Реферати українською » Коммуникации и связь » Мережа Fidonet і FTN-совместимые мережі


Реферат Мережа Fidonet і FTN-совместимые мережі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Тема:

"Мережа Fidonet і FTN-совместимые мережі"

Зміст:

Запровадження. 3

Структура FTN-сети. 5

Структура мережного адреси. 8

Основні функції вузла FTN-сети. 9

Програмне забезпечення. 13

Укладання. 16

Список використаної літератури.. 17


Запровадження

Широке поширення персональних комп'ютерів, і швидке впровадження нових недорогих зв'язку (модемів) уможливило передачу даних із телефонним лініях, безпосередньо від однієї комп'ютера до іншого, без проміжних ланок у вигляді машин. Віддаленість відправника від адресата, у своїй, мала мале або мав жодного значення. Кожен користувач самого персонального комп'ютера отримав таку можливість стати професіоналом у власному комп'ютері і саме надавати іншим інформаційні послуги.

Саме це стало поштовхом до створення комп'ютерних мереж передачі з добровільним розподілом обов'язків з обміну інформацією. Вперше така мережу з'явилася усього за роки після виходу ринок перших IBM PC. Це була любительська мережу Fidonet, задумана саме з об'єднання персональних комп'ютерів, використовуваних як незалежних телекомунікаційних систем. Початок мережі було покладено в 1984 року американцями Томом Дженнингсом і Джоном Мэдиллом. Їх знайомим ця ідея видалася цікавою, й до серпня 1984 року у мережі Fidonet було виплачено близько 30 вузлів, у лютому 1985-го - 160, а десять років, у лютому 1995-го - більш 37 тисяч у світі: від Іспанії до Австралії. Перший російський вузол Fidonet виник 1990 року у Новосибірську. Приблизно тоді водночас виникли вузли в Челябінську, Москві і Ленінграді. Завдяки з того що у структурі адрес Fidonet заздалегідь було зарезервоване адресне простір для Росії, по всій території країни мережу змогла повинна розвиватися у великою мірою як єдине ціле.

З часу виникнення, принципи роботи цієї мережі, стандарти її функціонування, програми до роботи на складі мережі розроблялися самими членами Fidonet. Спочатку що це просто додаткових можливостей, запроваджувані творцями перших програм для Fidonet; однак з часом зростання мережі викликав, з одного боку, необхідність жорсткішою стандартизації, з другого боку, постійно збільшувалася кількість запропонованих членами Fidonet змін додавань до технології Fidonet. Аби вирішити що виникли проблем створили Комітет із стандартам технології Fidonet (Fidonet Technology Standards Committee, FTSC), який через час існування розробив з урахуванням численних пропозицій членів мережі кілька десятків стандартів різних компонентів технології Fidonet. Розробка нових стандартів триває й у час.

Нині продовжують діяти дуже багато мереж, зокрема і численних комерційних, побудованих по FTN (Fidonet Technology Network) технології.


Структура FTN-сети

FTN-сеть має ієрархічну структуру. Основною, найменшої структурної одиницею кожній такій мережі є ВУЗОЛ (Node). ВУЗОЛ - це самостійна станція, вільно обменивающаяся інформацією з кількома іншими вузлами. ВУЗОЛ може мати певна кількість підлеглих станцій (Point). ВУЗОЛ, якого підключена станция-ПОЙНТ, називається з цією станції БОССОМ (Boss). Станция-ПОЙНТ має суттєві обмеження в свободі обміну інформацією між коїться з іншими станціям.

Група вузлів, територіально близьких друг до друга, утворює МЕРЕЖА (Net). Головною станцією МЕРЕЖІ є ХОСТ (Host). ХОСТ мережі є нульовим вузлом даної сіті й покликаний служити воротами для спілкування мережі навколишнім світом. Однак у міру зростання сіті й зростання навантаження, така схема перестає себе виправдовувати. Крім хоста у мережі можуть виділятися ряд станцій, званих ХАБАМИ (Hub). ХАБЫ об'єднані між собою у кільце, інші ж станції мережі передають всю пошту й інших станцій через виділеного їм ХАБА.

Наступною одиницею розподілу Fidonet є РЕГІОН (Region). Це певна географічна область, куди входять вузли, які можна об'єднані, або, як виняток, не об'єднують у мережі (незалежні вузли - independent node),РЕГИОН відбивається у мережному адресі, проте, на відміну інших одиниць розподілу, не входить у адресу як самостійна величина. Росія традиційно перебуває у регіоні 50, однак у час цифрова ємність R50 вичерпана й побудувати нові мережі створюють у R60.

Група регіонів (чи мереж) по деякому принципу об'єднується в ЗОНУ (Zone). У межах Fidonet це територіальний принцип - нині існує 6 зон: 1 — Північна Америка; 2 — Європи та колишня територія СРСР; 3 — Австралія і Океанія; 4 — Південна Америка; 5 — Африка; 6 — Азія. За інших мережах, побудованих по FTN технології, об'єднання в зони може здійснюватися за іншим принципом. ЗОНА, зазвичай, має власні ворота (гейты, gate) до відправки пошти іншим зонам мережі.

Під час створення нових FTN-сетей бажано, щоб номер зони не збігався з.

Структура мережі визначає правила передачі пошти між станціями, підпорядкованість вузлів, і навіть людей, відповідальних у виконанні мережею тих чи інших функцій (координаторів). Інформація про вузлах, складових мережу, яка використовує мережну технологію Fidonet, міститься у особливих файлах, званих нодлистами (nodelist). Формат цих файлів визначено документом FTS-0005. Нодлист є структуроване поточне опис вузлів мережі. Це текстовий файл, кожна рядок якого містить інформацію про один вузлі. У такій рядку наводиться основна інформація про вузлі мережі: номер, назва, місце розташування, ім'я системного оператора, номер телефону в міжнародному форматі, й різні додаткові прапорці, які уточнюють тип і швидкість модему, вид системи, час її тощо.

Актуальність нодлиста Fidonet підтримується випуском щотижневих файлів змін додавань і розсиланням їх за мережі. Є кілька таких списків - світової нодлист, і навіть списки щодо окремих мереж і географічним регіонам.

Інформації про станциях-пойнтах міститься у пойнтлистах мережі.

Оскільки Fidonet побудована по ієрархічному принципу, пошта передається від станції до станції, доки досягне найнижчих ланок мережі. Вищі ланки приймають пошту від нижчестоящих і передають її ще вище. Вони також приймають пошту від вищих для нижчестоящих. Порядок подчинённости визначає спрямованість дзвінка: звонящий вузол зазвичай є нижчестоящим стосовно викликуваному. Основоположним принципом FTN-сети є забезпечення можливість передачі даних від будь-якої вузла до іншого вузлу безпосередньо, минаючи правила маршрутизації.


Структура мережного адреси

Кожен вузол має власний, унікальний за межах Fidonet або інший FTN-сети мережевий адресу. Адреса цей має таку структуру: Zone:Net/[email protected], де Zone - номер зони. Net - унікальний номер мережі всередині зони. У Fidonet номер регіону утворюють два цифри номери мережі. Node - номер вузла. Point - номер що була станції (пойнт). Для вузлів мережі полі Point є безглуздим, тому при адресації вузла застосовується рівним нулю чи опускається. Domain - верхній рівень ієрархії, наприклад, все зони Fidonet мають домен fidonet. Цей елемент служить для відмінності однієї FTN-сети одної, проте обробляється не усіма програмами.

Приміром, Aleksander Amerikantsev, чий вузол є хостом петербурзької мережі 5030, матиме мережевий адресу 2:5030/[email protected]


Основні функції вузла FTN-сети

Основні функції вузла FTN мережі полягають у обміні поштою і файлами коїться з іншими вузлами. Пошта в FTN мережі буває два види: особисте листування, інакше звана нетмейл (NetMail), і автора листа в електронні конференції (які у Fidonet називаються эхоконференциями)- эхопочта (EchoMail).

Основними видами інформації, якої обмінюються між собою вузли Fidonet, є:

- особиста пошта (Netmail);

- эхопочта (Echomail);

- файлові эхоконференции.

Особиста пошта традиційно, з виникнення мережі, вважається основним засобом обміну інформацією між членами Fidonet.

Лист - це блок інформації, має відправника, одержувача, текст листи й певну управляючу інформацію. Лист, відправлений мережевий поштою, існує завжди у єдиному примірнику, який переміщається від до адресата через чи кілька вузлів мережі. Вузли мережі об'єднують мережну пошту, призначену для посилки визначений вузол (групу вузлів чи цілий регіон) в пакети, які вирушають, щойно буде встановлено з'єднання.

З розростанням мережі виник нового вигляду пошти - эхопочта (EchoMail). Эхопочта зазвичай ділиться на эхоконференции різної тематики (эхи).

Эхоконференции Fidonet за принципом дії аналогічні телеконференциям Internet — кожне повідомлення, помещаемое в эхоконференцию, доступно для прочитання всім передплатникам эхоконференции. У цьому лист буде передано попри всі станції мережі, підписані на эхоконференцию.

Основна характеристика эхоконференции — її повна назва (EchoTag), що має бути унікальним не більше поширення эхоконференции. Эхотэг є одним чи кілька слів, розділених символом-разделителем. Він зазвичай відбиває основну територію поширення і тематику эхоконференции, однак у Fidonet немає такий суворої ієрархічної системи назв, як і Інтернеті.

Тематика эхоконференций і норми у яких регламентуються правилами эхоконференций. Зазвичай кожної конкретної эхоконференции є власна версія правил, рідше — розробляються правила для групи однотипних эхоконференций; існують эхоконференции без встановлених правил.

За дотриманням правил эхоконференции стежить модератор. Зазвичай, першим модератором конференції людина, створив конференцію, надалі порядок зміни модераторів визначається правилами конференції. Модератор зобов'язаний регулярно посилати в конференцію її правил і переглядати повідомлення України щодо відповідності тематиці і правил.

Переважна більшість конференцій Fidonet є пост–модерируемыми. Модератор може побачити повідомлення, порушує правила конференції, і вжити заходів впливу тільки тоді, як повідомлення вже послано в конференцію. Він також має технічної можливості вилучити повідомлення з конференції.

Эхоконференции Fidonet можна одержувати як і телеконференції Інтернету. І тут перед її назвою додається fido7. Приміром, відлуння SPB.HALYAVA матиме назва fido7.spb.halyava. Правила багатьох конференцій забороняють приміщення туди повідомлень з Інтернету, а домени безплатних поштових сервісів включені у "чорного списку" на гейте.

Файловые эхоконференции (фэхи) є засіб автоматичної розсилки всередині Fidonet різних файлів. Свою назву вони мали за механізмом поширення, аналогічному поштовим эхоконференциям. Реалізація цього механізму забезпечується тим, разом із файлом передається службовий файл, яке у собі інформацію про належність файла до какой–либо файловій эхоконференции і маршруті проходження файла, стисле опис переданого файла та інші дані.

Файловые эхоконференции постали пізніше інших методів передачі в FTN-совместимых мережах. Вони спочатку призначалися для автоматичної розсилки файлів всередині групи читачів эхоконференций і були зручним засобом розсилки програм, малюнків, документації всім зацікавленим людям. Файловые эхоконференции швидко завоювали популярність як чудовий спосіб автоматичного отримання нових програм, избавляющее користувача від виробничої необхідності їх пошуку істини та вилучення в інтерактивному режимі. З'явилися тематичні файлові эхоконференции, які пов'язані з какой–либо конкретної эхоконференцией, і навіть авторські конференції (використовувані, зазвичай, поширення через мережу нових версій авторських програмних продуктів) і групи конференцій. Офіційні документи Fidonet, такі як електронний бюлетень Fidonet Newsletter і файли змін нодлиста, також поширюються за мережі з допомогою файлових эхоконференций.

Крім описаних вище основних видів трафіку програмне забезпечення Fidonet підтримує файлові запити (file requests), механізм яких дозволяє щодо одного сеансі зв'язку як передати на FTN-совместимую систему запит отримання якогось файла, і одержати його підтримку, коли він є у списку файлів, певному на системі, до котрої я було звернено запит. Файловые запити можуть передаватися лише безпосередньо, без використання маршрутизації. Підтримка файлових запитів є особистою справою оператора конкретного вузла, і з вузли Fidonet обмежують чи взагалі забороняють їх из–за великого навантаження на систему, яке може створити запит.


Програмне забезпечення

Кожен вузол FTN-сети виконання своїх функцій має бути оснащений як відповідними апаратними засобами (комп'ютер, модем, телефонну лінію), і необхідними програмними засобами. У процесі роботи вузла Fidonet то, можливо задіяна маса різних програм, тож утиліт, але дві їх обов'язково присутні будь-якою вузлі будь-який FTN-совместимой мережі.

Перша їх — телекомунікаційна програма, чи мэйлер (Mailer), забезпечує зв'язок FTN-станций друг з одним з допомогою різноманітних програмних протоколів встановлення і передачі. Мэйлер здійснює дозвон за адресою, з'єднання, передачу і достойний прийом листів і файлів, і навіть управління модемом та інші додаткові функції. Зазвичай, участь людини в цьому необов'язково. Мэйлер, виходячи з заданих оператором настройок, автоматично взаємодіє зі модемом, ні з іншими компонентами програмного забезпечення, запускаючи різні командні файли чи створюючи "прапори" і "семафори", використовувані іншими програмами.

Для нормальної роботи мэйлера необхідний телефонний довідник (нодлист та інші списки абонентів, мають аналогічний формат), де міститься інформацію про номерах телефонів, часу роботи інших вузлів та інші дані.

Нині все більше поширюються IP-мэйлеры, які у ролі каналу передачі пошти і файлів Інтернет. Це дозволяє побудувати FTN-сеть, незалежну від якості послуг зв'язку міській та міжміського телефонної сіті й, водночас, зберігає можливість роботи станції у цілком автоматичному режимі.

Друга обов'язкова для будь-який FTN-совместимой системи програма — процесор електронної пошти, також здатний працює у автоматичному режимі. Эхопроцессор - програма підтримки эхопочты, забезпечує зберігання пошти у базі певного формату, приміщення до бази листів, що зі інших вузлів, і несумлінну підготовку вилетіти що надійшла і новоствореної пошти інші вузли, і навіть супровід поштової бази, включаючи видалення старих листів, зв'язування листів на ланцюжка "запитання-відповідь" та інші сервісні функції. Ця програма, зазвичай, запускається після прийому мэйлером поштових файлів і після завершення її знову виробляється запуск мэйлера. За наявності на вузлі многозадачной ОС чи оболонки процесор електронної пошти то, можливо запущено у окремому вікні і у безупинному циклі.

Упомянутых вище двох програм, у принципі достатньо для побудови працездатного вузла FTN-совместимой мережі. Але якщо на вузлі чи пойнте ведеться база повідомлень, до роботи із нею необхідна програма читання і редагування повідомлень електронної пошти. Така программа–редактор спеціально розрахована працювати і з нетмэйлом, і з эхоконференциями, й володіє можливостями читання повідомлень, відповіді них, перенаправлення отриманих повідомлень інших членів мережі, і навіть створення нових повідомлень.

На додачу до цих основних програмах будь-якою вузлі Fidonet зазвичай використовується

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація