Реферати українською » Маркетинг » Вибір засобів реклами як умова ефективності рекламної діяльності


Реферат Вибір засобів реклами як умова ефективності рекламної діяльності

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Федеральне державне освітнє установа

середнього професійної освіти

«Омський коледж торгівлі, економіки та сервісу»

Допустити до захисту:

Заст. директора по КР

_________ Л. Н.Раздимахо

«____»______________>20___г.

Вибір коштів реклами за умови ефективності рекламну діяльність (з прикладу торговельного центру «MetroCash &Carry»)

>Випускная кваліфікаційна (дипломна) робота

Спеціальність: 080402Товароведение

(за групами однорідних товарів) (підвищений рівеньСПО)

Виконала: студентка групи417ТП

Сафонова Юлія Андріївна

Керівник: викладач

Яковлєва Надія Іванівна

2011 р.


Запровадження

У цьому роботі розглядається одну з найважливіших проблем, яку вирішує кожен рекламодавець – проблема вибору коштів реклами.

Актуальність цієї теми залежить від того, що з розміщення реклами товарів та послуг передусім, потрібно здійснити відбір необхідних коштів реклами, роблячи вибір між газетами, журналами, радіо, телебаченням, засобами зовнішньої реклами й таке інше.

Від правильного вибору найефективніших коштів передачі рекламного звернення залежить, якого кількості потенційних споживачів досягне послання, наскільки сильним буде вплив ними, які суми витратять реклами, і, як ефективними будуть ті витрати.

З допомогою рекламних коштів рекламодавець прагне надати ту чи іншу вплив на потенційних споживачів спонукати їх до здійснення певного дії чи вчинку (купівлі).

Кожне рекламне засіб проти іншими має переваги та недоліки. Ступінь дієвості рекламного кошти залежить від додаткового впливу інших засобів чи чинників. Отже, дієвість реклами загалом складається з дієвості кількох взаємно доповнюють рекламних коштів.

Призначення будь-якого рекламного кошти — спонукати людей до конкретної дії: вибору товару або ж послуги, голосуванню за запропонованого депутата, благодійному дії та інших. І тому в рекламну діяльність використовуються різні способи і прийоми психологічного на аудиторію.

Чинник вибору кошти передачі рекламних послань є основним щодо бюджетів рекламних кампаній.

За статистикою, виробництва рекламні матеріали рекламодавець витрачає 10 - 15% своєї спільної рекламного бюджету.

Решту коштів витрачаються розміщення цих рекламні матеріали у засобах масової інформації.

Вибір рекламних коштів залежить переважно, від характеристик товару. Обсяг від попиту й частота закупівель також впливають вплинув на вибір рекламного кошти. Товари масового попиту вимагають застосування коштів непрямої реклами, на відміну, наприклад, від калькуляторів, під час продажу яких застосовують засоби прямої реклами. Можна назвати й інші чинники, що впливають вибір рекламних коштів, наприклад, їхню вартість.

На етапі надходить багато пропозиції від рекламних агентств. За відсутності підходу до організації реклами усе веде до випадковому вибору рекламних коштів, що є основний проблемою в досліджуваної області.

Необхідність просування товарів ринку за умов жорсткій конкуренції стимулює торговими підприємствами вибирати і використовувати нові, і дедалі більше ефективні засоби передачі рекламної інформації споживачам.

Старанно спланованиймедиаплан і взаємозв'язок між окремими елементами рекламну діяльність дозволяють вибрати оптимальні кошти рекламних комунікацій, донести важливу інформацію до споживачів і є з основних умов ефективності рекламну діяльність торгового підприємства.

Предметом дипломної праці є рекламні кошти.

Об'єктом - сучасні підходи у виборі рекламних коштів.

Мета дипломної роботи – дослідження ефективності коштів реклами, застосовуваних торговому підприємстві.

Завдання:

· Теоретично обгрунтувати застосування різних рекламних коштів, які у торгових підприємствах.

· Виявити критерії вибору рекламних коштів.

· Проаналізувати ефективність рекламних коштів, які у конкретному торговому підприємстві.

Методи дослідження: анкетування, спостереження, розмова, аналіз спеціальної літератури, аналіз отриманих результатів дослідження.Випускная кваліфікаційна (дипломна) робота складається з: запровадження, двох глав, практичної частини, укладання, бібліографічного списку, додатків.


1. Теоретичні основи вибору коштів реклами

1.1 Сутність, типи і функції реклами

Реклама – це оплачена форма комунікації, хоча деяких видів реклами, наприклад громадська, мають безкоштовні площі й час у засобах масової інформації.Сообщаемое реклами звістка як оплачується, але що й ідентифікує спонсора. У окремих випадках метою рекламного повідомлення є просто прагнення ознайомити покупців з продукцією чи компанією, коли більшість реклам намагається схилити покупця до чогось чи нею, т. е. переконати щось робити. Рекламне звістка може у кільком різних видів засобів з досягнення великий аудиторії потенційних покупців.

Мета реклами залежить від цього, яку позицію ви обіймаєте, тобто є ви продавцем чи покупцем. Реклама допомагає визначити значення й ролі товарів споживачам з допомогою надати інформацію про торгових марках, компаній організаціях.

Рекламна діяльність то, можливо проаналізована різних сторін: з економічної, технологічної, психологічної, соціокультурної та інших.

З погляду економіки – це вид бізнесу. Його є розробка й виробництво різних видів рекламної продукції, що продається, як будь-який інший товар або послуга.

З погляду психології, рекламна діяльність – це, передусім, спілкування і зміцнити взаємодію, як безпосереднє, і опосередковане, одне із видів активності покупців, безліч одночасно – сильніший психологічний регулятор соціальних відносин з-поміж них.

І тут реклама розглядається не як економічна діяльність, забезпечує отримання прибутку, бо як джерело численних соціальних контактів, виникаючих під впливом специфічної соціальної мотивації, зокрема, мотивів «честолюбства», «престижу», «досягнення успіху», «гордості», «суперництва», «демонстративності», «наслідування авторитетів» та інших.

Отже, рекламна діяльність у економіці – один із засобів заробляння грошей, в психології – ця самостійна мета, яке ставлять собі люди і який досягається під впливом певних мотивів, які в них же в зв'язки й з соціальними потребами. З погляду культури рекламну діяльність слід розглядати, як джерело його розвитку.

Реклама складна, оскільки досить багато несхожих друг на друга рекламодавців одночасно намагаються досягти безлічі різних аудиторій. Існують вісім базисних типів реклами, які у таблиці 1.

Таблиця 1 Характеристика коштів реклами

Тип реклами Характеристика
Реклама торговельну марку. Адресована створення способу життя і забезпечення впізнаваності торговельну марку. Усі зусилля підпорядковані прагненню вибудувати чітке уявлення про торгову марку якийсь продукції.
>Торгово-розничная реклама. Має локальний характері і сфокусованою на торговій точці чи підприємстві сфери послуг, де може продаватися безліч різноманітної продукції або пропонуються певні послуги. Уторгово-розничной рекламі акцентується на цінах, доступності товарів чи послуг, місце розташування крапки й годиннику роботи.
Політична реклама. Використовується політиками для спонукання людей голосувати лише них.
>Адресно-справочная реклама. Дає можливість довідатися, як і придбати таку й таку продукцію або одержати необхідну послугу. Добре відомої формою адресно-довідкової реклами є довідник «Жовті сторінки».
>Направленно-ответная реклама. >Стимулирует пряму продаж за замовлення.
>Бизнес-реклама. Адресована на роздрібних торговців, оптовиків і дистриб'юторів, і навіть промислові підприємства.
>Учрежденческая реклама. Фокус її повідомлень спрямовано встановлення корпоративної впізнаваності чи залучення уваги громадськості до точки зору відповідної організації.
Громадська реклама. Громадська реклама передає повідомлення,пропагандирующее яке -або позитивне явище, наприклад припинення водіння автомобілів може алкогольного сп'яніння.

Основною функцією реклами є визначення предмета (товару, послуги) і виділення його серед інших. Так само важливими функціями є:

· передача інформації про товарі, його якостях і піднятому місці реалізації;

· спонукання споживача до апробації нового продукту та її повторному вживання;

· стимулювання поширення товару, розвиток вподобання й прихильності споживача до певної марки.

Загалом, всі функції реклами може бути зведені у наступні окремі групи:

З погляду маркетингової функції загальним призначенням реклами є стимулювання природного збуту і товару.

Комунікативна функція реклами пов'язані з передачею групі осіб будь-якого повідомлення, інформації.

Освітня функція реклами залежить від вплив її як кошти навчання. Клієнти, покупці дізнаються товари, послугах і відкривають собі способи вдосконалення життя. Реклама (у цьому контексті) прискорює адаптацію нового інеопробованного товару, і навіть процес передачі досягнень науково-технічного прогресу на реальну життя. Реклама вчить суспільство як новому, а й раціоналізації, заощадження ресурсів, охорони та безпеки; вона спонукає до дії через людську мотивацію.

Економічна функція реклами залежить від стимулюванні обсягу продажу, розвитку торгівлі, комерції. Завдяки ефективної рекламі знижуються витрати і зростають прибутку, які можна інвестувати у розвиток промисловості чи соціального інфраструктури.

Соціальна функція реклами полягає у вплив в суспільство, як позитивної, і негативної. Вона сприяє підвищення життєвого рівня населення, популяризує матеріальні, соціальні, екологічні і культурних можливості ринкової економіки, захищає споживачів шкідливих товарів. Реклама також сприяє розвитку засобів, громадських організацій, компаній, некомерційних організацій, формує культурний, правової та економічний менталітет кожного члена суспільства.

Естетичнафункция-реклама формує почуття прекрасного, виховує смак, за умови, що це цивілізована реклама.

1.2 Класифікація рекламних коштів

Термін «кошти реклами» включає на свій зміст широке коло різних можливостей передачі рекламного звернення від рекламодавця до споживача. Розмаїття існуючих коштів реклами зумовили створення різноманітних класифікації, основою яких покладено такі ознаки, як, наприклад, призначення, спосіб поширення інформації, розміри, напрям спілкування, і т.д.

Найпоширенішою є класифікація залежно від стадії життєвого циклу товарів об'єктарекламирования.[7.c.12]

1.Информативная. Використовується при виведенні товару ринку.Призвана інформувати потенційних покупців про товарі, ціні, принципах дії,послепродажном обслуговуванні.Создает сприятливе ставлення до товару й фірми.

2.Побудительная (переконуюча,увещевательная). Використовується на етапі зростання збуту, коли постає завдання формування виборчого попиту. У значною мірою полягає в обліку психологічних чинників купівельного поведінки. Іноді переконуюча реклама набуває форми порівняльної, наприклад, коли компанія безпосередньо чи опосередковано порівнює свою марку з іншого (іншими).

3.Напоминающая. Застосовується на етапі зрілості товару, щоб покупець пам'ятав про нього над ринком, у тому, що товар постійно необхідний, продають зручному йому місці.Напоминающая реклама то, можливо доповнена, так званої, підкріплювальної. Головна її мета – переконати клієнта, що він правильно вибрав товар. [17.] Це досягається, наприклад, демонстрацією покупців,делящихся задоволенням від придбання.

Зарубіжні автори Є.Дихтль і Х.Хершген свідчать, що поширена класифікація з урахуванням застосовуваних ліків інформації:

- класична реклама (на радіо, телебаченні, в газетах, журналах);

- реклама у місцях продажу. Полягає у розподілі проб, використаннідисплей-материалов (покажчики, плакати, стрілки, «>стоп»-знаки тощо.);

- рекламне лист;

- реклама у досить нових засобах інформації (через телефакс,видеотекст, кабельне радіо, комп'ютерні мережі)

- індивідуальна реклама.

При класифікації реклами використовується безліч та інших критеріїв:

>1.По предмета рекламування (що);

- Товарна реклама

- Престижна реклама (формування іміджу);

- Реклама ідеї ;

- Реклама території;

- Реклама особистості;

>2.В залежність від території рекламування

- Локальна (місцева);

- Регіональна (частка країни);

- Загальнонаціональна, міжнародна, глобальна;

>3.Поохвату ринку

-Селективная (адресується певної групи потенційних споживачів.);

- Масова ;

>4.По стратегічну мету;

-Формирующие попит;

-Стимулирующие збут;

-Способствующие позиціонуванню товару

>5.По термінів рекламування

- Короткострокова (не більше року);

-Долгосрочниая (понад рік);

>6.По типу рекламодавця

- Від у виробників і торгових посередників;

- Від приватних осіб;

- Від уряду та громадські організації;

>7.По характеру цілей, розв'язуваних рекламою:

- Комерційна реклама;

- Некомерційна реклама;

- Політична реклама;

- Соціальна реклама;

- Реклама територій;

-Личностная реклама;

>8.По типу цільової аудиторії виділяють:

- Рекламу на сферу бізнесу (>business-to- business,B-to-B, B2B);

- Рекламу на індивідуального споживача (>business-to-consumer,B-to-C,B2C);

>9.По стратегічну мету, переслідуваній рекламної компанією, виділяють рекламу:

-Формирующую попит;

-Стимулирующую збут ;

-Способствующую позиціонуванню іперепозиционированию товару тощо.

>10.По способу впливу:

- Зорова (вітрини, світлова, друкована реклама тощо. п.);

-Аудиальная (>радиореклама, реклама і т.д.);

-Зрительно-обонятельная (>ароматизированная листівка);

-Зрительно-слуховая (>теле-,кино-,видеореклама) та інші ;

11. По що використовуються засобам передачі рекламного зверненнявиде

>ляют рекламу:

-Печатную (поліграфічну);

- У газетах і часописах;

- Радіо- і телерекламу ;

-Наружную рекламу тощо. буд. [20.]

Перелік класифікаційних ознак реклами не вичерпуються вище наведеними. Важливо розрізняти рекламу по що використовуються засобам прийоми наетичную і неетичну, на сумлінну і несумлінну, рекламу позитивну і антирекламу тощо. буд.

1.3 Рекламні кошти, використовувані у підприємств і їх порівняльна характеристика

Нині спостерігається велика різноманітність коштів реклами, використовуваних рекламодавцями і рекламних агентств під час проведення рекламної кампанії у рамках здійснення рекламних програм. Найпоширенішим засобом реклами є реклама, вміщена в періодичної преси. На цієї своєрідної рекламу доводиться від 40 до 60% всіх рекламних витрат, що з доступністю для якнайширшого кола читачів. Для даного кошти реклами характерні періодичність публікацій, і поширення за плату. [>4.c.190]

Залежно роду рекламованого товару чи послуг, і навіть від напрямку впливу для реклами використовуються газети, журнали, довідники.

Реклама в періодичної преси міститься у формі оголошень чи статей. Рекламні оголошення покликані порушити інтерес у можливих контрагентів для налагодження комерційних зв'язків, до того що, щоб запросити докладнішу інформацію про рекламованих товарах. Рекламні оголошення бувають класифіковані і комерційні.Классифицированние оголошення — це короткі повідомлення, підібрані за тематичним ознакою і оплачувані за тарифом. Такі оголошення даються, наприклад, про відкриття ярмарки чи виставки, аукціону, магазину, і навіть про вступ товарів. Комерційні оголошення дають докладний опис товару, способу його застосування, місця продажу, ціни, фірми, його що виконує, та інші відомості.

Статті, які популяризують деякі споживчі товари, і навіть фармацевтичні кошти, зазвичай готуються компетентно і тому об'єктивно. Вони містять приховану рекламу і найчастіше досягають більший ефект, ніж дорогі рекламніобъявления.[2.c.352]

Газети, завдяки їхній популярності, є доступними для реклами.

Технічні кошти.Систематизация засобів вираження реклами

Виразні кошти реклами є носіями рекламного повідомлення (змісту реклами).

Кількість рекламних коштів, застосовуваних практично, безупинно зростає. Рекламні працівники постійно шукають нових засобів вираження втілення рекламних ідей.

Вибір виразних рекламних коштів здійснюється з урахуванням мети реклами. Чільну увагу приділяється змісту рекламного повідомлення, хоча її форма, тобто засіб висловлювання, відіграє. Вибір рекламних коштів залежить від характеру товару. Обсяг від попиту й частота закупівель також впливають вплинув на вибір рекламного кошти. Товари масового попиту вимагають застосування коштів непрямої реклами, на відміну, наприклад, від калькуляторів, під час продажу яких застосовують засоби прямої реклами. Можна назвати й інші чинники, що впливають вибір рекламних коштів, наприклад, їхню вартість. [21.]

Кожне рекламне засіб проти іншими має переваги та недоліки. Ступінь дієвості рекламного кошти залежить від додаткового впливу інших засобів чи чинників. Отже, дієвість реклами загалом складається з дієвості

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація