Реферати українською » Культура и искусство » Міжнародне бібліотечне співробітництво. Діяльність ЮНЕСКО в галузі культури і бібліотечної справи


Реферат Міжнародне бібліотечне співробітництво. Діяльність ЮНЕСКО в галузі культури і бібліотечної справи

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
у своїй той чи інший матеріал можна включити у понад один реєстр.

Програма ЮНЕСКО «Інформація всім» - народилася 2000 року у результаті поєднання двох найважливіших програм ЮНЕСКО минулого десятиліття: «Загальною програми з інформації» і «Міжурядової програми з інформатики». Вона створена ролі підстави міжнародних дискусій про політичні, правових, етичних і соціальні проблеми, що з побудовою глобального інформаційного суспільства, і навіть на підготовку проектів, орієнтованих забезпечення загального доступу до інформації.

Основний предмет програми – інформаційна політика орієнтована на людини, розвиток його потенціалів, ресурсів, навичок і якості знань. Адже саме з людей залежить, яким шляхом розвиватиметься людство й кожна країна, кожен народ окремо. Новітні інформаційні і комунікаційні технології допомагають розвитку, значною мірою є її запорукою, однак самі не забезпечують рівноправного доступу до інформації всім.

Програма «Інформація всім» формулює глобальні мети інформаційного розвитку світового співтовариства на умовах інтенсивного й масового впровадження інформаційних і комунікаційних технологій, визначає загальну всім країн стратегію, методи лікування й інструментарій на будівництво правового і вільного інформаційного суспільства.

Тоді як і основі концепції інформаційного суспільства лежать інформаційні і комунікаційні технології, концепція суспільства знань орієнтована на людини, його здібності й потреби. Тому у своїх основних цілей бачимо реалізацію власних проектів і підтримку ініціатив наших партнерів у сфері:

-забезпечення доступності плодів ІКТ;

-навчання навичок використання плодів ІКТ (інформаційна грамотність);

-розвитку навичок критичного осмислення інформації та креативної роботи із нею (інформаційна культура,медиаобразование ікоммуникативистика);

-перекладу соціально значущих інформаційних ресурсів з матеріальних носіїв в електронний вид;

-створення соціально значущих інформаційних ресурсів у електронному вигляді;

-передачі соціально значущих інформаційних ресурсів у електронному вигляді у громадське надбання;

-забезпечення доступу до соціально значимим інформаційних ресурсів в електронному вигляді;

-сприяння осмисленню соціальних, етичних і правових аспектів використання ІКТ.

Зусилля, здійснювані у цій галузі, служать рішенню кола завдань:

-скорочення «цифрового розриву» між «>информационно-богатими» і «>информационно-бедними» країнами, регіонами, соціальними групами тощо.;

-створення нових можливостей до роботи, навчання, відпочинку та інших форм самореалізації незалежно від місце проживання, рівня доходів, фізичних можливостей та т.п.;

-забезпечення «прозорості» механізму управління та процесу прийняття політичних рішень;

-розвитку громадянськості, толерантності, духовності та інших позитивних моментів сучасної людини;

-забезпечення реалізації основних права і свободи людини і громадянина;

В Програмі приділяється загальному доступу до інформації та знань.

Програму спрямовано влади на рішення складних сучасних проблем – боротьба з бідністю, здоров'я, якісну освіту, запобігання катастроф, управління економіки й охорона довкілля – шляхом скорочення нерівності між інформаційно бідними і інформаційно багатими співтовариствами.

Програма "Інформація всім" - це реакція ЮНЕСКО на проблеми, породжувані інформаційним суспільством, і ті можливості, які це суспільство надає.

У 2008 р. на180-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО був розглянутий і схвалений доопрацьований Стратегічний план дій Програми «Інформація всім» на 2008-2013 рр. У Плані підкреслюється найважливіша роль Програми у справі досягнення Цілей розвитку тисячоліття й завдань Всесвітнього саміту по інформаційного суспільства.

У найближчими роками діяльність Програми ЮНЕСКО «Інформація всім» переважатиме чином спрямовано досягнення наступній всеохоплюючої мети: "допомагати держав-членів створенні та реалізації політики у сфері інформації та стратегію розвитку знань у світі, у якому в усі більшою мірою використовуються інформаційні і комунікаційні технології". Тим самим було Програма «Інформація всім» може зробити значний внесок у розв'язання проблем, пов'язані з розвитком ІКТ, і "створення інформаційного суспільства всім", допомагаючи державам-членам розробляти та впроваджуватиме концептуальні засади інформаційної політики.

Крім того Стратегічному плані булиопределни наступні п'ять пріоритетів, відповідно до якими Програма здійснюватиме своєї діяльності у наступні п'ять років:

1. інформація задля розвитку;

2. інформаційна грамотність;

3. збереження інформації;

4. інформаційна етика;

5. доступність інформації.

Маніфест ЮНЕСКО про публічних бібліотеках. Свобода, процвітання, людський розвиток, як і окремих особистостей, ставляться до основних людських цінностей. Усе це досягається лише шляхом забезпечення змогу широко поінформованих громадян здійснювати свої демократичні правничий та грати активну роль суспільстві. Плідне участь громадян, у розвитку демократії залежить від отримання задовільного освіти, і навіть від вільного і необмеженої доступу знаннями, ідеям, культури і інформації.

Публічна бібліотека, відкриває шлях знаннями на місцевому рівні, є невід'ємною умовою забезпечення безперервного навчання, самостійного прийняття прийняття рішень та культурного розвитку громадян, і соціальних груп.

Справжній Маніфест проголошує віру ЮНЕСКО в публічну бібліотеку як життєдайний джерело освіти, культури та інформації, як важливий інструмент зміцнення у свідомості людей ідей світу та духовної добробуту.

У зв'язку з цим ЮНЕСКО закликає національні і місцеві урядові органи підтримувати розвитку публічних бібліотек та активної участі у цій діяльності.

Публічна бібліотека. Публічна бібліотека є місцевим центром інформації, у якому читачі можуть почерпнути різноманітні знання.

Публічна бібліотека надає свої послуги з урахуванням рівності доступу всіх, незалежно від його віку, раси, статі, релігії, національності, мови чи соціального статусу. Особливі послуги і матеріалів повинні видаватись таким абонентам, котрі з тих або іншим суб'єктам причин що неспроможні користуватися звичайними послугами і матеріалами, наприклад представникам мовних меншин, інвалідам, стаціонарним хворим чи ув'язненим.

У фондах мусить зберігатися матеріали, відповідальні потребам всіх вікових груп. Бібліотечні фонди й послуги мають включати всі види відповідних засобів, сучасні технології, і навіть традиційні матеріали. Забезпечення високої якості обліку місцевих потреб і умов має першочергового значення. Матеріали мають відображати сучасні тенденції і еволюція суспільства, і навіть основні віхи людської діяльності. Фонди і житлово-комунальні послуги нічого не винні піддаватися ніякої ідеологічної, політичною, або релігійної цензурі, і навіть комерційному тиску.

Завдання у Публічній бібліотеці. Публічна бібліотека своєї діяльності повинна керуватися такими ключовими завданнями, що стосуються інформації, поширення грамотності, освіти і фінансування культури:

1. формування та розвиток навичок читання в дітей віком, починаючи раннього віку;

2. надання підтримки індивідуальному і самостійного освіті, і навіть формальному освіті усім щаблях;

3. створенням умов творчого розвитку особистості;

4. розвитком уяви і творчі здібності в дітей віком й молоді;

5. стимулювання інтересу до спадщини і досягненням мистецтва, науку й нововведень;

6. забезпеченням доступу до культурної продукції всіх видів виконавчих мистецтв;

7. розвиток міжкультурного діалогу між і заохоченням культурного різноманіття;

8. збереженням усних традицій;

9. забезпеченням доступу громадян до всіх видів громадської інформації;

10. наданням відповідних інформаційних послуг місцевим підприємствам, асоціаціям і гуртках;

11. сприяння розвитку інформації та навичок комп'ютерної грамотності;

12. наданням підтримки роботи і програм з розповсюдження грамотності, як і через участь у них, серед усіх вікових груп, і розгортанням, у разі потреби, такий діяльності.

Фінансування, законодавство ще й мережу бібліотек. Публічна бібліотека зазвичай надає свої послуги безплатно.

Публічна бібліотека підпорядковується місцевим і національним органам. Її діяльність визначається спеціальним законодавством і фінансується національними та місцевою владою. Діяльність у Публічній бібліотеці є важливий компонент будь-який довгострокової стратегії у сфері культури, надати інформацію, поширення грамотності і гуманітарної освіти.

Щоб забезпечити внутрішньодержавну бібліотечну координації й співробітництво, у законодавстві і стратегічні плани слід передбачати створення національної мережі бібліотек та надання їй підтримки з урахуванням узгоджених норм надання з.

Мережа публічних бібліотек потрібно створювати з урахуванням національних, регіональних, проведення науково-дослідницьких і спеціальних бібліотек, і навіть книгозбірень у школах, коледжах і університетах.

Діяльність і управління. Слід сформулювати чітку політику, визначальну завдання, пріоритети і комунальні послуги, з урахуванням локальних суспільних потреб. Необхідно забезпечити ефективну організацію роботи у Публічній бібліотеці і підтримувати в професійний рівень.

Слід також сказати налагодити співробітництво з відповідними партнерами, наприклад, групами користувачів й іншими фахівцями на місцевому, регіональному, національному, і навіть міжнародному.

Послуги повинні прагнути бути фізично доступні всім членів товариства. Тому бібліотека мусить бути вдало є й мати хороші зали для читання і занять, технічно оснащена і у зручний користувачів час. Передбачається, що вона також має надавати послуги тим користувачам, які можуть її відвідувати.

Бібліотека має своєї роботи з урахуванням різних потреб населення, населення сільській та Київської міської місцевості.

Бібліотекар активним посередником між користувачами і джерелами. Спеціальне і безупинне освіту бібліотекаря є невід'ємною умовою забезпечення адекватних послуг.

Необхідно проводити програми навчання користувачів, які допомагають ним користуватись усіма джерелами.

Виконання Маніфесту. ЮНЕСКО настійно закликає керівників на національному й місцевому рівнях, всіх бібліотечних працівників у різних країн світу виконувати принципи, викладені у цьому Маніфесті.

Справжній Маніфест підготовлений що з Міжнародної федерацією бібліотечних асоціацій та шкільних установ (>ИФЛА).


 

Література

Програма ЮНЕСКО «Інформація всім» //Библиотековедение. – 2004. - № 6.

Хартія про збереження цифрового спадщини //Библиотековедение. – 2004. - № 6. – (Документи ЮНЕСКО).

Кузьмін. Є. І., Демидів. А. А. Про торішню програму ЮНЕСКО «Інформація всім» // Наукові та технічні бібліотеки. – 2—4. – № 1.

МаніфестЮНСКО про публічних бібліотеках 1994 // Бібліотечний світло. – 2007. - № 2.

Довідник бібліотекаря / Наук. ред. А. М. Ванєєва, У. А.Минкина. –Спб., Професія, 2004. – 448 з. – (Серія «Бібліотека»).


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація