Реферати українською » Культура и искусство » Історія слова "культура"


Реферат Історія слова "культура"

Історія слова "культура"

>ИонинЛ.Г.

Культура - одна з двох-трьох найскладніших слів, які у нашому практичному і науковому побуті. Почасти це пояснюється лише тим, що має складну і заплутану мовну історію, а почасти тим, що його застосовується для позначення дуже складних понять у наукових дисциплінах і при цьому найрізноманітніших системах думки.

Про те, як формувалися і Єгиптом розвивалися різних значень слова культура, розповів мовознавець Р. Вільямс. Появі цього терміну у різних європейських мовами безпосередньо передувало латинськеcultura, те що відcolere. Останнє мало безліч значень: населяти, культивувати, сприяти, поклонятися, почитати й т.д. Деякі їх згодом утворили самостійні терміни, хоч і з частковоперекривающими одне одного значеннями. Так, значення "населяти" через латинськеcolonus трансформувалась у колонію, а "почитати", "поклонятися" через латинськеcultus - культом. У англійській словоculture спочатку мало сенс "розвивати", "культивувати", хоч і з відтінком "служіння", "вшанування", причому у середньовічному англійському воно іноді прямо вживалося як служіння. У французькій, точніше устарофранцузском, латинськеcultura перетворився на слово couture, пізніше яке придбало цілком самостійного значення, і потім вculture.

В усіх випадках раннього вживання словоculture означало процес культивування, вирощування чогось, зазвичай тварин і звинувачують рослин. Це спричинило появі додаткових значень слова, як-от англійськеcoulter - леміш, що від латинськогоculter, що означає те знаряддя. Подальша еволюція пов'язана, очевидно, з перенесенням поглядів на культивуванні, обробленні з природних процесів на людський розвиток, причомуагрикультурний, сільськогосподарський сенс довгий час зберігався. Так, Френсіс Бекон характеризував "культури і добриві умів", а середині XVIII століття англійський єпископ, нарікаючи упущення сучасного виховання, писав, що "люди шляхетного його й виховання США ростити своїх дітей для церкви" (словами "люди ...народження ...та виховання уже" я постарався передати словосполучення ">persons ofeitherbirth orculture").

Два моменту слід зазначити особливо. По-перше, метафора ставала дедалі звичнішою, поки, нарешті, такі терміни, як культура розуму, не почали сприйматися і безпосередньо, а чи не в переносному значенні; по-друге, слово культура, що належить до приватним процесам, дедалі більше використовувалося при характеристиці процесів розвитку й удосконалення взагалі, що означає універсалізацію терміна. Саме від цього межі XVIII - XIX століть, і почалася різноманітна і заплутана сучасна історія слова культура.

Тоді ж, наприкінці XVIII - початку ХІХ століття сформувалося стійке значення самостійного терміна цивілізація. Цього слова походить від латинськихcivis - громадянин іcivilis - при- належний, належить до громадянинові. Відтак досить довгої еволюції вона стала висловлювати сенс історичного процесу його досягнень: очищення моралі, воцаріння законності і "соціального порядку. У той самий час, спочатку мови у Франції, потім у Англії вона стала використовуватися у множині - почали говорити про цивілізаціях.

Приблизно самі процеси (щоправда, з деякими затримками) відзначаються й у російській мові. Саме поняття культура вперше зареєстрованеКарманном словнику іноземних слів, виданих М. Кириловим в 1845 року, але без особливого поширення вона мала, і зустрічається у "володарів дум" -Добролюбова, Писарєва, Чернишевського та інших. Ще 1853 року І. Покровський в "Пам'ятному аркуші помилок у російській", опублікованій у ">Москвитянине", оголосив це слово непотрібним. Але вже у 60-ті роки воно повноправно обгрунтовується в словниках російської, а 80-ті і потім отримує стала вельми поширеною, причому у тому самому багатстві значень, що у західноєвропейськими мовами. Відповідно до У. Далю, культура - це "обробка й догляд, обробіток,возделка; освіту, розумовий і моральне; свідчать і культивувати замість обробляти, обробляти, утворити". У цьому, як у європейських мовами, відповідні терміни застосовувалися для позначеннясельско- господарських знарядь (культиватор).

У такий спосіб термін цивілізація проникнув у Росію разом із відповідними перекладними книжками. У XX столітті у Росії, як та Західній Європі, слово цивілізація (інколи ж цивілізованість чиcivility) стали розуміти загальний стан суспільства, чи навіть рівень виховання, поведінки чи манер конкретних персон,противопоставляемое дикості чи варварством. Проте якщо з зростанням кількості порівняльних досліджень з'явилися дуже нечіткі трактування цього поняття на різних поєднаннях: західна цивілізація, російська цивілізація, індустріальна цивілізація, сучасна цивілізація тощо.

Але повернімося до розвитку терміна культура. Важливий поворот у його інтерпретації стався у німецькою мовою: остаточно ХІХ століття поширили формаCultur, але в зміну прийшла сьогоднішняKultur. Спочатку поняття культура і цивілізація розвивалися у Німеччині як і, в інших країнах. Наприкінці XVIII століття, насамперед у працях Гердера, було зроблено нововведення, майже вирішальне історія вивчення культури: почали говорити щодо культурі, йдеться про культурах (у множині). Іншою важливою нововведенням, запропонованим трохи згодом, стало притаманне Німеччині, й рідко що надибуємо як і повсякденною, і у наукової лексиці іншими європейськими мов протиставлення культури та цивілізації.

Спробуємо підбити підсумки лінгвістичного розвитку слова культура протягом кількох століть. У середовищі сучасних європейських мовами можна назвати (якщо виключити сільськогосподарську і природничо-наукову термінологію, наприклад, культура вики, культура мікробів) чотири основних сенсу слова культура:

абстрактне позначення загального процесу інтелектуального, духовного, естетичного розвитку;

позначення стану суспільства, заснованого на праві, порядку, м'якості традицій і т.д; у сенсі слово культура збігаються з однією з значень слова цивілізація;

абстрактне вказівку на особливості засобу існування чи життя, властивих якомусь суспільству, якоїсь групи людей, якомусь історичному періоду;

абстрактне позначення форм і продуктів інтелектуальної і художньої діяльності: музика, література, живопис, театр, кіно України й т.д. (тобто те що займається Міністерство культури); мабуть, саме такий сенс слова культура найпоширеніший серед широкого загалу.

Перелічені значення слова культура пов'язані між собою частково з походження, частково за змістом. Усе це дуже престижні значення (якщо тут застосувати такий тер хв). Але є чимало прикладів ворожого ставлення як до речі культура, і до того що, що означає.

>Антикультурние відчуття провини та ставлення ворожості до культури також мають солідну історію. Вперше вони в Англії ХІХ століття і з'явилися реакцією на претензійність естетизму мистецтво і життя (М. Арнольд). Тоді критики естетизму замістьculture використовували "винайдена" нимииздевательски-имитирующееculchah. Потім певна ворожість виникла результаті німецької пропаганди часів першої Першої світової,сосредоточивавшейся навколо нібито яка перевершує решта німецькоїKultur. У перші десятиліття ХХ століття росіяни й зарубіжні нігілісти і авангардисти, та був молодіжні вожді й маси 60-х - 1970-х років у країнах виступали через те, щоб зруйнувати культури як опору традиції, і головна перешкода шляху до майбутнє людства. У цьому авангардистам 20-х примикали більшовики.

Та і стала, хронічна ворожнеча до культури. Її причинами є, з одного боку, необгрунтовані претензії про інтелектуалів, чи інтелігенції, на вище, переважна знання і навіть стан потужні мізки і душі, з другого -малообразованность народу, зневажливо ставиться добездельникам-интеллектуалам, існуючим на гроші. Для позначення саме такий культури, витлумаченої в зневажливому, зневажливому сенсі, існують навіть особливі терміни: і в Америці -culture-vulture, у Росії СНД цьому приблизно відповідаєкультур-мулътур - - російськомовний термін середньоазіатського походження. Звісно, ми привели самий приблизний огляд історії слова історії значень слова культура. Щоб провести повний огляд, довелося б розцінювати всю культурну історію людства, і навіть ознайомитися коїться з іншими, близькими за значенням термінами. Варто сказати, що цей вищеР.Уильямс, до списку до словникової статті, присвяченій слову культура, включив такі співвідносні за значенням терміни: естетика, мистецтво, цивілізація, гуманізм, наука.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуcountries/


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Традиційний живопис
  >А.В.Грунтовский >Иконопись, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра... - оце й усе те, що
 • Реферат на тему: Визначення поняття "культура"
  Визначення поняття "культура" Орлова >Э.А. Поняття «культура» є у соціальній й
 • Реферат на тему: Російська словесність
  Д. М. Балашов Словесне існує у двох формах: генетично більш ранньої – усній, коли твір передається
 • Реферат на тему: Класифікація культурних норм
  Норми можна класифікувати з найрізноманітніших підставах, наприклад, по сферу застосування — у
 • Реферат на тему: Звідки є пішла ...
  Первинна історії російської літератури – це історія хрещення Русі. Русь охрестилася неодноразово.

Навігація