Реферати українською » Культура и искусство » Система обслуговування користувачів у бібліотеці


Реферат Система обслуговування користувачів у бібліотеці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Білоруський державний університет культури

Факультет заочного навчання

КафедраИДК


>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

По курсу: Обслуговування користувачів бібліотек

Тема: Система обслуговування користувачів у бібліотеці


>Виполнил:

студентка 4 курсу

>гр.436ФЗН

>Комлева Ольга Сергіївна

Перевірив: викладач

>Переверзева Ю.О.


Розкриття організаційної структурибиблиотеки-филиала №20

>Библиотечное обслуговування - це відкрита, багаторівнева підсистема бібліотеки з надання різноманітних інформаційних послуг, орієнтована на користувачів. Тому функціонування цього підсистеми пов'язані з моніторингом, аналізом і оцінкою стану ринку реальних та кроки потенційних користувачів, їх потреб в очікуванні, дослідженням розвитку інформаційно-культурних і навчальних послуг у регіоні хоч і стану користувальницької середовища всередині бібліотеки, аналізу якості наданих самої бібліотекою послуг, відповідності потребам користувачів. Задля більшої цього потрібні управління бібліотечним обслуговуванням. Управління бібліотечним обслуговуванням - сукупність процесів, з допомогою яких уповноважені особи підтримують і скеровують цієї діяльності задоволення потреб користувачів. Управління передбачає прогнозування, планування, організацію, координацію, аналіз, керівництво, облік, контроль.

>Библиотека-филиал №20 р. Мінська.

Бібліотека № 20 відкрилась у Жовтневому районі білоруської столиці 28 листопада 1991 року. У перебігу 20 років не вдавалося збільшити кількість бібліотек-філійЦСГПБ і, нарешті, нова публічну бібліотеку початку своєї роботи! Головними пріоритетами своєї діяльності колектив бібліотеки визначив якісне інформаційне обслуговування читачів у комфортних умовах. Чільну увагу приділяється двох напрямах: нагромадженню інформаційних ресурсів немає і організації бібліотечного простору рішенням сучасного дизайнерського оформлення. Сьогодні у бібліотеці сформувався фонд понад 40 кримінальних тис. примірників документів; щороку до бібліотеки в обігу близько 6 500 читачів. Проте й інший показник - відгуки читачів на роботу бібліотеки. Читачі звертають уваги на сучасний інтер'єр бібліотеки, відзначають, що він приємно працювати у комфортних умовах. Творчі й господарські ініціативи колективу бібліотеки завжди мають підтримку керівництваЦСГПБ. У перебігу 10 років бібліотека стала однією з культурні центри району. З початку її існування налагодили плідне співробітництво з адміністрацією Жовтневого району. Бібліотека завжди приймає найактивнішу в фестивалі народної творчості ">Сузор`е", у створенні районних свят. Налагоджена співпраця з соціальними службами у межах програми "Милосердя" з обслуговування окремих категорій читачів вдома. Важливий напрямок діяльності бібліотеки є організація культурних програм для читачів. За 10 років нагромаджено значний досвід роботи у цьому напрямі.Вибрана двоступенева концепція розвитку культурно-освітніх програм: освітня та комунікаційна. Освітня частина передбачає співпрацю з навчальними закладами: середніми школами мікрорайону,БУКам у сфері проведення заходів у допомогу освітньому процесу.Коммуникационная означає організацію камерних зустрічей: літературно-музичних вітальнях, презентацій нових творів білоруських письменників та т. буд. Цікаво, що всі гості стали справжніми друзями бібліотеки. Картини, які подарували художники - учасники зустрічей, організованих разом із Білоруським фондом культури, прикрашають інтер'єр бібліотеки. На книгах читачі бачать автографи з побажаннями відомих білоруських письменників: М.Гилевича, А. Жука, А.Дударева, А. Федоренко, У. Орлова, З. Тарасова, У.Некляева тощо. буд. Бібліотека запрошує за свої заходи головних акторів театрів. У 1996 року під час бібліотеці № 20 відкрили спеціалізований відділ українських літераторів. Відділ працює більш як 5 років з допомогою білоруського громадського об'єднання українців ">Ватра". Читачі мають можливість прилучитися до культури через інформаційні ресурси українською. Крім цього, у бібліотеці проводяться тематичні заходи у рамках культурно-освітній програми ">Ватра". Отже, за 10 років бібліотека відбулася, і як установа інформаційного сервісу, як і сучасний культурний центр. Але було б вимагає налагодженою роботи високопрофесійного колективу, який очолює грамотний, сучасно мислячий керівник Тетяно ВікторівноТарнагурская, та добрих відносин співробітників. Перспективу діяльності своєї установи бібліотекарі пов'язують із сучаснимибиблиотечно-информационними технологіями, з професіональною освітою, з творчими знахідками. Спасибі їм за сумлінну працю.

Бібліотека – філія №20 складається з наступних відділів:

- відділ обслуговування

- читальня

-абонементский зал.

Відділ обслуговування складається з читального залу і абонементного залу. Цей відділ безпосередньо виконує функцію обслуговування читачів. У відділі обслуговування виділено сектор, що займається реєстрацією, переоформленням читачів, видачею і заміною читацьких квитків.

Абонемент - провідний відділ бібліотеки за обсягом та змісту книжкового фонду.

Відділ виробляє запис читачів на абонемент, здійснює бібліотечне обслуговування, виконує тематичні запити з урахуванням свого фонду, вивчає коло користувачів та його інформаційні потреби, організує ювілейні виставки, і виставки нових надходжень.

Відділ веде обслуговування автоматизованому режимі пропонує читачам для домашнього читання неабиякий асортимент красного письменства, періодичних видань, і навіть книжки з історії, літературознавства, філософії, психології, релігії, мистецтву й інших галузях знань.

Загальний читальня одна із самих багатопрофільних відділів бібліотеки. Його фонд становить література із найбільш різноманітним галузям знань, як природничонауковим, і суспільно-політичним.

Екологія, математика, фізика, астрономія, хімія, біологія, зоологія, ботаніка, географія, медицина (зокрема і література з соціальної медицині, гігієну, фармакології, клінічної медицині, народним і нетрадиційним способам лікування тощо.), і навіть історія, етнографія, культурологія, соціологія (зокрема і література по галузевимсоциологиям, конфліктології, глобалізації, методам Школі соціальної роботи тощо.), статистика, філософія, релігієзнавство, етика, педагогіка (зокрема і література з теорії та методиці виховання, посоциально-образовательним технологіям, по педагогічному менеджменту, із управління якістю викладання, за методикою викладання навчальних процесів тощо.), політологія, логіка, психологія (зокрема література із загальної та спеціальної психології, соціальної психології, дитячої та дорослої психології, психології особистості, психології управління, і навіть праці основоположників вітчизняної і закордонної з психології та т.д.), література універсального змісту, літературознавство (зокрема і всі шедеври світової літератури в переказах, збірники шкільних творів, стислі матеріали з приводу росіянам і закордонним письменникам), мовознавство, і навіть художньої літератури класичного та програмного напрямів - такі складові книжкового фонду читального залу.

Велике місце у фонді відділу займає довідкова література, як універсального, і галузевого характеру. Особливо виділяються такі фундаментальні багатотомні довідкові видання, як Велика Радянська енциклопедія, Радянська Історична енциклопедія, дореволюційний видання енциклопедії Брокгауза і Єфрона, Велика Медична енциклопедія, Географічна енциклопедія, хімічні, філософські, військові й інші енциклопедії. Фонд відділу регулярно поповнюється новітніми енциклопедичними виданнями, зокрема і такі як Пушкінська енциклопедія, енциклопедія "Хроніка людства", енциклопедія "Народи і релігії світу", енциклопедія "Історія 20-го століття", "Повна ілюстрована енциклопедія світового футболу", Всесвітня філософська енциклопедія і багатьма іншими.

Серед словників і довідників читального залу особливої повнотою має збори словників з мовознавства. До числа входять:Многотомний словник російської АН СРСР, словники Ушакова, Даля, Ожегова, і навіть словники у різноманітних напрямах мовознавства -лингвистским, фразеологічним,етимологическим,словообразовательним, іноземних слів тощо.

За підсумками створення описів літературознавчих збірок, що у бібліотеку, вже створені і постійно поповнюються картотеки "Літературознавство" і "Літературні персоналії". Матеріали з цих збірок не відбилися ніде, крім даної картотеки, і відшукати їхні можна тільки ми.

Фонд загального читального залу переважно складається з навчальної, наукової й у трохи меншою мірою, науково-популярної літератури, завдяки чого і задовольняє більшості читацьких вимог, і запитів.

Інформаційні ресурси читального залу – це велика вибір книжок і періодики різноманітні тем

До послуг читачів:

- Оперативне і дуже якісне обслуговування книжковими і періодичними виданнями;

- Пошук і надання інформації з цікавій для Вас темі;

- Консультаційна допомогу у пошук компромісу та виборі джерела інформації;

- Виконання довідок з фонду читального залу;

- Попередні замовлення книжок із відділу основногокнигохранения бібліотеки й журналів з сховища ретроспективної періодики;

- Розкриття фонду шляхом експозицій тематичних виставок та інформаційних виставок: «Книжкові новинки» і «Періодика – пульс життя» та інших.;

- Огляди нових надходжень;

- Проведення презентацій нових видань що з письменницькими організаціями та книжковими видавництвами; зустрічі з творчими колективами, вечора, Дні інформації та Дні фахівця;

Читальний зал покликаний виконувати ряд завдань:

- надання читачам ширшого спектра інформаційних послуг з урахуваннямтрадиционих джерел;

- допомогу навчальному процесу

- сприяння всебічному, гармонійного розвитку особистості

- вдосконалення культури обслуговування фахівців.

Відвідання:

За віком:

37%- до 20 років

63%- 20-30 років.

 

Дані про обсязі фонду на01.01.06г. і01.01.09г. і характеристика джерел комплектування фонду бібліотеки

На 01.01.06об’ем фонду бібліотеки становив 63800 прим. На 01.01.07 обсяг фондубиблиотеки-филиала становив 74200 прим. Сьогодні фондбиблиотеки-филиала збільшився на 10400 прим.

Сьогодні у бібліотеці сформувався фонд понад 40 кримінальних тис. прим. документів. Щороку бібліотеку в обігу близько 6500 читачів.

Видова складбиблиотеки-филиала – фонд бібліотеки носить універсальному характері. Бібліотека маєдоккументи з усіх видів знань, такі як наукова література, науково-популярна, виробнича, довідкова, методична, соціально-економічна, суспільно-політична, художня, дитяча, навчальна,сельско-хозяйственная, медичні науки, природознавчі науки, природничо-наукові науки,официально-документальная література,развлекающая, пізнавальна, розвиває тощо.

Мовний склад – у фонді бібліотеки перебувають документи різного мовногодиапозона. Звісно переважно література російською і білоруській мовах, але убиблиотеке-филиале №20 також немалозаребежной літератури, а саме української, литовської, англійської, французької, латинської, німецької, іспанської та т.д. У 1996 р. При бібліотеці №20 відкрилиспециолизированний відділ українських літераторів. Відділ працює більш як 5 років з допомогою білоруського громадського об'єднання українців “>Ватра”.

>Хронологические рамки документів – у фонді бібліотеки перебувають документи різних хронологічних показників, як документи радянської доби і видання сьогодення. Література застаріла за змістом ясна річмалоиспользуемая.

Географічний аспект - у фонді перебувають видання як авторів Білорусі, Росії, країн СНД, і закордонних авторів. Особливо зарубіжними авторами відрізняється художньої літератури. Автори країн США, Німеччини, Франції, Бельгії й т.д. І вкотре хочеться підкреслити що у бібліотеці працює відділ українських літераторів, тому безліч і українських авторів.

За пріоритетний напрям комплектування фонду це комплектування фонду документами білоруських видавництв, як-от «Білорусь», “>Вишейшая школа”, “>Мастацкаялітаратура” тощо. і російських видавництв. Бібліотека працює із 6 державними і 32 недержавними видавництвами. Особливу увагуудилялось знахідкам спеціальним видам документів: нотних видань. Вчасно здійснюється підписку періодичних видань, де пріоритет віддано білоруським газетам і журналам. Сьогодні комплектування філії організовано методом очних груп у відділі комплектування.ЦСГПБ укладає прямі договори з колишніми державними видавництвами, видавничими центрами провідних вузів країни, книготорговельними організаціями. Усі вони представляють зразки своїх документів, серед яких і комплектуються групи комплектування.

Крім бюджетного фінансування як й інших бібліотек джерелом комплектування є платні й видаються книжки у дарунок. Основними платними послугами залишаються ксерокопіювання і “нічний абонемент” в читальному залі. Що ж до періодичних видань, то тут превалює інформаційне початок. Філія отримує 13 назв газет РБ, 1-2 РФ, 21 назва журналів РБ, 25 – РФ.

Уажная роль постачанні бібліотек належить книгарнях універсального абоспециализированого профілю, які продають як знову що вийшла, і колишню у вживанні (букіністичну і антикварну) літературу. Умгазинах легко купити місцеві видання. Проте продаж через магазини має й недоліки. Магазини не гарантують планомірності поповнення фонду.

Є також спосіб постачання бібліотеки, а саме постачання виходячи з прямих договорів із видавництвами. Також бібліотека має можливість купувати документи власники особистих бібліотек. Одне з традиційних засобів поповнення фонду – книгообмін. Цінні видання, рукописи, придбати які у оригіналі неможливо, репродукують. Ще одним джерелом поповнення фонду є отримання добровільних пожертв від дарувальників – установ та порожніх приватних осіб.Даримие видання може істотно збільшитиекземплярних осіб. Часто надходять видання, які мають необхідності. І з них потребує великих трудовитрат, як з'ясується, чи потрібна вона бібліотеці.

Користувачі бібліотеки з вигляду роботи і професійної приналежності. Характеристикаихинформационних інтересів та потреб

 

Потреби абонентів виявляється у їх запитах на документ, із якими звертаються до бібліотекарю.

У сучасному бібліотечної практиці читацький запит вивчається переважно з обсягу й структури фактично використаних бібліотечних фондів, тобто. задоволеного читацького запиту, який дозволяє точно будувати висновки про закономірності її справжнього розвитку.

Читацький запит – це, по-перше, потреба у документі, а по-друге, потреба у документі, наявних у бібліотеці. Отже, читацький запит безпосередньо залежить від інформаційної потреби і бібліотечного фонду, й до того ж час є ланцюгом між ними.

Головними пріоритетами своєї діяльності колектив бібліотеки визначив якісне інформаційне обслуговування читачів у комфортних умовах. Чільну увагу приділяється двох напрямах: нагромадженню інформаційних ресурсів немає і організації бібліотечного простору рішенням сучасного дизайнерського оформлення.

Щороку бібліотеку в обігу близько 6 500 читачів. Проте й інший показник - відгуки читачів на роботу бібліотеки. Читачі звертають уваги на сучасний інтер'єр бібліотеки, відзначають, що він приємно працювати у комфортних умовах.

 Важливий напрямок діяльності бібліотеки є організація культурних програм для читачів. За 10 років нагромаджено значний досвід роботи у цьому напрямі.Вибрана двоступенева концепція розвитку культурно-освітніх програм: освітня та комунікаційна. Освітня частина передбачає співпрацю з навчальними закладами: середніми школами мікрорайону,БУКам у сфері проведення заходів у допомогу освітньому процесу.Коммуникационная означає організацію камерних зустрічей: літературно-музичних вітальнях, презентацій нових творів білоруських письменників та т. буд.

Цікаво, що всі гості стали справжніми друзями бібліотеки. Картини, які подарували художники - учасники зустрічей, організованих разом із Білоруським фондом культури, прикрашають інтер'єр бібліотеки. На книгах читачі бачать автографи з побажаннями відомих білоруських письменників: М.Гилевича, А. Жука, А.Дударева, А. Федоренко, У. Орлова, З. Тарасова, У.Некляева тощо. Бібліотека запрошує за свої заходи головних акторів театрів.

Проблема інформаційними потребами, що сьогодні перетворилася на основну для бібліотекознавства, завжди був у центрі увагибиблиотековедов, проте найчастіше представлялася як вивчення читацьких інтересів. Потреби людей читанні, їх читацькі інтереси і запити здавна привертали увагу прогресивних бібліотекарів, педагогів, соціологів, прагнуть сприяти з освітою народу. Під час боротьби з неграмотністю та розвитку культурно-просвітній роботи серед трудящих мас широкого розповсюдження набули дослідження, спрямовані головним чином аналіз потреб початківців, малопідготовлених читачів: дорослих, оволодіватимуть основами грамотності, дітей, підлітків, робочої молоді.

>Автоматизировани процеси реєстраціїобслуживнаия користувачів, ЕК, розпочато роботу зі створення локальної обчислювальної мережі (>ЛВС).

Бібліотека обслуговує безліч користувачів різних видів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Система Станіславського
  Зміст   1. Система До. Станіславського. Її роль і значення у розвитку сценічного мистецтва
 • Реферат на тему: Система числення
  >РЕФЕРАТ з дисципліни «Культурологія» на тему: «Система числення» >СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1.
 • Реферат на тему: Система цінностей в культурі еврев
           Культура євреїв йде своїм корінням завглибшки століть. Про історію цього народу можна
 • Реферат на тему: Сім див світу
  >Калуська >Загальноосвітня школа І-ІІІ >ступенів №7 >Реферат >Сім див світу >Виконала >учениця
 • Реферат на тему: Казки та їх значення
  Федеральне агентство з культури і кінематографії Орловський обласної коледж культури Курсова робота

Навігація