Реферати українською » Маркетинг » Платні послуги у сфері спорту


Реферат Платні послуги у сфері спорту

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕПЛАТНЫХ ПОСЛУГ У СФЕРІФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

1.1Социально-культурние послуги, як основний продукт галузі «фізичної культури та спорту»

1.2 Класифікація соціально-культурних послуг галузі «фізичної культури та спорту»

1.3 Організаціяфизкультурно-спортивних послуг населенню у Росії на етапі

ГЛАВА 2. СТАН РИНКУПЛАТНЫХ ПОСЛУГНАСЕЛЕНИЮ У СФЕРІФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ УЗАБАЙКАЛЬСКОМКРАЕ

2.1 Аналіз розвитку фізичної культури та спорту Забайкальський краї

2.2 Напрям та розвитку платних послуг з прикладу спортивно-оздоровчого комплексу «Високогір'я»

2.3 Структура спортивно-оздоровчого комплексу «Високогір'я»

2.4 Результати проведеного опитування

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУПЛАТНЫХ ПОСЛУГСПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «>ВЫСОКОГОРЬЕ»

3.1 Основні шляхів розвитку спортивних послуг у Забайкальський краї

3.2 Розробка та обґрунтування щодо розвитку платних спортивно-оздоровчих і супутніх послуг з прикладу спортивно-оздоровчого комплексу «Високогір'я»

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Російське суспільство перейшло лише фазу поступального розвитку, за умов якого соціально-економічні і політичні перетворення спрямовані затвердження гуманістичних цінностей і ідеалів, створення розвиненою економіки та стійкою демократичної системи. Важливе місце у цій відігравали питання, пов'язані з життєдіяльністю самої людини, його здоров'ям і життя.

З сукупності поняття «здоровий спосіб життя», що об'єднує всі сфери життєдіяльності особистості, колективу, соціальної групи, нації, найактуальнішою і універсальної складовою є фізична культура і спорт. Сфера фізичної культури та спорту виконує на суспільстві безліч різноманітних функцій і охоплює все вікові групи населення.

До функцій сфери фізичної культури та спорту ставляться специфічні освітні і прикладні функції, і навіть рекреативні іоздоровительно-реабилитационние.Воздействуя на фізичну природу людини, фізична культура сприяє розвитку її життєвих зусиль і загальної дієздатності. Це своє чергу, сприяє вдосконаленню духовних можливостей та, зрештою, призводить до всебічному і гармонійного розвитку особистості.

>Физкультурно-оздоровительние послуги нині є особливою виглядом сервісною діяльності. Люди виникли потреби у оздоровленні, що є соціально значимі. У зв'язку з цим найбільш значиму роль організації спортивних послуг грають платні і тому виробництво платних послуг покликане підвищити якість надання послуг фізкультурними організаціями. Розширення платних послуг для населення й організація комерційної діяльності фізичної культури та спорту спрямовані більш повне задоволення потреб населення систематичних заняттях фізичної культурою і спортом, зміцнення, збереження здоров'я, підвищення працездатності, формуванні здорового способу життя й отримання дозвілля, і навіть ефективнішого використання спортивних споруд й інших об'єктів оздоровчого призначення.

Вивчення процесу створення нових платних спортивних послуг є перспективний напрям сервісною діяльності. Сьогодні частка платних послуг зростає, оскільки вони різноманітні за такими критеріями, як ціні надаваних послуг, асортименту, фізичному ефекту, і навіть за віковими категоріями. Тому треба відзначити, що у Забайкальський краї спостерігається позитивна динаміка зростання дитячих пропозиції спортивних послуг. Сьогодні загострюється між підприємствами грунті того, хто краще й якісніше виробляє послуги. І це зумовило актуальність випускний кваліфікаційної роботи з тему: «Надання платних послуг у сфері фізичної культури та спорту, як особливого виду сервісною діяльності».

Метою даного дипломного проекту є аналіз надання з у сфері фізичній культурі та спорту Забайкальський краї. Поставлене мета обумовила рішення наступних завдань:

1. Виявити особливості надання платних послуг у сфері «Фізичною культури та спорту» за умов ринкової економіки.

2. Проаналізувати ринок платних послуг населенню з прикладу спортивно-оздоровчого комплексу «Високогір'я», р.Чита.

3. Накреслити й обгрунтувати заходи щодо розвитку платних спортивно-оздоровчих послуг з прикладу спортивно-оздоровчого комплексу «Високогір'я».

Об'єктом дослідження є організація послуг у сфері фізичної культури та спорту.

Предметом дослідження є процес надання платних спортивних слуг населенню (з прикладу спортивно-оздоровчого комплексу «Високогір'я»).

У першій главі роботи розглядаються особливості соціально-культурних послуг, як основного продукту галузі «Фізична культура і спорт», розглянута класифікація даних послуг. Робиться акцент з їхньої особливості, такі як, невідчутність, невіддільність від неї джерела, мінливість якості,несохраняемость. Виділили найактуальніші проблеми, у організації платних послуг населенню.

Послуги, надані спортивно – оздоровчими установами носять специфічний характер тому, що сама принцип їх надання належить до категорії соціальної підтримки і оздоровлення населення, формування здорового способу життя й тому основний напрям - не одержання прибутку, а соціальна спрямованість розвиток фізичної культури та спорту.

У другій главі дано аналіз розвитку фізичної культури та спорту Забайкальський краї і вивчені перспективи розвитку платних послуг населенню у сфері фізичної культури та спорту р. Чити.Рассмотрена ситуація у сфері фізичній культурі та спорту на період 2007-2009 р., у якому спостерігається позитивна динаміка з надання спортивних послуг населенню організаціями спортивно-оздоровчого напрями. Також проведено дослідження наданих платних послуг населенню на спортивно-оздоровчому комплексі «Високогір'я», із яких дійти невтішного висновку, що перспективи розвитку та розширення спектра наданих платних послуг у сфері фізичній культурі та спорту існує.

У третій главі визначено основні заходи щодо розвитку спортивних
послуг населенню у тих підвищення ролі фізичної культури та спорту Росії, і навіть розроблено заходи щодо розвитку платних, спортивно-оздоровчих і супутніх послуг з прикладу спортивно оздоровчого комплексу «Високогір'я». Проведено розрахунки з затратам на запропонованіспортивно-оздоровительние та створює додаткові послуги.

ГЛАВА 1.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕПЛАТНЫХ ПОСЛУГ У СФЕРІФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

1.1Социально-культурние послуги, як основний продукт галузі «фізичної культури та спорту»

У разі розвитку ринкових взаємин у нашій країні спостерігаються істотних змін у сфері соціально-культурних послуг, зокрема у галузі фізичної культури та спорту. Основна мета даної послуги полягає у ефективне використання можливостей фізичної культури та спорту для оздоровлення нації, виховання молоді, формування здорового життя населення і побудову гідного виступи російських спортсменів з найбільших міжнародних змаганнях.

Результатом господарської діяльності будь-якій галузі є виробництво певного продукту. Тому необхідно розглядати соціально-культурні послуги, як основний продукт у галузі «фізична культура і спорт».

Продукт - це підсумок людського праці, господарську діяльність, втілений у матеріально-речовинною формі (інтелектуальний продукт) або у формі виконаних робіт і постачальники послуг. Матеріальний продукт уражає галузей виробничої сфери, інтелектуальний продукт, і навіть роботи й послуги – для галузей невиробничій сфери.

А послуга є специфічний продукт праці, який набуває речової форми, іпотребительная вартість якої залежить від корисному ефект живого праці, що може бути предметом споживання.

На відміну від товару виробництво і споживання послуг відбувається одночасно, у зв'язку з, із чим вони можуть бути накопичені. Процес накопичення послуг відбувається у вигляді підвищення рівня культури населення, зокрема культури фізичної, знань. Ефект споживання послуг залежить тільки від умов його виробництва, а й та умовами споживання. Приміром рівень фізичної підготовленості визначається як кваліфікацією тренера і тривалістю занять фізичними вправами і видами спорту, а й здібностями самого що займається. Тому корисний ефект послуги є наслідком спільних зусиль її виробника і споживача. Розвиток процесів індивідуалізації масової продукції сфери матеріального виробництва, у умовах ринкових відносин призводить до взаємопроникнення сфер матеріального і нематеріального виробництва. Наслідком є розмежування послуг великих класу (матеріальна і соціально-культурна).

Матеріальна послуга є послугу із задоволенням матеріально-побутових потреб споживача послуг. Вона забезпечує відновлення, зміну або збереження споживчих властивостей виробів, або виготовлення нових виробів на замовлення, і навіть переміщення вантажів і, створення умов споживання. У галузі «фізична культура і спорт» до матеріальним послуг можна віднести, наприклад, ремонт спортивного інвентарю, спортивної одягу та взуття, індивідуальне виробництво спортивного інвентарю для спортсменів класу, прокат спортивного інвентарю і устаткування й ін. У разі результатом виробництва та об'єктом споживання є матеріальна річ (товар). Однак це товариндивидуализирован і є втіленням праці його виробника у такому формі, яка максимально враховує індивідуальні запити споживача.

>Социально-культурная послуга задовольняє духовні, інтелектуальні потреби і підтримує нормальну життєдіяльність споживача. Ця послуга також сприяють підтриманню і відновлення здоров'я, духовного та фізичного розвитку особистості. Зростанню професійного майстерності. Більшість послуг, вироблених і у галузі «фізична культура і спорт», ставляться до соціально-культурним послуг.

Слід зазначити, що соціально-культурним послуг, на відміну матеріальних, притаманний ряд специфічних характеристик.

По-перше, невідчутність.Социально-культурние послуги неможливо відчувати на дотик безпосередньо досі їх придбання. Покупець змушений вірити продавцю слову у цьому, що Гран-прі здобуде бажаний ефект внаслідок споживання запропонованих послуг (наприклад, поліпшить стан здоров'я внаслідок занять вфизкультурно-оздоровительном клубі).

По-друге, невіддільність соціально-культурної послуги від неї джерела. Вболівальники йдуть, наприклад, на матч з участю «своєї» команди. Що стосується заміни команд послуга матиме інший характер.

По-третє, мінливість якості. Якість соціально-культурних послуг коливається в межах залежно від місця, часу й інших чинників, пов'язані з їх наданням. Результати виступи спортсменів, наприклад, найчастіше залежить від кліматичних умов, стану самопочуття атлетів, гостроти спортивної боротьби, і т.д. Натомість, демонстровані спортивні досягнення позначаються ролі видовищною послуги.

По-четверте,несохраняемость.Социально-культурную послугу неможливо зберегти у часі.Болельщику, який квиток на спортивне змагання і зміг по будь-яким причин його відвідати, повторна послуга не надається.

Перелічені особливості соціально-культурних послуг, як основного види продукту галузі «фізична культура і спорт» вимагає від їх у виробників і продавців використання таких спеціальних підходів, дозволяють ефективно організувати виробництво, і збут цього своєрідного продукту.

Незалежно від конкретної форми, послуга, щоб бути проданої над ринком, має відповідати двом основним вимогам: мати споживчими властивостями, тобто. бути корисною для особистого та суспільного споживання; бути конкурентоспроможної, тобто. саме її придбання має бути вигідніше і зручно покупцю, ніж придбання іншого продукту, задовольняючого самі потреби в іншого продавця.

Міжпотребительними властивостями продукту та її конкурентоспроможністю існує наступна закономірність: всякий конкурентоспроможний продукт маєпотребительними властивостями, але кожен продукт, у якого такими властивостями, конкурентоспроможний. Конкурентоспроможність російських спортсменів у світовій спортивному русі, не лише у вдосконаленні методик і процесів спортивної підготовки, а й у створенні відповідних матеріально-технічних умов, як спортсменів, так тренерів і фахівців. Необхідно розробити зважену та залучити до тренувальному процесі новітні технології, застосовувані в змішаних галузях, і сферах.

З загальнонаціональних пріоритетів, поставлених Урядом Російської Федерації і місії Агентства фізичній культурі та спорту, стратегічними цілями Агентства є:

- Сприяння залучення населення систематичні заняття фізичної культурою і спортом. У межах реалізації зазначеної стратегічну мету здійснюються заходи щодо розвитку масової фізичної культури, розвитку спорту серед інвалідів і дитячо-юнацького спорту.

