Реферати українською » Краеведение и этнография » Українські легенди та перекази про свійськіх тварин та свійську птицю


Реферат Українські легенди та перекази про свійськіх тварин та свійську птицю

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
невилуплятьсякурчата.Ввечері курикудкудачуть — нанещастя,вранці — нащастя (>Старобільськийповіт).

>Співпівня (>Gallus)неодмінно насвітанку і частовдалепровіщеннясамеспівом постривай вОлександрівськомуповітіпояснюють тім, що впівняєособлива — ">ангельська"пір'їна, Яка крутитися, колипівню годинунаспіє ужепрокинутися насвітанку, а так саме крутитися і на погоду,внаслідок чоговінчує тоді, що співає уже ">морський півень" (>кажуть, щоморський півень,мабуть,живе, як й ">морські люді", "влузці").Якщо півеньобійденавколохати і тодізаспіває,це знак, щообов'язково будутьгості (>Новомосковськийповіт), йпричому — із тогосаме боці, ізякого боціхати півень співає.Йомузвичайнопримовляють уцей годину: ">Якщодорогийгість, нехайтобі якщозолотийхвіст, аякщопоганийгість, то нехайвідпаде й тієїхвіст".Якщо півень співаєввечері, якщо весела й тепланіч;якщовночі —нічого небійся;якщовранці й усунь — якщогарна погода;якщо на покутті й напорозі — будутьгості;якщо часто співаєбілявікна — нанещастя, чи жхтосьпомре іздомашніх (>Старобільськийповіт).

>Чорногопівня неслідтримати удворі, бо там, девінїств,ніколи неживуть вмирі йзлагоді Чоловік ізжінкою.Абинишкомзчинити вякійсь сім'ї зварюванняміжчоловіком йжінкою,доситьлише принестиїм уподарунокчорну курку (>Старобільськийповіт).

Неговоритимемо тут про ті, якоївелику рольвідіграє іпонині півень у народнихказках йрізноманітних (особливовесільних) обрядах, атакож якоїважливу рольвідіграваввін удавнину якжертовнатварина й як символсонця, в переносномузначеннівсьогосвітлого і доброго, аскажемощепринагіднодекількаслів пропівня-царика.Півня цого можна, —кажуть уЧигиринськомуповіті, —впізнатище тоді, коливінперебуває вяйці,бовін уже вяйціпищить. Звікомвінстаєдужесильним йсміливим, так що його боятися не лише півні, анавіть самдиявол,який несмієввійти удвір, деєпівень-царик. Допівня цого на Україніставляться із великоюповагою, йрізати йоговважаєтьсясправоюнерозсудливою йгрішною. Чумаки,вирушаючи увелику дорогу,беруть його з собою якнайкращий й надійнаоберіг відусього лихого.Професор М.Сумцов напідставіоповіді,записаної п.Підберезьким уЧигиринськомуповіті, таіншоїоповіді,записаноїпоблизумістаОхтиркиХарківськоїгубернії йобробленої вхудожнійформіЯ.І.Щоголевим уневиданомувірші його ">Климентовіхутори",схильнийототожнитипівня-царика із тімчервонимпівнем,який, занароднимповір'ям,відкриваєскарби. Напаралель до українськихповір'їв пропівня-царика ставитидуже схожечеськеповір'я пробілогопівня,якийначебто приносити удімщастя йохороняє його відзлихчарів.

>Гусей (>Anser) йкачок (>Anas) Господь благословивши уїжу людям свої, що смердотіприкрили Спасителясоломою, колиВінховався від ">жидів".Гусей "для заводу"требакупувати ізверхоріччя, "за водою" — тоді смердотікращеплодитимуться.Купованих "для заводу" гусаків йкачок (атакожвзагаліусякуптицю ідрібну худобу)муситьловити сампокупець, а чи непродавець. Колівиведутьсямаленькігусенята,їмприпалюютьстрасноюсвічкою пушок наголівках, ">щобшуліка не хапала".Якщо в гусакавирвати ізкрилнавхрест по трипірїнки, товінПропаде (>Старобільськиййовіт). ДикіГусй (чисірі —Anserferus,cinereus,vulgaris,sylvestrispalustris,Anasanser)походять зземлі (>Ушицькийповіт). На зимуВонивідлітають від нас, увирій, натеплі води. Колідикі Гусакиповертаютьсянавесні до нас, то,хто їхньогопобачить,маєвзяти до руквіхотьсоломи іпідкинути йоготричі вгору, при цьому: "Гусаки, гуси!Нате вам Нагніздо, а Нам на:здоров'ячко!"Соломуцюпотімтребазібрати йпокласти подсвійських гусаків чикурей-квочок — накожне яйці Посоломинці: тодігуска чикурка-квочкавиведуть скількиПташенят, наскількохяйцях булипідсипані, не якщожодногобовтуна (>Проскурівськийповіт).

>Індичка (>Meleagris,Meleagrisgallopavo) —найслабша й ">вриклива" (та,- щобоїтьсяпристріту)Птиця.Абиіндички не пропадали, їхніслідзагодувати ">свяченим" йокропитисвятою водою, апташенятам, котрітільки-новилупилися,треба, як йгусенятам,припалити начолопочку пушокстрасноюсвічкою (>СтаробільськийПовіт).

>Головиіндички не годитиїсти: ">Вона дурна й схожа нагадючу".

>Головиголуба (>Columba)також неїдять на Україні: вона (голова) проклята Богом свої, щоголуброзсмикав солому, вякій РятівникПереховувався від ">жидів" (>Старобільськийповіт).Щоб завестиголубів,потрібновкрастипідволоку із плуга іпоставитиїї натійспоруді, де їхньогомаютьнаміррозвести:це якщочудовоюприманкою Їх (>Проскурівськийповіт);підволоку ізуспіхом можназамінитипалицею,вкраденою ужебрака (>Новомосковськийповіт). УСтаробільськомуповіті ізцієюметоюрадятьзастромити устріхухліва,призначеного дляголубів,шматочоктієїпалички, котралежить подхрестом, колиосвячують воду. А далітребакупити паруголубів, й коли смердотістанутьплодитися, топершу паруголубенят облишити "для заводу", другу —зарізати,причомуголівкицихостанніхувіткнути встріхухліва, деживуть голуби; так саме,якщознайдеш насторожі (>загвіздок),візьмиїї, неси, неозираючись,додому йввіткни устріхуголуб'ячогохліва.Якщозробиш ізклечальної (>троїцької)осики хрест йввіткнешголубів, апотім, колизнайдеш квач із"мазниці (>дігтярки) йввіткнеш його устріху чужогоголуб'ячогохліва, до тобіперелетять із того двору усі голуби, лишеперелітатимуть смердоті не разом, ащомісяця пооднійпарі.Голуб'ячогопір'я не годитикласти в подушки:болітиме голова.

У когоплодяться голуби, не якщопожежі.

>Посилання нахристиянськусимволізаціюголуба мизнайшли лише в одномуповір'їСтаробільськогоповіту (слободаБіло-Куракино):голубівгріхїсти,бо у якихвселявся ДухСвятий; аякщохто йїсть, то ми неріжуть, авідривають (>одкручують —майже повсій Україні)їмголівки.

Павич (>звичайний) — поганаптиця.Йогом'яса і собаки неїдять. Пропоходженняпавичівєдекілька легенд. УУшицькому таЛітинськомуповітах їхнівважаютьперевертнямичортів.Колисьуночінапередодні святаБлаговіщеннямолодічорт йчортицяумовилисявбратиодне самогорізнібарви,якомогапишніше.Чортицявстиглаприкраситичорта, де лише можна було б,барвистимиквітами; ачортустиглишзастромити на думкучортиці однуквітку, якраптомзаспівали півні.Чорт йчортицявмитьперетворилися напавичів, та це теж ними ілишилися,бочорти, занароднимповір'ям,мають силу лише допершихпівнів. Тому не годитиприкрашатипавичевимпір'ямікони, якценеобачнороблятьінодінедосвідченідівчата (>Старобільськийповіт).

УЛебединськомуповітіпершихпавича і павувважаютькороленком йкоролівною, котрівбиралися до весілля.Нареченийодягся, анаречена невстигла, количаклунобернув їхнього наптахів. У тому жповітікажутьще, аби пава (очевидно —чортиця) вбиралаякось свогопавича,причомусобіледьустигланачепити на голову тиснутьпір'я, якзаспівав півень. Так пава ілишиласязіжмутикомрізнобарвногопір'я лише насамійголові.

>Нарешті, вХолмськійРусі записанотаку легенду пропоходженняпавичів.Був деньСвітлого ХристовогоВоскресіння. Одинбагатий Чоловік, забравшись удорогі ігарністрої, не прийшов до церкви, напроханняжінки, йлишивсявдома.Жінка його раз в раз,покийшловеликоднєбогослужіння, лежала вліжку,аніскільки неклопочучись провбрання. Бог покаравшибезтурботнеподружжя затакінепростимілінощі йперетворив їхнього напавичів.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація