Реферати українською » Кулинария » Розрахунок економічної ефектівності от Впровадження гомогенізатора майонезу 6 т / г


Реферат Розрахунок економічної ефектівності от Впровадження гомогенізатора майонезу 6 т / г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>КУРСОВАРОБОТА

">РОЗРАХУНОКЕКОНОМІЧНОЇЕФЕКТИВНОСТІ >ВІДВПРОВАДЖЕННЯГОМОГЕНІЗАТОРА >МАЙОНЕЗУ 6Т/Г"


>Вступ

І свято не свято, як сказавши Михайло Задорнов,якщо немає настолітазіка із салатом «>Олівє»,улюбленого всіма народами, ацей салат без майонезові небуває. І вбудні мизвертаємось доти ж майонезові. Інічого чудового немає вційлюбові до соусу, бо, ізпоглядупростоїлюдини –це смачно, а ізнаукового боці, майонез –це приправа, Якаполіпшує смакрибних,мясних таовочевихстрав, атакожсприяєкращомузасвоєннюїжі. Азасвоюється майонезорганізмомлюдини так добро борослинний жир уньомузнаходиться вемульгованомустані.Крім жиру вмайонезізнаходитьсяповний комплексживильнихречовин тавітамінів.Майонезмєдужекалорійним йпробуджуючимапетит продуктом. як говоритися – «незаросте народна стібка доти магазину, депродається майонез», авиробник цого продуктуніколи не викличезбитків.Виробляють майонезнайрізноманітнішихвидів та складу,зокрема: ізпрянощами,гострі,дієтичні накселіті,солодкі,десертні,столові, всіх неперелічити. Зазовнішнімвиглядом майонезпредставляє собоюсметаноподібнумасу кремовогокольору ізприємним смаком.Вінєвисокодисперсноюводо-жировоюемульсієюголовнікомпонентиякої –рослиннаолія,яєчнийжовток,сухе молоко; адопоміжні –гірчиця,сіль,цукор, оцет,різноманітніспеції тапрянощі.

Передвиробництвом майонезовісухіматеріалипросіюють таочищають віддомішок намагнітномусепараторі тадозуютьваговим способом.Гірчичний порошокзапарюють за 24години довиробництва.Окремоготуютьоцтово-сольовийрозчин. У маломузмішувачірозчиняютьяєчний порошок йдоводять його дотемператури65С,витримують 15–20хвилин йохолоджують. У великомузмішувачі в теплу водудодаютьсухе молоко,цукор,гірчицю та соду.Усікомпонентидодаються припостійномуповільномуперемішуванні.Температурусумішідоводять до90С,витримують 30хвилин йохолоджують дотемператури40С,потімдодаютьрозчиняєчного порошку. Усюємульсіюперемішують йдодаютьрослиннуолію таводо-сольовийрозчин, а даліпроводятьнайголовнішуоперацію, Яка інадає майонезові усіпереліченівищевластивості –гомогенізацію.Отриманий майонезготовий дорозфасовки.

>Гомогенізаторпредставляє собоюплунжерний насосвисокоготиску вкомплекті ізгомогенізуючоюголовкоюклапанного типу (>двохступеневу).Насос наводитися у рух задопомогоюклинопасовоїпередачіелектродвигуном.Завдякивисокомутиску,якийстворюєплунжерний насос, упродукті,якийпротискається ущілинуміжсідлом та клапаном,дроблятьсяжирові кульки що на свійчергунадає готовому продуктуодноріднувязкуконсистенцію тазапобігаєвідстоюванню жиру.

Черезвисокийтиск роботигомогенізатордоволінебезпечна машина, але й за умівправильноїексплуатації,своєчасного таякісногообслуговуваннякваліфікованим персоналом,цянебезпеказводиться домінімуму йстаютьочевиднимизначніперевагитакі як: порівняно великаефективність таККДмашини,економія години наобслуговування та ремонт,мінімумобслуговуючого персоналу,мінімумвиробничоїплощі.

Задопомогоюгомогенізатораобробляютьтакіпродукти: молоко,йогурти, сметану, вершки,суміші дляморозива,майонези тасоуси.

>Мійгомогенізатор якщозастосовуватись на великихпідприємствах денеобхіднообробитизначнукількістьпродукції, але й невтратитиякість.Мійапаратдастьзмогунарощуватипотужність при тихий ж витратах що і уменшпотужних моделей.

 


>Розрахунокгомогенізатора

 

Малий 1.1Кінематична схемагомогенізатора

1->електродвигун;2-колінчастий вал;3-шатун;4-повзун;5-плунжер.

>Вибираємокінематичну схему приводугомогенізатора.

>Продуктивністьгомогенізатора. V, м3, >розраховується заформулою:

 (2.1)

де:z –кількістьплунжерів, прим.;

Д –діаметрплунжера, м;

P.S –хідплунжера, м;.

n – частотаобертівколінчастого валу,об./хв;

>про –об'ємнийкоефіцієнткорисної дії.

>Передаточне ставленняклинопасовоїпередачі, й,розраховується заформулою:


 (2.2)

де: п1частотаобертівелектродвигуна,об/хв; п2частотаобертівколінчастого валу,об/хв;

>Обертальний момент на валуведучогошківа, Т.Н·м,розраховується заформулою:

 (2.3)

де Р –потужністьелектродвигуна, Вт п1частотаобертівелектродвигуна,об/хв;

>Діаметрведучогошківа,d1, мм,розраховується заформулою:

 (2.4)

де Т –обертальний момент,H·м.

По ГОСТ 17383–73приймаюдіаметрведучогошківаd1=250 мм.

>Діаметрведеногошківа,d2, мм,розраховується заформулою:

 (2.5)

деє –коефіцієнтвідносногосковзання.

По ГОСТ 17383–73приймаюдіаметрведучогошківаd2=710 мм.

>Можливавідстань,, мм,назначається вінтервалі:

 (2.6)

де Те –висота поперечногоперетинупаска, мм;

>>min=0.55 (250+710)+13.5=541.5 мм

>>max=>d1+>d2 (2.7)

>>max=250+710=960 мм

>Приймаювідстань=800 мм

>Довжинапаска, L, мм.,розраховується заформулою:

 (2.8)

По ГОСТ 16348–64приймаюдовжину пасаL=3550 мм

Кутобхватушківа, а., град.,розраховується заформулою:

 (2.9)

>Необхідне дляпередачізаданоїпотужності числопасків,z,розраховується заформулою:

 (2.10)


де Р –потужність, – Якапередається віддвигуна. кВт; Р0 –потужність, щопередається однимпаском, кВт; ЗL –коефіцієнт, щовраховуєдовжинупаска; >Ср –коефіцієнт режиму роботи; За –коефіцієнткутаобхвату'; >Сz –коефіцієнткількостіпасків.

>Приймаюкількістьпасівz=7.

2.10Швидкістьпаска, м/с,розраховується заформулою:

 (2.11)

деd1 –діаметрменшогошківа, м; n1 – частотаобертівменшогошківа,об/хв.

>Натягпаска, F0. М,розраховується заформулою:

 (2.12)

де:>коефіцієнтвраховуючий >відцентрову силу,

Силадіюча на вал, Fв, М,розраховується заформулою:

 (2.13)

Силатиску майонезові на плунжер, Fж. H,розраховується заформулою:

 (2.14)

>де-Д – –діаметрллунжера, м;

Р –тискгомогенізатора,Па.

Силатертя вманжетномуущільненні, Рм, М,розраховується заформулою:

 

Рм=>··Д·0.15·l·P (2.15)

де –коефіцієнттертя;

l –довжинаущільнення:

Рм=0.07·3.14·0.045·0.15·0.04·20·106 =1187 М

>Навантаження на шатун, щодієповздовжвісі шатуна йнавантажуєпалецьмалої голівки йколінчастий вал, Рм, М,розраховується заформулою:

 

Рмжм (2.16)

 

Рм=31792.6+1187=32979.6 М

Кутовашвидкістьколінчастого валу,до,об/с,розраховується заформулою:

 (2.17)

де n2частотаобертівколінчастого валу,об/хв.

>Обертальний момент наколінчастому валу, Т,н·м,розраховується заформулою:

 (2.18)

де Р –потужність, шопередаєтьсяколінчастим валом, Вт.

>Діаметрколінчастого валу,dдо, мм,розраховується заформулою:

 (2.19)

де - припустиманапруга накрученнясталі 45.

>Допустиманапруга накрученнясталі 45 =1·108

>Приймаюдіаметрколінчатого валуdдо=0.063 м.

>Навантаження напідшипниксковзаннякривошшіно-шатунногомеханізму, Рт, М,розраховується заформулою:

 (2.20)

де Т –обертальний момент,н·м;dдо –діаметрколінчастого валу, м.

>Опорна 'поверхняпідшипникасковзання, Fз, м2,розраховується заформулою:

 (2.21)

де в-ширинавеликої голівки шатуна, м.

>Питомийтиск напідшипникахсковзання, Р,н/м,розраховується заформулою:

 (2.22)

>Повиннавиконуватисьумова Р < [Р], де [Р]допустимий >питомийтиск длябронзовихпідшипників 8500·103н/м.

Р < [Р]726906.977н/м <8500000н/м

>Круговашвидкістьколінчастого валу,до, м/с,розраховується заформулою:

 (2.23)

Прирозрахункупідшипників нанагрів виннавитримуватисьумова:


 (2.24)

де [Рn·>] = 24000–103Н/м·снормативна величина длябронзовихпідшипників.

>Розрахунокмалої голівки шатуназдійснюється навигинання й >стиснення.Напругавигинання внебезпечномуперетині,і, >н/м2,розраховується заформулою:

 (2.25)

де lз –відстаньміж точкамиприкладання сил, м;

l –відстань віднейтральноївісі до донайбільшвіддаленого волокна, м;

lу – моментінерціїперетину, м4.

Моментінерціїперетину, Iу, м4.розраховується заформулою:

 (2.26)

де а – ширина голівки, м;

в->товщинакінця голівки внебезпечномуперетині, м.

>Площа поперечногорозтинукільця внебезпечному
>перетині, F, м2,розраховується заформулою:

>F=·в (2.27)F=0.042·0.004=0.000168м2

>Напругастиснення,з, >Н/м2 >розраховується заформулою:


 (2.28)

>Сумарнанапруга внебезпечномуперерізі,,н/м2,розраховується заформулою:

>=і+>з (2.29)

>Сумарнанапруга винна бутименшою від>доп длявуглецевих сталей.

>=0.9018·108+1963·10-5=0.9019·108

0.9019·108>н/м2 < 1·108>н/м2

>Питомийтискпальця напідшипник, До,н/м2,розраховується заформулою:

 (2.30)

деdn –діаметрпальця, м;

ln –довжина опориповерхніпальця напідшипнику, м.

>Питомийтискпальця наопорніповерхні вповзуну, Додив,н/м2розраховується заформулою:

 (2.31)

де l0 –довжина опорногогнізда шатуна, м.

Момент опору поперечногорозтинукільця привигинанні, W,н·м,розраховується заформулою:

 (2.32)

Моментвигибальний, Мі,н·м,розраховується заформулою:

 (2.33)

де l –відстаньміж опорамипальця, м.

>Напругавигибання,і,н/м2,розраховується заформулою:

 (2.34)

>Середнянапруга назрізі, тпорівн,н/м2.розраховується заформулою:

 

 (2.35)

де F>p –площа поперечногорозтинупальця, м2.

>Площа поперечногорозтинупальця Fп, м2,розраховується заформуло:

 (2.36)

>Максимальнепіднімання клапанаплунжерного блоку, h>тах, мм,розраховується заформулою:

 (3.37)

де n2 – частотаоборотівколінчастого валу,об/хв.

>Умовабезударної роботинагнітальнихклапанівзабезпечується привідношенні:

 (2.38)

де Fдо –площа клапана, м2;

Gдо –маса клапана, кг;

V –продуктивність >гомогенізатора, м3/з;

Р – .перепадтиску. наклапані,МПа;

> – ставленнярадіусукривошипа додовжини шатуна;

>z – числоплунжерів,їпт.;

n2 – частотаобертівколінчатого валу,об/с.

>Умовабезударної роботивсмоктувальнихклапанівзабезпечується привідношенні:

 (2.39)

 

>Товщинатарілки клапана, hкл, мм,розраховується заформулою:

 (2.40)

де>доп – припустиманапруга дляматеріалів клапана,н/м2;

>dкл –діаметр клапана, м;

Р –тискгомогенізатора,Па.

>Зусилляпружини назакриттянагнітального клапана, Рін, зв,розраховується заформулою:

 (2.41)

Силапружини приробочійдеформації, Рбуд, зв,розраховується заформулою:

Рбуд=>1.5·Рін (2.42)

Рбуд=>1.5·26=39н

>Жорсткістьпружини,zін,н/м,розраховується заформулою:

 

 (2.43)

 

Силапружини примаксимальнійдеформації, Р>max, зв,розраховується заформулою

 (2.44)

 

де –відноснийінерційний зазорпружинистиснення.

>Діаметр дроту,d, мм,розраховується заформулою:

 (2.45)

де Д –діаметрпружини, м; [>] – припустиманапруга,н/м.

>Робоче числовитківпружини, йр,розраховується заформулою:

 (2.46)

де G>m.c. – модульздвигу длясталі,н/м4;

>d –діаметр дроту

>Загальне числовитківпружини, йпро,розраховується заформулою:

йпрорзв (2.47)

де йзв –неробоче числовитків.

йпро=2+2=4

>Середнійдіаметржировихкульок послегомогенізації,d>Ср,мКм,розраховується заформулою:

 (2.48)

де Р –тискгомогенізатора,мПа.

>Підвищеннятемператури молока под годинугомогенізації,t,Срозраховується заформулою:

 (2.50)

де Р –тискгомогенізатора,Па; –питома ваги молока,кг/м3; з –теплоємкість молока,Дж/кгс

>Діаметротворузапобіжного клапану, Д3, м,розраховується заформулою:


 (2.51)

де V –продуктивністьгомогенізатора, м3/з;

Рр –тискгомогенізатора,Па;

Рв –тисквсасуванняПа;

>в – ставленнягустини молока догустини води.

>Висотапідніманнязапобіжного клапана, h3, м,розраховується заформулою:

h3=>0.35·Д3 (2.52)

h3=0.35·0.028=0.001 м

>Зовнішнійдіаметрсідлазапобіжного клапана, Дпоклик, м,розраховується заформулою:

Дпоклик=>1.5·Д3 (2.53)

Дпоклик=1.5·0.028=0.042 м

>Потужністьгомогенізатора, N, Вт,розраховується заформулою:

 (2.54)

 

де V –продуктивністьгомогенізатора, м3/з; Р –тискгомогенізатораПа;

> –механічнийККДгомогенізатора.

>Будова й принцип діїобладнання

 

>Гомогенізаторскладається із такихелементів як:зварна кобура, корпус,привід,кривошипношатунниймеханізм,плунжерний блок,двохступеневагомогенізуюча голівка,манометричнийпристрій,запобіжний клапан,системизмащування таохолодження.Станинавиготовлена ізпрофільноїсталі увигляді рамеоблицьованоїлистовоюсталлю тазакритазбоку щитами ізотворами дляохолодженняелектродвигуна.Електродвигунрозміщенийвсередені нарухомійплиті. Саме тамзанаходиться коробка дляпідводуелектроенергії доелектродвигуна а через три патрубки дляохолоджуючої води. З боціобертальногошківавстановленомікровимикачі, котрізупиняють машину увипадкузнімання щита под годину роботи.Станинаопирається начотири ніжки ізпідкладками, щорегулюються.Зверху настанинізакріплено корпус вякомузнаходитьсякривошипно-шатунниймехпнізм, системаохолодження,фільтрсистеми та системазмащування. Дно корпусунахилене до пробкизливумастила. Корпусзакриваєтьсякришкою ізвіддушиною тадвома ручками.Рівеньмастила вкорпусірегулюєтьсявказівникомрівня.Колінчатий валвстановлено вотворахблковин корпусу,вінотримує рух віделектродвигуназмінногоструму ізкороткозамкненимроторомпотужністю 45 кВт черезклинопасову передачу, паси типу «У»сім штукдовжиною 3550 мм.Діаметрведучогошківу 250 мм,веденого – 710 мм.Колінчатий валобертається вконічнихупорнихпідшипниках йперетворюєобертальний рухдвигуна вобертально-поступальний рухплунжера.Плунжеркріпиться доповзуна задопомогоюхвостовика,повзун до шатуна задопомогоюпальця. Продуктподаєтьсякрізьвсмоктувальний патрубок тасітчатийфільтр. Прирусіплунжеравсмоктувальний клапанвідходить відсідла й продукт й продуктзаповнюєробочу камеруплунжерного блоку (>нагнітальний клапанпритиснутий досідла), призворотньомурусівсмоктувальний клапанпритискається досідла,нагнітальнийвідхиляється відсідла й продуктвитискається внагнітальнулініюплунжерного блоку. Угомогенізуючійголовці продуктпослідовнопротискаєтьсякрізь два клапана,тиск якірегулюється силоютискупружини, вході чогожирові кулькидробляться.

Системазмащуванняскладається ізсітчастогофільтругрубої очищення,шестеренчатого олійного насмокчу,системитрубопроводів й манометру.Підшипникиковзанняколінвалузмащуються шляхомнагнітання оліїшестеренчатим насосом через канал вколінвалі, атакож оліюзорбрискуєтьсяколінчатим валом, щообертається.

Системаохолодженняскладається ізпатрубківпідведення йвідведення води,змійовика надні корпусу та трубки ізотворами надплунжерами. Апаратохолоджуєтьсяциркулюючим олією якуохолоджуєтьсязмієвиком ізхолодною водою надні корпусу.Плунжериохолоджуються шляхомрозбрискуванняхолодної водикрізь відчини втрубці.

>Експлуатаціяобладнання

>Обслуговуючий персонал винен под годину роботипроводитинаступніоперації.

1Підготовка до пуску.

Перед пускомнеобхідноперевіритиправильністьскладання,наявністьзагороджень,справністьманометрів таамперметру,наявністьзаземлення,рівеньмастила вкорпусі.Необхіднозлити конденсат й податі води системуохолодження атакожрівномірністьїїрозбрискування.Необхідновпевнитись щопружиниклапанівгомогенізуючоїголвкипослаблені а й занеобхідностіпослабити.

2 Пуск.

>Переключитиавтоматичнийперемикач наелектрошкафу тазапуститиелектродвигун.Необхиднопродезинфікуватиапаратгарячою водою притемпературі80С та податі продукт.Потімтиск клапанудругоїсходинкигомогенізуючої голівкидоводять до 25% відробочого, после чоготиск клапанупершоїсходинкививодять наробочий.

3Роботаобладнання

>Під годину роботигомогенізаторатиск не виненперевищувати 20мПа. Подача продукту винна бути 6000 кг/рік, щодорівнюєпродуктивностімашини.Необхіднослідкувати заробочим шумомплунжерного блоку не винне бутисторинніхзвуків тастуків,якщо їхнічутицесвідчить пронесправністьобладнання.Також температураплунжерного блоку не виннаперевищувати норму. Винен бути постійнарівень й позов олії.Крізьущільнення, прокладки,манжети не виненпротікатипродкт,мастило.

4Зупинкаобладнання

>Повністюослабитипружиниклшапанівпершої тадругоїсходинкигомогенізуючої голівки.Знятитиск вманометричномупристрої.Післязниженнятиску вплунжерномублоці нанівецьвимкнутиелектродвигун, системузмащування,закрити вентильподачі води до системиохолодження,преключитиавтоматичнийвимикач наелектрошкафу.

5Миття

>Гомогенізатормиютьциркуляційним способом.Гарячою водоюпротягом 10–15хвилин,потімпротягом 30–40хвилинпромивають 1–1,5%лужнимрозчиномтемпературою75–80С йполощутьтеплою40–50С водою доповногозмиваннялужногорозчину. Примиттінеможнавикористовуватикислотнірозчини котріруйнуютьплунжерний блок.

>Періодичнорозбираютьобидвісходинкигомогенізуючої голівки,знімаютькришкиплунжерного блоку, ізякоговиймаютьпружини,нагнітальні тавсмоктувальні клапана.Всідеталімиють вхлорномурозчині іздодаваннямтринатрійфосфату.

>гомогенізаторобладнанняпродуктивність майонез


>Модернізаціяобладнання

Ос-кількиплунжерний насосдаєзміннийпульсуючийтиск,якийпримушуєколиватись пружину клапану що негативновпливає на процесгомогенізації, одним ізможливихваріантівєзаміна його на установку котраскладається із двохсиливихциліндрів, один із які укладати системугідроприводу адругийвикористовується дляпродавлювання майонезовікрізькалапан. Установкапарацюєнаступним чином:шестеренчатий насос 1 череззолотниковийрозподільник 2нагнітає олії усиловийциліндр 3, штокякоговзаємодієзіштокомциліндравиштовхувача. Прирусі поршня вциліндрі 4відбуваєтьсявсмоктування майонезові полінії 5.всмоктувальний кранперекриваєтьсязолотнік 2 перекладатися влівупозицію, й система працює навиштовхування.Тиск всистемірегулюється задопомогою переливного клапана 6. Утакійсистемітиск постійна, клапан неколивається,діаметрподрібненихкульок жиру постійна, а означативисокаякість продуктугарантовано.

 

>Техніка безпеки

>Гомогенізатор –це машина, Яка працює под великимтиском, томуцейапаратвідноситься дообладнання ізпідвищеноюнебезпекою. До монтажу,експлуатації та ремонтугомогенізаторапред’являютьсяпідвищенівимоги.Неможнапрацювати без манометра,залишатипрацюючийгомогенізатор безнагляду,працюватизізнятимогородженням. Припоявіпідвищеного галасу танехарактернихстуківзабороняєтьсяпроводитирозбирання, ремонт чи наладку доповноїзупинкимашини.Під годинурегулюваннязапобіжного клапанунеможнастоятинавпротирегулювальної гайки, а прироботі –навпротиплунжерів йпершоїсходинкигомогенізуючої голівки. Перед пускомнеобхідноперевіряти усірізьбовіз'єднанняплунжерного блоку.Тискгомогенізації не виненперевищуватимежіпоказаноїчервоноюлінією нашкалі манометра.

>Мійгомогенізатормаєогородженнярухомихшківів,перемикачі котрівимикають його привідкриванні под годину роботи. Уціляхпідвищення безпеки весьапарат якщорозміщений всталевомукорпусі.

>Охоронанавколишньогосередовища

Дляраціональноговикористання водигомогенізаторобладнанийсистемою обіговоговодопостачання.Тепла вода послеохолодженнямашини насосомподається доградірні, деохолоджується шляхомрозпилення употоціповітряякийпідтримуютьвентилятори. Зградірніохолоджена водазновуповертається догомогенізатора, йвикористовується для йогоохолодження.

>Щобзменшитивитрати намиючірозчини та воду, длягомогенізаторавикористовують системумиттяциркуляційного типу.Післямиттялужнийрозчин та водаповертаються тому добачківциркуляційним насосом. І уже колимиючірозчинидостатньозабрудненні їхнізливають вканалізацію. Ащобзахиститиприродні води відзабруднення,сточні води підприємстваочищають.

До складуочиснихспорудвходять:бензо – тамаслоловушки,решітки,пісколовки,відстійники,жириловушки,ілові тапіскові майданчики,метанник,хлораторна.


>Переліквикористанихджерел

1.Мірончук В. Г., ОрловЛ.О.,УкраїнецьА.І.Розрахункиобладнанняпідприємствпереробної йхарчовоїпромисловості.Навчальнійпосібник. –Вінниця: Нова книга, 2004.

2. «>Переробкапродукціїрослинного йтваринногопоходження».Підредакцією А.В. Богомолова йФ.В.Перцевого. – СП:ГИОРД, 2001.

3Малежик І. Ф.Процеси йапаратихарчовихвиробництв –Київ:НУХТ, 2003

4ГулийІ.С.Обладнанняпідприємствпереробної йхарчовоїпромисловості –Київ: Нова книга, 2002

5. Довідник щодо обладнання підприємств молочної
промисловості. – М.: Харчовапромьшшенность, 1992

6. О.В. Богомолов,П.В.Гурський, В.П. Богомолова «>Курсове тадипломнепроектуванняобладнанняхарчових йпереробнихпідприємств». – X.:Еспада, 2004.

7.КрасовБ.В. Ремонт і монтують устаткування підприємств молочної промисловості. – – М.: Харчова промисловість, 1982.

8Розтроса М.К.Курсовое і дипломне проектування
підприємств молочної промисловості. – М.:Агропромиздат, 1989.

9 Сурков В.Д.,Липатов М.М. Технологічнеоборудованиє підприємств молочної промисловості. – М: Легка промисловість, 1983.

10 Бєляєв В.В. Охорона праці та протипожежні заходи у м'ясної і молочної промисловості. – М.: Харчова промисловість, 1983.

11 Душин І.Ф.Санитарно-технические устрою підприємств м'ясної і молочної промисловості. – М: Харчова промисловість, 1981.

12. Каталог:Машини, устаткування, прилади й кошти автоматизації для переробних галузей. – М: АгроНИИТЗИИТО, 1990.

>13А.А. Курочкін, В.В. Ляшенко Технологічне обладнання переробки продукції тваринництва – Москва «Колос» 2001.

14. А.А.МухінГомогенізатори дляхарчовоїпромисловості – М:Харчовапромисловість. 1976.

15normit/menu/na_sklade.php

16pump.kiev.ua/

17upakjour.com.ua/ru/partners/packing/

18uk.wikipedia.org/wiki


Схожі реферати:

Навігація