість перед перешкодами, дуже високіточностние характеристики. У розглянутихизделиях-аналогах підвищення точності виміру застосовуються таке рішення, як устрою корекції характеристик,автокалибровка та інші, але вони істотно знижують швидкодію і ускладнюють структуру схеми. З іншого боку, виміру проводять у основному для зниженою частоті, що зумовлює ускладнення апаратури після запровадження таких вузлів, як змішувачі, синтезатори,формирователи змішаної частоти. Ці недоліки призводять до необхідність розробки пристроїв із застосуванням нових схемних рішень, які відповідають сучасним вимогам.

Висновок: під час аналізу науково-технічної інформації з даній темі прокуратура вивчила існуючі способи побудови системам управління і функцію контролю зв'язку вприемопередающих комплексах.Патентний пошук дав повне уявлення про стан досліджуваного питання. Через війну проведеного патентного пошуку встановлено ступінь новизни розроблюваної системи управління.


2. Проектування блоку

 

2.1 Опис схеми електричної структурної

До блоку автоматизованого управління зв'язком входять такі складові:

— стабілізатор напруги;

— стабілізатор;

—микроконтроллер управління;

— пристрій передачі і прийому команд управління;

— модем:

— перетворювач;

—формирователь частоти

— плата розширення інтерфейсу мікропроцесора;

— комутатор напрямів;

— комутатор прийомних ланцюгів.

Блок автоматизованого управління зв'язком забезпечує:

— обміну інформацією по стику інтерфейсу радіального послідовного (>ИРПС);

— обмін інформацією зіоконечной апаратурою (>ОА), із можливістю дистанційного управлінняОА;

— прийом інформації із трьох радіоприймальних пристроїв, управління вони заИРПС;

— видача інформацієюрадиопередающее пристрій (>РПДУ) з дистанційним управлінням ним системі телекерування –телесигнализации (>ТУ-ТС);

— взаємодію Космосу з блоком годин електроннихБЧЭ-2;

— контроль справності і індикація стану технічних засобів.

Стабілізатор напруг призначений щоб одержати стабілізованих напруг для харчування осередків блоку автоматизованого управління зв'язком.Входное напруга — () У. Він виконано з урахуванням стабілізуючих уніфікованих вторинних джерел харчування типу МПЖБКП.436434.002 ТУ із захистом від стресів від перенесених короткого замикання. Джерела харчування розміщені радіаторі. Електричні сполуки осередки з блоком здійснюється з допомогоюсоединителя типуГРПМШ-1.

Стабілізатор, призначений щоб одержати двох стабілізованих джерел20В. Він з двох функціональних вузлів: задає генератора і двох стабілізаторів струму.

>Микроконтроллер управління призначений для програмної обробки інформації із можливістю обміну даними постикамИРПС й у паралельному коді.

Пристрій передачі і прийому команд управління (>УППКУ) забезпечує:

- обмін зБАУС змістом переданих і відповідальність команд управління кореспондентом;

- формування, передачу, прийом, декодування команд управління (КУ) кореспондентом.

Модем здійснює модулювання ідемодулирование сигналів.

Перетворювач призначений для перетворення аналогових сигналів виходів автоматичного радіоуправління радіопередавального устрою (>АРУРПУ) в цифрову форму, формування сигналів управління, приймання й корекції коду часу із наступною передачею в шину даних.

>Формирователь частоти призначений на формування сигналу частотою 576кГц з фазою, яка відповідає фазою прийнятої інформації,демодуляции сигналівРПУ, запам'ятовування сигналів переривання від осередківУППКУ і комутації інформаційних сигналів.

Плата розширення інтерфейсу мікропроцесора варта розширення інтерфейсу осередки процесора.

>Коммутатор напрямів призначений для комутації дев'яти сигналів на вісім напрямів.

>Коммутатор прийомних ланцюгів призначений для комутації інформаційних ланцюгів, приймання й формування сигналів управління у блоціБАУС.

Плата індикації варта відображеннябуквенно-цифровой інформації.

2.2 Розробка схеми електричної принципової

Схема електрична принциповаТГТУ.468323.043Э3 і перелік елементівТГТУ.468323.043ПЭ3 наведені у пояснювальній записці додипломному проектуТГТУ.468323.043 ПЗ.

Напруга харчування постійного струму черезсоединительХ18 і фільтр, виконаний на елементах С1 -С8,L1,L2,Z1 -Z8, надходить на тумблер включення харчуванняS1. Далі напруга через вставки плавкіF1 іF2 надходить для харчування ланцюгів КРУОА і стабілізатор напруги на формування вторинного харчування блоку.Индикация напруг здійснюється світлодіодами Н9 -Н14.

По включенню харчування або натискання кнопкиS2микроконтроллер управління проводить перевірку працездатності блоку,индицирующуюсясветодиодомН18. Плата розширення інтерфейсу мікропроцесора виробляєдешифрацию сигналів самонаведення інших осередків блоку.Коммутация інформаційних ланцюгів для перевірки здійснюється комутатором прийомних ланцюгів. При позитивні результати перевірки загоряється світлодіодН17, інакше -Н19.

По натискання кнопкиS3 виробляється контроль технічних засобів, результати якогоиндицируютсямикроконтроллером управління насветодиодном табло осередки плати індикації.КнопкиS4 іS5 служать керувати індикацієюсветодиодного табло і вибору режимів роботи блоку. Взаємодія зОА забезпечуємикроконтроллер управління через модем, комутаториформирователя частоти і комутатори та напрямів ісоединитель Х5.Индикация стану ланцюгів КРУОА здійснюється світлодіодамиН4 -Н8 з допомогою комутатори прийомних ланцюгів.

Взаємодія зРПДУ у системіТУ-ТС черезсоединительХ7 і комутатор прийомних ланцюгів і модем забезпечуємикроконтроллер управління.Индикация сеансівТУ-ТС іДУОА здійснюється світлодіодамиН20 -Н23. Прийом і передачу команд управління забезпечують устрою приймання та передачі команд управління, дистанційне управлінняРПУ – плата розширення інтерфейсу мікропроцесора імикроконтроллер управління, взаємодію Космосу з блоком годин електронних – перетворювач.

2.3 Вибір елементної бази й перевірка щодо відповідності умовам експлуатації

>Элементная база має експлуатуватися в режимах і правових умовах, важчих проти обумовленими у Вищій технічній документації для цієї елементи. Умови експлуатації радіоелементів наведені утаблице1.


Таблиця 2.1 – Характеристики радіоелементів

>Конструкционние параметри Параметри зовнішніхвоздествий
Паля., >Вибрация
Найменування прим. Маса, р

>Устано-вочная площа

>Интенси-вность відмов,

>1/ч

>Диапа-зон тим-

>ператур,

°З

>Часто-та,

гц

>Перег-рузка,

g

>Удар-ниеперег-рузки,

g

>Линей-ниеус-коре-

>ния,

g

>564ТМ2 1 1 65

1,8·10-7

-60...+125 1-5000 40 1500 50
>564ИЕ11 1 1,5 234

1,8·10-7

-60...+125 1-5000 40 1500 50
>564ЛН2 1 1,5 65

1,8·10-7

-60...+125 1-5000 40 1500 50
>564ЛА9 1 2 65

1,8·10-7

-60...+125 1-5000 40 1500 50
>533ИД7 1 2 110

1,8·10-7

-60...+125 1-5000 40 1500 50
>564ЛП2 2 2 65

1,8·10-7

-60...+125 1-5000 40 1500 50
>561ИР6 1 2 472,5

1,8·10-7

-60...+125 1-600 10 75 25
>561ЛА7 1 2 146

1,8·10-7

-60...+125 1-600 10 75 25
Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація