Реферати українською » Культура и искусство » Степанська Тамара Михайлівна


Реферат Степанська Тамара Михайлівна

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
в. /авт.-сост. і ред.вступ. ст. Т. М.Степанская.Барнаул, 1994. 24 з.:цв. мул.Соавт. До. М. Метельницький, А. Ф.Деринг.

Архітектура АлтаюXVIII-начала XX ст. /Алт. держ. ун-т.Барнаул: Вид-воАлт. ун-ту, 1995. 181 з.: мул. -Библиогр.: з. 164-168.

МихайлоБудкеев: живопис: каталог / [>Краев. Спілка художників Алтаю; ред.вступ. ст. ісост. Т. М.Степанская; відп. ред. З. М.Будкеев].Барнаул:ИМПРЕСС, 1995. 18 л.:портр.

>Югаткин Олексій Олександрович: живопис: персон.вист., 1995 / [ред. тексту Т. М.Степанская.Барнаул], 1995. 1слож. л.

Архітектура АлтаюХVIII-начала ХХ століть:автореф.дис. насоиск. учений. степ. д-ра мистецтвознавства / Ріс.акад. мистецтв, Санкт-Петербург. держ.акад. ин-т живопису, скульптури й архітектури їм. І. Є. Рєпіна. СПб.;Барнаул: Вид-во АМУ, 1997. 52 з. -Библиогр.: з. 46-52 (61назв.).

Скульптор Йоганнес Зоммер /сост. і ред.вступ. ст. Т. М.Степанская.Барнаул:Российско-немецкий будинок культури, 1998. 80 з.:цв. мул. - Текстпарал.: ньому., русич. з.

Служили Батьківщині на Алтаї: кн. для читання похудож. краєзнавства / Клубок. адміністраціїАлт. краю за освітою, НДІгуманит.исслед.Алт. держ. ун-ту.Барнаул: Пікет, 1998. 135 з.: мул. (>Б-чка школяра Алтаю).

Архітектура міст й сіла АлтаюXVIII-начала XX століть:учеб.пособ. для студентівист.фак., напрям "Мистецтво" /Алт. держ. ун-т, каф. культурології й історію мистецтв.Барнаул: Вид-во АМУ, 1999. 68 з.: мул. -Библиогр. наприкінці ст.

Опис і аналіз пам'яток мистецтва:учеб. посібник /сост. Т. М.Степанская.Барнаул: Вид-воАлт. ун-ту, 2002. 56 з.

Архітектурагородов-заводов СибіруXVIII-первой половини ХІХ століття: [>учеб. посібник] /М-во освіти та Ріс. Федерації,Алт. держ. ун-т.Барнаул: Вид-во АМУ, 2004. 159 з. -Библиогр.: з. 126-130 (77назв.).

Назви вулиць міста Барнаула:историко-лингвистическое опис / Т. М.Степанская та інших.Барнаул, 2004. 632 з.

Тихе слово: вірші.Барнаул: ВАТ ">Алт.полигр. комбінат", 2004. 78 з.:портр.

Обрані статті і нариси.Барнаул: Вид-воАлт. держ. ун-ту, 2005. 199 з. (Культурну спадщину Сибіру; вип. 6/7).

Мистецтво художнього текстилю на Алтаї: монографія.Барнаул: Вид-воАлт. держ. ун-ту, 2005. 123 з.Соавт. Ю. У. Кірюшина.

Пейзаж - національний жанр Росії - в колекції Сергія Хачатуряна: кат.вист. 12мая-12 червня /вступ. ст.,сост. каталогу йсозд. експозиції Т. М.Степанская.Барнаул, 2005. 32 з.

Олександр Ємельянов: живопис, графіка / Спілка художників Росії; [ред. тексту Т. М.Степанская].Барнаул:Алт. Будинок друку, 2006. 41 з.: мул.

Архітектура Алтаю XVIII-XX ст.Барнаул:А.Р.Т., 2006. 300 з.: мул. -Библиогр.: з. 181-183.

>Барнаул =Barnaul: фотоальбом / [ред. тексту У.Скубневский, Т.Степанская].Барнаул:Алтапресс, 2007. 183 з.:цв. мул.

Опис і аналіз пам'яток мистецтва:учеб. посібник / Федер. агентство за освітою,Алт. держ. ун-т; [>авт.-сост. Т. М.Степанская].Барнаул: Вид-воАлт. держ. ун-ту, 2007. 169, [1] з.: табл. -Библиогр.: з. 164-168.

Останнє таксі: вірші.Барнаул:Алтапресс, 2007. 117, [3] з.: мул.

Ірина Щетиніна: альбом.Барнаул:Графикс. 2009. 36 з.: фотоцв.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуinostranka-newlife.com


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація