Реферати українською » Культура и искусство » Кінофільм "Титанік": сюжет фільму та історія Його Створення


Реферат Кінофільм "Титанік": сюжет фільму та історія Його Створення

>Кінофільм ">Титанік": сюжетфільму таісторія йогостворення

>Робота ТерещенкоОлени, 10 клас


У перше ДжеймсКемеронзадумався про постановку ">Титаніка" в1987р коли нателеканалі ">National Geographic"подививсядокументальнийфільм про ">Титанік". Алісерйознозайматисяпідготовкоюсценаріяпочав тоді, коли йогонайкращий другЛьюїсЕбернетіподарував на деньнародження своюпрацю про ">Титанік". До1994рКемерон написавши167-сторінковийсценарій, але в початку1995рзапропонував йогокінокомпанії 20>th >Century Fox, Якавиділила настартовівитрати 3мільйонидоларів.Щобближчепознайомитись ізголовнимоб`єктоммайбутньогофільмуКемерон увересні1995рособистозробив 12занурень до ">Титаніку" на батискафах ">Мир-1" й ">Мир-2", щознаходилися нанауково-дослідномусудні ">Академік МстиславКелдиш",пізнішетакожзадіяного уфільмі. Братрежисере Майклбудучіінженером запрофесієюрозробив системупідводних камер длязйомокекстер`єру йінтер`єрузагиблого лайнера.

>Вирішивши, щонайголовнішоюсценою якщо крах корабляКемерон запросивши длястворенняспецефектів 17студій.Зйомкифільмапочалися 16вересня 1996 року,причомупочатковий бюджет тодіскладаввсьго110мільйонівдоларів. Длязйомокфільму бувпобудована абсолютно нова студія напобережжіРозаріто вМексиці. У водахвеличезногобасейна бувстворений макет ">Титаніка"майже унатуральну величину.Фінальна модельстворення кораблядосягала231метра вдовжину, тоді яксправжнійкорабель на 34 метридовше.

Сюжетфільму:

У 1996 р.мисливець заскарбами БрокЛаветт й його команда, спустившись на дноАтлантичного океану наспеціальних субмаринах,досліджуютьзатонулий лайнер ">Титанік". Наглибині бувзнайдений сейф, уякому, якприпускалиавантюристи, перебувавлегендарний скарб.Знахідкупідняли наповерхню йвідкрили. Алі нарозчаруваннядослідників тамопинилися лишепапери та портрет написаньолівцем йдатований14квітня 1912 р. Накартині бувнамальованаоголенадівчина,котравідкинулося накушетці.Дослідникивідмітили що нашиїдівчини було бзображенонамисто - тієїсамий скарб,який смердоті йшукали,відомий як ">Серце океану".

Тім годиною РозаДоусонКелверт, немолода, але йщеповнажиттєвійенергіїжінка увіці 101 року,звертаєувагу наповідомлення телеканалуСNN про ту самуекспедицію йбачить портретоголеноїжінки.ВонадзвонитьмисливцевіБрокуЛаветту йповідомляєйого,щознає продіамант ">Серцеокеану"і про ті, кімє та гарнадівчина. Роза усупроводісвоєї внучкиЛіззіКелверт,вилітає нанауководослідне судно ">Академік МстиславКелдиш".Починаєрозповідатимисливцям заскарбами про дійснаподії на ">Титаніку".

10 апреля 1912 рокусімнадцятирічна Розапотрапляє на борт кораблязісвоєюматір’ю танареченим -Каледоном. Накорабліпливе бродяга й художник ДжекДоусон. 14Квітня Розазнаходить Джека наносі корабля.Вони, обнявшись,дивляться назахідСонця,останній длябагатьох накораблі.Трохипізніше Розапризнається всвоємукоханні до Джека й просити,щобвіннамалювавїї портрет - вонахочепозуватиголою йлише внамисті ">Серце океану" нашиї. Розаховає картину разом іздіамантом в сейф.КапітанЕдвард Дж.Смітігноруєпопередження прочисленніайсберги,щознаходяться на шляху судна, й ">Титанік"продовжуєйтивночі із великоюшвидкістю, занаполяганнямвиконуючого директора Дж. БрюсаІсмея. У 23: 40двоєдозорнихбачать айсберг прямо перед ">Титаніком". Незусиллякоманди йінженерів, судностискаються айсбергом й водапочинаєпроникати увідсіки корабля.

>Каледон (>майбутній Чоловік Розі)знаходить картину усвоємусейфі йздогадується проте,що Джек й Розазакохані як одного. І як лише смердотідістаютьсяКаледона,щобповідомити прозіткнення,вінзвинувачує Джека вкрадіжці алмазу,оскільки по його наказуЛавджойпідкинув алмаз вкишенюпальтаДжека,інаказує одному зполіцейськихнадіти нанього наручники йзамкнути вкімнаті. Колі Розазнайшла Джекавінпросить,щоб покликалакогось надопомогу. Розазустрічає двох чоловіків, але й смердотівідмовляютьсядопомогти.Тоді Розаберепожежнусокиру йзвільняєДжека,розбиваючи наручники.

Колі водадосягає ВеликихСходів,капітанаСміттапоказують востаннє у тому момент, коли вода,розбившискління,затоплює рубку. Суднонахиляється, Джеку йРозістаєважкойти. Кормипродовжуєпідніматися всевище.Відбувається короткій нозізамикання й всеосвітлення накораблігасне. Черезмить судно подвласноювагоюрозламуєтьсянавпіл. Алідві йогополовини всещесполученні один із однимкілем. Томукорабельйде под воду вертикально, подпрямимкутом. Джек й Троянда уцей годинузнаходяться на ">вершині" годуй. Алікінцем судноповністюзанурюється у воду й усі,хтощеутримувався нанім,опиняються у водахПівнічної Атлантики.

>Всі, щозалишилися вживих,чекають в шлюпках лайнер ">Карпатія",якийнезабаром виненприбути домісця краху йпідібрати їхні. Напалубі Розаназиває собіРозоюДоусонпов`язуючи тім самимсвоє життя із Джекомназавжди.Післяприбуття до НьюЙорка Розавиявляє вкишені пальто ">Серце Океану", якуКаледонпоклав вкишеню, коли судно тонуло.

>Вжепостаріла Розайде на палубу ">Келдиш", й мибачимо що вона раз в раззберігаланамисто,Розавиходить на палубу корабля йзібравшись із силамикидаєнамисто дотемної Атлантики, депокоїтьсяїїостанняпам`ять про Джека.

Ядуже буввраженароботою ДжеймсКемерона та йогокоманди. Япобачила вфільміміцне коханняміждвомамолодими людьми які не залишили яклиху годину.Дуже добро булипідібраніспецефекти.МенідужесподобавсямузичнийсупровідСелінДіон ">My HeartWill CoOn".

Я рекомендуюподивитисяфільм пролюдське кохання,людськугординю,соціальнеприниженнявідсутністьспівчуття.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація