Реферати українською » Маркетинг » Розробка ефективної рекламної кампанії в організації


Реферат Розробка ефективної рекламної кампанії в організації

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Тема

Розробка ефективної рекламної кампанії у організації


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасний етап розвитку нашої країни відрізняється динамізмом і якісними змінами в усіх галузях життя. Процес відновлення торкнувся все без винятку політичні, економічні та соціальні інститути.

Сталося поетапне усунення жорсткого централізованого планування, монополії на більшість видів господарську діяльність, придбана гнучкість в економічні відносини і маневруванні наявними ресурсами.

У умовах зростає роль реклами. Інтенсифікація економіки, зміцнення ринкових принципів, підвищення якості і розширення асортименту своєї продукції визнали за області рекламну діяльність конкретні завдання.Работающим у ній фахівцям знадобилося істотно підвищити професійний рівень, вирішити багато організаційні, кадрові і виробничі завдання, знайти нові ефективні форми рекламно-пропагандистської й інформаційної діяльності.

Така ситуація вимагає організаційно-управлінської, технічною і технологічною перебудови існуючої рекламну діяльність, особливо у підприємствах, де до диктату продавця та як наслідок довгі роки не знаходили розуміння, що необхідна, і має бути досить ефективної.

Становище, створеної з рекламою вимагає вивчення його стани і можливостей пошуку резервів, вироблення напрямів її подальшого розвитку з розширення діапазону рекламну діяльність й створення нею сучасної виробничої бази, на збільшення обсягів і більш якісного поліпшення послуг за дослідженню та організації рекламних кампаній, підвищення їхньої ефективності. Ці завдання можна вирішити з допомогою, відповідної до сучасного рівня розвитку реклами, системи взаємодії рекламних служб підприємств, що випускають продукцію чи пропонують свої послуги, спеціалізованих рекламних організацій, і навіть коштів поширення рекламної інформації.

Перебудова в рекламну діяльність почалася. Тепер на підприємствах і галузях господарства відбувається процес створення рекламних служб і дуже важливо наділити їх здатністю здійснювати своєї діяльності з урахуванням науково обгрунтованих методів і результатів досліджень товарів хороших і ринків.

Зросла потреба у рекламних центрах, які надають замовникам повний комплекс високоякісних рекламних послуг, соціальній та кваліфікованих рекламних службах засобах масової інформації. Для задоволення попиту споживачів на рекламну інформацію виникла потреба ширше застосовувати кошти, методи лікування й форми реклами, недостатньо розвиненні держави вітчизняної практиці.

Успішно вирішувати численні завдання у сфері рекламну діяльність можна лише за умов вивчення, осмислення й освіченого докладання в специфічних вітчизняних умовах величезного досвіду, накопиченого закордоном у сфері реклами.

Усе сказане вище підтверджує актуальність теми дипломного проекту «Розробка ефективної рекламної кампанії у організації» за умов сучасній російській економіки.

Мета дипломного проекту розробити ефективну рекламну кампанію в організацію, що становить свої товари на ринках Кавказьких Мінеральних Вод.

Досягнення поставленої мети вирішити ряд конкретних завдань:

· досліджувати теоретичні аспекти розробки ефективної рекламної кампанії;

· досліджувати ринки реклами у Росії на Кавказьких Мінеральних Водах;

· розробити ефективну рекламну кампанію для конкретної організації.

Об'єктом дослідження дипломного проекту є ТОВ УМЗ «>Минераловодское-1».

Предметом дослідження є рекламна діяльність ТОВ УМЗ «>Минераловодское-1» на ринках Кавказьких Мінеральних Вод.

Структурно дипломний проект складається з запровадження, трьох розділів, укладання, бібліографічного списку та докладання.


1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИРАЗРАБОТКИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ

1.1 Елементи рекламної кампанії

Рекламні кампанії – це комплекс рекламних заходів, розроблений згідно з програмою маркетингу і сучасних напрямів на споживачів товару які мають відповідні сегменти ринку, із єдиною метою викликати їх реакцію, сприяє рішеннюфирмой-потребителем своїх стратегічних чи тактичних завдань [27, 19].

Логіку і спрямованість рекламних діянь П.Лазаренка та, зрештою, успіх рекламної кампанії визначає чотири чинника, відомі у західної теорії реклами як «п'ять Р» [33, 41]:

>Product (товар) – особливості і асортимент товару, можливостей його технічного обслуговування тощо. буд.;

>Price (ціна) – ціна як така, платіжні умови продажу, транспортних послуг;

Promotion (сприяння збуту) – вибір місць продажу, каналів реалізації, спосіб доставки, наявність товарний знак, упаковки, використання заходів, сприяють збуту, реклама;

>Place (місце) – географічні і навіть фізичні особливості місць продажу.

>Рeople (люди) – кадри, формують і які формулюють мети, які ідеї та реалізують рекламну кампанію, яких насамперед залежить її ефективність.

Залежно від спрямованості, термінів проведення, географії, ступеня охоплення ринку нафтопродуктів та використання видів тварин і коштів рекламну діяльність рекламні кампанії можна розділити ми такі типи:

за спрямованістю на:

· цільові (цільова група споживачів),

·общественно-направленние (широкі прошарки громадськості);

за термінами проведення на:

· короткострокові (до року),

· довгострокові (понад рік);

за географією на:

· місцеві (місто, район),

· регіональні (частка країни),

· національні (у країни),

· міжнародні (поза межами країни);

за рівнем охоплення ринку на:

·сегментированние (один сегмент ринку),

·агрегатированние (більше сегмента),

· тотальні (все сегменти);

за діапазоном використання видів рекламну діяльність на:

· спеціалізовані (одна частка),

· комбіновані (понад один вид),

· комплексні (всі види);

за діапазоном використання коштів рекламну діяльність на:

·монокампании (один спосіб),

·поликампания (більше кошти).

1.2 основні напрями поширення реклами

До основним напрямам поширення реклами належить

·Печатная реклама.

· Газети

· Журнали

· Листівки і буклети.

· Пряма поштова реклама

· Радіо – і телевізійна реклама.

· Реклама на транспорті.

· Рекламні сувеніри.

· Реклама у вітрині магазину.

· Зовнішня реклама

· Реклама у місцях продажу

>Печатная реклама підрозділяється ми такі підвиди:

1.Прессовая – вся періодична печатку (газети, журнали, спеціалізовані журнали, дайджести платні і безплатні).

У кожному виданні, чи вводити майже у кожному існує начальник рекламного відділу, що з головним редактором видання визначає вартість реклами у своїй виданні, систему знижок і надбавок, забезпечує добір і спрямовує роботу рекламних агентів, які забезпечують збір реклами у рекламодавців. Він також керує процесом виготовлення рекламитекстовиками, художниками, редакторами, журналістами.

2. Книжкова реклама. Останнім часом стало дуже престижним поміщати послання модні видання книжкових новинок. Цим потрібно користуватися дуже обережно, враховуючи відповідність реклами змісту і оформленню книжки. Точнісінько вибирати місце для реклами у книзі. Оплата на таку рекламу можна як спонсорство (що у витратах зі створення й поширенню книжки).

Отже, при рекламі у книжках слід звернути увагу до такі чинники.

· Відповідність тематики книжки Вашої діяльності.

· Ефективність реклами на обкладинці, або у потрібному Вам розділі.

· Наклад тогочасні книги й шляху реалізації.

· Терміни реалізації.

3. Буклети – спеціальні видання, присвячені однієї фірмі чи товарам. У буклетах прийнято разом із рекламним текстом поміщати фотографії і короткі біографії перших осіб фірми, викладати історію фірми, називати її спонсорські і акції, розкривати участь у міжнародних ярмарках і виставках, у житті країни. Буклети зазвичай робляться самісінькому на кращому папері, багатобарвними і є дуже престижними.

4. Рекламні листівки друкуються до одного лист, може бути багатобарвними і монохромними. З ілюстраціями і тільки з текстовим матеріалом. Часто застосовуються на виставках, ярмарках, кінофестивалях для роздачі відвідувачам та глядачам.

5. Каталоги – друкарські видання, рекламують багато товарів чи послуг із короткими поясненнями та ціни. Мають кілька сторінок.

6. Афіші –крупноразмерние рекламні видання, барвисті і використовують великі ілюстрації. Зазвичай використовуються надворі, тому маютьводозащитний шар.

7.Прайс-лист – перелік товарів хороших і ціни них. Без ілюстрацій. Зазвичай, у один колір і пояснень.

8. Прес-реліз – звіт про проведеної тій чи іншій акції, яка у рекламних цілях.

Дослідження ролі газети дає зробити деякі висновки:

· через газету люди ототожнюють себе з нашим суспільством загалом

· газета допомагає людині не почуватися відірваними інших, відірваними світу, від місцевої громадськості.

· авторитет газети виходить з надії, що її солідні люди, і газети певною мірою відповідає упродовж свого інформацію.

· до газетної рекламі в нас звикли. Вважається, що газетну рекламу можна використовувати негайно.

· завдяки широкому діапазону питань, що висвітлюватимуться в газетах, до них залучається увагу значно більшої кількості людей, ніж до іншого рекламному засобу.

· газетна реклама – найбільш економічне засіб. Найнижчі Витрати одного читача дають можливість приватних рекламних повідомлень.

Ранкові газети.

Переваги:

А) ранкові газети люди читають дорогою до торговим центрам

Б) день прочитаної реклами й день реалізації збігаються

У) вони ефективні для реклами товарів, що у основному імпульсивно, тобто. дрібні товари: панчохи, шкарпетки, колготи, недорога парфумерія тощо.

Р) в ранкових газетах добре поміщати рекламні оголошення, звернені до чоловіків, для те, що повідомлять своїм домашнім про магазині і наявному у ньому товарі.

Вечірні газети.

Переваги:

А) вважаються «домашніми» газетами, оскільки поштою доставляються вони ввечері та купуються теж ввечері

Б) вечірні газети прочитуються у час, зазвичай, усіма членами сім'ї

У) ефект реклами у тих газетах у тому, що досліджується інформація про товари тривалого користування.Холодильники,теле-видео апаратуру, пральні машини, комп'ютери, авта і т.д. Зазвичай такі купівлі обговорюються на сімейній нараді

Р) переважно міст вечірні газети поміщають багато рекламних оголошень, вулицю значно більше, ніж ранкові, і тому уважно вивчаються жінками.

Д) через вечірні газети рекламні звернення зручно доводити до дітей, що потенційно можуть впливати на батьків на відношенні придбання тих чи інших товарів.

Реклама у товстих часописах відкриває для рекламодавця інші можливості, ті, що надає реклама в газетах. Журнал звертається до якогось типу читача незалежно з його місця проживання. Життя газетної реклами швидкоплинна, зазвичай, 1-2 дня, тоді як рекламне оголошення журналі продовжує жити і продовжує діяти тиждень, місяць і більше.

Журнали, як засіб поширення реклами може бути з кількох ознаками. Вони можуть підрозділятися за величиною смуги, по періодичності. Найбільше журналів – щомісячні, потім щотижневі. Питома вага інших незначний. Дуже важливий ознака редакційної спрямованості. У цій ознакою журнали може бути підрозділені на 2 групи:

· загального призначення

· ділові журнали

Під час підготовки листівок, буклетів і каталогів жорстких просторових обмежень немає. Людина привчається лаконічно викладати цю думку, і з часткою гумору і оригінальності. У першому етапі створення ефективної повідомлення є збір максимально вичерпних відомостей по необхідної темі, включаючи:

1. Короткий написання задуманого тексту.

2. Перелік вигод замовникові

3. Фотографії, ксерокопії, ілюстрації, які корисно використовувати.

4. Перелік необхідного ілюстрованого матеріалу.

5.Подбори технічних даних (систематизовані таблиці, технологічні особливості, технічні характеристики)

Перед написанням тексту для підписів необхідно визначити її завдання й спробувати змоделювати собі роль, яку ця текстівка зіграє у процесі збуту. Якщо потрібне привернути увагу фотографії чи малюнку, то текстова частина мусить бути мінімальної, щоб читач сфокусував свою увагу ілюстраціях.Спецификации, технічні характеристики та інших. відомості слід віднести за останні сторінки.

З використанням прямий поштової реклами намічається коло осіб, на адресу яких і було буде спрямовано інформація. Зазвичай значної частини прямий реклами розсилається поважним поштою. Однак у часто частина реклами поширюється за принципом «у кожну двері».

Пряма поштова реклама має низку переваг [32, 50]:

1. Пряму рекламу можна націлити безпосередньо на конкретних осіб, або конкретні ринки зі збереженням набагато більше контролю за її здійсненням, чому це можливе інших засобах реклами.

2. Прямий рекламі можна надати особистісний характер до абсолютної конфіденційності.

3. Пряма реклама – це індивідуальне звернення одного рекламодавця, не конкуруюче ні з іншого рекламою, ні з редакційними матеріалами.

4. На відміну від інших пряму рекламу пов'язаною обмеженнями місця та формату.

5. У порівняні з будь-якою іншою засобом реклами пряму рекламу надає вулицю значно більше можливостей під час виборів матеріалів та оформлення.

6. Пряма реклама дозволяє вносити елементи новизни та її реалізації в інтерпретацію ідеї рекламодавця.

7. Виробництво прямий реклами може бути організований точному відповідність до потребами власного оперативного графіка рекламодавця.

8. Пряма реклама піддається контролю з допомогою конкретних дослідницьких завдань при охопленні невеликих груп одержувачів для тестування ідей, мотивів, реакцій.

9. Пряма реклама то, можливо поширена у досить точні, а деяких випадках на цілком точних термінів, як відправки, і отримання матеріалів.

10. Завдяки прийомів спонукування дії, недоступних й інших коштів реклами, пряму рекламу надає читачеві більш обгрунтовану базу для дій чи скоєння купівлі.

Функції прямий поштової реклами та її використання [32, 54].

1. Коли складання вибірки аудиторії бажано і виробництвом доцільно із практичною погляду.

2. Коли рекламне звернення є надто складним або занадто детальним, що його можна було ефективно донести з допомогою інших засобів реклами.

3. Коли необхідно досягти охоплення конкретного відібраного ринку, а використання при цьому інших засобів реклами обов'язково пов'язане з наявністю непотрібного тиражу.

4. Коли бажана комунікація особистого, особистісного чи конфіденційного характеру.

5. Коли інших засобах реклами неможливо відтворити формат і колір, зумовлені стратегією маркетингу рекламодавця.

6. Коли потреби конкретної території ринку може бути задоволені з мінімальним залученням сусідніх районів.

7. Коли бажано дотримання конкретних термінів чи частотності рекламних контактів.

8. Коли бажано використання купонів.

9. Коли потрібне проведення досліджень, у контрольованих умовах (наприклад, вимір ефективності реклами на певних ринках, встановлення профілів потенційних покупців, тестування ціни, пакування й виявлення прихильників нових товарів).

10. Коли бажана поштова розсилання в контрольованих умовах (відправлення направляються лише представникам груп з відповідний рівень доходів, власникам певних моделей автомобілів, власникам катерів тощо.).

Наведемо перелік найчастіше використовуваних форм і типів відправлень прямий реклами [27, 47]:

Листи, великоформатні листівки, брошури, поштові листівки, каталоги, рекламні бювари,торгово-справочние керівництва, торгові, наукові і інформаційні бюлетені, збільшені репродукції, календарі, нагадування, візитівки, поворотні картки, і конверти, проспекти, буклети,отправления-конверти, поштові картки, фірмові журнали, прейскуранти, запрошення, програми, плакати, діаграми, графіки, схеми, купони, відбитки і передруки і, друковані сувеніри,бланки-закази.

>Вкладиши. Цим всюдисущим вкладкою можна скористатися багатоваріантно, включаючи в поштові відправлення, вміщуючи журнали, газети, просто опускаючи в поштові ящики, пропонувати у газетних кіосках і місцях продажу товарів і надання послуг.

>Купон. Відомо, що ефект від участі рекламного звернення у вигляді купона вище на 22-25%.Купон – найважливіше засіб реклами, що приваблює нових клієнтів.

Оформлення каталогу вимагає високій кваліфікації.

· каталог впливовий своїми ілюстраціями і

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація