Реферати українською » Культура и искусство » Балада: виникнення і розвиток


Реферат Балада: виникнення і розвиток

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство загальної освіти РФ

Курсова робота


БАЛАДА: ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК

 

2004


Зміст

Запровадження. 3

1. Витоки жанру. 4

2. Традиція балади у європейській історії.. 9

3. Вплив іспанського романсу в розвитку жанру балади.. 11

4. Балада за доби Відродження й у в Новий час. 13

5. Розвиток жанру літературної балади.. 21

6. Балада історія російської поезії. 22

7. Роль балади у розвитку мистецтва. 25

Укладання. 28

Література. 30


Запровадження
1. Витоки жанру

Європейська балада, зародившись як літературний жанр поки що не результаті першого тисячоліття нашої ери, пройшла важкий шлях розвитку. Її походження неможливо зводити до якогось одного джерелу, джерела та генезис цього жанру можна знайти й в усному народну творчість, й у міфології, й у середньовічному героїчному епосі, й у історії.

Так, середньовічні провансальські, італійські істарофранцузские балади виявляють зв'язку з весняними хороводними піснями любовного змісту.Провансальское слово >balada означає «танечна пісня» (від >balar — «танцювати»), італійське >ballata—лірична танцювальна пісня (від >ballare — «танцювати»), французьке >ballade чи >ballette (буквально — «танечна пісня») — все сягаютьпозднелатинскому >ballre — «танцювати» (розвиненому з грецької >>s — «танець»). У скандинавськах баладах зв'язку з танцем зберігалася й у XX в., але зв'язок ця вже у середньовіччі вони мали слідів первісного обрядового дійства. Музика, співи і танець із початку виступали в баладі як самостійні мистецтва, надаючи даному типу балади особливу художню завершеність. Разом про те в багатьох народів Європи балада вже в ранніх стадіях втратила зв'язки й з танцем і навіть вони мали їх спочатку.

>Обнаруживая дивовижну, майже універсальну «всеїдність» у витоках, народна балада зберегла цю «всеїдність» протягом усього свого багатовікового розвитку, передавши потім її літературної баладі. М. І. Кравцов, уважно котрий досліджував генезу та особливості слов'янської народної балади, наголосив на важливості історичного принципу в підході жанру: «Суть у тому, що різноманіття сюжетів: форм і типів (різновидів) балад — склалося не відразу, а є наслідком тривалого розвитку жанру, куди входили в збагаченні його у із перебігом народу. Балада існувала не ізольовано з інших жанрів, а безперестанному взаємодії із нею, що також служило основою виникнення її різновидів» [9, 197]. Найдавніший шар європейських балад сюжетно багато в чому перегукується з епізодами міфологічного, тваринного або олій героїчного епосу. Оскільки епос (наприклад, кельтський, скандинавський, давньогерманське чиюжнославянский) доніс до нас риси архаїчних,дофеодальних епох (>военно-родовой громади і навіть матріархату), то, природно, ці самі риси відбиті та у багатьох баладах. Хоча у деяких регіональних дослідженнях переконливо доводиться першість епосу стосовно баладам (з прикладу іспанських романсів, норвезьких балад тощо. буд.), у низці відомих випадків балади самі давали імпульси до виникнення епосу.

Народна балада, активно розвиваючись багато століть, постійно вбирала у себе та переробляла самий різнорідний матеріал, черпаючи його з усних переказів і писемних джерел чи із цивілізованого життя. Академік М. П. Алексєєв, намагався дати раду величезному море англійських і шотландських балад, дійшов наступному висновку: «Походження сюжетів балад дуже різна: інші мають своїми джерелами книжкове переказ, християнські легенди, твори середньовічної писемності, лицарські романи, навіть у окремих проектів і окремих випадках твори античних авторів, засвоєні за посередництвом будь-яких середньовічних обробок і переказів; інші сягають усному переказам, є варіації «бродячих сюжетів», котрі користувалися міжнародним поширенням. Треті відтворюють якесь історичну подію, видозмінюючи, стилізуючи його відповідно загальним умовам пісенної традиції» [1, 221]. Так само строкату картину представляють сюжети німецьких народних балад.

З погляду розмаїття сюжетів й правничого характеру їх опрацювання балади можна з'ясувати, як розповідні пісні (чи вірші) з драматичним розвитком сюжету.

Аж по нашого часу найпоширенішим принципом класифікації балад (як народних, і літературних) продовжує залишатися класифікація за сюжетами,группируемим за тематичним принципу. Так, М. І. Кравцовподразделял слов'янські балади на міфічні, історичні, соціальні й сімейно-побутові [9, 177].Д.М. Балашов, виділяючи серед російських балад сімейно-побутові, історичні і соціально-побутові, виходив з «переважання тієї чи іншої характеру конфлікту» [2, 19]. У одному з новітніх видань слов'янського фольклору йдеться про «чотирьох тематичних групах балад: історичних, любовних, сімейних і соціальних», виділених «залежно від характеру трагічного конфлікту» [13, 240]. Приблизно так само ж само і з класифікацією балад у літературах. Відомий дослідник англомовної народної й літературної балади Р. М.Лоуз, виходячи з тематичному принципі, ділить все балади на вісім класів: балади про надприродному, трагічні ситуаціях, про кохання, про злочини і злочинців, про шотландської кордоні, про війну та пригоди, балади змішаного характеру, гумористичні балади і пародії [18, 9]. Інший помітний знавець англомовних народних балад А. Б. Фрідман виділяє п'ятнадцять тематичних груп [18, 9]. У одному з найважливіших узагальнюючих праць із німецької народну пісню окремі розділи присвячені героїчної баладі, сімейної баладі, баладі, заснованої на легенді чи переказі, і, нарешті,балладе-шванку, т. е. баладі, заснованої на анекдотичному подію. Вже з наведених прикладів класифікації балад за тематичним принципу видно, що, полегшуючи систематизацію всьогобалладного фонду, Україні цього принципу дає розуміння основних чорт балади, її відмінностей з інших епічних чилирико-епических жанрів, основу яких то, можливо трагічний чи драматичний конфлікт. Теми і сюжети балад настільки різноманітні, що за бажання з перемінним підставою довільно виділяти будь-яке числобалладних груп.

Штучність тематичного підходу змусила учених шукати інші, суттєвіші ознаки балади. Н.І. Кравцов щодо слов'янських балад дійшов наступному висновку: «В усіх життєвих різновидах загальне:семейно-личние сюжети ісемейно-личний аспект висвітлення подій. Це властиво баладам всіх часу і всіх народів, тож то, можливо основним, стійким ознакою балади як жанру» [9, 197]. Справді, сім'я як громадська осередок, видозмінюючись, зберігала частина з своїх і у межах різних громадських формацій. І все-таки формулювання Н.І. Кравцова страждає зайвої категоричністю. Сюжети європейських (зокрема і слов'янських) народних балад далеко за межісемейно-личних конфліктів. Літературні ж балади, виявляючи беззаперечну наступність із народними, взагалі як і класифікації не піддаються. Отже, крім сюжетного подібності (що дуже важливо) слід шукати та інші ознаки, що характеризують баладу як жанр.

З багатьох відомих у час методів розмежування та засобами визначення балад найперспективніших є еволюційний підхід, розроблений ряді досліджень Ю.І. Смирнова [15]. Не відкидаючи історичний принцип, сформульованийКравцовим, він підводить під неї нове методологічну основу. На думку вченого, по-перше, кожне фольклорний твір є «деяке безліч варіантів і версій» [14, 6], між якими є певні взаємозв'язку, що потребують розкритті та вивчення, і, по-друге, кожен фольклорний текст крім варіанти, і версії «володіє ознаками форми, що дозволяє відносити його до визначеної жанрової різновиду» [14, 6]. Запропонований підхід дає можливість враховувати одночасно форму, утримання і тип художньої фантазії кожногобалладного тексту і тим самим дозволяє дослідникам більш-менш вільно орієнтуватися у багатовіковихбалладних пластах, відрізняти пізні тексти й їх версії від ранніх. Еволюційний підхід до баладам переконливо свідчить, що з погляду сюжетів і конфліктним ситуаціям цілком реальновичленяется лише древній шар балад, який відбиває «розмаїттякровнородственних і сімейних взаємин держави і відносин міжмолодцем і дівчиною» [14, 6]. Смирнов називає цю групу балад «власне баладами». Час появи цих балад у Європі можна визначити дуже приблизно порівнянні з іншими жанрами усної творчості. У цьому важливо пам'ятати, що усна народна традиція у Європі будь-коли переривалася і його історично засвідчені тими форми у регіонах ведуть у віддалені тисячоліття до нашої ери.

Тому немає й «власне балади», такі, якими могли бути в останній момент свого початкового виникнення, до нас потребу не дійшли, бо записи, хоч яким ранніми вони були б, відбивають вже значно пізніші етапи розвитку жанру, несучи у собі сліди пізніших нашарувань. Трансформація первинних форм балади полягала у посиленні ліричного початку, розширенні кола сюжетів, в ускладненні і диференціації форм. Ведучи мову про художньої специфіці народної балади виходячи з дійшли до нас текстівXIII—XVI ст., можна буде усвідомити такі особливості балади, як драматизм розвитку сюжету, переривчастість розповіді,концентрирующего увагу до кульмінаційні моменти, використання діалогу яксюжетообразующего чинника, застосування різноманітних форм повтору, посилюючого драматизм ситуації, і навіть недомовленість,придающую баладам таємничість і навіть загадковість. Ці особливості необов'язково виявляються одночасно, водночас можуть бути та інші, властиві тим чи іншим національним формам балади.

>Генезис європейської балади більш ранніх етапах обчислюється може бути — й не так виходячи з самих текстів (що збереглися лише дивом і фрагментарно), як із допомогою історичних свідчень. Звернімося до декотрих із них.

2. Традиція балади у європейській історії

Однією з ранніх свідчень безперервності народної пісенної традиції у європейській історії служить працю римського історика Корнелія Таціта «Про походження германців і місце розташування Німеччини» (98 р. зв. е.), які зафіксували у континентальних германців міфологічні, героїчні та військові пісні [16, 354]. У ХІХ в. ЖюльєнТьерсо у фундаментальній дослідженні «Історія народної пісні мови у Франції» (1889) наводить численні даних про побутування у середні віки (починаючи з VII в.) на французької землі «трьох пологів оповідальних пісень: епічних пісень,основивавшихся головним чином переказах німецьких завойовників; релігійних пісень,сочинявшихся священнослужителями імітуючи першим, і, нарешті,песен-легенд, створених безпосередньо народними талантами» [17, 7]. Виконували, а то й складали ці пісні жонглери — бродячіпевци-поети (у континентальних германцівдружинние співаки називалисяскопами, бродячіпевци-поети —шпильманами). Говорячи про розвиток жанру французької балади з оповідальних пісень, Ж.Тьерсо робить дуже примітна спостереження: «У багатьох наших провінцій зустрічаються легендарні чи романтичні сказання минулих часів — маленькі поеми, зворушливі і наївні, минулі із різних вуст у вуста крізь століття і згодні інколи хвилюючі слухачів навіть у нашупресищенную епоху. З цією нової групи оповідальних пісень назва — скарга (>complainte) здається нам єдиним підхожим, попри латинську етимологію і специфічне значення, у якому цю назву вживалося. Ми відкидаємо назва «балада», зайшле до Франції через Прованса, те що роду танцювальної пісні (італійськаballata). Згодом цей послужило поживою для позначення поетичної форми, дуже чудовою, але з мала нічого спільного за участю народної... Назва «балада», у його сьогоднішньому значенні, став відомий мови у Франції ще на початку в XIX ст., запроваджене моду романами Вальтера Скотта. Не можна назвати інакше групу пісень, наявну в нас найвіддаленіших часів» [17, 14].

Ж.Тьерсо ставить тут важливе запитання про співвідношенні двох типів балад: типу, відповідного етимологічному значенням слова «балада», однак пов'язаному з танцем, із весняною обрядової хороводної піснею, чи іншого її типу, вулицю значно більше відповідного сучасному визначенню балади. Але цілком розділяти ці дві типу балади (як це робить Ж.Тьерсо), з погляду, неправомірно, оскільки у Скандинавії, як відомо, обидва цілком органічно з'єдналися: драматична оповідальна пісня виконувалася вхороводном танці. Відмінності названих типів балад носять, отже, не загальний, а приватний, регіональний характер, і, певне, необхідні подальші пошукиопосредующих ланок.

При відновленні картини розвитку ліричних різновидів балади необхідно пам'ятати весь багатющий контекст середньовічної народної й придворної поезії.К.А. Іванов,нарисовавший у своїй книжці «>Трубадури, трувери і мінезингери» (1901) широку панораму розвитку та взаємодії ліричних і епічних жанрів середньовічних літератур Західної Європи, простежив безперервність передачі мистецтва виконання (та був і) поетичні твори від античних мімів ігистрионов дожонглерам і менестрелям, як від них — дотруверам (що їх називає «>жонглерами-писателями») і трубадурам [8, 30—31]. У провансальської істарофранцузской поезії балади складалася з 3 або чотирьох строф,включавших у собі по вісім, десятьох чи дванадцять рядків з коротким рефреном. УXIII—XV ст. мови у Франції баладами називалися вірші із трьох (чи чотирьох) римованих строф (3 строфи на однакові рими —ababbcbc для8-сложного,ababbccdcd для10-сложного вірша) з рефреном і заключнійполустрофой — «посилкою», зверненої до адресата [6, 44—45]. Всесвітню популярність французький варіант середньовічної балади отримав завдяки ФрансуаВийону (прибл. 1431 — після 1463); значно пізніше розробили особливий, «>вийоновский», тип літературної балади. Італійська «>баллата» також розвивалася у середні віки політикою переважно як ліричний жанр.Вийоновский тип літературної балади згодом як відродився у митецьких стилізаціях і наслідуваннях (У. Я. Брюсов, М. А. Кузьмін та інших.), а й розвивався як самостійна форма сучасній літературній балади (Б.Брехт, У. Висоцький).

3. Вплив іспанського романсу в розвитку жанру балади

Значне вплив на європейську поезію нової доби, зокрема й який формувався тоді жанр літературної балади, надав з кінця XVIII в. іспанський романс. Вже єпископ Персі в передмові до свого знаменитого зборам «Реліквії древньої англійської поезії» (1765) порівнював балади з романсами і саме перевів два романсу за зразок; слідом за в Англії романси перекладали Вальтер Скотт, Байрон та інші поети. У Росії її перший переклад іспанського романсу «ГрафГваринос» було здійснено М.М. Карамзіним в 1789 р.; у ХІХ в. до «>Романсам проСиде» звернулися П.О.Катенин і В.А. Жуковський. Але, очевидно, особливо плідним був досвід освоєння іспанських романсів у німецькій поезії. Першим, хто звернув увагу ними увагу, був І. Р. Гердер, переклав по іспанським і французьким джерелам цілий звід романсів проСиде [7]. Про іспанських романсах писали Гете, Ф. Шлегель, А. Шлегель, Я. Грімм, Р. У. Ф. Гегель; багато романтики як перекладали іспанські романси, а й писали балади у вигляді романсів (Л.Уланд, До.Брентано, Р.

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Бальные танці
  Історія життя та вплив різноманітних етнічних джерел на бальний та фаховий танець. Програми змагань
 • Реферат на тему: Бальні танці як вид мистецтва
  Зміст Запровадження 1. Філософські аспекти танцю 1.1 Специфіка і природа танцю 1.2 Філософські
 • Реферат на тему: Бароко
  Термін: бароко як індивідуальний етап мистецтва. Епоха, напрям, стиль. Історичні передумови
 • Реферат на тему: Бароко - перлина неправильної культури XVII в.
  >РЕФЕРАТ з дисципліни «Культурологія» на тему: «Бароко – перлина неправильної культури XVII в.»
 • Реферат на тему: Бароко в культурі XVII століття
  Бароко у культурі XVII століття Різне розуміння місця, ролі й можливостей чоловіки й відрізняє,

Навігація