- Забезпечення конкурентоздатності російського спорту світовому спортивному русі. У межах реалізації зазначеної стратегічну мету здійснюються заходи зі здійснення спортивних заходів з участю збірних команд Росії, фінансовому, матеріально-технічного, науково-методичному і медико-біологічному забезпечення збірних команд Росії.

У зв'язку з тим, що конкурентоспроможність продукту – поняття інтегральне, може бути охарактеризована деякими параметрами, саме:

- Технічними показниками (технічним рівнем і якістю). Технічний рівень визначається оцінкою відповідності продукту сучасним вимогам, які споживачами як найбільш задовольняють їх характеристики продукту. Найвища вимога споживачів відбито у різної нормативно-технічної документації на виготовлення продукту чи виявляється у ринковому попиті. Конкурентоспроможність з технічних показниками кожному за продукту діє обмежений період, тривалість яких залежить від темпів науково-технічного прогресу у провідних світових виробників.

-Коммерческими умовами, тобто. рівнем ціни, умовами платежу, термінами поставки, рівнем податків і зборів, що з придбанням продукту, відповідальністю продавців у виконанні зобов'язань та гарантій.

- Організаційними умовами придбання й порядку використання продукту, тобто. наближення продавців до покупців, доставка продавцями товарів до місць споживання, зручність розрахунків, забезпеченість обслуговуванням в гарантійний і післягарантійний періоди.

- Економічними умовами споживання, основними показниками яких є енергоємність і економічність в споживанні сировини на одиницю своєї продукції чи чиненої роботи, ціна на сировину і експлуатаційних матеріалів, кількість персоналу та її кваліфікації.

Продукт вматериально-економической діяльність у матеріально речовинної формі, тобто. матеріальний і інтелектуальний продукт, що як об'єкт купівлі-продажу, називають товаром.

Виробництво і споживання товарів відокремлена у часі. У зв'язку з цим товари може бути накопичені у вигляді багатства.

Фізична культура і спорт є одним із галузей невиробничій сфери, результатом праці якої виступають послуги. Разом про те необхідно пам'ятати, у межах фізичної культури та спорту як галузі існують підприємства з виробництва спортивного інвентарю і устаткування, одягу та взуття, фундаторами якого є органи державного та громадського управління фізичної культурою і спортом різних рівнів. Сукупність підприємств, що у сфері фізичної культури та спорту, обслуговує потреби професійного спорту велику область дозвілля, тобто. на той час, що залишається в людей після виконання трудових обов'язків.

У цьому терені підприємства сфери фізкультури і спорту входять у конкуренцію коїться з іншими видами підприємницької і соціально-культурної діяльності - ресторанним бізнесом, шопінгом, виставками, кіно, театрами, музеями, друкованими ЗМІ, телебаченням, радіо, Інтернетом. Усі ці напрями обслуговуються власними виробниками інфраструктурою, тож слід враховувати те обставина, що фізична культура і спорт перебувають у постійному протиборстві з виробниками інших товарів та послуг, у тому числі такі потужні структури, як виробники пива, алкогольних напоїв, туроператори, торгівля.

На ринках дозвілля всі учасники виборюють споживача. Йде повсякденна напружена боротьба за покупця, над його гроші й увагу. У цьому протистоянні сфері фізкультури і спорту доводиться досить складно відстоювати своїми панівними позиціями. Розглянемо основні види ринків, у яких виробникифизкультурно-спортивних товарів та послуг входять у конкурентні відносини з іншими товаровиробниками і продуктами.

Свій вільний з посади час люди заповнюють різними видами дозвілля, серед найбільш поширеними є:

• інформаційний – читання газет, журналів, перегляд телевізора, прослуховування радіопрограм;

• інтелектуальний – відвідання театрів, кінотеатрів, концертів;

• фізкультурно-спортивний – атлетика;

• розважальний – відвідання барів, дискотек, ресторанів, зустрічі з давніми друзями а поза домом;

•семейно-ориентированний – заняття з дітьми;

• відвідання магазинів, похід на купівлю.

Ринки здоров'я

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація