Реферати українською » Маркетинг » Особливості діяльності торгових організацій


Реферат Особливості діяльності торгових організацій

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Новосибірський державний аграрний університеті

Економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

>Реферат

Особливості діяльності торгових організацій

Виконала: студентка групи 455

>Паничева Є.

Перевірив: Іванов В.В.

Новосибірськ 2011


Зміст

 

Запровадження

1. Торгівля і його види, особливості, зміст комерційної діяльності торгових організацій

2. Види договорів що застосовуються у торгових організаціях

3. Організація складських операцій на торгових організаціях

4. Матеріальна відповідальність працівників торгових організацій

Укладання

Список літератури


Запровадження

Організація і ведення бухгалтерського обліку у організаціях, як і та інших комерційних організаціях, регламентується чинним законодавством.

У торгових організаціях є такі об'єкти, організація урахування яких має низку специфічних особливостей.

До них належать:

— товари, що розвиваються торгової організацією для по- наступній перепродажу;

— тара, призначена транспортуванню, збереження і фасування товарів;

— витрати звернення чи Витрати продаж, пов'язані з здійсненням проведення статутної діяльності торгової організації.

Отже вивчення подібних особливостей дужевожно щоб чітко й правильно організувати торгову діяльність, вести бухгалтерський облік. Із усього вищесказаного можна сказати що сама даної роботи дуже актуальна нині.

Мета цієї роботи – вивчення особливостей діяльності торгових організацій.


1. Торгівля і його види, особливості зміст комерційної діяльності торгових організацій

Торгівля — це галузь економіки та вид економічної діяльності, об'єктом діяльності якого є товарообмін, купівля-продаж товарів, і навіть обслуговування покупців у процесі продажу товарів.

Торговельна діяльність є вид підприємницької діяльності, направлений замінити задоволення купівельного попиту шляхом реалізації товарів споживчого призначення надання послуг громадського (масового) харчування.

Епоха торгівлі сягає корінням у далеке минуле. З розвитком транспортних повідомлень в торгівлю утягувалися дедалі більше територіально відособлених регіонів з різними ресурсами, як природними, і створеними людиною. З розвитком виробництва, нових галузей господарства і появою унікальних технологій і продуктів диференціація між окремими регіонами неминуче посилювалася. Відмінність забезпеченні на природні ресурси, неможливість зробити продукт всередині регіону, зокрема і окремим людиною для особистого споживання, породили із метою споживання необхідність отримання ресурсів "за". Зрозуміло, що безповоротно законним способом отримати ресурс неможливо, томувозмездное придбання ресурсів забезпечило поява поняття торгівлі, об'єкти, куплені ресурси почали йменуватися товаром.

Умовою для освіти світового фінансового ринку торгівлі послужив технічний і науковий прогрес транспорту та зв'язку, які у поєднані із торговими відносинами перетворили світ у єдине економічного простору. Торгівля – це з'єднувальної ланки між виробником ресурсів – товарів хороших і споживачем – покупцем, забезпечує виробничий ланцюжок перетворення "гроші-товар-гроші". Найчастіше який завжди виробник має можливість як фізичну, і економічну донести свій продукт до кінцевого споживача. У той самий час виробники є споживачами ресурсів з метою подальшого відтворення, тому також самі є покупцями і підлітків набувають ресурси – товари упоставщиков-производителей, а й у вона найчастіше через торгову оптову мережу.

У торгових організаціях виробничий процес, зазвичай, відсутня, їхня діяльність пов'язані з перепродажем раніше придбаних чи отриманих товарів. Комерційна діяльність торгових організацій складається із окремих етапів, серед яких варто виокремити такі: визначення потреби у товарах, вибір постачальників товарів хороших і налагодження з ними господарських зв'язків, укладати договори про поставки (купівлю-продаж) товарів, організація комплексу технологічних операцій (розвантаження товарів, приймання товарів за кількістю якості, їх _збереження і переміщення); продаж товарів хороших і надання різноманітних послуг покупцям, рекламно-інформаційна робота.

Торгівлю можна умовно розділити ми такі види:

Зовнішня торгівля – передбачає звернення товарів однієї країни знайомилися з іншими. Торгівля різних країн між собою у своєї сукупності є міжнародну торгівлю.

Внутрішня торгівля - передбачає звернення товарів всередині однієї країни. У межах однієї країни торгівля виконує суспільно необхідну функцію – доведення товарів - від виготовлювача до споживача. Внутрішня торгівля, своєю чергою, підрозділяється на оптову і роздрібну торгівлю. З іншого боку, однією з каналів розподілу є у торгівлі можна й комісійний торгівлю, коли товари реалізуються з допомогою посередника.

Також торгова діяльність підрозділяється на оптову і роздрібну залежно від напрямку використання придбаних товарів. Форма торгової діяльності (оптова чи роздрібна) визначає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку. Оптові торгові організації продають товари покупцям (юридичним і фізичних осіб) партіями і здійснюють розрахунки із нею, зазвичай, в безготівковій формі. Покупці послуговуються даними товари в підприємницьких цілях у виробництві або заради перепродажу кінцевого споживача.

Обов'язковими документами,виписиваемим торгової організацією при оптовому продажі товарів, є рахунків-фактури, зареєстровані у Книзі продажів.

Оптова торгівля — це вид підприємницької діяльність у сфері торгівлі, пов'язані з реалізацією товарів виробниками чи торговельні посередники задля її подальшого використання їх у роздрібній торгівлі чи професійного використання.

>Мелкооптовая торгівля є різновидом оптової: пов'язані з реалізацією партій товарів виробниками чи торговельні посередники для наступної перепродажу у торгівлі і іншому комерційному обороті, у своїй мінімальна партія товару може бути менш як кількість одиниць відповідного товару лише у упаковці виробника для роздрібної реалізації.

Роздрібні торгові організації здійснюють продаж одиничних товарів населенню за розрахунок готівкою, по кредитних картках, розрахунковим чекам і з переліченню з рахунку вкладників.

>Розничной торгівлею можуть займатися будь-які підприємства незалежно від форми власності, чи організаційно правової форми. Також визначається роздрібна торгівля — вид підприємницької діяльність у сфері торгівлі, пов'язані з реалізацією товарів споживчого призначення безпосередньо споживачеві для особистого, сімейного, домашнього використання.Мелкорозничная торгівля є різновидом роздрібної торгівлі. Вона пов'язані з реалізацією товарів, які потребують особливих умов продажу, через об'єкти малороздрібній мережі. Під час продажу товарів роздрібні торгові організації зобов'язанівидаватьпокупателям касові чеки й інші документи суворої звітності, що підтверджують оплату товару.

Серед характерних рис торгівлі слід зазначити такі:

1. Завершення циклу товарного виробництва, реалізація товарів кінцевого споживача (роздрібна торгівля).

2. Результати торгової діяльності зумовлюють стан грошового звернення до державі.

3.Аккумулирование готівкових коштів, необхідність організації суворо контролю дотримання діючих і правил організації готівково-грошового обороту

4. Надання додаткових супутніх реалізації товарів послуг у доведення товару до споживача.

5. Висока адаптивна здатність господарювання.

6. Високий рівень оборотності капіталу, залежність результатів торгової діяльності від швидкості обороту коштів податку.

7. Відсутність як виробничого процесу зумовлює виправдатись нібито відсутністю обліку незавершеного виробництва.

8. Ціна і асортимент реалізованих товарів перебувають у значну залежність від характеру попиту, особливостей соціально-економічного складу котрий обслуговується населення.

9. Доходи від торгівлі піддаються сезонним коливань залежно від пори року, днів тижня, годин діб, наприклад, активізація від попиту й тлі зростання цін новорічні свята.

10. Особиста відповідальність працівників торгових організацій за схоронність матеріальних й фінансових ресурсів.

Особливості організації та функціонування магазинів, ринків, торгових комплексів, супермаркетів визначають низку вимог, яким необхідно відповідати під час створення їм системи безпеки. Для даного класу об'єктів характерний низка чинників, формують потенційною загрозою безпеки: дуже багато грошей немає та "доступного" цінного майна, належить магазину і покупцям приваблюють розкрадань, крадіжок, псування (причому дана загроза виходить як ззовні – із боку злочинців, і зсередини – із боку персоналу підприємства торгівлі).

Отже, велике значення маєпридаваться активізацію співробітництва виробника і торгівлі, оптимізації економічних відносин між структурами торгівлі, і покупцями у сучасних умовах деякою стабілізації та зростання. У системі товарного звернення торгівля займає ключове становище, виконуючи транзитну роль від виробника до споживача, у забезпеченні від населення необхідними ресурсами, що підтверджує неспростовну значимість удосконалення управління у торговельній галузі за умов становлення російської економіки.

 

2. Види договорів що застосовуються у торгових організаціях

Стосунки між торговимиорганизациями-поставщиками і покупцями регулюються укладених договорів. Відповідно до цивільного законодавства, за договором купівлі-продажу один бік (продавець) зобов'язується передати товар у власність боці (покупцю), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити для неї певну гроші (ціну). У договорі мають бути зазначені: асортимент товарів, показники якості і комплектності товарів, наявність і характеру тари чи упаковки, вартість товарів, порядок розрахунків за тару, форма розрахунків.

Договір роздрібної купівлі-продажу є різновидом договору продажу-купівлі. Відповідно до ЦК РФ, за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, здійснює підприємницьку діяльність із продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцю товар, готовий до особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не що з підприємницької діяльності. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором.

Договір поставки може полягати між виробниками оптовими торговими підприємствами чи підприємствами роздрібної торгівлі. За договором поставкипоставщик-продавец, здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені чи закуповувані їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності чи інших цілях, які пов'язані з особистим, сімейним, домашнім й іншим подібним використанням.

Відповідно до Цивільним кодексом РФ, постачання товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження (передачі) товарів покупцю, що є стороною договору поставки, чи особі, зазначеному у договорі у ролі отримувача. Доставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження їх транспортом, передбачених договором поставки, і визначених у договорі умовах. Договором поставки може бути передбачене отримання товарів покупцем (одержувачем) на місці перебування постачальника (вибірка товарів).

Договір складського зберігання регламентує відносини між товарним складом ітоваровладельцем.

Відповідно до Цивільним кодексом РФ, товарним складом визнається організація, що здійснює як підприємницької діяльності зберігання товарів хороших і що надає пов'язані зі збереженням послуги. За цим договором один бік —товарний склад (хранитель) — зобов'язується за винагороду зберігати товари, передані йомутоваровладельцем (>поклажедателем), і ці товари цілості. Письмова форма договору складського зберігання вважаєтьсясоблюденной, якщо його висновок і прийняття товару складу засвідчені складським документом.

Продаж товарів може також здійснюватися за договором комісії. За договором комісії один бік (комісіонер) зобов'язується за дорученням з іншого боку (комітента) за винагороду зробити угоду чи кілька угод від імені, але з допомогою комітента.

Торговельна організація, здійснюючи своєї діяльності, може брати й решта видів угод відповідність до чинним законодавством.

3. Організація складських операцій на торгових організаціях

Кожна торгова організація має забезпечити схоронність товарів всіх етапах їх руху: за її вступі, зберіганні і продаж (відпустку).

Задля більшої схоронності товарів у місцях збереження мають створити належні умови залежно від виду торгової організації, типу складського приміщення, фізико-хімічних властивостей товарів, наявності коштів автоматизації складських операцій та інших чинників.

Складські приміщення мали бути зацікавленими обладнаніпогрузочно-разгрузочними механізмами, стелажами і піддонами,бункерними пристроями для зберігання навалочних і сипучих вантажів, резервуарами для зберігання наливних вантажів. Особливу увагу має приділятися правильного вибору і експлуатаціївесоизмерительного і фасувального устаткування.

Складські приміщення повинен мати виїзди, проїзди, відповідальні які висуваються вимогам.

У оптових торгових організаціях склади призначені для накопичення та зберігання товарних запасів, перетворення виробничого асортименту в товарний асортимент. Склади оптових торгових організацій, комплектуючи замовлення окремих покупців, повинні приділяти особливу увагу контролю якості товарів. Торговельна організація (оптова чи роздрібна) повинна організувати й забезпечити належний облік товарів складі.

Облік товарів складі здійснюють матеріально відповідальні особи з допомогою натуральних чи натуральних і надходження вимірювачів. У цьому можна застосовувати такі способи зберігання товарів:

партионний;

сортовий.

При >партионном способі зберігання кожна знову яка партія товарів за одним транспортному документа зберігається окремо від раніше які поступили товарів. Однією партією допускається вважати:

товари, що надійшли одним виглядом транспорту, незалежно кількості транспортних документів;

товари одного найменування, що надійшли одночасно з кількох транспортним документам від однієї постачальника.

На кожну партію товарів матеріально відповідальну особу виписуєпартионную карту в2-х примірниках, де вказуються найменування, артикул, сорт, ціна продажу та кількість (маса) товарів. Один примірник залишається складі, інший передається в бухгалтерію.Партионная карта реєструється у спеціальній книзі.Порядковий номер реєстрації є номером що надійшла партії товарів. Записи впартионную карту вносяться виходячи з прибуткових і видаткових товарних документів.

При відпустці товарів упартионной карті вказуються: дата відпустки, номер витратного документа, найменування одержувача, найменування, сорт і кількість (маса) відпущеного товару. Водночас урасходном документі записується номер партії. складу передається в бухгалтерію для перевірки.

При >сортовом способі зберігання матеріально відповідальні особи ведуть обліку товарів у товарних книгах (журналах) чи картках. Товари зберігаються по сортам, й у знову що поступив товар приєднується до які є товарам тієї самої найменування та сорти.

Облік ведеться у журналі (форма №>ТОРГ-18 "Журнал обліку руху товарів складі"). Журнал відкривається однією год. На кожне найменування чи сорт товару у журналі відкривається одна чи кілька сторінок на залежності від обсягу операцій. У заголовку сторінки журналу (картки) вказується найменування, артикул, сорт, ціна, і інші відмітні ознаки товару. На початку року у ньому відбиваються залишки товарів складі наприкінці минулого року її, є вхідними залишками. У цьому однорідні товари різного найменування, але повинні одну дисконтну ціну, можуть враховуватися в одній сторінці журналу. Записи до наукового журналу виробляються виходячи з прибуткових і видаткових документів лише за числом товару без вказівки від вартості.

При великий обсяг операцій із надходженню іот-пуску товарів може бути накопичувальні відомості. Після кожного запису у журналі розраховується залишок.

Облік товарів складі торгової організації то, можливо організований такожпартионно сортовим способом, у якому кожна знову яка партія товарів зберігається окремо, але в середині партії товари розбираються по сортам.

4. Матеріальна відповідальність працівників торгових організацій

Відповідно до чинним законодавством, все працівники торгових організацій, діяльність яких пов'язане з операціями прийому, збереження і продажу товарів, несуть матеріальну відповідальність за товари та інші матеріальних цінностей, прийняті під відповідальне збереження виходячи з укладених угод. Порядок відшкодування матеріальних збитків залежить від виду договору, укладеного між працівником роботодавцем.

На працівника, що є штатним співробітником торгової організації та яка уклала трудового договору, поширюються становища Трудового кодексу РФ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація