Реферати українською » Маркетинг » Особливості просування іпотеки в рекламному та PR-дискурсах


Реферат Особливості просування іпотеки в рекламному та PR-дискурсах

Страница 1 из 13 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Житловий питання – проблема, яка рано чи пізно ставати актуальною кожному за людини. Іпотека й іпотечне кредитування - основний механізм, що робить житло доступним у багатьох країн світу. Росії цей механізм є щодо новим, тим щонайменше завдяки дуже активному позиціонуванню іпотечне кредитування змогло привернути загальну увагу.

Нині кредити для придбання житловий нерухомості пропонує багато кредитних організацій. Переважна більшість банків працює за програмою Агентства іпотечному житловому кредитування (>АИЖК). І лише окремі розробляють власні програми. Крім банків з іпотекою працюють агентства нерухомості.

Сьогодні іпотечні послуги розвинені настільки, які дозволяють підібрати індивідуальну програму для придбання квартири кредит, що б будь-яким житловим потребам. Але, щоб залучити потенційного клієнта (позичальника) важливо як викласти умови, у яких надається іпотека. Купівля квартири нерідко трапляється лише – двічі на життя, тож треба чітко аргументувати правильність прийнятого позичальником рішення.

Процедура оформлення іпотечного кредиту супроводжується поруч проблем:

- позичальнику необхідно зібрати і подати кредитної організації багато документів та довідок;

- вимоги до потенційному позичальнику вище, ніж у випадку оформлення звичайного споживчого кредиту;

- в повному обсязі можуть підтвердити свій дохід офіційними документами.

Попри те що що світової фінансову кризу значно підкосив іпотечне кредитування, як така наноелектроніка активно розвивається. Що обумовлює необхідність вивчення специфіки просування цього продукту. Через це пояснюється актуальність справжнього дослідження. З іншого боку, ні з літератури з рекламі, ні з наукових працях з лінгвістиці особливості просування іпотечного кредитування були вивчені.

Теоретичною й методологічною основою дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних провідних вчених у сфері когнітивної лінгвістики, зв'язку з громадськістю, теорії реклами й маркетингу. Вагомий внесок у розробку проблеми вивчення рекламної іPR-коммуникации внеслиИ.Л.Викентьев, В.В.Ученова, О.Н.Чумиков, І.Имшинецкая,С.М. Катліп, Є.В.Ромат,К.Л. Бове,У.Ф. Аренс.Речевое вплив розглядали такі вчені, якР.М.Блакар, О.Н. Баранов,О.С.Иссерс, І.П. Тарасова. Вивченню жанрових різновидів текстів присвячені роботи А.Д.Кривоносова, В.В.Ученовой, А.А. Тертичного. Теорія аргументації немислима без робіт А.А.Ивина.

Мета цієї роботи – виявити і описати основні особливості в матеріалах реклами й PR, присвячених іпотечному кредитування. Надалі результати дослідження може допомогти під час складання рекламних чиPR-текстов.

Досягнення поставленої мети були визначені такі:

- описати особливості рекламної іPR-коммуникации;

- виявити структуру тексту іпотечної реклами та її специфіку;

- розкрити особливості комунікативного акту на іпотечної рекламі;

- описати жанри, використовувані в іпотечної рекламі;

- з прикладу конкретних рекламних іPR-текстов проаналізувати різні прийоми при просуванні іпотечного кредитування;

- виявити стереотипи, що у масовій свідомості щодо іпотеки;

- провести контент-аналізмедиаматериалов.

Матеріалом на дослідження послужили тексти друкованої і зовнішньої реклами, і навітьмедиатексти за 2006 - 2009 року. Через специфіку проведеного дослідження матеріалом до роботи стали також тексти публіцистики. Загальний обсяг проаналізованих текстів становить 95 одиниць.

Як об'єкти дослідження виступають омські рекламні, PR і журналістські тексти, присвячені іпотечному кредитування. Предметом дослідження стали прийоми і знаходять способи просування іпотечного кредитування, і навіть кошти на реципієнта.

За наявними тестами, які у ролі прикладів, однак ми зберегли вихідну орфографію і пунктуацією.

Аналіз матеріалів проводився з допомогою наступних методик: контент-аналіз, порівняльний аналіз, описовий метод, жанровий аналіз тексту, метод асоціацій, метод незакінчених пропозицій, метод інтерпретації.

Робота складається з запровадження, двох глав, укладання. Перша глава присвячена теоретичної базі, яка є підставою на дослідження матеріалів. У другій главі аналізується зібраний мовної матеріал, і навіть наводиться зразокPR-текста,продвигающий іпотечне кредитування.


ГЛАВА 1. РЕКЛАМА І PR ЯК ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯИПОТЕЧНОГОКРЕДИТОВАНИЯ

1.1 Ринок іпотечного кредитування

«Саме поняття «іпотека» - велика загадка громадянам. І тут потрібно працювати роз'ясненням. Створювати механізми і проводити з роз'яснення цієї процедури, суті цього механізму».

Екс-президент РФ В.В. Путін.

1.1.1 Історія зародження іпотеки

Проаналізувавши літературу з історії реклами (В.В.Ученова, Про. Савельєва, Дж.Сивулка, В.Л. Музикант та інших.), домовилися висновку, що досліджують загальні тенденції розвитку реклами, не вдаючись у її окремі галузі. Історія розвиватись іпотеці не описувалася раніше в жодній книзі за рекламою. Деякими дослідниками були описані особливості реклами нерухомості, наприклад, В.А.Евстафьевим і В.М.Ясоновим у книзі «Що, де і рекламувати».

Для огляду ми скористалися ресурсами Інтернет-сайтів де описуються етапи розвиватись іпотеці і аналізується загальної ситуації над ринком іпотечного кредитування.

Термін "іпотека" вперше виник Греції початку VI в. до зв. е. (його ввів архонт Солон) і він пов'язані з забезпеченням відповідальності боржника перед кредитором певними земельними володіннями (спочатку в Афінах заставним забезпеченням служила особистість боржника, якому, за невиконання зобов'язання загрожувало рабство).

І тому оформлялися зобов'язання, але в кордоні що належить позичальнику земельної території ставився стовп з написом у тому, що це власність служить забезпеченням претензії кредитора у зазначеній сумі. Такою стовпі, який отримав назву "іпотека" (від грецьк.hypotheka - підставка, підпірка), відзначалися все борги власника землі. Пізніше цієї мети використовують особливі книжки, які називались іпотечними. Нове розвиток інститут іпотеки одержав у Римська імперія. У I в. зв. е. створювалися іпотечні установи, які видавали кредити під заставу майна приватних осіб. У період правління імператора Антонія Пія (ІІ. зв. е.) було розроблено особливе законодавство для іпотечних банків, що існували поряд з іншими спеціалізованими банками, і навіть іншими кредитними установами - прообразами ощадкас і ощадних асоціацій.

Держава часто справляло велику підтримку іпотечному кредитування. Так, при імператорі Траяна було створено спеціальні фонди на підтримку вдів і сиріт, надавали іпотечні кредити під 5% річних (аналогічні фінансові системи створено у Росії у ХІХ ст., щоправда підтримка, переважно, адресувалася представникам дворянського стану). Інститут іпотеки протягом щодо невеликого часу пройшов шлях еволюції відфидуции (від латів.fiducia угода на довірі, довірча угода) до прогресивної стадії -пигнуса (від латів.pignus - неформальний заставу) і далі - до іпотеки. Прифидуции об'єкт застави переходив у власність кредитора, причому останній мав права або повернути нерухомість боржникові після виконання договору, або продати її, відмовившись від грошової вимоги. Договірпигнуса передбачав передачу нерухомості не у власність, тоді як у володіння нею як гарантією кредитного зобов'язання. Кредитор у відсутності права залишати предмет застави в себе й продав майно лише тоді невиконання узятих боржником зобов'язань, повертаючи відмінність між продажною ціною і залишком боргу позичальнику.

При іпотеку майно залишалося у володінні боржника, а кредитор отримував право зажадатизакладиваемую річ з її продажем з торгів і компенсацією з вирученої суми залишку боргу позичальника. Приблизно о такому вигляді інститут застави існував до нашого часу.

Роль держави у дотриманні прав учасників іпотечних угод була великою. Досить складні структурою угоди вимагали контролю та регулювання, налагодженої реєстраційної системи. У зв'язку з ослабленням цих державних функцій з заходом епохи Стародавнього світу, інститут іпотеки перестав існувати протягом кількох століть, як з'явиться знову на середньовічному європейському законодавстві.

Отже, можна дійти невтішного висновку, що іпотеки став формуватися вже з часів появи сучасного літочислення. З розвитком суспільства змінювалися умови і форми іпотечного інституту. Логічно припустити, що, як і будь-якій іншій товарі чи послузі, про іпотеку намагалися розповісти, зробити його популярної, тобто використовували рекламу. На жаль, немає інформації у тому, яких способам вдавалися кредитори при просуванні іпотечних послуг. Ми можемо тільки передбачити, що використовувалася «самореклама» (>Е.Пархоменко) - це «>сарафанное радіо» [Пархоменко,Волченков 2005], рекламні плакати і листівки, а як і, можливо, вигуки на ярмарках. До того ж, використовувалися стовпчики за українсько-словацьким кордоном земельної території, у яких вказувалося сума «кредиту» і відзначалися все борги власника землі, що з погляду що чиниться впливу дозволяє розглядати їх як рекламу.

1.1.2 Стан сучасного ринку іпотечного кредитування

1. Зв'язок ринку іпотечного кредитування у Росії із світовими фінансовими ринками.

У 2006 року у Росії стався різкий стрибок обсягу іпотечного кредитування, який поставив темп ми такі чотири роки. За планами уряду Російської Федерації в 2010 року кількість іпотечних кредитів має дістатися в один мільйона. Ще липні 2007 року очікувалося зниження ставок іпотечного кредитування до 8%. Але криза на світовому фінансовому ринку серпні змінив ситуацію над ринком іпотечного кредитування. Відсоткові ставки по іпотеку підвищуються, оскільки західний фінансовий ринок, який надає прямефондирование багатьох російських банків, намагається мінімізувати ризики (пов'язані про те, що західні організації не купують іпотечні цінних паперів).

2. Тенденції над ринком іпотечного кредитування.

Ринок іпотечного кредитування у Росії - тільки починає розвиватися. Кількість угод з іпотеку щороку збільшується [>vrx], але загалом русі вгору і злети, спади.

Зростання попиту іпотеку пов'язані з кращої поінформованістю населення, з одного боку, та зростання ціни нерухомість - з іншого. Щоб утримувати клієнтів - і безупинно залучати нових, банки та продюсерської агенції переглянули умови видачі іпотечних кредитів: відкрили нові іпотечні програми без початкового внеску, знизили відсоткові ставки, збільшили термін виплати кредиту до 30 років, а заявки розглянула в стислі терміни. Це, природно, виявилося в рекламних текстах.

Якщо ж порівнювати ситуацію, яку перевидали країні п'ять років як розв'язано, можна говорити, що іпотека стала ближчі один до народу. Сьогодні завдяки підвищенню фінансової освіченості населення, поліпшенню умов видачі кредиту купівля житла в кредит стала нормальним явищем.

Кількість кредитів точно збільшуватиметься (хоча світова паливна криза, безумовно, становить серйозної перешкоди, який гальмує той процес). Основною причиною у цьому, що нерухомість постійно зростають і переважна більшість людності що неспроможні купити квартиру за власний кошт.

3. Основні проблеми розвиватись іпотеці у Росії.

На думку багатьох експертів, зараз розвиток іпотеки у Росії стримується такими основними чинниками:

1. Обмежений платоспроможний попит населення.

За оцінками Мінекономрозвитку Росії, навіть за «ліберальних», практично неіснуючих параметрах (іпотечний кредит надається на 15 років величиною 70% вартості житла за ціни одного кв. м 11200 рублів з кредитної ставкою 10%), максимальна кордон доступності населенню Росії становитиме трохи більше 10%.

2. Низькі об'єми та невисока якість нового житлового будівництва у суб'єктів Російської Федерації зумовлюють недостатність пропозицій і високі вартість квартир над ринком житла.

3. Низькі темпи розробки та вдосконалення законодавства про нерухомість.

Приміром, очевидно, яке велике значення у розвиток ринку житла має земельне законодавство. Проте Земельний кодекс РФ на даний момент його прийняття у 2000 року (за оцінкою Експертної ради приПравовом управлінні Апарата Державної Думи) містив щонайменше ніж у 29 статтях посилання на закони чи норми, що ще необхідно створити. У 2003 року становище мало змінилося. Тільки липні 2005 року Уряд РФ внесло дуже важливий у розвиток житлового будівництва законопроект «Про перекладі земель з однієї категорії до іншої».

Необхідно також відзначити, щодо нашого часу багато федеральні закони, містять норми, регулюючі у тому мірою відносини, пов'язані з нерухомістю мають різні дефініції, і навіть по-різному вирішують одні й самі правові питання. Усе це, у всій очевидності, збільшує адміністративні витрати, є однією зі складових будь-якого іпотечного кредиту.

4. Нерозвиненість інфраструктури ринку житла і житлового будівництва.

Традиційними учасниками житлового ринку є будівельні компанії, банки, виробники будівельних матеріалів, страхові компанії, ріелторські та "оціночні агентства. При фактичному наявності даних структури Росії не налагоджена технологічна схему їхнього взаємодії як наслідок, невисока ефективність системи загалом, завищені витрати під час проведення угод.

5. Психологічні чинники, головною з яких є національна особливість більшості населення — небажання жити у борг («береш гроші чужі, а віддавати доводиться свої»).

Проблеми та невирішені питання поки що залишаються, проте його можна констатувати, що іпотека знайшла свого споживача. Певною мірою це сталося завдяки рекламі, що дозволяє інформувати масового споживача про абсолютно новому для сучасної Росії явище і тим самим, придушувати страх купівлі житла в кредит.

Специфіка лобійованого продукту

Іпотека – запорука нерухомості задля забезпечення зобов'язань перед кредитором. При іпотечне кредитування позичальник отримує позику купівлю нерухомості й інші мети. Його зобов'язанням перед кредитором є погашення кредиту, а забезпечує виконання цієї зобов'язання заставу нерухомості. У цьому купувати і закладати можна лише житло, а й інші об'єкти нерухомості - землю, автомобіль, яхту тощо.

Найпоширеніший варіант використання іпотеки у Росії - це купівля квартири кредит. Закладається у своїй, зазвичай, знову ніж купує житло, хоча можна закласти вже наявну в власності квартиру.

Для повного розуміючи, слід визначитися якої категорії належить іпотечний кредит – товару чи послузі?

«Товар – усе, що може задовольнити потреба, або потребу і пропонується ринку із залучення уваги, придбання, використання чи споживання». Відповідно до визначенням, наведених Ф.Котлером, ми розуміти іпотеку як товар.

Рекламна діяльність банків, як та інші фінансових структур, регулює закон «Про рекламу». Звернімося до статті 28, пункту 3 справжнього закону: «Якщо реклама послуг, пов'язаних із наданням кредиту, користуванням їм і погашенням кредиту, містить хоча одне умова, впливає з його вартість, така реклама повинна містити й інші умови, що визначають фактичну вартість кредити позичальника і що впливають неї». Отже, законодавство РФ вносить свої корективи у іпотечну рекламу, зобов'язуючи рекламодавців вказувати інформацію про умови, які впливають на вартість позикових грошей.

1.2 Специфіка рекламного дискурсу іPR-коммуникации

1.2.1 Визначення й сутність реклами й PR

Слово «реклама» має латинське походження (>reclame – «кричати»), в буквальному значенні

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація