Реферати українською » Культура и искусство » Технологічні особливості постановки концертно-видовищних програм


Реферат Технологічні особливості постановки концертно-видовищних програм

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Міністерство культури Російської Федерації

Московський державний університет культури

Факультет соціально-культурної діяльності

Кафедракультурно-досуговой діяльності

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

ТЕМА «>ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЛИВОСТІПОСТАНОВКИКОНЦЕРТНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРОГРАМ»

Спеціальність:продюсер-постановщик концертно-видовищних програм


Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Технології концертно-видовищних програм

1.1 Поняття технології у постановці концертно-видовищних програм

1.2 Розмаїття моделей концертно-видовищних програм: загальне та особливе

Глава 2. Технологічні етапи постановки концертно-видовищних програм

2.1 Номер – основа технології постановки концертно-видовищних програм

2.2 Структурні складові постановки видовищною програми

Укладання


Запровадження

Сучасні соціально-культурні умови потребують створення нових форм програм задоволення духовних і культурних потреб населення. Дедалі частіше припадати чути у тому, що публіка (глядач) починає байдуже ставитися до багатьох проявамдосуговой діяльності: естрадним концертам, вечорам відпочинку, загальнонародним святам тощо.

Останніми роками стало проведення масових видовищ – те й ходи, паради,аеро-шоу, свята пива, гуляння, свята популярних засобів, спортивні уявлення та т.п.

Тому, насамперед, виникла потреба звернути увагу до якість програм, створюваних сучасними режисерами.

Сучасного глядача нині важко чимось приголомшити, у зв'язку з використанням останніх досягнень науково-технічного прогресу у поданнях (світло, звук, лазер, піротехніка тощо. тощо.), а часом ці досягнення використовуються настільки непродумано і доречно, що втрачається ефектність дійства.

І тому слід звернути увагу до технологію створення концертно-видовищних програм, використати досвід минулих років, вивчати нові можливості і форми на аудиторію.

>Актуальностью теми дослідження необхідно системи технологічного процесу у створенні концертно-видовищних програм.

Мета дослідження – виявити технологічні особливості постановки концертно-видовищних програм.

Об'єкт дослідження –концертно-зрелищние програми.

Предмет дослідження – технологія концертно-видовищних програм.

Завдання дослідження:

визначити поняття «технології концертно-видовищних програм»;

розглянути розмаїття моделей концертно-видовищних програм, і навіть простежити їх історичне розвиток виробництва і сучасний стан;

розглянути номер є основою технологічного процесу постановки концертно-видовищної програми;

визначити структурні складові постановки концертно-видовищної програми;

виявити різницю між особливостями театральної порушення й вирішення технологічними особливостями постановки концертно-видовищних програм.

Методи дослідження: аналіз літератури, аналіз стану і спостереження концертно-видовищних програм, зіставлення теоретичних досліджень, і практичних прикладів підготовкою концертно-видовищних програм.


Глава 1. Технології концертно-видовищних програм

 

1.1 Поняття технології у постановці концертно-видовищних програм

 

Провідні філософи нової доби розуміли під технологією виробничу базу суспільства на її безпосередній зв'язок з духовними поглядами й умовами життя людей: "Технологія розкриває активним ставленням людини до природи, безпосередній процес виробництва та його життя, а водночас та її громадських умов життя і що випливають їх духовнихпредставлений"1.

Технологія (з грецьк. «>techue») – мистецтво, вміння, сукупність прийомів та способів отримання оброблення і переробки.

1. – опис виробничих процесів, інструкції їх виконання, технологічні правила, вимоги, карти, графіки.

2. – постійно змінюється й обновляється з розвитком технічногопрогресса.2 .

Вивчення структури технології концертно-видовищних програм, її елементів і перетинів поміж ними, виявлення внутрішніх суперечностей, властивих об'єкту і визначають процес його розвитку, передбачає здійснення аналізу зовнішніх економічних зв'язків об'єкта із навколишньою його середовищем.

Технологічний процес концертно-видовищних програм будується з урахуванням зовнішніх і управління внутрішніх умов поведінки особи і регулюючої функції свідомості. Пізнання особистості здійснюється фахівцями соціально-культурної сфери для дослідження на неї соціального середовища, мікросфери колективу, діяльності у вигляді виділення у самій особистості соціально значущих властивостей. Зблизька особистості як елемента конкретних соціальних структур сукупності соціальних функцій і соціальних ролей, при виділенні та вивчення ціннісної орієнтації особистості відбувається побудова програми дії. У цьому вся міститься концепціяценностно-ориентированного,активно-деятельностного підходи до цілісного технологічному процесові. У цьому необхідно вивчення умов і внутрішніх чинників, у яких протікає процес підготовки концертно-видовищної програми.

Умови становлять те середовище, обстановку, у якій процес підготовки концертно-видовищної програми виникає, існує, розвивається. Фахівці підготовкою концертно-видовищних програм, пізнавши закони функціонування концертно-видовищних програм, можуть створити сприятливі і усувати несприятливі умови.

Важливим моментом і те, що існує прямий і зворотний зв'язок системи підготовки концертно-видовищних програм. Зовнішнє вплив дає той чи інший психологічний ефект, лише переломлюючи через психічний стан суб'єкта, через що склався в нього хід думок і первісність почуттів. Зовнішні причини формуються внаслідок зовнішніх впливів. Технологія концертно-видовищних програм неспроможна функціонувати без наявності соціально-педагогічних умов, коли встановлюється зворотний міжконцертно-зрелищними програмами та умовами, у яких проводяться.

Сам технологічний процес підготовки концертно-видовищної програми включає у собі такі елементи:

- є: аудиторія, глядачі (групи - колективи покупців, безліч окремих осіб);

- суб'єкт діяльності: постановники, організатори концертно-видовищних програм;

- напрям концертно-видовищної програми (процес впливу суб'єкта на об'єкт) із її компонентами. Такими є мету і зміст програми, форми організації аудиторії, кошти й методи, використовувані реалізації їхніх насущних завдань.

Усі елементи функціонування технологічного процесу у єдності і взаємодії, утворюють єдину систему. Головний елемент цією системою - є, люди прийшли на яких спрямоване дію концертно-видовищної програми. Усі, що маєконцертно-зрелищная програма, призначено обслуговування аудиторії, задоволення її духовних потреб. Досягнення бажаного результату, для підвищення ефективності інтелектуального і емоційного на аудиторію виявляється у:

- усвідомленні потреби, що уможливлює сприйняття людиною концертно-видовищної програми, без чого може бути умов формує впливу концертно-видовищної програми зважується на власну аудиторію;

- розумінні, потреби особи є досить рухливими, факт їх трансформації під впливомразвертивающихся у суспільстві політичних, економічних, соціальних і культурних реформаторських процесів загальновизнано;

- принципову можливість регулювання "потребами", а ще через них - мотивацією участі особистості концертно-видовищної програмі, формами мірою такої участі.

Отже, технологія концертно-видовищних програм, з одного боку, обумовлюється потенціалом дій постановників і організаторів, з другого, - умовами, процесами, у яких протікають. Тому діяльність суб'єкта концертно-видовищної програми регулюється практикою, реальністю. Те, що у матеріальному світі виступає для суб'єкта як мотив, мету і умова своєї діяльності в концертно-видовищної програмі, має бути їм однак сприйнято, представлено, зрозуміло, утримано і відтворено.

У технології концертно-видовищних програмсубъектно - об'єктні відносини мають соціально-історичний характер. Ставлення людини до довкілля завжди опосередковано його ставленням до інших людей.

Технологія концертно-видовищних програм виступає однією з найважливіших коштів залучення людей до культури, викликає в них нові духовні потреби, і потреба у творчості.A.M. Горький зазначав, що "зростанню людських потреб немає меж. Тільки цьому і існує безперервний процескультури"1.

У технологічному процесі взаємодія суб'єкта і об'єкта концертно-видовищних програм спирається насамперед позитиви останнього, які активізують здібності особистості, формують соціально значимі потреби, встановлення і ціннісні орієнтації.

Діяльність суб'єкта спирається тих чи інші психічні процеси та регулюється ними.

Точне знання психологічної установки особистості особливо на часі. Така установка є це й потребою і мотивом особистості до участі в концертно-видовищної програмі, що у ситуації масового дії може бути як глядачем, а й учасником події.

Оскільки особистість є технології концертно-видовищної програми, вона (програма) своєю чергою, є засіб і результати розвитку особистості, за якого створюється поняття цілісності технологічного процесу.

Стрижнем цілісного технологічного процесу концертно-видовищних програм є задоволення потреб аудиторії. Це - ідеал, стратегічну мету, а її етапі перетворюється на площину практичних завдань, надаючи цього процесу яскраво виражену соціальної спрямованості.

Значимість події дозволяє об'єднати людей загальної ідеєю, надзавданням і направити організаторів і постановників концертно-видовищної програми для досягнення конкретних цілей. У цьому вся громадському творчості зусилля суб'єктів та концертно-видовищних програм скеровуються в певний відрізок життя, коли моделюються краще проведення часу, найкращий спосіб колективного "проживання" людей, зайнятих за умов дозвілля, їхнього духовному розвитку.

Тож суб'єкт концертно-видовищної програми під час використання як прямих, і опосередкованих засобів впливу має будувати свої відносини з об'єктом і з рівним партнером у стосунках.

Звідси синтетичний характер технології концертно-видовищних програм необхідно розглядати через відносини "суб'єкт -об'єкт - суб'єкт", але це це не дає підстави вважати аналіз повним, бо технологія розгортається й у соціально-психологічної площині "особистість - суспільство".

Ці дві вектора відносин припускають аналіз відносин між суб'єктом і об'єктом у різних площинах. Як відомо, відносини з-поміж них будуються наматериально-практической і духовно-практичної засадах. Наматериально-практической основі суб'єкт перетворює об'єкт концертно-видовищної програми, але в духовно-практичної - об'єкт пізнається суб'єктом чи оцінюється їм.

Тут з'являються і функціонують пізнавальна, перетворювальна, оцінна і знакова види діяльності суб'єктів концертно-видовищних програм, а комунікативний процес постає як основу всіх таких видів, типів і форм й у рамкахсубъектно -объектно -субъектних відносин.

Отже, під технологією концертно-видовищних програм розуміється науково обгрунтованої системи знань щодо умов, форм та методів і прийомах створення потребує матеріальних та духовні цінності, практичне використання є забезпечує спрямований вплив на духовний світ особистості.

Розглядаючи технологію концертно-видовищних програм як цілісний процес, пов'язаний єдністю цілей, розмаїттям методів, прийомів, коштів, форм, як взаємодія організації та методики, виявляється основа, де відбувається їх взаємопроникнення один одного. Їх злиття обумовлює як й раціональна витрата сил, коштів, фондів, найбільш повне використання, а й забезпечити концентрованість на аудиторію, найбільшу планомірність і цілеспрямованість.

Тобто, технологія - цеопредмеченная і трансформоване специфічними засобами діяльність у певну форму. Тому,функционируя за законами природи, вона підпорядкована закономірностям громадської життєдіяльності.

З цього випливає, що технологія концертно-видовищних програм має такі риси: цілісність, доцільність, функціональне єдність з яких складається компонентів. Як цілісна система технологія концертно-видовищних програм має відповідну структуру, елементи якої функціонують відповідно до загальному її призначенню, підпорядковуючись у своїй певним принципам і об'єктивних закономірностям у суспільному розвиткові.

Звідси структура технологічного процесу виглядає так: соціальне замовлення, мета, зміст, форма, методи, кошти досягнення цієї мети,субъектно-объектние,объектно-субъектние відносини, матеріально-технічне і кадрове забезпечення, коригування мети, кінцеві результати, які частішевcero виражаються у програмі.

Цим і обгрунтовується технологія концертно-видовищних програм, обумовлена цілеспрямованістю діяльності суб'єкта, здатних об'єктивного відповідності забезпечення і форми, засобів і методів в такий спосіб, щоб кожен елемент впливу, одиниця форми, відповідав поставленим цілям.

Основні компоненти технологічного процесу треба визначати з двох доданком: організаторський і методичний види концертно-видовищних програм.

Найпоширенішими прорахунками в технології концертно-видовищних програм, з одного боку, є його слабка організованість, з іншого - методична обмеженість цього процесу. Порушення в технології балансу між організаційної й методичною діяльністю веде до малої результативності на аудиторію, а відрив однієї одної з цих видів діяльності до схематизму, стереотипності підготовкою і проведення концертно-видовищних програм.

Професійне майстерність досягається тоді, як у технологічному процесі концертно-видовищних програм організація та методика оптимально співвіднесені друг з одним. Дисбаланс оптимальності веде до крахові різноманітних якісних співвідношень у процесі концертно-видовищних програм, розриву внутрішньої динаміки, відтак, створення єдиного цілого.

"Організація" концертно-видовищних програм є оптимальне впорядкування всіх складових елементів технологічного процесу, з допомогою якого досягається чітка взаємозв'язок, виробляється раціональна структура управління і стосунків з глядачем.

Щоб необхідна для будь-якої організації формалізація основних процесів не створювала перешкод розвитку особистості, необхідно стимулювати творчу активність, повніше скористатися наявними можливостями всіх його учасників і глядачів концертно-видовищних програм. Звідси організацію концертно-видовищної програми можна як процес, де сукупність операцій вибудувана з певних етапах. Натомість кожен етап є сумою цілеспрямованих дій, що відбивають закономірну послідовність їх здійснення.

Методична діяльність як частину цілісного процесу є продовженням організаторської роботи і лежить в основі творчості умовах дозвілля, виступає його внутрішнім регулятором. У методичної діяльності й розробляється тактика підготовки й проведення концертно-видовищної програми, яка трансформує і переводить в конкретну форму змістовний матеріал.

Здійснюючи прийом, переробку і генерацію інформації, методична діяльність перетворює її з допомогоюхудожественно-образнихсимволико-аллегорических та інших засобів вираження і безкомпромісність дій, сприяє досягненню поставленої мети.

Оскільки всі кошти раціонального і емоційного впливу на концертно-видовищних програм тісно взаємозв'язані й взаємозумовлені, методична діяльність здійснюється за певним закономірностям.

>Високохудожественниеконцертно-зрелищние програми, їхемоционально-виразительная форма цікавить сприймає суб'єкта - об'єкта стан "співтворчості". Тут зливаються воєдино пізнання дійсності ічувственно-предметное відображення світу, думка і почуття. У свідомості людини складається цілісний образ, що є наслідком емоційного на нього концертно-видовищної програми як механізму глибокого і різнобічного пізнання світу, виховання емоційної культури. У результаті підготовки й проведення концертно-видовищної програми виробляється величезну кількість стійких взаємозв'язків і взаємодій людей, виконують організаційні і методичні функції. Тому організація та методика концертно-видовищної програми взаємозумовлені сама природа заклала технологічного процесу, що на дві сфери суспільної свідомості: повсякденну і наукову. У повсякденній свідомості людьми осмислюється їхній власний досвід, повсякденні турботи, життєві факти.

Крім найпоширенішої сфери буденної свідомості є і сфера наукового. Як активне істота, які відкриває нескінченність особистості, пізнає закони розвитку суспільства, оволодіває ними, створює "другу природу" і таким чином, особистість творить самусебя1.

У технологічному процесі концертно-видовищних програм зростає значення інформації - це зміст мислення, вся інформація про світ, використовувані суб'єктами (організаторами і постановниками).

На місце висувається чи, що передається у міжнародному сполученні, не обсяг (реальна, актуальна інформація) змісту, а той обсяг, що сприймається аудиторією, справді засвоюється слухачем чи глядачем.

Інформація у сенсі проходить два складних процесу: організацію та влитися методику концертно-видовищної програми. Спеціалістам з підготовці концертно-видовищних програм потребує конструювати відповідні моделі дії. На рівні буденної свідомості суб'єкта концертно-видовищної програми велике найнищівніше надає зовнішня середовище. Вони, починаючи планувати одну програму, одночасно займаються організаційними питаннями з підготовки інший, дбають про третьої, а життя порушує питання проведенні четвертої, але в обмірковування і несумлінну підготовку творчих задумів іншого часу. А технологічний процес у концертно-видовищної програмі розвивається за певним закономірностям. Кожен етап підготовки має конкретні завдання й для суб'єктів та. Порушення логіки й послідовності необхідних дій як знижує якість впливу програми, а й постійно впливає рівень професійного майстерності фахівців із підготовці концертно-видовищних програм.

Основні етапи технологічного процесу для підготовки і проведення концертно-видовищних програм такі:

Перший етап - аналіз обстановки і формулювання мети. Тут найбільші труднощі

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація