Реферати українською » Культура и искусство » Комплексний аналіз Російського державного історичного архіву (РГИА)


Реферат Комплексний аналіз Російського державного історичного архіву (РГИА)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

>Тульский державний університет

Кафедра минуле й культурології

>КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛІЗРГИА

(>Контрольно-курсовая робота з дисципліни

«Державні і відомчі архіви»)

Тула,2010г.


Зміст Запровадження

1. Профіль і розпочинається історіяРГИА

1.1 Історія архіву і забезпечення схоронності документів

1.2 Склад фондів і змістом документів архіву

2. СистемаНСА і наукова діяльністьРГИА      

2.1 Характеристика системиНСА

2.2Научно-справочная бібліотека

2.3 Використання документів

2.4 Експозиційна виставочна робота       

Укладання

Список літератури


Запровадження

Російський державний історичний архів (>РГИА) – одна з найбільших архівів же Росії та світу. У його долі сплелось багато: діяльність Петра I і становлення новій російській державності, народженняПравительствующего Сенату священного Синоду, скасування кріпацтва і становлення російського парламентаризму, вітчизняна війна 1812 року й долі простого люду, захищали своє культурну спадщину.

>РГИА найбільший історичний архів у Європі одна з найбільших у світі, якого є об'єктом уваги ЮНЕСКО і надбанням людства. Указом Президента РФ від 6 листопада 1993 рокуРГИА входить у державний звід особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації.

Сьогодні Російський державний історичний архів – це 6,5 мільйонів документів з історії Російської імперії. А загалом обсяг архівних фондів становить близько 7,2 мільйонів одиниць зберігання. У тому числі рідкісні рукописні і старі друкарські видання, особисті фонди державних та громадських діячів Росії. Серед унікальних документів мають у фондах архіву можна знайти що зберігся по наш час проект російської абетки з власноручними виправленнями і підписами Петра I, доленосний для Росії Маніфест 19 лютого 1861 року про скасування кріпосного права, Маніфест 17 жовтня 1905 року, який ознаменував початок російського парламентаризму і неоціненну колекцію церковних книжок XIII століття. Тому вивчення документів архіву дуже актуальне нині.

Попри відкриття 2008 року офіційного сайтуРГИА, публікацій, що стосується діяльності архіву та її документів мають у цілому, взагалі обмаль.

Мета цієїконтрольно-курсовой роботи: комплексно охарактеризувати Російський державний історичний архів.

Досягнення даної мети вирішується ряд завдань:

1. Описати історіюРГИА і Польщу вивчити забезпечення схоронності документів;

2.Охарактеризовать склад фондів і змістом документів архіву;

3. Оцінити системуНСАРГИА;

4. Досліджувати науково-довідкову бібліотеку архіву;

5. Проаналізувати використання документівРГИА;

6. Розглянутиекспозиционно-виставочную роботуРГИА.


1. Профіль і закінчилася історіяРГИА  

1.1 Історія архіву і забезпечення схоронності документів

Російський державний історичний архів розташований у місті Санкт-Петербург, за адресоюЗаневский ін., 36; телефон: 8 (812) 438-55-20. Його директором нині є Соколов Олександр Ростиславович

Ленінградський центральний історичний архів створений у 1925 р. з урахуванням ленінградських відділень кількох секцій Центрального архіву РРФСР (>Центрархив), створеного 1922 р. Секції були складовоюЕГАФ і вони створюватися з 1918 р. Більшість фондівРГИА концентрувалася в петроградському відділенні II (юридичної) секції, секції народного господарства та інших. У 1924 р. частину зібраних документів була переміщено до Москви складі т. зв. Петроградського історико-революційного архіву.

З 1929 р. Московський і Ленінградський Центральні історичні архіви об'єднувалися в Центральний історичний архів, у складі створено Ленінградське відділення (>ЛОЦИА), розділена чотирма секції: народного господарства, політики і право, культури та побуту, армії й флоту. У 1934 р. з урахуваннямЛОЦИА створено 4 архіву, зокрема Архів народного господарства і Архів внутрішньої політики, культури та побуту, з 1936 р. які є центральними.

У 1941 р. їхній базі створено Центральний державний історичний архів у Ленінграді (ЦДІАЛ), з 1961 р. перейменований в Центральний державний історичний архів СРСР (ЦДІА СРСР). У ЦДІА СРСР було передано частина фондів вищих і центральної установ Російської імперії, і навіть ряд фондів особистого походження, листів, які вЦГИАМ іЦГАДА.

У червні 1992 р. архів перейменований на Російський державний історичний архів. У 1993 р. архів унесений до Державний звід особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації.

З 7 лютого до листопад 2006 року архів переїжджав у новий будинок. Переїзд російського державного історичного архіву – унікальний технологічний процес по переміщенню більш 7 мільйонів одиниць зберігання зі старий будинок у новий комплекс, спеціально обладнаний для зберігання таких документів. Новий комплекс будинків Російського державного історичного архіву, будівництво було ініційоване Державним замовником – Управлінням справами Президента РФ покликаний забезпечити як оптимальні умови зберігання всіх документів, а й інформаційні і просвітницькі функції: максимально ефективне використання архівних документів, ведення наукової, методичної та видавничою діяльності, розміщення експозицій, проведення культосвітніх заходів, конференцій семінарів тощо.

Однією з пріоритетних завдань архіву є забезпечення схоронності документівРГИА. Відповідно до цієї завданням всі роботи, проведені щодо забезпечення схоронності, спрямовані на вдосконалення організації зберігання документів і майже фондів, на поліпшення фізичного стану речей, створення страхового фонду, й фонду користування копій особливо цінних документів, на запобігання розкрадань документів ізРГИА.

>АрхивохранилищаРГИА перебувають у спеціально побудованому корпусі комплексу будинків архіву. Сховища оснащені мобільними металевими стелажами і мають кілька рубежів захисту. У приміщеннях архівосховищ працює система клімат-контролю.Лабораториями відділу забезпечення схоронності документів ведеться моніторинг кліматичних умов зберігання, мікробіологічного стану повітряного середовища, мікробіологічного і фізико-хімічного стану архівних документів, і навіть постійний контролю над екологічним станом повітря на сховищах (наявність що руйнують основу документи й носій тексту шкідливих домішок). На планетарному сканеріSupraScan триває робота пооцифровке унікальних документів, на приладі «Експерт» виконується цифрова іфотореставрация затухали імалоконтрастних текстів та фотографій, і навіть проводиться експертиза дійсності архівних документів. Усі дослідження та роботи проводяться на новітньому устаткуванні, використовуються сучасні методики.

Лабораторія мікрофільмування й реставрації документів проводить робота зі створення страхового фонду, й фонду користування на особливо цінні документиРГИА, включаючи такі роботи: зйомка і копіювання мікрофільмів на рулонної плівці 35 мм, зйомка мікрофільмів намикрофишах, реставрація мікрофільмів. Виконується копіювання документів цифровим способом. Цілий комплекс робіт проходить за поліпшенню фізичного стану архівних документів і майже друкованих видань: дезинфекція парами формаліну,полистная очищення справбиоцидом, реставрація стандартних і великоформатних документів, нейтралізація і консервація документів на спеціальне устаткування, виготовлення контейнерів зполиефирной плівки для зберігання документів, палітурка архівних документів і майже бібліотечних видань,брошюровочние роботи різних видів, і навіть виготовлення первинних коштів зберігання архівних документів і майже друкованих видань (папки, контейнери,микротеки).

1.2 Склад фондів і змістом документів архіву

У архіві зберігаються 1 368 фондів, 6 576 620 одиниць зберігання, 350 000 томів книжок, стали охоплювати період із XIII століття до початок ХХ століття. У тому числі: фонди установ — 1020фф. (6 280 241ед.хр.); особисті фонди — 337фф. (156 644ед.хр.); архівні колекції — 35фф.; рукописні книжки — 5 408ед.хр.; науково-технічна документація — 11фф. (139 735 од.хр.).

Архів зберігає документи з політичної, економічної та напрямів культурної Росії періоду капіталізму, які утворилися у діяльності вищих і центральної установ Російської імперії. У ньому зібрані архіви Державної ради, Державної Думи, Комітету міністрів, Ради міністрів, Сенату, Синоду, міністерств, комітетів і комісій; державні й приватні банків; торгово-промислових, сільськогосподарських, акціонерних і страхових товариств та компаній; правлінь залізниць. У архіві також містяться матеріали наукових кадрів і культурно-просвітніх товариств та благодійних організацій; редакцій відомчих журналів; особисті та сімейні фонди державних та громадських діячів.

Фонди, містять документи з політичної та економічної Росії:

Тут зберігаються фонди законодавчих органів влади — Державної Ради (1810–1917) та її департаментів, Головного комітету з питань селянському справі (1858–1861) та інших комітетів,ведавших підготовкою і попереднім розглядом проектів законів, положень цих та інших актів, і навіть фонд першого Росії виборного законодавчого органу — Державної Думи (1905–1917). Більшість цих фондів раніше зберігалася архіві Державної Ради.

Документи вищих виконавчих структур органів управління представлені фондами Комітету Міністрів (1802-1906) і керівництвом Ради Міністрів (1857–1882; 1905–1917).

Дуже значний комплекс фондівкодификационних установ Росії ХІХ ст., основним завданням яких неможливо було впорядкування і видання Повного зборів законів і Зводу законів Російської імперії. У тому числі фондиКодификационного відділу Державної Ради, Відділення зводу законів Державної канцелярії та інших.

Однією зобширнейших є комплекс фондів із колишнього АрхівуПравительствующего Сенату (1711–1917). Частина матеріалів його установ, переважно сенатських комісій, існували до 1802 р., у різний час було передано вРГАДА, а фонд Особливої присутності за політичними справам — в ГА РФ. У той самий час частина сенатських документів в XIX ст., раніше які зберігаються у Москві, була потім передано вРГИА. Вони відклалися імператорські іменні укази, поточна листування з губернаторами, матеріалисенаторских ревізій окремих губерній; кримінальні, касаційні і апеляційні справи на всі категорії населення. Фонд однієї з сенатських департаментів — ДепартаментуГерольдии (1757–1917) і Колекція жалуваних грамот, дипломів, і патентів на чини містять значний комплекс генеалогічної документації з даними про даруванні дворянського звання і титулів.

Фонди вищого адміністративного і судового органу російської православній церкві — Святійшогоправительствующего Синоду (1721–1918) включають документи внутрішню церковному житті — організації єпархій,викариатств, консисторій і парафій, зокрема, архів Олександро-Невської Лаври (1713–1918). Вони уявляють різноманітну інформацію про народну освіту (>Училищний рада, Навчальний комітет та інших.).

У документах греко-католицької (уніатською) церкви представлені матеріали із Білорусі, України та Литви (XVв.–1839 р.). Є фонди інших релігійних конфесій, наприкладЕвангелическо-Лютеранской консисторії, римо-католицької духовної колегії,Англиканских церков. Тут зберігаються також колекції рукописних книжок XIV – поч. XX ст., хартій, карт, будівельних планів та фотографій.

УРГИА зберігаються фонди майже всіх міністерств і головне управлінь, які діяли біля Російської Імперії XIX – поч. XX ст.: внутрішніх справ, юстиції, фінансів, торгівлі, і промисловості, землеробства, шляхів,почт і телеграфів, народної освіти, імператорського подвір'я і створених за них на вирішення окремих питань комісій та державних комітетів.

У фондах Міністерства фінансів відбиваються економічна політика царського уряду, підготовка і проведення фінансових реформ, стан зовнішньою і внутрішньою торгівлі, митна і тарифну політику уряду, організація та діяльність монополістичні підприємств. Документи показують історію гірничозаводської, нафтової, металургійної, хімічної, лісопромислової, текстильної та інших галузей промисловості, їхній стан устаткування, умови праці та побуту робочих, впровадження винаходів і вдосконалень і видачу привілеїв ними (зокрема М. Про.Доливо-Добровольскому, А. М.Ладигину, А. З. Попову, П. М.Яблочкову та інших.), і навіть історію організації всеросійських промислових виставок та участі Росії у всесвітніх виставках (фонди Департаменту торгівлі, і мануфактури, Міністерства торгівлі, і промисловості, Гірничого департаменту, Комітету з технічним справам, Головною палати заходів і терезів, підприємницьких громадських організацій і акціонерних товариств та товариств та інших.).

Історію розвитку транспорту розкривають фонди Міністерства шляхів, підлеглих і попередніх йому установ, округів шляхів, правлінь казенних та порожніх приватних залізниць. Вони представлені інформацію про питанням пошуки, споруди, експлуатації, ремонту й вдосконалення залізних, шосейних доріг, мостів, тунелів. Є документи з дослідженню морів, і річок, спорудженню морських і річкових портів, про стан водних комунікацій, про дослідження і приведення в судноплавний шлях стан Волги, Дніпра, Дону, Уралу, річок басейну Амура, про проектуванні Біломоро-Балтійського, Волго-Донського, і навіть будівництвіДнепровско-Бугского, Маріїнського, Ладозького каналів. У документах містяться інформацію про історії поштової, телеграфної і телефонному зв'язку.

Документи фондів Міністерства хліборобства й центральних установ,ведавших сільське господарство, висвітлюють стан сільського господарства, дворянського і селянського землеволодіння. Описание казенних, питомих, палацевих ічастновладельческих маєтків, статистичні відомості і матеріалів відомчої листування відбиваютьпоземельное пристрій селян, переселенців, кочових народів. Є документи про проведення життя селянської реформи 1861 р., з історії Столипінської аграрній реформі. Матеріали Сільськогосподарського вченого комітету, Департаменту землеробства. Вільного економічного нашого суспільства та інших фондів відбивають історію вітчизняного хліборобства й тваринництва, зокрема досвід поширення різних сільськогосподарських культур, боротьби з посухою та інші стихійними лихами тощо. буд. У фонді Лісового департаменту відклалися матеріали з приводу історії лісового господарства й лісової промисловості.

У архіві зберігаються документи, що характеризують природні ресурси країни,природоохранительние заходи державних установ громадських організацій, які висвітлюють історію меліорації, будівництва гідротехнічних споруд, та інших.

Документи Міністерства народної освіти, Комісії про заснування народних училищ, Департаменту народної освіти, Головного правління та його Вченого комітету, Комітету устрою навчальних закладів, наукових товариств та інших фондів показують стан народної освіти та науки, наукові й культурні зв'язки Росії із закордоном. У архіві зберігаються звіти навчальних округів, дирекцій народних училищ, статути навчальних установ і просвітніх товариств, листування про відкриття, перетворення і потребу керувати ними, і навіть про розвиток позашкільної освіти, організації народних читань, бібліотек, про виданні навчальної літератури, про підготовку вчителів, про педагогічних курсах, з'їздах. Фонди містять донесення про заворушеннях учнів, про їхню в революційному русі, інформацію про таємних студентських суспільствах, арешти і установі нагляду над студентами і викладачами.

У фонді Департаменту народної освіти відклалися справи про життя і з наукового діяльності професорів ВНЗ Ф. А.Бредихина, М. Є. Жуковського, М. І. Лобачевського, Д. І. Менделєєва, М. І. Пирогова, М. У. Скліфосовського, У. Я. Струве, До. А. Тімірязєва та інших видатних учених.

Архів зберігає документи з російської науки, зокрема з історії Академії наук та інших наукових закладів, про організацію та банківської діяльності наукових товариств, участі російських вчених у міжнародних конгресах.

Дані з вітчизняної медицини й охорони здоров'я, про медичній освіті, устрої земських лікарень, аптек і лабораторій, діяльності медичних закладів позначилися фондів Медичного департаменту, Управління головного лікарського інспектора, Канцеляріїгенерал-штаб-доктора громадянської частини. Є документи з історії російського спорту.

Фонди, містять документи з культурної Росії:

Фонди цензурних установ містять матеріали про періодичних виданнях, яка виходили російською та інших мовами народів Росії, зокрема про цензурних репресіях

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація