Реферат Візначні Місця Поділля

>Міністерствоосвіти й науки України

>Вінницькийдержавнийпедагогічнийуніверситетімені МихайлаКоцюбинського

>Інститутісторії,етнології й права

Кафедраісторії

>поділляпам'ятник музейботанічний парк

>Реферат

На тему:

">ВизначнімісцяПоділля"

>Виконала

студентка 1-го курсу

група Б

>РипаченкоНіна

>Перевірив

>Войнаровський А.В.

>Вінниця 2009


>Поділлявпершезгадується уписьмовихпам’ятках ХІІІ –ХІV ст.. подрізниминазвами:Подолля,Подоль, Поділ.

ДосерединиХV ст..Поділляобіймалопростір умежиріччіДністра й Південний Бугу – відїхньоговерхів’я доЧорного моря.Після 1434 р.регіонвтративсамостійність тацілісність: одна йогочастина подназвою ">Подільськевоєводство"увійшла у складПольщі, а друга - ">Брацлавськевоєводство" - до великогокнязівстваЛитовського.Після ПершогоподілуРечіПосполитоїцічастиниперейшли доРосії,перетворившись 1797 р. наПодільську таВолинськігубернії.

>ЗахідніземліПоділлятривалий годину входили у складПольщі й 1939 р., послечерговогоподілуцієї країни, булиприєднані в Україну,утворившиТернопільську область.

>СучаснеПоділляскладається ізВінницької,Тернопільської,Хмельницької тасхідноїчастиниЧернівецької областей.

>Вінниччина

>Вінниччина –цечасткаподільського краю. Тієї,хто хоч разпобував тут,назавждизбереже усерціїїчарівнікраєвиди:голубіньрік й озер,розлогі поля йзаповідні діброви,квітучепишнотрав’яприбережних цибулю йсуворумовчазністьгранітнихскель…Усеце –Вінниччина.


Природаобдарувалаїї, аісторія не поскупилася нанемеркнучісторінки. Земляцязберігаєзгадку проподії,пов’язані ізодвічнимпрагненням народу дощастя, доволі, йплинвіків невладнийдраматичною йгероїчною славоюминулого.

>Прислухаймося до голосуісторії. Зсивоїдавнинисповіститьвін, якнескороченимигинулиподоляни,ставлячизаслінкочовим ордам. якмріяли пронезалежність йпрагнулискинути ярмолитовськихкнязів, апотім –подільськоїшляхти. Уєднанні із великимросійським братомбачила Українапорятунок.Вінницька землязберігаєчималоспогадів про подвигибойовихпобратимів БогданаХмельницького –мужніхлицарів України Максима Кривоноса, Данило Нечая,Івана Богуна. Чималославнихсторінокісторіїпов’язаносаме ізцимкраєм.

У легендах й думахзберігвдячнупам'ять про тихий,хто, нешкодуючивласного життя,безстрашноборовсяпротипанськоїсваволі йгніту, -ватажківКоліївщини МаксимаЗалізняка іІванаГонту,звеличеного упісняхУстимаКармелюка.

Народ – не лишетворецьісторії,він – й вірна хранительїї. Тут уподільськомукраї, писавшиславнозвісну "Наукуперемагати" О.В. Суворов. Тут усєживеневмирущоюпам’яттю пронього :височить уцентріТульчинапам’ятник великомуросійськомуполководцюприймаєсотнівідвідувачів музей О.В. Суворова уселіТиманівці,привертаютьувагутуристівкриниці, що їхнівикопали колисясуворовські диво –богатирі –російськісолдати.

>Пам’ятник Про. Суворову

Музей Про. Суворова у з.Тиманівка.


Узалі музею Про. Суворова

>Кожен,хтоприїздить наВінницьку землю,обов’язкововідвідаєбудиночок уТульчині – музей квартируП.І Пестеля, де под йогокерівництвом понад стошістдесят років томузбиралисяоднодумці –Члени Південний товариства й впалкихсуперечкахскладали ">Руську правду" - проектконституціїоновленоїРосії.

>Пам’ятник декабристу П. Пестелю.


…УВінниці, всквері ,який носитиім’ябільшовика МиколиКозицького,палаєвогоньВічноїслави. Ускорботномумовчаннівисочатьбронзовіпостатічервоногвардійця, партизана, солдата –пам’ятник тім,хто вбуремні роктагромадянської йВеликоїВітчизняноївоєн своїмжиттямпростягнувся навірністьматеріВітчизні.

>БіляВічного вогнюмеморіалуСлави.

Атакож,якщозавітаєте донашогоміста необминіть йогомузеїв. НаоколиціВiнницiзнаходиться село Пирогові, що до 1950 року малоназву Вишня. На початку 1861 року йогопридбав великийросійськийхірург Микола Пирогов. Тутвінпобудувавбудинок, вякому теперзнаходиться музейвидатноговченого.

Музей –садибаМ.І. Пирогова


>Відворітмузею-садибиледь понадкілометра доцеркви-усипальницi, депокоїтьсянабальзамованетіло М. Пирогова.

>Церква-усипальниця, депокоїтьсянабальзамованетіло М. Пирогова.

>Будинок, дезнаходиться аптекавченого

>Кабінетвидатногохірурга


>Неподалік Південний Бугу, на йоголівомуберезі,середМогутніх лип ірозмаїттяквiтiвстоїтьскромнийодноповерховийбудинок,побудований впершійполовиніХIХстоліття.Він неналежить допам’яток архітектури,бонагадує собоюзвичайнуселянську хату. Коли жприваблюєсюдитуристів,шанувальниківлітератури ізусього світу?

>Саме в цьомубудинку 17вересня 1864 рокународився великий Український письменник МихайлоКоцюбинський. Тутвiн проживши ізперервамитридцять три рокта, написавшичималотворів, щоувійшли дозолотоїскарбниці українськоїлітератури.Тепер у цьомубудинку –літературно -меморіальний музей,заснований 1927-гороці.

>Чимало місць уВiнницiпов’язано ізцимвидатниміменем. Нафасадіколишнього реального училища,нинішньогоВінницького факультетуКиївськоготоргово-економічногоуніверситету,встановленомеморіальнудошку, Яканагадує про ті, що туп нажовтні 1891 року великийСонцепоклонникскладавекстерномекзамен названня народноговчителя.ЧисленнихтуристівпринаджуєкаміньКоцюбинського наПівденномуБузі -улюбленемісцевідпочинку Михайла Михайловича.


У залах обласногокраєзнавчого йхудожньогомузеївзавжди людно.Вiдвiдувачiвзахоплюють нелишепам’яткистаровини,постійнодіючавиставка ">Прадавнє золотоПоділля",картинивидатнихмайстрівпензляминулихстоліть, а і роботисучаснихмитців.

>Краєзнавчий музей


>ПишаєтьсяВінницяобласноюбiблiотекою ім.Тiмрязева,фондиякоїнараховують понадмільйон книжок.

>Вінницькийміський парк культури івідпочинкузустріне Васзамріяними плесами лебединогоозерця.Тiнистiлиповіалеї,розкішний фонтан ізсрібнимвіяломцілющої води,атракціони іспортивнімайданчики,стадіон іпланетарій,лiтнiй ікіноконцертний зачи, червоніючи ізпам’ятникамивидатнимдіячам культури імистецтва,затишнібари іресторани,мальовничігалявинисуниць ілісовихдзвiночкiв - всеє тут длявідпочинку інатхнення. Парк, щорозкинувся вцентріміста на 40 гектарах, зпам’ятником садово-парковогомистецтва іохороняється законом.

Аякщододати, що на територїмістаєще і парк "Дружба" над каскадом озер,ботанічний сад, де на 80 гектарахпобачите понад 300видіврізнихрiдкiснихдерев ікущів,чималоіншихпарків,скверів,зеленихнабережних,П’ятничанський іСабарiвськийліси, щозеленимикрильмиогортаютьоколиці, то Віпереконаєтесь:Вінниця -справдікоштовнаперлина у ландшафтномурозмаїті України.


Схожі реферати:

Навігація