Реферати українською » Культура и искусство » Алфавітний каталог: його функції, призначення та організація на прикладі центральної бібліотеки


Реферат Алфавітний каталог: його функції, призначення та організація на прикладі центральної бібліотеки

що у роботі над твором чи підготовці його до видання, розставляються щодо одного ряду з описами творів, у яких є авторами чи співавторами. Описание, складені під колективним автором, розставляються за алфавітом перших, а за її збігу – наступних слів заголовка. У межах описів, основних та додаткових, складених під однаковим заголовком, картки розставляються загалом алфавіті заголовків.

Розстановка описів, складених під назвою, проводиться у разі алфавіту перших, а за її збігу – наступних слів. Причини того та спілки на початку й у середині заголовка при розстановці розглядаються як самостійні слова.Ученое чи почесне звання, позначення, чин, титул, духовний сан, наведені у заголовку, при розстановці приймаються до уваги.

Якщо заголовок входить у ролі невід'ємну частину числівники чи цифри, при розстановці карток їх беруть до уваги у тому словесному вираженні. Якщо однотипні заголовка різняться лише цифрами, розстановка виробляється у зростаючій послідовності чисел, виражених ці цифри.

Розстановка описів різних видань одного твори, випущених з заголовком, виробляється уобратнохронологическом порядку років видання й у низхідній послідовності порядкових номерів видання.

Отже, перелічені вище особливості організації алфавітного каталогу, дозволяють бібліотекарям скласти і оформити алфавітний каталог у найбільш зручному і доступному вигляді для читача і найповніше задовольнити його запити.

призначення алфавітний каталог бібліотека


Глава 2. Аналіз функціонування каталогу Центральної міської бібліотеки

 

2.1Карточний алфавітний каталог

Традиційний (картковий) алфавітний каталог (АК) у системі каталогів Центральної міської бібліотеки муніципального установи культури «Централізована бібліотечна система міста Саратова» представлений двома каталоги: службовим і читацьким. Службовий алфавітний каталог – єдиний каталог бібліотеки, виконуєучетно-регистрационную функцію, найважливіший документ, якого обмежується доступ як читачів, а й співробітників бібліотеки. Каталог розміщається у відповідному відділі комплектування і врахування літературиЦГБ р. Саратова. Список осіб, котрі мають самостійно звертатися до каталогу, стверджується наказом директораМУК «ЦБС р. Саратова». Шухляди каталогу з відділу комплектування і врахування літератури не виносяться.

Центральний службовий алфавітний каталог включає бібліографічні описи на що у фондахМУК «ЦБС р. Саратова» тогочасні книги й брошури, як дорослих, так дітей. У службовий АК включаються лише основні описи. На на лицьовій стороні картки поміщають бібліографічне опис, інвентарний номер, бібліотечний шифр (за таблицями ББК), повний індекс, ціну, позначки про допоміжних додаткових описах в читацькому АК. Єдине бібліографічне опис, повний індекс і бібліотечні позначки про додаткових описах, наведені на картці службового АК, пов'язують його з центральним читацьким АК і АК бібліотек-філій (що у системіМУК «ЦБС р. Саратова» -46).БС р. точці службового АК і АК бібліотек-філій (що у системіМУК "окуляри поміщають бібліографічнеописаниеЭПИЦ), створено

Основна картка службового АК містить відомості про картках, які мають даний документ у системі каталогів бібліотеки, про місцезнаходження всіх примірників документа в бібліотечному фонді, і навіть інформацію службового характеру (відомості про співпрацівників бібліотеки, що у бібліотечної обробці документів, термінах проходження етапівобработки).[7]

>Учетний каталог виконує облікові й довідкові функції і відбувається за тими самими правилам, як і центральний службовий АК.Учетний каталог організується із моменту введення «Інструкції врахування бібліотечного фонду як у державних масових бібліотеках, об'єднаних в централізовані бібліотечні системи Міністерствакультури…»[8] б і відбиває всі види творів пресі й інші матеріали, які у єдиний фондМУК «ЦБС р. Саратова» (централізація книгозбірень у ЦБС у Саратові відбулася у 1981 року). З часу організації облікового каталогу центральний службовий АК перестав поповнюватися, і він законсервований.

Основні переваги центрального читацького АК, що уЦГБ, – простота використання, доступність для будь-який категорії споживачів, прямий доступом до інформації (читач відразу ж потрапляє може мати простий відомості про наявність у фонді документи й його шифр зберігання). Цей каталог розміщений для широкого доступу читачів у Електронномупоисково-информационном центрі бібліотеки (>ЭПИЦ). Співробітники (бібліографи), працюють у бібліографічному відділіЭПИЦ, - консультують читачів щодо правильного використання каталогу. На відміну Центрального службового АК в читацькому АК відбиваються лише чи кращі видання кожного назви. На картці робиться позначка: «У бібліотеці є й видання». Крім корінних, центральна читацький АК охоплюють усі необхідні допоміжні описи: на прізвища співавторів, редактора, упорядника, на заголовок, і навітьссилочние й довідкові картки, які полегшують пошук. Усе це розширює інформаційні і пошукові можливості читацького АК.

На на лицьовій стороні карток читацького АК проставлено інвентарний номер, бібліотечний шифр, повний індекс систематичного каталогу, позначки про додаткових описах.

>Каталогизатору ібиблиографу надаються широкі можливості у деталізації матеріалу, оскільки алфавітна розстановка легко узгоджується з хронологічної (за рік видання), найпростішої систематичної (цей прийом використовується, наприклад, для угруповання творів індивідуального автора),нумерационной та інші. З допомогою додаткових бібліографічних записів (>БЗ) в АК організується авторський комплекс – групаБЗ на твори однієї особи, виступає як автора (співавтора), упорядника, редактора. АК книжкових видань російською має у структурі два алфавітних низки: російський письменник і латинський. УЦГБ функціонує відділ літератури на іноземних мовах, тому алфавітний каталог літератури, виданій на іноземних мовах, перебуває саме тут відділі.Алфавитний каталог російською перебуває у структурі Електронногопоисково-информационного центру бібліотеки (>ЭПИЦ), створеного з урахуванням відділу автоматизації і бібліографічного відділу влітку 2004 року.

2.2 Електронний каталог

>Входящая до третього тисячоліття сучасна бібліотека — це не є лише книгосховище, а й своєрідний "електронний архів". Це єдине місці землі, де надається доступом до інформації та на традиційних її носіях, й у електронному вигляді. Через війну широких дискусій у професіональній бібліотечної середовищі у середині 90-х років було побудовано пріоритети проведеної Міністерством культури РФ політики модернізації бібліотечного справи. У Федеральної цільової програмі "Культура Росії (2001 — 2005 роки) першому місці стоїть наступна завдання:

«Створення та розвитку загальноросійської інформаційно-бібліотечній комп'ютерну мережу ">Либнет". Проведення комплексу заходів, пов'язаних із упровадженням системимашиночитаемих форматівЯ115МАКС, розробкою та впровадженням стандартів, і інших нормативних матеріалів, перехід на корпоративні електронні технології, створення бібліотечних онлайнових центрів.

Організація підключення регіональних бібліотек до чинним комп'ютерних мережах.

Створення електронних інформаційних ресурсів немає і розвиток автоматизованих технологій у бібліотеках суб'єктівРФ»[9]

>Автоматизированние технології формування електронних ресурсів активно розвиваються, разом із цим як Центральної міської бібліотеці р. Саратова (далі –ЦГБ), і іншим бібліотекам регіону доводиться вирішувати ряд проблем. Однією з найважливіших зараз є організація можливостей обміну бібліографічними записами між бібліотеками. З 1998 рокуЦГБМУК «ЦБС р. Саратова» освоїла комп'ютерну бібліотечну програму «>Библиотека-4.02».

З 2005 року бібліотека перейшла на нове програмне забезпечення - «>Ирбис», яка представляє ширші змогу обміну. Зараз вЦГБ паралельно ведуться обидва цих електронних каталогу. «Бібліотека» - в «законсервованому» варіанті 1998-2005 рр. «>Ирбис» - постійно оновлювана система, до якої ввійшли найважливіші каталоги з «Бібліотеки» і який продовжує розвиватись агресивно та поповнюватися новими бібліографічними описами.

Відповідно, й у структуру електронної системи «>Библиотека-4.02» і дідусів членами системи «>Ирбис» входить алфавітний каталог.

Основними функціямикомплектатора під час роботи в автоматизованої паспортної системи «>Ирбис» є:

· введення в Базу Даних (>БД) нових документів з короткимБиблиографическим описом (>БО) книжок іПериодических видань (>ПИ) — газет, журналів та інших.;

· введення даних про замовленні книжок, підписці наПИ й одержання відповідних друкованих документів для оформлення;

· відстеження контроль виконання замовлень;

· реєстрація надходжень книжок й одержання спеціальних друкованих форм;

· введення вБД каталогу інформації провибитии примірників книжок із підрозділів Бібліотеки і передачі частини вибулих книжок на інші підрозділи (списання);

· отримання спеціальних друкованих форм.

Документ Книжка містить такі дані:

- Елементи Даних (>ЭД)БО одногоиздания—единици замовлення (однотомного видання, томи багатотомовика чи навіть кількох томів,заказиваемих як одне (на час вступу видання йогоБО буде відкоригуватикаталогизатором)),

- інформацію про "поштовому" замовленні та її поетапному виконанні (організація, у якому спрямований замовлення, номер й час замовлення, загальна кількість замовлених і збереження одержаних примірників, номер запис у КСУ кожному за етапу виконання замовлення); забезпечується можливість замовлення книжки на кількох (трохи більше3—х) різних організаціях,

- інформацію про кожному окремому примірнику, замовленому з попереднього чи поштовому замовлення: спрямування його (філія, відділення), факт отримання (статус примірника), інвентарний номер, і навіть ідентифікатор партії книжок із якої надійшов даний примірник (їм служить номер запис у КСУ і номер актаИнвентарного обліку (ІУ)).

Документ — Періодичне видання містить такі дані:

· стисліЭДБО періодичного чи серіального видання (журналів, газет та інших видань, все випуски яких виходятьнумерованними не мають приватних заголовків) і кодовану інформацію (вид видання і періодичність);

· інформацію про підписці його за черговий передплатної період (квартал, півріччя, рік): передплатної індекс (з урахуванням використаного каталогу), ціна комплекту (в рублях чи валюті) і доставки на передплатної період, число примірників,заказиваемих в кожному адресою щодо різноманітних підрозділів (філій, відділень);

· інформацію про підписці видання за колишні підписні періоди.

Принаймні входження уБД відомостей про організації і замовленнях книжок на системі формуються такі словники, які можна використовуватимуться контролю виконання замовлень:

· "Організація — книжки"; у ньому в алфавітній послідовності повних і коротких найменувань представлені всі організації, запроваджені до цього часуБД, а вікні пов'язаних записів — перелік короткихБО книжок, замовлених, але ще отриманих (чи отриманих частково) у створенні, виділеної курсором; зазначаючи клавіш потрібну організацію чи книжку й натиснувши кнопку ПОВНІСТЮ помітні на екрані повні дані позначеної записи чи можливість перейти до її коригуванні (по клавішіКОРРЕКТИРОВКА);

· "Організація — замовлення"; у ньому в алфавітній послідовності повних і коротких найменувань представлені всі організації, запроваджені до цього часуБД, а вікні пов'язаних записів — перелік замовлень в виділеної курсором організації, котрі виконані, або виконані частково, (номери замовлень та його дати); зазначаючи потрібну організацію чи замовлення і натиснувши кнопку ПОВНІСТЮ помітні на екрані повні дані позначеної записи чи можливість перейти до її коригуванні (по клавішіКОРРЕКТИРОВКА);

· "Дата замовлення"; у ньому гаразд зростання представлені дати замовлення (>ГГГГММ), а вікні пов'язаних записів — стисліБО книжок, відповідні замовлень для виділеної курсором дати;

· ">Невиполненние замовлення"; у ньому в алфавітній послідовності представлені заголовка книжок, замовлених, але ще отриманих (чи отриманих частково), а вікні пов'язаних записів — найменування всіх організацій, у яких оформлені замовлення;

· "Вжиті замовлення"; у ньому в алфавітній послідовності представлені заголовка книжок, замовлення яких виконані повністю (отримані всі екземпляри за всі замовлень); записиБО книжок, замовлення, купівля якого повною мірою виконані, може бути віддалені зБД комплектування;

· ">Дезидерати"; у ньому в алфавітній послідовності представлені заголовка книжок на яких був потреба, але замовлення, для закупівлі яких ще булооформлени.[10]

Після повної виконання замовлення дані з всіх словників, формованих контролю виконання замовлень, автоматично видаляються.

Електронний алфавітний каталог дозволяє поповнювати базі даних і здійснювати пошук у електронному каталозі (далі – ЕК) «Книги», а й у ЕК «Статті», «>Ретро-книги», «>Ретро-статьи», «>Межбиблиотека», та інших пошукових елементах. У роботу входять такі бібліографічні процеси відділів каталогізації і методи обробки літератури, і навіть бібліографічного відділуЦГБ:

- Бібліографічне опис в електронному каталозі (ЕК) статей з періодичних видань, одержуванихЦГБ (бібліографічні описи статей з 200 найменувань журналів і газет щодня поповнюють електронну базі даних «Статті»).

- Створення бібліографічних описів статей п'ятнадцяти журналів для Міжрегіональної Асоціації Розписи Статей (>МАРС).

-Редактирование описів статей, одержуваних імпортуМАРС (додатковий введення ключових слів).

- Поповнення електронної Бази даних «Книги» ключовими словами (редагування бібліографічних описів нових книжок, одержуванихЦГБ).

-Ретро-ввод в ЕК описів тих книжок, отриманихЦГБ до комп'ютеризації бібліотеки.

Усередині елементів пошуку електронного каталогу дані перебувають у алфавітному порядку:

Елементи пошуку ЕК «Книги» -

> за автором,

> по заголовка,

> стосовно персоналій,упоминающимся у статті,

> з географічних назв,

> по хронологічним даним,

> під назвою серії,

> по ключового слову,

> за рік видання,

> за місцем видання,

> за місцем зберігання,

> по шифру ББК,

> під назвою предметної рубрики

У ЕК «Статті» до вищезгаданим елементам пошуку додається «найменування періодичного видання», у якому все найменування також містяться у алфавітному порядку. Отже, алфавітний принцип зберігається переважають у всіх елементах електронного каталогу.

Електронний алфавітний каталог має переваги перед традиційним каталогом.

Користувачі часто вже не вміють користуватися картковим каталогом, погано орієнтуються у структурі бібліотеки й її інформаційних масивах, не знають правил бібліографічного описи. Електронний каталог дозволяє користувачам щось знати щодо правил бібліографічного описи. Досить на відповідному віконці на допомогу пошуку набрати прізвище автора, назва твори, або, якщо це – стаття журналу – назва періодичного видання.

Ще однією перевагою електронного каталогу є оперативність отримання оновлень на місцях. УЦГБ за лічені хвилини відомості, запроваджені відділом комплектування літератури, обробляються у відповідному відділі обробітку грунту і відразу стають доступними для відділів обслуговування (читального залу, молодіжного інформаційного центру, відділу абонемента, відділу мистецтв, відділу літератури на іноземних мовах, бібліографічного відділу).

Отже, електронний каталог загалом, і алфавітний каталог, зокрема, є невід'ємною частиною бібліотечних процесів і полегшують роботу працівників бібліотеки, і навіть дозволяють оперативно здійснювати інформаційний пошук користувачам бібліотеки.


Укладання

Актуальність теми у тому, що алфавітний каталог з одного боку, є найпростішим інструментом для пошуку потрібної інформації для користувача, з другого боку – це цілковита система накопичення інформацією алфавітному порядку. Завдяки успішній координації діяльності бібліотекМУК «ЦБС р. Саратова» значно зростають інформаційні ресурси бібліотек. Координація бібліографічною діяльності представляє собою добровільне системне узгодження діяльності книгозбірень у цілях розвитку бібліографічних ресурсів немає і поліпшення бібліографічного обслуговування. Однією з інструментів координації

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація