Реферати українською » Кулинария » Випробування цукрового печива з пшеничного борошна


Реферат Випробування цукрового печива з пшеничного борошна

коефіцієнт перерахунку на 100 р продукту;

V2, — обсяг фільтрату, узятий для титрування, див3;

>m — маса навішення продукту, р;

10 — коефіцієнт перерахунку розчину сірчаної чи соляної кислоти концентрації 0.1моль/дм3 одинмоль/дм3.

Лужність (X5) в градусах, враховуючи суху речовину, обчислюють за такою формулою

X5 =

Де W — масова частка вологи в досліджуваному продукті, %.

Результати паралельних визначень обчислюють до другого десяткового знака і округляють до першого десяткового знака.

За оцінку аналізу приймають середньоарифметичне значення результатів двох паралельних визначень, допущені розбіжності між якими однієї лабораторії нічого не винні перевищувати 0,2 градуси, а виконаних рівних лабораторіях - 0.3 градуси.

1.5.8.2 Обробка результатів вимірів вмісту цукру.

Безліч навішення (>m) в грамах обчислюють за такою формулою


>m =

де b - оптимальна концентраціяредуцирующих речовин розчину навішення,г/см3;

V - місткість мірною колби, див3;

Р - гадана масова часткаредуцирующих речовин, у досліджуваному виробі. %.

>Массовую часткуредуцирующих речовин (X) у відсотках обчислюють за такою формулою

деm - маса навішення вироби, р;

>m1, — масаинвертного цукру, певна по табл. 1, мг;

V — місткість мірною колби, див3;

V1 — обсяг досліджуваного розчину, узятий дня аналізу, див3;

1000 — коефіцієнт перерахунку міліграмівинвертного цукру на грами.

Безліч навішення (>m) в грамах обчислюють за такою формулою

Де g - оптимальна концентрація загального цукру розчину навішення,г/см3;

V - місткість мірною колби, див3;

Р - гадана масова частка загального цукру на досліджуваному виробі, %.

>Массовую частку загального цукру (X1) у відсотках, виражену винвертном цукрі, обчислюють за такою формулою

X1

де т — маса навішення вироби, р;

>m1 — масаинвертного цукру, певна по табл. 1, мг;

V — місткість мірною колби, див3;

V1, — обсяг досліджуваного розчину, узятий для аналізу, див3;

V2 — місткість мірною колби, у якій проводилася інверсія, див3;

V3 — обсяг розчину, узятий для інверсії, див3;

1000 — коефіцієнт перерахунку міліграмівинвертного цукру на грами.

>Массовую частку загального цукру (Х2) у відсотках, виражену всахарозе, враховуючи суху речовину обчислюють за такою формулою

X2

де W - масова частка вологи в досліджуваному виробі. %.

Результат обчислень округляють до першого десяткового знака.

виготовлення цукровий печиво випробування


2. Програма випробувань печива

2.1 Загальні засади.

2.1.1 Найменування та призначення об'єкта випробувань.

Об'єктом випробувань є печиво цукрове квадратної форми.

2.1.2 Нормативний документ, за яким виготовляється об'єкт випробувань.

>Сахарное печиво має виготовлятися відповідно до вимогами ГОСТ 24901-89 «Печиво. Загальні технічні умови»

2.1.2.1 Технічні вимоги до виготовлення цукрового печива

Печиво має виготовлятися відповідно до вимогами стандарту ГОСТ 24901-89 технологічного регламенту, затвердженим у установленому порядку.

Показники якості печива повинні відповідати нормам, зазначених у таблиці 3,4.

>Красящие,ароматизирующие речовини, замінники цукру, застосовувані виготовлення печива, повинні прагнути бути дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я Росії.

Печиво випускаютьфасованним і ваговим.

Печиво фасують в коробки, металеві банки, пачки і пакети.

У коробки фасують печиво масою нетто до $1,5 кг рядами на ребро чи долілиць, здобне — масою до 2,0 кг.

>Сдобное печиво, і навіть цукрове і затяжну печиво з кількістю один кг щонайменше 100 прим. допускається фасуватимуть в коробки насипом.

>Коробки повинні виготовлятися з коробочного картону по нормативно-технічної документації чи полімерних матеріалів, дозволених до застосування Міністерством охорони здоров'я СРСР.Коробки всерединівистилают пергаментом по ГОСТ 1341,пергамином,парафинированной папером по ГОСТ 9569, целофаном по ГОСТ 7730, під пергаментом по ГОСТ 1760 марокЖВ,ПЖ. Допускається використовувати інші пакувальні матеріали, дозволені до застосування Міністерством охороні здоров'я СРСР.

Печиво «Десертний набір» вкладають вфилейчики з пергаменту,подпергамента,пергамина, вкоррекси з полімерних матеріалів, дозволених до застосування Міністерством охорони здоров'я СРСР.

У металеві банки по нормативному документа печиво фасують насипом чи вкладають масою нетто трохи більше 1,5 кг. Банки всерединівистилают пергаментом, під пергаментом,пергамином,парафинированной папером чи целофаном.

Вільні місця у коробці, банку поверх папери заповнюють паперової чицеллофановой стружкою, подушечкою з обгорткової папери по ГОСТ 8273, гофрованої чи тисненої папери.

>Коробки і банки мали бути зацікавленими художньо оформлені забезпечуватиме збереження й якість печива.

У пачки печиво фасують масою нетто трохи більше 400 р. Печиво загортають послідовний у два шару папери:

1-їсдой (>подвертка) — пергамент,пергамин,подпергамент марокЖВ,ПЖ;

2-ї шар — художньо оформлена етикетка чи бандероль з паперу по ГОСТ 18510 чиетикеточной папери по ГОСТ 7625, целофан,кашированная фольга чи полімерні плівки, дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я СРСР.

Допускається застосовувати всередині пачки додаткову обгортку з картону або паперу і вставляти картонні денця.

При застосуванні целофану, кашированої фольги чи полімерних плівок та на малюнку допускається упаковувати печиво в пачки без етикеток. При застосуванні целофану, кашированої фольги чи полімерних плівок без малюнка пачку заклеюють ярликом з нанесеним товарним знаком чиоклеивают художньо оформленої бандероллю.

Допускається фасуватимуть насипом чи вкладати печиво в пачки з картону чи комбінованих матеріалів по нормативному документа масою нетто трохи більше 500 р.Пачки всерединівистилают пергаментом, під пергаментом,пергамином,парафинированной папером.

При механізованому упаковування печива з кількістю штук один кг щонайменше 100 і змістом жиру трохи більше 10 % картонні пачки невистилают.

Печиво, призначене для внутрішньоміських перевезень, допускається фасуватимуть масою нетто трохи більше 500 р в пакунки з целофану чи полімерних плівок. Пакетитермоспаивают чи заклеюють ярликом з нанесеним товарним знаком чи обв'язують стрічкою.

Допускається за узгодженням із споживачем упаковувати печиво в пакети при іногородніх перевезеннях.

>Весовое печиво вкладають рядами на ребро до шухляд дощаті і фанерні по ГОСТ 10131, ящики дощаті і фанернімногооборотние по ГОСТ 11354, ящики з гофрованого картону по ГОСТ 13512 масою нетто в кілограмах, трохи більше:

15 — цукрове і затяжну;

5 — здобне;

12 — «>Пипаркукас»;

8 —диабетическое.

Між рядами печива прокладають смужку з картону чи щільною папери, а кожен горизонтальний шар перекладають пергаментом,подпергаментом,пергамином,парафинированной чи обгорткової папером.

>Сдобное печиво допускається упаковувати до шухляд насипом масою нетто трохи більше 5 кг.

>Сахарное і затяжну печиво розміром трохи більше 30 див2, затяжну печиво круглої і овальної форми і печиво,формуемое машинамиФАК іФПЛ, незалежно від розміру допускається упаковувати до шухляд з гофрованого картону, фанерні і дощаті ящики насипом масою нетто трохи більше 9 кг.

При упаковування вагового здобного печива ящики з гофрованого картону повинен мати вкладки за периметром і хрестовину з фанери чи картону,делящую ящик чотирма частини.Фанерние і дощаті ящики повинен мати хрестовину з фанери чи картону.

Шухляди всередині зусебіч повинні прагнути бути вистелені: пергаментом,подпергаментом,пергамином, целофаном,парафинированной чи обгорткової папером.

При упаковування затяжного печива у шухлядах з гофрованого картону допускається застилати папером лише дно ящика і верхній ряд печива.

При упаковування вагового печива до шухляд,застилаемиепарафинированной папером, температура їх повинна перевищувати 35 0З.

Приукладивании печива до шухляд з гофрованого картону клапани кришок допускається змащувати шаром клею, а місця стику клапанів кришок би мало бути обклеєні стрічкою з пергаменту,подпергамента чи клейовою стрічкою на паперової основі по ГОСТ 18251.

У середньому кожен ящик з гофрованого картону може бути вкладено за периметром вкладка з гофрованого картону.

>Пачки, коробки і пакети з затяжним і цукровим печивом вкладають в дощаті і фанерні ящики по ГОСТ 10131 чимногооборотние ящики по ГОСТ 11354 масою нетто трохи більше 16 кг; до шухляд з гофрованого картону по ГОСТ 13512 масою нетто трохи більше 14 кг.

>Коробки і пачки зі здобним печивом вкладають в дощаті чи фанерні ящики масою нетто трохи більше 12 кг чи ящики з гофрованого картону масою нетто трохи більше 9 кг. Пакети зі здобним печивом вкладають до шухляд масою нетто трохи більше 7 кг.

>Дощатие ящики передупаковиванием у яких коробок, пачок і пакетіввистилают пергаментом,подпергаментом,пергамином, обгорткової чипарафинированной папером, а ящиках з гофрованого картону чи фанерних застеляють лише дно і верхній ряд печива.

За вимогоюспецпотребителя в фанерніяшики і ящики з гофрованого картону післявистилания додатково вкладають плівкові мішки – вкладки по ГОСТ 19360.

Не допускається упаковувати до шухляд пачки, коробки і пакети знепросохшими етикетками і товарними знаками.

Допускається упаковувати фасоване печиво на поворотну тару. У цьому тара має бути чистою і дляукладиванием продукції їївистилают зусебіч пергаментом,подпергаментом, обгорткової чипарафинированной папером.

При внутрішньоміських перевезеннях допускається упаковувати фасоване печиво втару-оборудование по ГОСТ 24831 чи з іншому нормативному документа, фасоване в коробки — удвічі шару щільною папери зперевязиванием шпагатом чизаклеиванием клейовою стрічкою масою нетто трохи більше 10 кг для цукрового і затяжного печива і 7 кг для здобного печива.

При відвантаженні водним чи змішаним транспортом, при перевезеннях, що з перевантаженнями,леченье має бути упаковано в дощаті чи фанерні ящики.

При перевезеннях в контейнерах печиво допускається упаковувати до шухляд з гофрованого картону.

Печиво для країн із тропічним кліматом упаковують в металеві, герметично запаяні банки, потім у транспортну тару відповідно до вимогами зовнішньоекономічної організації. Допускається використовувати іншу тару за узгодженням із замовником.

Печиво для районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей упаковують по ГОСТ 15846.

>Допускаемие відхилення маси нетто пакувальної одиниці печива складають у відсотках, трохи більше:

мінус 10,0 до 50 рвключ.;

мінус 5,0 св. 50 » 400 р »

мінус 2,5 » 400 » 500 р »

мінус 1,5 » 500 » 1000 р »

мінус 1,0 » 1000 р.

При упаковування вагового печива до шухляд допускається відхилення маси нетто мінус 0,5%.

Примітка. Відхилення маси нетто але верхньому межі не обмежується.

На коробках, банках, пачках, пакетах з печивом мусить бути маркірування, яка містить: товарний знак (її наявності), найменування підприємства - виготовлювача, його місцезнаходження;

найменування продукту;

масу нетто;

дату вироблення (при фасуванні на автоматахПАК-10 на пачки завдають місяць і рік);

термін зберігання;

інформаційні інформацію про харчової (білки, жири, вуглеводи) та енергетичною цінності 100 р продукту;

позначення справжнього стандарту.

На коробках, банках, пачках і пакетах з діабетичним печивом додатково вказують:

зміст (розрахункове) в грамах м продукту: ксиліту,сорбита, загального цукру (враховуючи сахарозу);

напис: «>Употребляется за призначенням лікаря»;

добову норму споживання ксиліту (>сорбита) трохи більше 30 р:

символ, що характеризує приналежність печива до групи діабетичних виробів.

Допускається відсутність товарний знак на етикетках пачок масою до 50 р включно.

Допускається маркірування на пакетах з целофану і полімерних плівок заміняти вкладеним всередину ярликом з маркіруванням, завданої друкарським способом.

Допускається при фасуванні печива в плівку з полімерних матеріалів на імпортних пакувальних автоматах вказувати масу нетто і дату вироблення.

Транспортна маркірування — по ГОСТ 14192 і нанесенням маніпуляційних знаків «>Хрупкое. Обережно», «Берегти від волога».

На кожну одиницю транспортної тари завдають маркірування, що характеризує продукцію:

товарний знак (її наявності), найменування передприятия-изготовителя, його місцезнаходження:

найменування продукту;

масу нетто і брутто;

кількість пакувальних одиниць й безліч пакувальної одиниці (для фасованого печива):

дату вироблення;

термін зберігання;

позначення справжнього стандарту.

>Маркировку печива для експорту за необхідності оформляють мовою країни-покупця.

>Маркировку завдають шляхом наклеювання ярлика чи нанесення чіткого відбитка трафаретом чи штампомнесмивающейся, де немає запаху фарбою.

На тару з печивом для експорту маркірування завдаютьнесмивающейся, де немає запаху чорної фарбою через трафарет чи штампом на обидвіторцевие чи бічні боку ящика.

Номер укладальника чи зміни свідчить про ярлику, вкладеному всередину коробок, банок, пачок, пакетів чи ящиків, чи проставляють штемпелем із зовнішнього боку тари.

Вимоги до показників якості, художньому оформленню, упаковці, маркуванню можуть змінитися відповідно до вимогами зовнішньоекономічної організації.

Таблиця 3

Найменування показника Характеристика і норма для печива
>Сахарного і затяжного здобного

Форма

Поверхня

Правильна, відповідна даному найменуванням печива, без вм'ятин, краю печива би мало бути рівними чи фігурними.

допускаються вироби з одностороннім надривом (слід від розламу двох виробів, злиплих ребрами але час випічки) трохи більше 2 прим. в пакувальної одиниці і 3% до масі у ваговому печиво й у печиво з кількістю штук один кг — більш 200, і навіть виробі із незначною деформацією — трохи більше 4 % до масі;

виробинадломанние — трохи більше 1 прим. в пакувальної одиниці масою до 400 р. трохи більше 2 прим. в пакувальної одиниці масою більш 400 р і 5 % до масі у ваговому печиво;

печиво, що містить понад п'ять%надломанного, належать до брухту.

>Гладкая із його чіткою малюнком на на лицьовій стороні, неподгорелая, без украплень крихти.

Допускаються вироби з невеликими здуттями, нечітким малюнком і трохи шорсткуватій поверхнею трохи більше 1 прим. вфасованном печиво і 5 % до масі у ваговому.

Поверхня глазурованого печива мусить бути рівній чи злегка хвилястою без слідів «посивіння» і оголених місць.

Печиво, виготовлене натестовижимних машинах типівФАК іФПЛ, може мати рифлену жорсткувату поверхню:

нижня сторона рівна.

Допускаються сліди від крайок і швів листів, ітранспортерного полотна, не що деформують печива, і навіть вироби з поглибленнями як раковин, площею трохи більше 20 мм2 і з вкрапленнями крихти: трохи більше 1 прим. вфасованном печиво і 4 % до масі у ваговому.Углубления площею більш як 20 мм2 допускаються у кількості трохи більше 4 % лише у ваговій печиво. Для печива, виготовленого на потокових лініях зі сталевої суцільний стрічкою, допускається без обмеження наявність раковин на нижньої боці печива.

Допускаються поодинокі вкраплення в повному обсязі розчинених кристалів цукру лежить на поверхні печива, виготовленого із застосуванням ПАР

Відповідна даному найменуванням печива без вм'ятин, краю печива би мало бути рівними чи фігурними, без ушкоджень.

Допускається печивонадломанное трохи більше 3% до масі нетто на підприємств і трохи більше 4% у торговельній мережі.

>Неподгорелая, без здуттів,лопнувших міхурів і украплень крихти.

Обличкування верхньої поверхні має

Схожі реферати:

Навігація