Реферати українською » Культура и искусство » Культура Білорусі епохи Середньовіччя


Реферат Культура Білорусі епохи Середньовіччя

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Культура Білорусі епохи СередньовіччяЗміст

 

1. Культура Білорусі епохи середньовіччя

1.1Язичество і західне християнство під час становлення білоруської культури

1.2Древнебелорусская писемність і література

1.3 Раннє білоруське зодчество і мистецтво

Список використаних джерел

білоруський культура мистецтво зодчество

 


1. Культура Білорусі епохи середньовіччя

Становлення самобутньої культури на білоруських землях вIX–XV ст. відбувався за тісного зв'язку з загальноєвропейськими культурними процесами, поширенням християнства й обумовлювалось створенням власної державності. Саме на цей час сформувалися перші державні освіти:Полоцкое іТурово-Пинское князівства, та був і ВеликеКняжество Литовське, Російське іЖемойтское.

Колискою білоруської культури є Полоцька земля. ВжеXI–XII ст. тут інтенсивно розвивалися ремесла, торгівля, складалася міська культура, будувалися перші кам'яні храми і укріпленізамки-дворци, відбувалося становлення освіти і мистецтва. З Полоцька,Турова, Смоленська вийшли великі діячі християнського освіти.Полочане мали широкі торгові, політичні та культурні зв'язки й з європейськими країнами.

Всі ці процеси набули подальшого розвитку в Великому Князівстві Литовському, Російському іЖемойтском, що склалося наприкінці XIII – першій половині XIV в. Тут формувалися білоруська народність і його мову, зароджувалися форми національної ідентичності громадян.

>Отделившись від коренів, які зв'язували його з Київської Руссю, населеннязападнорусских земель не могло задовольнятися тільки загальним духовним спадщиною. Локальна самобутність шукала вихід. Зберігши зв'язку з культурним співтовариством Київської Русі, нова народність зуміла створити національно своєрідну культуру, яка відрізняла його від сусідніх народностей і племен. У новій культурі органічно з'єдналися базові елементи східнослов'янськоїлингвокультурной спільності особливостям та традиціями, притаманними яка зароджувалась народності.

З'явившись 1905 року переважно з урахуванням колишніх східнослов'янських племен – дреговичів,полоцких і смоленських кривичів, радимичів,формировавшаяся білоруська народність ще довго відчувала вплив культур балтських і фінно-угорських племен, брали участь у етногенезі білорусів. Певне вплив мовою, культури і релігійні вірування білорусів надали й інші етнічні спільності:западнославянские,южнославянские і тюркські, переважно поляки, болгари і татари.

Найважливішим подією епохи Середньовіччя стала заміна язичницької релігії християнської, поширення православ'я і католицтва. Нова релігія, виникла біля Білої Росії межіX–XI ст., змінила світогляд її носіїв, прискорила розвиток власної культури, зміцнила через відкликання культурами європейських народів. Християнство на білоруських землях поширювалося поступово, гуманними методами і трансформувало деякі поганські культи, відчувши їх довгострокове вплив. Слід також відзначити, що подальший перехід від культури середньовічного типу до культуривозрожденческого типу відбувався Білорусі плавно і вирізнявся яскраво вираженої наступністю накопичених потребує матеріальних та духовні цінності, створених художніх стилів, сформованих просвітницьких установок. На всьому протязі становлення білоруського етносу та її перетворення на титульну націю укріплювалися які у пласти самобутнього народної творчості демократичні коріння вітчизняної культури,формообразуемойбитоприземленним національним характером і менталітетом.

Наприкінці зазначеного періоду біля Білорусі активно поширилися ідеї Відродження і гуманізму.

1.1Язичество і західне християнство під час становлення білоруської культури

>Язичество і культуру. На якість і культурний рівень культури населення білоруських в дохристиянський період значне вплив справляло язичництво, яке наклав незгладиму печатку намиропредставление наших предків. Давня релігія відповідала родоплемінних відносинам і являла собою комплекс міфологічних поглядів, магічних вірувань, культів, що відбивали залежність від природи й до того ж час були специфічними Формами передачі господарського досвіду, знань, вкладених у оволодіння нею. Світорозуміння древніх білорусів формувалося з урахуванням міфів, казок, билин, обрядів, змовот.п. Багато творів усної творчості пов'язані з язичницькими богами, яким вклонялися наші предки і котрих слов'ян було менше, ніж в античних греків чи римлян.

У «Повісті временних літ» (980) згадуються такі поганські боги як Перун,Хоре,Стрибог,Дажбог,Мокаш та інших. Головним у тому числі був Перун,почитавшийся як бог грози й блискавки, війни" та, мабуть, землеробства. За уявленнями наших предків, Перун виглядав сивим богатирем з цибулею (райдугою) лише у руці і стрілами (блискавками) на другий. Бог сонця носив різні імена:Хоре, Купала,Ярила,Дажбог. Культ Купали існує у Білорусі досі.Купалье стало улюбленим літнім святом від населення, особливо молоді.

Крім богів, управляли небесними стихіями і світилами, вшановувались також боги, пов'язані переважно з ознаками живої природи: Велес,Жижель, Лада, Тур,Переплут та інших. Разом про те слов'ян не склалося єдиної язичницької релігії. В кожного з племінних спілок сформувалася своя різновид язичництва, варіювалися пантеон богів й освоєно основні культи. Уявлення про богів втілювалися ідолів, які зазвичай ставили на височинах чи з берегів річок. Зазвичай, їх зовнішностіпридавался людиноподібний вид. Своїх богів древні слов'яни виготовляли з золота, срібла, мармуру, але частіше – дерев'янний. Поширені були й кам'яні баби – архаїчніпервообрази Великої Богині, яка уособлювалаживотворительние сили Матері-землі. Ідоли були племінні, родові, родинні перекази й особисті. Їм приносили різні підношення. Вважається, що постаті ідолів грали значної ролі в похоронної обрядовості древніх слов'ян. У Білорусі відоме понад 10местонахождений поганських святилищ: на островіОсвейского озера, березі річкиПолоти, вг.п. Свір й інших містах. Після прийняття християнства поганські ідоли частиною занедбані, частиною – знищені, але де вони зберігали пам'ять ще у ХІХ в.

Для древніх жителів білоруської землі були характерними таких форм ранньої релігії, як тотемізм, фетишизм, анімізм, магія. Вони боготворили сонце, місяць, каміння, озера, річки, дерева, птахів, звірів. Кожен рід з'єднував історичні підвалини із якоюсь звіром чи птахом.Кривичи, наприклад, особливо шанували ведмедя, з яким було пов'язаний святокомоедици. Наші родичі вірили й у добрих і злих духів та прагнули піддобрити і тих і інших.

Особливе ставлення склалося до каміння. Їх шанували як святині. У жодного слов'янського народу не збереглося стільки легенд і переказів про каменях, як в білорусів.Камням приносили подарунки, вони просили допомоги, звільнення від хвороб. Віра у тому магічної сили збереглась у певних місцях донині. На околиці Мінська навіть створено «музей» валунів.

На думку астронома У.Ларионова й доктори геолого-мінералогічних наук Еге.Левкова, біля Білорусі збереглися древні кам'яні «обсерваторії» з згрупованих певним чином каменів, наприклад, в урочищі Друга Кам'яниця (у озераДрисвяти), березі озераЯново вПолоцком районі.

Серед древніх слов'ян особливо шанованим був культ предків. Невипадково у кривичів існував неписаний закон: якщо юнак не знав своїх покійних предків до п'ятого коліна, не може називатися чоловіком. Залишки культу предків як поминальних обрядів «Дзяди», «>Радаунiца» збереглися донині.

Отже, нашим предків-язичників були характерними багатобожжя, різноманітні племінні культи, варіативна ієрархія богів. На зміну одним богам приходили інші, їх шанування чого залежало від пори року, від виду господарську діяльність, від магічнопреображаемих природних явищ.Язичество сформувалося за доби родоплемінних відносин також відбиваломиропредставление людей, жили земельної громадою.Язичество не виправдовувало прояви класового гноблення, перевага одних людей з інших. З появою на древніх білоруських землях князівств – перших державних утворень – язичництво як реліктове світогляд докласового суспільства після нетривалого опору продала місце християнської релігії.

Прийняття християнства. Нова релігія спромоглася затвердити божественне походження великокнязівської влади й одночасно духовно об'єднати всі стану, інтегрувати виниклі племінні культури. У цілому нині християнство зв'язало міцними узами білоруські землі зхозяйственно-культурними і державно-політичними утвореннями континентальної Європи. Християнство з'явилося Білорусі не так на порожньому місці. Знайомству з нею сприяли військові походи, торговельні зв'язки іншими країнами. Як свідчать літописі, проникнення християнства на землі східних слов'ян почалося, мабуть, у середині ІХ ст.

Існують гіпотези у тому, що християнська громада існувала Полоцьку ще до його 988 р. Деякі дані перші християн на землі дають скандинавські саги. Так, ісландська єпископська «Сага про хрещенні», записана через 300 багатьох років після знаменної події кінця XX ст., повідомляє про місіонеріТорвальде-Путешественнике, який, повертаючись після паломництва до Палестини черезПолоцкую землю, заснував неподалік Полоцька монастир Іоанна Христителя, де й був похований. І це отже, щополоцкий князьРогволод вже був знайомий з християнством, інакше перешкодив бТорвальду будувати монастир. Іншіполоцкие князі активно сприяли поширенню і зміцненню християнства. Про це, зокрема, свідчить спорудження з ініціативиВсеславаЧародея Софійського храму.

Можна припустити, як і княжнаРогнеда рано прилучилася до християнства. Широко відома історія постригуРогнеди в черниці під назвою Анастасія. УЗаславле нею грунтувався монастир. Літопису розповідають синаРогнеди Ізяславі як і справукнязе-книжнике, який «любив і почитавмонаший чин».

Християнство надійшло білоруські землі, попередньо охопивши території Данії, Швеції, Норвегії, Польщі, Хорватії. Деякі дослідники, нагадуючи про прагнення місцевих князів до політичної незалежності, вважають, що діти наші предки сприйняли християнство насамперед від константинопольських місіонерів, яких підтримали князі полоцької династії. Візантії це дозволяло духовного керівництва, аПолотчине – ідейну опору державної самостійності. Проповідники з Візантії поширювали нову віру й уТуровском та інших князівствах, пізніше увійшли до складу Великого Князівства Литовського.

Християнство на білоруських землях вкорінювалося протягом кількох сторіч практично без насильства. Початковий симбіоз двох релігій доповнився їх частковим синтезом за провідної ролі християнської віри. Рік підстави Полоцькою єпархії (992) вважається датою прийняття християнства Білорусі. Згідно з даними, першимполоцким єпископом був Міна (1104). Надалі його хрещеними стали Ілля,Косьма, Діонісій. 1005 роком датується підставу Турівської єпархії (перший єпископ – Фома). У 1137 р. відкрилася кафедра у Смоленську (перший єпископ – грекМануил).

Святі батьки задля зміцнення своїх позицій пристосовували церковні свята до язичницьких, наділяли святих якостями колишніх богів. Храми часто будувалися дома древніх капищ. Отак замість Перуна з'явився святої Ілля, замістьЯрили – святої Георгій (Юрій) тощо.

Прийняття християнства послужило потужним стимулом у розвиток вітчизняної культури та цивілізації. Нова релігія змінила світогляд населення, зокрема з позицій, вигідних князям і феодальної знаті. Християнство сприяло об'єднанню білоруських земель, становленню державності, зміцненню у міжнародному становищі Полоцького князівства і Великого Князівства Литовського. Завдяки світової релігії населення відкрило собі культурні багатства Візантії й інших країн Європи, познайомилося з писемністю. З'явилася кам'яна архітектура.Самобитние художники створювали фрески, мозаїки, писали ікони. Монастирі й церкви стали першими культурними центрами. При них відкривалися бібліотеки, працювали школи, листувалися книжки, створювалися літописі. Тут працювали освічених людей. З-поміж ченців вийшли перші видатні просвітителі, вчені, письменники, проповідники. З проникненням християнства розсувалися знайомство людей церковної музикою.

Але прийняття нової релігії супроводжувалося й певними витратами, зокрема забуттям предметів (артефактів) автентичної язичницької культури та самого поганського минулого слов'ян. Християнство, тим щонайменше, остаточно ліквідувало кревну помста, покінчило з звичаєм приносити кількість людських жертв поганським богам. Воно сприяло зміцненню більш розвинутих громадських (наукових і виробничих) відносин.Многовековое мирному співіснуванню християнства і прихованого модифікованого язичництва сприяло формуванню толерантності майбутніх білорусів, їх толерантності до різних релігій.

У період зрілого середньовіччя історичні обставини не дозволили православ'ю стати єдиною національної релігією, вирішальним духовним чинником загальнонаціональної консолідації.Углубившийся розкол християнства біля Великого Князівства Литовського породив складні стосунки між прихильниками православ'я, католицтва, та був і протестантизму, що позначилося в розвитку всієї вітчизняної культури, обумовивши її ідейний і стильове розшарування.

1.2Древнебелорусская писемність і література

Пам'ятки древньої писемності. Історичні документи свідчать, що слов'янські племена, жили біля Білорусі, мали писемність ще до його поширення кирилиці. Колишня система записи інформації являла собою примітивнепиктографическое лист, яке вчені назвали «риси ірези». Болгарський просвітительХрабр писав, щодо хрещення «>словене неимеху книжок, алечрьтами ірезамичьтеху ігадааху». Сфера застосування такогопротописьма було обмежене: її репрезентували, зокрема, родові знаки, знаки власності, календарні знаки. Відповідні написи на кам'яних плитах знайдено вБерезинском районі (буд.Погост), вБобруйском районі (неподалік річкиПтичь), вГорецком районі (буд.Пневщина), вЗельвенском районі (буд.Синковичи).

Але така писемність була пристосована для записи складних текстів, котрі почали необхідні з появоюгосударств-княжеств. Наші предки намагалися вести записи грецькими літерами, але цьому заважали особливості слов'янської фонетики. Найбільш древнім зразком листи східних слов'ян є знайдена під Смоленськом печатку полоцького князя Ізяслава (кінець XX ст.) із зображенням тризуба та написом «>Изас[лав]ос», зробленою кирилицею.

Дуже цікавими пам'ятниками писемності білоруської землі є званіБорисови каміння. За наказом полоцького князя БорисаВсеславовича на валунах були викарбуванішестиконечний хрест, інадпись-обращение до Бога: «Іпомозi рабові своємуБорисоу». Це каміння свідчить про релігійних поглядах жителів Полоцькою землі. Загалом уПодвинье знайдено 9 валунів із написами.Рогволодов камінь (1171) виявили між Оршею іДруцком. На жаль, багато унікальні пам'ятки писемності зникли.

Про розвиток грамотності біля Білорусі свідчать і самшитовий гребінь з вирізаними у ньому літерами від «А» до «Л» (кінець XII – початок XIII в., Брест), берестяні грамоти, характерні дляМстиславле і Вітебську, знаменитий хрестЕвфросиньи Полоцькою, написи в Софійському соборі Полоцька. Документи підтверджують те що, щополочане знали і латинську графіку; під час проведення торгових операцій вони користувалися іноземними мовами. У Мінську,Друцке,Браславе, Полоцьку,Кописи, Турові, Вітебську,Волковиске археологами знайдено застібки від томів книжок і чималі приналежності на письмі (кістяні, бронзові, залізністили-писала). Різні предмети із написами виявлено під час розкопок в Гродно,Новогрудке,Волковиске,Слониме, Турові й інших містах. Це засвідчує значне поширення писемності і освіти біля Білорусі.

Важливим підтвердженням розвитку писемності у Турові є «Сказання промнихеМартине» (XII в.), де йдеться про святої життямонаха-отшельника в келії Борисоглібського монастиря. Більше пізнім пам'ятником писемності є «Сказання про КирилаТуровском».

У 1865 р. у Турові знайшли знаменитеТуровское євангеліє ХІ ст., частину доходів якого (10 аркушів, 20 сторінок) зберігається у бібліотеці Академії наук Литви. Це сама рання з книжкових знахідок біля Білорусі. Євангеліє написано на пергаменті, оздоблено одинадцятьма буквицямистаровизантийского типу, написаними на зеленуватому тлі і розфарбованими червоною та синьою фарбами. Мініатюри не збереглися. Копія літературного пам'ятника в 1995 р. було передано урядом Литви Національної бібліотеці Білорусі.

На відміну від Туровського Оршанське євангеліє (кінець XII

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація