Реферати українською » Культура и искусство » Європейська культура Нового часу


Реферат Європейська культура Нового часу

Європейська культура Мового часу

Європейська культура Нового часу охоплює період до. 17—19 століття. Хоча у історії прийнято вважати початком Нового часу — французьку буржуазну революцію 1789 року. У разі можна спостерігати хронологічний розбіжність культурної революції й історичної періодизації. Основними базовими орієнтирами виникнення даної культури прийнято вважати розвиток буржуазного способу виробництва та орієнтація в розвитку людську індивідуальність.

Кожен період Нового часу відрізняється своєрідністю:

· 17 століття — становлення капіталізму.

· 18 століття — Просвітництво (висування проблеми повної свободи людини, прагнення атеїзму, матеріалістична картина світу, експериментальні методи пізнання, не пошук істини, а пошуку шляхів її пізнання, промислова революція, розвиток торговельних відносин за, народження третього стану, розквіт науку й раціоналізму). Відбувається помітний розрив із філософією. Ті, кого вважають просвітителі філософами (Вольтер, Монтеск'є, Дідро) скоріш можна віднести до ідеологів. Філософія спочатку прагне вийти далеко за межі людського знання, а просвітителі засновують своє знання виключно на людському розумі.

· 19 століття — (розвиток великої буржуазії, розвиток промисловості, наростання соціального розшарування у суспільстві, розвиток національної самосвідомості, загострення соціальних протиріч, небувалий науково-технічний прогрес).

Мироощущение епохи Нового часу:

Схожі реферати:

Навігація