Реферати українською » Краеведение и этнография » Етнічний склад населення Росії


Реферат Етнічний склад населення Росії

>МОРДОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІН.П.ОГАРЕВА

>Историко-социологический інститут

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

На тему:

Етнічний склад населення Росії

>Виполнил:Пьянзов М. А.

Студент заочного відділ.

ІСІ спец.Регионоведение

Перевірив:Мокшина Є. М.

>Саранск 2008


Зміст

Запровадження

1. Національний склад населення РФ

1.1 Мовні сім'ї

1.2 Результати переписів населення

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Росія як ніяка країна відрізняється від інших завдяки своїм цілком унікальним географічним характеристикам, головною з є величезна територія (9000 км довжина із Заходу Схід і 2000 - із півночі на південь). Цим зумовлене дуже багато особливості й у географії, й економіці, й у геополітиці країни.

Через своє розташування, з кінця двох континентів, Росіясоприкасалась з різними культурами, й необхідність існування з кінця цивілізацій Європи та Азії призвела до формування неповторного національного ментальності та єдиної у своєму роді культури, зумовило особливий шлях розвитку російського народу. Природно, співіснування це завжди був мирним. Упродовж багатьох століть країна була змушена боротися те з кочівниками Півдні, те з західними сусідами, і це факт мав вирішальне значення для російської історії.

>Этнос – цей стійкий й те водночас динамічний, що виник природно – історичним шляхоммежпоколенний соціальний організм, що має низку етнічних ознак: етнічна територія, мову, спільність економічного життя тощо.

У Росії її налічується понад 130 народів. Кожен народ відрізняється життям, звичаями, історичними традиціями, культурою, трудовими навичками.


1 Національний склад населення РФ

1.1 Мовні сім'ї

Результати перепису 2002 р. вкотре підтвердили, що Росія одна із самих багатонаціональних держав світу.

>Отличительний ознака народу – у якого мова – найважливіше засіб спілкування людей.

Посходству мов народи об'єднують в мовні групи, а близькі та дві родинні групи в мовні сім'ї.

По мовною ознакою все народи Росії можна поєднати на чотири мовних сім'ї:

1. >Индоевропейская сім'я (80% свідомості всіх жителів)

1.         слов'янська група

· російські

· українці

· білоруси

· поляки

2.         іранська група

· таджики

· осетини

· курди

3.         романська група

·молдоване

· цигани

4.         німецька група

· євреї

· німці

2.Алтайская мовна сім'я (6,8% свідомості всіх жителів)

1.         тюркська група

· якути

· алтайці

· шорці

· тувинці

·хакасси

· башкири

· татари

· чуваші

· карачаївці

· балкарці

2.         монгольська група

· буряти

· калмики

3.         >тунгуссо-маньчжурская група

· евени

· евенки

· нанайці

4.         >палеазиатская група

· чукчі

·коряки

3. Уральська мовна сім'я (2% населення РФ)

1.         фінська група

· карели

· комі

· комі-пермяки

· марійці

· мордва

2.         >угорская група

· ханти

· мансі

3.         >самодийская група

· ненці

· селькупи (в басейні р.Таз)

4. Кавказька мовна сім'я (2% населення РФ)

1.         картвельська група

· грузини

2.         дагестанська група – понад 30 народностей:

· аварці

· лезгини

· лакці

· даргинці

3.         >адиго-абхазская група

· адигейці

· абхазці

·черкесси

· кабардинці

4.         >нахская група

· чеченці

· інгуші

Такий національний склад Росії відбиває політико-адміністративна карта Росії.

 

1.2 Результати переписів населення

Національна приналежність під час переписом населення вказувалося відповідно до Конституцією Російської Федерації самимиопрашиваемими з урахуванням самовизначення і записуваласьпереписними працівниками суворо за словами опитуваних. При перепису отримано понад 800 різних варіантів відповідей населення в питання національну приналежність, написання яких часто відрізняється від друга тільки з мовного діалекту і кількість прийнятих місцевих самоназв етнічних груп. Після обробітку матеріалів перепису відповіді населення про національну приналежність було систематизовано приблизно 160национальностей[1].

Зміна чисельності населення численних національностей характеризується такимиданними[2]:

>Млн. людина 2002 р. У % до 1989 р. У % від виробленого
1989 р. 2002 р. 1989 р. 2002 р.

Усі населення

147,02

145,16

98,7

100

100

Росіяни 119,87 115,87 96,7 81,5 79,8
Татари 5,52 5,56 100,7 3,8 3,8
Українці 4,36 2,94 67,5 3,0 2,0
>Башкири 1,35 1,67 124,4 0,9 1,2
>Чуваши 1,77 1,64 92,3 1,2 1,1
Чеченці 0,90 1,36 в 1,5 разу 0,6 0,9
Вірмени 0,53 1,13 в 2,1 разу 0,4 0,8
>Мордва 1,07 0,84 78,7 0,7 0,6
Білоруси 1,21 0,81 67,5 0,8 0,6
>Аварци 0,54 0,76 139,2 0,4 0,5
Казахи 0,64 0,66 103,0 0,4 0,5
>Удмурти 0,71 0,64 89,1 0,5 0,4
>Азербайджанци 0,34 0,62 в 1,9 разу 0,2 0,4
>Марийци 0,64 0,60 94,0 0,4 0,4
Німці 0,84 0,60 70,9 0,6 0,4
>Кабардинци 0,39 0,52 134,7 0,3 0,4
Осетини 0,40 0,51 128,0 0,3 0,4
>Даргинци 0,35 0,51 144,4 0,2 0,4
>Буряти 0,42 0,45 106,7 0,3 0,3
>Якути 0,38 0,44 116,8 0,3 0,3
>Кумики 0,28 0,42 в 1,5 разу 0,2 0,3
>Ингуши 0,22 0,41 в 1,9 разу 0,1 0,3
>Лезгини 0,26 0,41 в 1,6 разу 0,2 0,3

За міжпереписний період зміни у національний склад обумовлені дією трьох чинників.

Перший чинник пов'язані з відмінностями у природній русі населення.

Другий чинник – це процеси у зовнішній міграції, сформовані під впливом розпаду СРСР.

Третій чинник пов'язані з процесами зміни етнічного самосвідомості під впливом змішаних шлюбів та інших явищ.

У 2002 р. налічувалося 23 найчисельніші національності, чисельність населення яких перевищувала 400 тис. людина, 1989 р. таких національностей було 17. У зв'язку з зростанням чисельності населення цю групу ввійшли азербайджанці, кабардинці, даргинці, кумики, інгуші, лезгини і якути, вибули шляхом зменшення чисельності населення євреї. Як і 1989 р., чисельність семи народів перевищує 1 млн. людина, однак у складі цієї групи відбулися зміни: в міжпереписний період групу ввійшли чеченці і вірмени, вийшли білоруси і мордва.

Отже, за даними Держкомстату:

Російське населення залишається найбільш численним (близько 116 млн. людина) й майже 80% загальній чисельності населення. У порівняні з 1989 р. його частка в усьому населенні країни зменшилася на 1,7 відсоткових пункти. Це було, переважно, з допомогою природного зменшення населення, котра склала майже 8 млн. людина, що її зміг компенсувати трохи більше тримільйонний міграційний приріст російських.

Друге місце за кількістю населення країни, як і за минулої перепису, займають татари, чисельність яких складає 5,56 млн. людина (майже 4% населення).

за рахунок еміграції і природного зменшення населення знизилася за міжпереписний період чисельність євреїв (з 0,54 млн. людина до 0,23 млн. людина) і німців (з 0,84 млн. людина до 0,60 млн. людина).

головним чином з допомогою міграційного приросту значно зросли чисельність вірменів (з 0,53 млн. людина до 1,13 млн. людина), азербайджанців (з 0,34 млн. людина до 0,62 млн. людина), таджиків (з 0,04 млн. людина до 0,12 млн. людина), китайців (з п'ятьма тис. людина до 35 тис. людина).

Вперше після переписом населення 1926 р. отримали чисельність осіб, які віднесли себе накряшенам (близько 25 тис. людина). Також вперше з часів перепису 1897 р. отримали чисельність осіб, які взялися уточнити себе козаками (близько 140 тис. людина), й низки нечисленних народів Дагестану.

З приблизно 1,5 млн. людина, які мають не заповнений на запитанняпереписного аркуша про національну приналежність, дві третини – це що у р. Москві, р. Санкт-Петербурзі й Московської області.


Укладання

Росія – багатонаціональна країна та результати перепису 2002 р. вкотре це підтвердили.

Кожен народ індивідуальний, т. до. відрізняється життям, звичаями, історичними традиціями, культурою, трудовими навичками.

>Отличительний ознака народу – у якого мова – найважливіше засіб спілкування людей.

Посходству мов народи об'єднують в мовні групи, а близькі та дві родинні групи в мовні сім'ї.

По мовною ознакою все народи Росії можна поєднати на чотири мовних сім'ї:

1.Индоевропейская сім'я

2.Алтайская мовна сім'я

3. Уральська мовна сім'я

4. Кавказька мовна сім'я


Список використаних джерел

1. Велика радянська енциклопедія,т.37. М.: 1956

2. Велика радянська енциклопедія,т.22. М.: 1978

3. Демографія - Борисов В.А.- Підручник - М -NotaBene – 2001 р.

4. Основи етнографії.Уч. Під ред. Токарєва. М: 1968

5.ru.wikipedia.org /інформаційний ресурс/1 >Систематизация зроблена з урахуваннямАлфавитного переліку національностей і етнічних найменувань, розробленого Інститутом етнології і антропології РАН.

[2]Национальности перераховані у порядку спаду чисельності населення за 2002 р.


Схожі реферати:

Навігація