Реферати українською » Культура и искусство » Культура Білорусі в перебудовний і пострадянський періоди


Реферат Культура Білорусі в перебудовний і пострадянський періоди

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Культура Білорусі, у перебудовний і пострадянський періоди

освіту незалежність білорусь драматургія

У тому 1985 р. Генеральним секретарем цк кпрс був обраний М.С. Горбачов. З іменем Тараса Шевченка від початку так званої перебудови пов'язувалися процеси гласності та демократизації, що охопили країну. Передова білоруська інтелігенція виступила за розвиток культури, стала вельми поширеною білоруської мови. Надалі рух за національно-культурну ідентифікацію і цивілізаційне самовизначення посилилося і пішла по складної траєкторії у зв'язку значавшимися процесами розпаду СРСР.

Перехід до незалежності. 27 липня 1990 р. Верховна Рада БРСР затвердив Декларацію про державний суверенітет, а 25 серпня 1991 р. П'ята позачергову сесію Верховної Ради БРСР прийняла закон «Про надання статусу конституційного закону Декларації Верховної Ради Білоруської РСР про державний суверенітет Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки». З вересня 1991 р. країна тепер називається Республіки Білорусь, у грудні цього ж року юридично закріплена її державна незалежність. У 1994 р. у Білорусі введена президентська форма правління. Кардинальні зміни значно прискорили національно-культурне розвиток, зміцнили економічне ситуацію і міжнародний авторитет нашої держави, що дозволило Білорусі активніше та самостійно проводити внутрішню й зовнішній політиці.

26 січня 1990 р. було прийнято закон «Про мови в Білоруської РСР», який додав білоруському мови статусу державного і доповнений 20 вересня 1990 р. Державною програмою розвитку білоруської мови та інших національних мов у Білоруської РСР. За результатами проведеного на травні 1995 р. республіканського референдуму державна символіка була законодавчо змінена, а російську мову поруч із білоруським набув статусу державної мови. Вжиті інших законів, створені задля розвиток культури, і «Про культуру Республіка Білорусь», «Про національні меншини» і «Про охорону і заощадженні історико-культурної спадщини».

Законодавча, політична й економічна підтримка дозволила білоруську культуру більш мобільної і відкритої. У умовах розвивалися різні літературні та художні напряму, і школи, зростало національне самосвідомість, відбувалася демократизація духовного життя, суспільство звикало до свободи творчості полягає і віросповідання.

Зростання гласності та плюралізму думок стимулював перегляд старих стереотипів в оцінках історичного поступу Росії та Білорусі. Стала очевидною неоднозначністьпротекавших в БРСР соціально-економічних, політичних лідеріва і культурних процесів.

Громадяни Білорусі ознайомилися з раніше забороненими публікаціями вітчизняних і іноземних авторів з проблем історії, філософії, соціології, змогли подивитися званіполочние кінофільми режисерів-новаторів і прочитати зразки «катакомбної» красного письменства (періоду «застою»), швидко поширилася у пресі. Разюче змінилося ставлення до білоруським емігрантам, колись огульно оприлюдненими зрадниками батьківщини. Це дозволило б ознайомитися з різноманітної діяльністю білоруської діаспори, її культурними досягненнями.

>Перестроечние процеси торкнулися й відносини віруючих і до релігію у цілому. Законодавчо було встановлено свободу віросповідання, Культові будинки, раніше відібрані в церкві, поступово повертали конфесій. Чимало з цих будинків було відреставровано. У тому числі костьол Святий Варвари в Вітебську, церква Марії Магдалени звісно, Миколаївська церкву у Брестської фортеці. Окремі храми, які мають історичну цінність, відбудовано наново.

Фактично, за багато десятиліть знову проектувалися і зводилися храми і монастирі. Це було можливим завдяки відмови держави від марксистської догматики, вульгарного атеїзму.Активизировалась діяльність різних конфесій й релігійної громадськості.

У 2002 р. республіки вже були 2913 релігійних громад 26 конфесійних напрямів. За кількістю які вірують у Білорусі домінує Православна Церква, другою місці – католицька.

Нове освіти.Перестроечние процеси вимагали радикальних змін у різні сфери. Нові віяння проникнули й у сферу освіти і традиції виховання.Пересматривались навчальні плани і програми.Претерпел зміни цикл соціально-гуманітарних наук. Видавалися нові підручники, посібники, курси лекцій. Вийшла друком шеститомна «>Энциклапедиягicтopиi Білорусі», з'явилися нові газет і журналів: «>Спадчина», «>Беларускiгiстаричничасопiс», «>БеларускаяMiнуушчина», «>Беларуская думка», «>Роднае слова», «Культура», «>Мастацтва», «>Немига літературна» та інших.

У республіці відкрилися б нові типи навчальних закладів (ліцеї, гімназії, коледжі, академії), і навіть недержавні навчальними закладами, передусім вищі. «Вищий державний коледж зв'язку», «Мінський державний вищий авіаційний коледж», «Мінський державний вищий радіотехнічний коледж» набули статусу вузів. Протягом років перебудови і незалежної розвитку багато інститути були перетворені на університети і академії. Було відкритоБарановичский державний університет (2004) і Поліський державний університет (Пінськ, 2006). Республіки Білорусь належить до найосвіченіших країн Європи. За кількістю студентів, що припадають на кожні 10000 населення, країна вийшла показники, досягнуті Німеччиною, Швецією, Фінляндією.

Загальна кількість студентів зросла з 189 тис. 1990 р. до 420 тис. в 2009 р. УВУЗах Білорусі, у 2009 р. навчалося близько 7,5 тис. зарубіжних громадян. Випускники білоруських вузів працюють у 112 країн світу.

У вищі навчальні заклади відкрилися десятки нових спеціальностей, якими раніше кадри не готувалися, з'явилисябакалавриат і магістратура. В системі середньої і освіти стало приділятися навчання роботи комп'ютері, викладання економічних дисциплін і закордонних мов.

У умовах знадобилася реформа в освітній сфері, і 21 серпня 1996 р. Кабінет міністрів прийняв спеціальну постанову «Про концепції реформи загальноосвітньої школи Республіці Білорусь», що у перспективі передбачала 12-річне навчання у середньої школи (не виправдало). Надалі реформа піддалася коригуванні. Починаючи з 2008/2009 учбового року, було здійснено перехід на старе11-летнее навчання. З вересня 2002 р. введена 10-бальна система оцінювання знань. Паралельно здійснювалося реформування вищій школі. Його головна стратегічним завданням – привести навчання у відповідність до національними та міжнародних стандартів у сфері вищої освіти.

Зміцнення союзних відносин Республіки Білорусь у й Російської Федерації передбачає формування загального освітнього простору й узгодження всіх компонентів законодавчих баз у природничо-технічній освіті. Це дозволить розширити взаємодія міжВУЗами двох десятків країн.

Наука. Перші роки незалежності були складними й у науки. У 1985–2002 рр. складне фінансово-економічний стан республіки, зменшення кількості замовлень наукові розробки (переважно через розпаду СРСР) поставили білоруську науку у важке становище. Структура науково-технічного комплексу, що склалася у радянські часи, далеко в повною мірою відповідала потребам самостійного розвитку білоруської економіки, завданням назрілого відновлення галузей в промисловості й сільського господарства, і навіть перетворення соціокультурної сфери.

Зниження престижу наукової праці, невисокі зарплати, відсутність перспектив наукового зростання (а де й роботи), незадовільні умови для дослідницької діяльності спонукали частина висококваліфікованих науковців виїхати з країни чи перейти у різні комерційні структури та спільні підприємства, наприклад, пов'язані зрадиоелектроникой, комп'ютерних технологій. Зазвичай, країну залишали найперспективніші, заповзятливі фахівці дослідних інститутів (зокрема НАН Білорусі), перебувають у розквіті творчих сил. Це негативно позначилося на проведенні науково-дослідних розробок на збережених наукових установ.

Враховуючи ситуацію, керівництво республіки до роки стабілізації розробило заходи, здатні піднесення престижу науки, підвищити її роль життя нашого суспільства та забезпечити зростання економіки. Відновив роботу Рада з питань координації фундаментальних досліджень при частина Національної академії наук, стала виконуватися програма розвитку матеріально- технічної бази науки.

У 1998 р. було прийнято закон «Про наукову діяльності».Стимулами наукового творчості стали конкурси на найкращий дослідницький проект, гранти для проведення найперспективніших досліджень. У складі НАН Білорусі з'явилися нові науково-дослідні інститути: молекулярної і атомної фізики (1992), прикладної оптики і технології металів (1992), хімії і нових матеріалів (1998), технічної акустики (1998). Виникли такі відомчі наукові установи, як Інститут радіаційній безпеці (1991), Білоруський НДІдокументоведения та архівної справи (1996), НДІ пожежної безпеки й питання надзвичайних ситуацій (1999). З метою підвищення ефективності діяльності частина Національної академії наук 2002 р. відбулася її реорганізація, затвердили новий статут, перетворені керівні органи. Велику допомогу державі розв'язанні економічних проблем надає НДЕІ Міністерства економіки Республіки Білорусь у.

Вжиті заходи дозволили підвищити рівень наукових досліджень республіці.Окрепли міжнародні зв'язку учених. У 1993 р.НАЛ Білорусі було прийнято у якості національного члена у Міжнародний рада наукових спілок – престижну організацію в розвитку науки, охороні права і свободи учених. Найталановитіші і перспективні вчені одержали міжнародні гранти щодо досліджень. Представники білоруської науки стали активними учасниками різних міжнародних наукових конференцій і симпозіумів. Здатну молодь приймають на стажування великі зарубіжні наукові наукові центри й установи.

Попри фінансово-економічні труднощі, білоруські вчені останніми роками змогли зробити кілька важливих відкриттів, стали авторами великих винаходів. Серед найвагоміших досліджень – числові на методи вирішення завдань прикладної математичної фізики, дозволяють ефективно моделювати технологічні процеси виробництва напівпровідникових приладів. Вчені створили лазерні комплекси для термообробки, різання і зварювання металевих і неметалічних матеріалів; розробили технологію високоточної полірування оптики, кераміки і композиційних матеріалів; підготували до виробництва конкурентоспроможні над ринком портативні прилади контролю твердості матеріалів і виробів, нові ефективні лікарських препаратів.

Оригінальні і дуже перспективні розробки було здійснено 2002 р. Зокрема, вчені А.Крауклис, І.Буянков, У.Минкина, З.Шабуня, У. Гаврилюк, У.Зайкин спільно з фахівцями «Білтрансгазу» та французької фірмою «ЕрЛикид» розробили та впровадили проект створенню реактора, перетворюючого природного газу в водень. Під керуванням академіка Про. Мартиненко республіки налагоджено виробництво наноматеріалів; Білорусь ввійшла до клубунанотехнологических держав. Завдання вітчизняної науки на етапі визначив Перший з'їзд учених Білорусі, який пройшов 1–2 листопада 2007 р.

Література. Значні зміни у аналізований період припадають на сфері літератури. Побачили світло роботи До.Буйло, М. Горецького, У.Ластовского і багатьох інших літераторів, зокрема представників білоруської діаспори близького і далекого зарубіжжя. Було видано раніше не що публікувались твори Я. Купали і Я. Коласа. Стали видаватися серії книжок «Наші знамениті земляки», «Білоруськийкнигосбор», «Пам'ять». У 1998 р. до 200-ліття від дні народження А. Міцкевича вийшла поема «ПанТадеуш» білоруською, польському і російською мовою.

Письменники, поети, драматурги прагнули об'єктивно відбивати історію країни, глибоко аналізували найважливіших подій минулого та нинішнього, створювали яскраві образи героїв, що представляють минулі і сучасну епохи. До цих негараздів далекій і близькій історії Білорусі звернулися на про свої твори Еге. Скобелєв, А. Соколов, А.Сульянов, У.Чаропка, М.Чергинец та інші письменники. Становленню білоруської державності присвятив свої романи Л.Дайнека («МечКНЯЗЯВячкi», 1987; «Слідваукалака», 1988; «>Жалезнияжалуди», 1990).

Білоруські письменники значну увагу приділили темі Чорнобильської катастрофи її тяжких наслідків. У тому числі, передусім, треба назвати У.Казько («>Cпaci іпамiлуй нас,чорнибусел»), М.Метлицкого («>Палескiсмутак», «>Бабчин», «>Хойнiцiисшитак»), І.Шамякина («Злазорка»).

Було надруковано нові твори Т. Бондар, Р.Боровиковой, B. Бикова, А.Велюгина, І. Науменка, П. Панченко, Р.Пациенко, Р. Пашкова, У.Правдина, І.Пташникова, Я.Сипакова, М. Стрельцова, М.Танка, І.Чигринова, Є.Янищиц та інших. Актуальні соціально значимі теми, котрі розкривають складні процеси пострадянської дійсності, піднімав класик білоруської літератури І.Шамякин («Узасетпалаца», «>Губернатар», «>Партрет», «>Начнияуспамiни»). Ріс і міцнів талант молодих авторів: І. Богданович, А.Письменкова, Л.Рублевской, У.Шнипа.

>Динамично розвивалася білоруська драматургія. А.Дударев написав п'єси «Злом» (1987), «Пісняпра зубра» (1993), «КнязьВiтаут» (1993). Отримали популярність твори М.Ареховского «Напередодні» (1986), «>Машека», «>Ку-ку» (1992); У.Бутромеева «>Чужиягроши» (1993), «>Страсцi паАудзею» (1988). У драматургії з'явилися нові імена: У.Саулич, З. Ковальов, І. Сидорук. Великий резонанс викликав дебют молодого драматурга А.Курейчика, п'єси якого «Втрачений рай» і «Ілюзіон» охоче ставлять вітчизняні й іноземні незалежні театри, а драма «>Пьемонтский звір» стала лауреатом Першого драматичного конкурсу, організованого Міністерством культури Росії що з МХАТом їм. А. П. Чехова.

Стосовно досягнень літератури, слід зазначити, що було видано білоруському мові 1997 р. «>Боскаякамедия» Данте (у перекладі У.Скоринкина), а 2002 р. канонічний текст Біблії (у перекладі У.Семухи). У Білорусі спостерігається творчий підйом російськомовної поезії (А.Аврутин, У. Блаженний, У.Поликанина, Ю.Сапожков, А.Скоринкин, Р. Соколовський, Ю.Фатнев, М.Шелехов).Востребованним прозаїком є Анатолій Андрєєв (літературознавець, культуролог),раскривший в 9 балів романах феномен «нових маргіналів».

Архітектура і образотворче мистецтво. У другій половині 90-х рр. – початку XXI в. з ініціативи Республіки Білорусь у О.Г. Лукашенка, у країні широко розгорнулися реконструкція, оновлення й благоустрій малих міст і селищ. Певною мірою цьому сприяли їх ювілеї, і навіть послідовне присвоєння тому чи іншому місту статусу центру святкування Днів білоруської писемності, проведення традиційно народного свята «>Дажинкi».

>Неузнаваемо змінили свій архітектурне обличчя, ставши по-європейськи впорядкованими, сучасними містами Борисов,Заславль, Мозир, Пінськ, Полоцьк,Пружани, Шклов, Слуцьк, Кобрин,г.п. Світ, Кобрин та інших.

Реставрація та їх реконструкція повернули колишнє пишноту старовинним садибам, церковним спорудам. У більших коштів та середніх містах відреставровано меморіали, упоряджені багато вулиць й Бессарабської площі, парки і сквери, медичні і спортивні об'єкти. Відновлено Мінська,Несвижская,Шкловская, Могилевська ратуші, оновлюються Мирський іЛидский замки, реконструйований меморіальний комплекс «Брестськакрепость-герой», інші об'єкти історико-культурного значення.

Серед найкрупніших і найцікавіших архітектурних об'єктів, зведених останнім часом, рухається у першу чергу відзначити новий будинок Національної бібліотеки Білорусі, новий залізничний вокзал, Палац Республіки, автовокзал «Московський», критий футбольний манеж, велодром,Минск-арена (все – звісно), льодові спортивні палаци у столиці деяких інших містах, другу лінію Мінського метрополітену. У республіці з'явилося багато сучасних будинків, зокрема офіси банків, посольств, спільних підприємств. Поступово відновлюються темпи житлового будівництва завдяки переходу цієї галузі ринкові відносини. Держава виділяє малозабезпеченим і молодим сім'ям пільгові кредити для закупівлі житла.

На етапі перебудови й у наступні роки звільнялося від жорсткої цензури білоруське образотворче мистецтво. Органи управління стали утриматися від прямого втручання у тематику виставок і експозицій, у діяльність творчих спілок і об'єднань.

У білоруської живопису та графіці як і переважало реалістичне напрям. Але є художники, що випливають різним стилям, що дозволяє багатоманітно відбивати дійсність через поглиблення у своїх переживань, і почуттів. Віддали данина новим художнім течіям і показали яскраву авторську манеру М.Селещук, У.Толстик, Р.Скрипниченко, У. Ольшевський, З. Малішевський, Л. Хоботов, М.Залозная, У. Іванов, У.Слаук, З.Валенок, М.Барздико, У. Вишневський,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація